Essay: Essay: Het begin van de Berlijnse muur

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Het begin van de Berlijnse muur
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 728 words. Download the full version above.

Het begin van de Berlijnse muur. De Duitse politicus en een Sovjet leider besloten in 1961 dat het moest stoppen met het leeglopen van de DDR. Dus werd er in de nacht van 12 op 13 augustus een muur gebouwd. Genoemd de Berlijnse muur. Na een paar weken kwam er een betonnen hindernis rond west- Berlijn. En die muur werd zwaarbewaakt door Oost-Duitsers.
En van iedereen die langs liep maakten de bewakers foto’s , en soms zelfs van de bewakers. Er was ook prikkeldraad. de bewakers moesten alles wat er over wilde komen neer schieten.

2.1 vluchten

De muur was nog lang niet goed genoeg.er zaten zwakke plekken in waar de Oost-Berlijners door heen konden. Toen de muur gebouwd werd zaten er huizen in de weg dus vluchtten mensen via de voor-achterdeur naar het westen.de soldaten zagen wat er gebeurde en de Muur werd meer bewaakt beton en automatische wapeninstallaties die schoten wanneer iemand bewoog.
Er lagen ook mijnen in die vijf kilometer. mensen wouden er maar over heen en er kwam zelfs iemand met een shovel, en er werd onder de muur gegraven. Op een gegeven moment wisten de mensen dat ze in de DDR moesten blijven. Ze voelden een opgesloten gevoel, ze kregen de ‘Muurziekte’

200 mensen die door de muur wilde gaan overleefde het niet. Een vluchtpoging was zeldzaam, er waren een paar mogelijkheden. Er was een Duitse man met kinderen die twee geleende paspoorten bij zich had. Vluchtte via vele landen.

3.loop van de Muur.
In 1961 besloot Nikita Chroesjtsjov dat de DDR niet meer mocht leeglopen. Hij had dezelfde mening als de secretaris-generaal van de SED Walter Ulbrichten die mening was dat er een muur gebouwd moest worden. In een paar weken werd de muur gemaakt met beton. Er kwamen ook wapeninstallaties die automatische schoten. Er kwamen ook hindernissen er waren maar 7 bewaakte doorgangsposten. De muur werd overal bewaakt.

Je weet nu dat de muur inde nacht van 12 augustus gebouwd werd. Maar hoe liep het eigenlijk met de muur? Dat gaan we nu lezen.
De muur bouwen was eigenlijk niet moeilijk, maar het verstevigen vonden de sovjets moeilijk. Dat nam namelijk veel weken in beslag.in totaal waren er zeven doorgangsposten. De eerste paar jaar werden de reizen naar West-Berlijn potdicht gehouden door de Oost-Duitsers.
Daarna was er niet veel verkeer van West-Duitsers en bezoekers uit West-Europa mogelijk tussen de twee delen van de stad. Inwoners uit de DDR mochten absoluut niet naar West-Berlijn reizen en kregen hierdoor het opgesloten gevoel . De hoogte van maar liefst 3,6 meter en de zware bewaking langs de muur zorgde er voor
Gedurende de eerste jaren lukte het de oost-berlijners nog een beetje om zwakke plekken in en langs de Muur te vinden. Via een paar manieren wisten de mensen toch naar West-Berlijn te vluchten. De meeste pogingen waren door het graven van tunnels, klimpogingen over de muur en klauterpartijen via huizen die vlak langs de grens stonden. Grenswachten met instructie ‘shoot to kill’ moesten een hindernis vormen voor de mensen die de grens over wilden steken. Binnen het bijna dertig jarige bestaan van de muur heeft dit uiteindelijk geleid tot ongeveer tweehonderd doden.

de Val van de Berlijnse Muur (9 november 1989)

Al voor d val van de Muur op 9 november 1989 waren er al mensen die wisten dat de muur zou vallen. Politiek Sovjet-leider Michail Gorbatsjov was al in 1986 bezig met economische problemen binnen de Sovjet-Unie. Om te voorkomen dat de Sovjet-Unie in economische problemen terecht zou komen heeft de toenmalige partijleider de problemen doorgevoerd die zouden gaan leiden naar een normale en goeie economie. Deze perestrojka(hervorming) was ook een teken naar de andere Oostbloklanden dat het oude economische tijdperk afgelopen was . Dat leidde op 4 juni 1989 tot de eerste vrije verkiezingen achter het IJzeren Gordijn. Polen mocht als eerste Oostblokland verkiezingen houden met als gevolg dat de economische partij afgerekend werd op de afgelopen jaren en een zwaar verlies moest opleveren. Op 25 augustus was het aanstellen van premier Tadeusz Mazowiecki een feit.

Daarna ging het hard met de val van het economische Oostblok. Op 23 augustus werd door Hongarije de grens met Oostenrijk weer opengezet. Amper twee maanden later hief de Volksrepubliek Hongarije zichzelf op en werd het vervangen door de Republiek Hongarije. Het tweede land achter het IJzeren Gordijn was ”weg”.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Het begin van de Berlijnse muur. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-het-begin-van-de-berlijnse-muur/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.