Essay: Essay: Hoe worden orkanen gemonitord

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Hoe worden orkanen gemonitord
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 669 words. Download the full version above.

‘de Galveston-orkaan van 1900 was verreweg de zwaarste natuurramp in de geschiedenis van de verenigde staten. De stad zelf werd vrijwel volledig vernietigd, en het dodental van tussen acht- en twaalfduizend overtreft dat van de aardbeving van San Francisco in 1906. De overstroming van Johnstown in 1889 en de Okeechobee-orkaan van 1928 samen. Tussen de waardeloze voorspelling van 6 september en de tragedie bij Galveston twee dagen later zit een verhaal van persoonlijke moed en verkeerde beoordeling, van bureaucratische afgunst en xenofobie'( bron 1 Kerry Emanuel P68) aan het eind van de 19de eeuw was de stad Galveston de grootste stad van Texas met 36000 inwoners. De stad zat in een natuurlijke haven aan de golf van Mexico. Door de gunstige ligging van deze stad groeit het uit tot een belangrijk handelscentrum.(bron 26) Maar deze locatie bracht ook gevaren mee, 25 jaar voor Galveston maakte een nabij gelegen dorp een soort gelijke groei mee. Deze groei hield echter op toen het dorp eerst in 1875 getroffen werd door een orkaan. Van het stadje was nog maar weinig over, de orkaan blies de wateren de baai in en het dorp overspoelde. Toen de wateren 2 dagen later wegtrokken stonden er nog maar 8 gebouwen overeind en waren er tussen de 150 en 300 doden. Het dorp herstelde zich nooit volledig en toen het dorp nogmaals getroffen werd in 1886 werd het volledig weggevaagd. (bron1) het in de gaten houden van orkanen was in deze tijd verre van geperfectioneerd, sterker nog het was vrij primitief. Maar de Galveston ramp had voorkomen kunnen worden. de Cubaanse weervoorspellers waren rond dit tijdperk erg gerespecteerd als vakkundige en professionele orkaanvoorspellers en observatoren. De functionaris van het weather bureau Central office in Washington DC onder leiding van Willis Moore dacht hier anders over, hij noemde de Cubaanse voorspellers paniekzaaiers en beschouwde ze als inferieur. De redenen hiervoor lagen niet bij de kwaliteit van hun werk maar had te maken met de xenofobische houding die veel mensen in de verenigde staten destijds hadden. Moore probeerde hun zelfs een telegrafieverbod op te leggen omdat ‘het United States weather bureau ergert zich ten zeerste aan onafhankelijke observatieposten die een paar verspreide rapporten te pakken krijgen en daarna proberen weersvoorspellingen te doen en orkaanwaarschuwing uit te geven die slecht zijn voor de commercie en de overheidsdienst in verlegenheid brengen. Ik heb goede reden aan te nemen dat ze gegeven kopi??ren van onze dagelijkse weerkaarten in New Orleans, of dat van plan zijn te doen, en deze naar havanna overseinen.’ Deze brief brengt grote vraagtekens bij de objectiviteit van de rapporten op twee manieren. Namelijk dat een voorspelling van slecht weer nadelige economische gevolgen zou hebben, dat is natuurlijk iets waar een weersbureau zich niet mee bezig moet houden. En ten tweede de angst dat de overheid en dus Moore en zijn bureau zelf in verlegenheid zouden worden gebracht door andere weersbureau ‘s. de weersvoorspeller negeerden in de komende dagen de berichten van de Cubaanse observatoren die melden dat de storm zich naar het noordwesten de golf van Mexico in. En hielden zich stug vast aan hun eigen voorspelling van enkele dagen eerder dat de storm zich naar het noorden zou bewegen(wat met de informatie van een paar dagen eerder wellicht een logische voorspelling zou zijn geweest). Niet lang daarna bij Key west in Florida nam een sterke stormachtige wind uit het noordwesten plotseling af en wakkerde daarna weer aan uit het zuiden. Dit had voor de weervoorspellers een belangrijk signaal moeten zijn dat de storm de golf in bewoog. Maar de Amerikaanse weersdienst hield zich erbij dat de storm zich 100 kilometer ten noorden van Key west, in de Atlantische oceaan bevond. In de komende dagen werden twee schepen in de golf overvallen door de storm, de eerste het stoomschip de louisiana uit New Orleans voer recht het stormcenturm in en registreerde, terwijl de weersdienst waarschuwingen gaf in new jersey, een druk van 973 milibar. De kapitein schatte de windsnelheden op 45 Ms

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hoe worden orkanen gemonitord. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hoe-worden-orkanen-gemonitord/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.