Essay: Het gemeentebestuur van Steenwijkerland ... - Essay Marketplace

Essay: Het gemeentebestuur van Steenwijkerland …

Het gemeentebestuur van Steenwijkerland wil een aantal punten na streven. Ze willen namelijk de kwaliteit van het toeristisch product verbeteren en ze willen het toeristisch product innoveren door middel van de samenwerking met ondernemers en verduurzaming van de recreatie.

De gemeente stimuleert het een langer verblijf en hogere bestedingen. Dit is ook van groot belang voor een versterking van de vrijetijdsector.
De gemeente wil zorgen voor betere accommodaties. Ook wil de gemeente dat naast de natuur ook het culturele gedeeld zoals bijvoorbeeld Giethoorn, Blokzijl, Vollenhove en Steenwijk meer ‘beleef-baar’ maken.

Ook wil de gemeente dat de ondernemers meer gaan investeren in het gebied zodat er eigenlijk het idee komt om samen de schouders eronder te zetten om het gebied vol op te benutten.

De gemeente heeft een aantal speerpunten voor het toeristisch-recreatief beleid.
– Versterken en ontwikkelen toeristische recreatief aanbod.
– Recreatie in de woonomgeving
– Ontwikkeling van grootschalige verblijfsaccommodaties
– Promotie en regionale samenwerking
– Beheer toeristisch-recreatieve infrastructuur.

(Bron: beleidsnota recreatie en toerisme (2004)

Versterken en ontwikkelen toeristisch recreatief aanbod
De gemeente streeft naar het verhogen van de kwaliteit door het stimuleren van de ontwikkeling van een innovatief aanbod. Er worden aan de verschillende soorten recreatie gewerkt.
Verblijfsrecreatie, dagrecreatie, vaarrecreatie, plattelandstoerisme en cultuurtoerisme.

Recreatie in de woonomgeving
Dit punt hangt samen met het vorige punt. Ook in de eigen woonomgeving willen mensen de mogelijkheid hebben om te ontspannen. Er word met name dan gekeken naar wandelmogelijkheden en kleinschalige voorzieningen.

Ontwikkeling van grootschalige verblijfsaccommodaties
Er zijn een aantal plekken in het gebied waar ruimte is voor wat groter verblijfsaccommodaties. Deze kunnen gebouwd worden maar moeten wel voldoen aan de voorwaarden van de provincie. Buiten deze speciale gebieden mogen geen grotere verblijfsaccommodaties gebouwd worden.

Regionale samenwerking en promotie
Vaak kijken gebieden alleen naar hun eigen gebied. Een goede aanvulling voor het toeristisch product is om ook te kijken naar de gebieden buiten de eigen gemeente. Het is van belang om daarom de bezoekers van Steenwijkerland op de omliggende gebieden te wijzen.

Promotie is erg belangrijk om de doelen van het toeristisch beleid te halen. Er is een goede samenwerking tussen de VVV en Steenwijkerland.
Ook houdt de Stichting promotie Steenwijkerland zich bezig met het promoten van de gemeente. Ze promoten niet alleen gericht op toeristen en recreanten maar ook op inwoners en bedrijven.

Beheer toeristisch-recreatieve infrastructuur
Bij dit punt gaat het vooral om de beleving. De activiteiten zoals wandelen, fietsen, varen en paardrijden worden aantrekkelijk gemaakt door de natuur en de cultuur. Want de beleving van natuur en landschap is de meest belangrijke basis van het recreatief en toeristisch product in Steenwijkerland.

In de beleidsnota recreatie en toerisme 2004 word verteld dat provincie Overijsel een aantal punten nastreeft om het toeristisch en recreatief product te versterken.

Een aantal van deze punten geld ook sterk voor Steenwijkerland:

– De kwaliteit van de verblijfsrecreatie verhogen door meer en verschillend aanbod.
– Het verbeteren van voorzieningen en het verbeteren van doorvaartmogelijkheden voor plaatsgebonden waterrecreatie en recreatievaart.
– Het investeren in de bereikbaarheid en mobiliteit in Overijsel.

Overijsel hoopt dit te realiseren door de samenwerking met verschillende organisaties uit de sector recreatie, toerisme, natuur en landschap. Dit plan is opgesteld voor 10 jaar. Dit betekend dat dit plan nu ongeveer op zijn einde loopt.

4.1.3 Type toerist

Het gebied is niet geschikt voor massatoerisme. Wel is het gebied gericht op dat naast de huidige bezoekers ook andere doelgroepen te trekken.

In het trendrapport Noord-Overijsel 2010 staat dat er relatief veel mensen komen van 65 jaar en ouder. Ook kun je dit veel terug vinden in de activiteiten die er georganiseerd worden zoals: wandelen en fietsen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.