Essay: Het moet weer aantrekkelijker worden om een docent te worden... - Essay Marketplace

Essay: Het moet weer aantrekkelijker worden om een docent te worden…

Het moet weer aantrekkelijker worden om een docent te worden. Het gebeurt nu nog vaak dat er kwalitatief slechte docenten worden aangenomen, omdat er niet snel genoeg een vervanger gevonden kan worden.
Als laatste profiteert de maatschappij in zijn geheel van een sociaal leenstelsel. Er is meer geld beschikbaar en als we van Nederland een echte kenniseconomie willen maken, dan is goed onderwijs noodzakelijk.

Deelvraag 3: Wat zijn de argumenten tegen het leenstelsel?
Zoals bij de argumenten voor genoemd is, zou het niet uitmaken omdat studeren een financiering in je toekomst is, maar als je kijkt naar de kosten ervan zullen steeds minder mensen een opleiding kunnen volgen. Hieruit volgt dat er minder hoogopgeleiden zijn. Studenten die w??l gebruik kunnen maken van het leenstelsel bouwen een schuld op, die hen in een slechtere financi??le positie plaatst. Studenten die liever geen of zo min mogelijk schulden willen, zullen gaan werken om de studie te betalen. Het gevolg hiervan is dat ze minder tijd hebben voor hun studie en deze dus ook mogelijk niet zullen halen. Terwijl een studie vroeger een baangarantie gaf, is dat tegenwoordig veel minder het geval. Hierdoor is het risico groter dat je later een studieschuld hebt, die niet door een baan wordt afgedekt. Ook heeft het Centraal Planbureau een onderzoek gedaan naar het afschaffen van de basisbeurs. Hieruit blijkt dat de invoering zal leiden tot 15.000 minder studenten. En natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar experimenteren met bezuinigingen op onderwijs, op onze studenten en dus onze toekomst, hoort niet te kunnen.
Verdere argumenten tegen aan het leenstelsel zijn dat studeren minder aantrekkelijk wordt, omdat jongeren nu opgescheept zitten met een nog hogere schuld. Daarnaast heeft Nederland heeft een tekort aan hoogopgeleide arbeiders, beaamt minister Bronkhorst van Economische Zaken: hij wil meer hoogopgeleiden vanuit het buitenland naar Nederland halen. Als we een tekort hebben aan hoogopgeleiden, waarom dan het afschaffen van de studiefinanciering? Als laatste negatieve aspect heb ik dat met het leenstelsel niet je capaciteiten, maar de inkomsten van je ouders zullen nu bepalend worden voor je toekomst, en dit is ronduit oneerlijk. Het wordt voor studenten uit een arm gezin niet meer mogelijk te studeren, en als zij dit wel doen zitten zij later met een schuld die ze niet kunnen afbetalen.

Conclusie:
Voor mij, als aankomend studente, wegen de argumenten tegen vele malen zwaarder dan de argumenten voor. Ik vind dat de studiefinanciering moet blijven en ik hoop dit duidelijk te hebben gemaakt met mijn volgende argumenten: studeren wordt minder aantrekkelijk, het is oneerlijk voor studenten uit een armer gezin en er is een tekort aan hoogopgeleiden, dus het studeren zou juist alleen maar aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Volgens Bussemaker gaat iedereen er op vooruit met het leenstelsel, maar in werkelijkheid gaat heel Nederland er op achteruit.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.