Guide: Essay: Het circus maximus

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Het circus maximus
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 717 words. Download the full version above.

Het circus maximus werd gebouwd in de vallei tussen de palatijn en de aventijn. Dit zijn 2 van de 7 heuvels rondom Rome. Het was het grootste stadium van het oude Rome. Op een bepaald ogenblik kon het marmeren stadium zelfs plaats bieden aan 250000 mensen. Dat was een vierde van de totale van Rome. Niet alle bronnen zijn het hier over eens sommigen zeggen dat het plaats gaf  aan 150000 mensen andere aan 400000. Het is zeker een van de grootste al dan niet het grootste stadium dat er ooit gebouwd is. Het circus maximus is ovaal van vorm een heeft een spina in het midden. De spina is de muur die de arena in 2 helften splits. De spina was ongeveer 220 meter lang en 6m breed. Op de spina stonden 2 obeliesken de eerste werd geschonken door Egypte de eerst in 10 vc en de 2de in 400 nc.  De renbaan zelf was 600m lang en 225 meter breed. Het circus was 3 keer afgbrand omdat het eerst van hout was gemaakt.  Na 103 N.C. werd het in opdracht van keizer trojanus herbouwd. Deze keer wel uit marmer en steen. Het circus maximus zelf was 3 verdiepingen hoog. Op de begane grond was er plaats voor winkels, kantoren en bordelen.  In het Circus Maximus werden er meerdere spelen gespeeld. Naast de parderennnen waren er ook gladiator gevechten en processies. De paardenrennen werden gehouden met tweespannen of met vierspannen. De wedstrijden waren zeer populair en toeschouwers vuurden 1 van de vier facties aan. Dit zijn supportes van de verschillende ploegen. Iedere factie had een eigen kleur. Je had de rode, de witte, de groene en de blauwe die respectievelijk zomer, winter, lente en herfst. Tijdens de wedstrijden werd er door de verschillende facties gewed en de supporters van de verschillende facties vochten regelmatig met elkaar met soms dodelijke slachtoffers tot gevolg. Aan het begin van da race startten de wagens vanuit de carceres waar twaalf startkooien naast elkaar stonden. De magistraat belast met de organisatie van de spelen gaf het startsein waarna de hekken van de kooien opengingen. In een vijf kilometer lange race moesten de wagens zeven keer om de spina heen rijden. Bij de metae, de keerpalen op de hoeken van de spina, was het de bedoeling om de bocht zo kort mogelijk te nemen om zo de tegenstanders te hinderen. Vele wagens sloegen hier om, waarbij het regelmatig voorkwam dat de ruiters uit de wagens vielen, dan werden meegesleurd door de paarden en zo de dood vonden. Natuurlijk vond het Roomse publiek dit geweldig leuk. De ruiters waren vooral slaven met een lage sociale status. Maar ze konden wel zeer beroemd worden. De bekentste ruiter was  Diocles. Hij behaalde 1462 overwinningen in 4257 races. Hij heeft in 6 jaar tijd een bedrag gewonnen dat overeenkomt met 5 miljoen euro. Er is ook een mythe aan het circus maximus gekoppeld en dat is die van de sabijnse maagdenroof. Deze mythe speelt zich af net na de stichting van Rome. Romulus, de stichter van Rome, verspreidde de reputatie van Rome als een toevluchtsoord voor iedereen die een nieuw leven wilde. Daardoor trok Rome een bevolking van bannelingen, vluchtelingen, moordenaars, criminelen en gevluchte slaven aan. Romes bevolking groeide zo sterk dat de stad over vijf van de zeven heuvels rondom de stad uitgebreid werd. Maar er was een probleem, er waren te weinig vrouwen bij. Om dit probleem op te lossen hield Romulus spelen en nodigde de naburige Sabijnen uit als zijn gasten. De Sabijnen kwamen er massaal naartoe, en brachten hun dochters met zich mee. Romulus had het plan om de Sabijnse vrouwen te ontvoeren en mee te nemen naar Rome als zijn burgers. Tijdens de race sloegen ze toe en ontvoerden 700 sabijnse vrouwen. De sabijnse mannen lieten ze ontsnappen. Toen de sabijnse mannen terug thuis kwamen bereidde ze zich voor op oorlog. Na 1 jaar kwamen ze terug om hun vrouwen terug met geweld terug te nemen maar toen ze aankwamen zagen ze dat die  al  allemaal kinderen en nieuwe mannen hadden. De Sabijnse vrouwen stopten het gevecht voordat het begon door zich tussen de strijdende partijen op te stellen en verzoening te eisen. De Romeinen en de Sabijnen legden hun geschillen bij en de stad Rome kon weer blijven groeien.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Het circus maximus. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-het-circus-maximus/> [Accessed 17-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.