Essay: Essay: Hruk, ondanks de stijgende consumptie van wijn …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 7 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Hruk, ondanks de stijgende consumptie van wijn ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1921 words. Download the full version above.

Hruk, ondanks de stijgende consumptie van wijn in de Benelux. Sopexa wil graag weten wat de hoofdfactoren zijn die de daling veroorzaken opdat Sopexa haar klanten beter kan bedienen. In dit onderzoek analyseer ik hoofdzakelijk de Belgische wijnmarkt (95%).


HOOFDSTUK 2. SOPEXA
Om een beeld te cre??ren wie Sopexa is en wat haar activiteiten zijn is de achtergrond van Sopexa in dit hoofdstuk omschreven. Sopexa Benelux is onderdeel van de Sopexa Group S.A. (moederonderneming), omdat dit onderzoek gericht is op Belgi?? zal er voornamelijk worden gesproken over Sopexa Belgi??. Eveneens worden de marketing activiteiten, de grootste markten en industrie??n, en de belangrijkste verantwoordelijkheden van Sopexa Belgi?? toegelicht. Dit hoofdstuk word afgesloten met een beschrijving van Sopexa’s doelstellingen, strategie??n en unique selling point.
ACHTERGROND
Sopexa Group is een (Franse) marketing communicatie & adviesbureau voor voeding, wijn en lifestyle, gespecialiseerd in Franse voedingsmiddelen en agrarische producten.
Het bedrijf werd in 1961 opgericht door het Franse Ministerie van Landbouw en Visserij. In 1990 werd Sopexa een particuliere onderneming. Tegenwoordig is het bedrijf actief in 43 landen met 30 agentschappen die meer dan 2000 klanten wereldwijd vertegenwoordigen (Sopexa Group, nd).
De meerderheid van de klanten zijn productschappen van verschillende Franse wijnstreken zoals de Conseil Interprofessionel des Vins de Bordeaux (CIVB), met als doel om hun wijnen en de regio over de hele wereld te promoten. Overige klanten zijn overheidsinstellingen (FranceAgriMer, Europese Unie), productschappen van producten zoals; kaas, appelen en Calvados.
De wijn- en gedistilleerd industrie is het grootste en meest winstgevende segment van Sopexa Group ,die 47% van haar bedrijfsactiviteit vertegenwoordigd in 2013. Multiproducten is het tweede meest winstgevende segment van de onderneming (17%), groenten en fruit (14%) bekleed het derde winstgevende segment, gevolgd door de levensmiddelenindustrie en regionale gemeenschappen (9%), daarna de pluimveehouderij (8%) en tenslotte zuivelproducten (5%). Europa is de grootste markt die 56% van Sopexa’s activiteiten vertegenwoordigd. Azi?? vertegenwoordigt 25% en Amerika (17%) en het Midden-Oosten (2%). (Sopexa Group, 2014).
Sopexa Group heeft haar marketing activiteiten verdeeld over vier expertisegebieden:
‘ Advies en begeleiding
‘ Trade Marketing
‘ Internationale ontwikkeling
‘ Imago en reputatie management
In deze expertisegebieden maakt Sopexa gebruik van een 360?? benadering gecombineerd met de klassieke marketingtools zoals; reclame, PR, promotie en trainingen, in B2B of B2C-omgevingen, waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele diversiteit in de verschillende markten over de hele wereld. Deze 360?? aanpak is voornamelijk gericht op de vijf belangrijke marketing gebieden die Sopexa heeft ontwikkeld in de Voeding, wijn en lifestyle sector (Sopexa Group, n.d):
Elk kantoor heeft zijn eigen specifieke kennis van de markt. Het Belgische kantoor werd opgericht in Brussel in 1964. De verantwoordelijkheden van het Belgische kantoor zijn:
‘ Kennis en inzicht hebben van de Belgische en Franse voedingsindustrie.
‘ Het leveren van maatwerk, dat voldoet aan de verwachting van klant, vanuit een strategisch niveau maar ook voor de uitvoering van de activiteiten.
‘ Een nauwe samenwerking met haar klanten, zowel in Belgi?? en Frankrijk.
‘ De voorbereiding en uitvoering van campagnes om het imago, de zichtbaarheid en het bewustzijn van de Franse voedings- en landbouwproducten in de Belgische markt te versterken.
‘ Het promoten van Franse voedsel en landbouwproducten en het promoten de Franse voedingsindustrie in opdracht van het Franse Ministerie van Landbouw en Visserij (DSP).
Door gebruik te maken van verkoop en merkactivatie, pers relaties en online en offline marketing, promoot Sopexa Belgi?? de verkoop van producten en het imago van haar klanten (Sopexa Belgi??, 2011)

MISSIE EN VISIE
MISSIE
‘Het introduceren en delen van smaken en lifestyle in Europa en de rest van de wereld, het genereren van groeimogelijkheden voor onze klanten, inclusief particulieren bedrijven, professionele organisaties en instituties’ (Sopexa Group, n.d.).

VISIE
Sopexa’s visie is gericht op het uitgroeien tot nummer ‘?n partner van Franse ondernemingen in de voedings- en wijn industrie die zich willen profileren met hun producten op de buitenlandse markten. Sopexa zal fungeren als brug tussen de ondernemingen die vanuit hun eigenland de internationale markten willen betreden door gebruik te maken van Sopexa’s expertise (Sopexa Group, n.d.).

HOOFDSTUK 3. PROBLEEMANALYSE EN PROBLEEMSTELLING

Sopexa Belgie heeft last van de stagnering van Franse wijnen op de Belgische markt en heeft mij als junior consultant gevraagd om te onderzoeken en in kaart te brengen wat de belangrijkste factoren zijn die de groei van de Franse wijnen op de Belgische markt onderdrukt. De afzet van Franse wijnen in Belgi?? is in vergelijking met 2012 gedaald met 0,6%. Het onderzoek zal geheel zelfstandig uitgevoerd worden en waar nodig word de PR en Sales manager geraadpleegd voor advies en expertise op het gebied van wijnen in Belgi??.
Door de problematische factoren in kaart te brengen zal Sopexa Belgi?? beter in staat zijn haar klanten te informeren en te adviseren. Sopexa Belgi?? zal er tevens baat bij hebben en in staat zijn betere ontwerpen van communicatie en promotie strategie??n te cre??ren voor haar huidige en potentiele klanten.
Micro factoren

Meso factoren
5-krachtenmodel porter
Macro factoren
Demografisch
Ik zal onderzoeken waar de afnemers wonen en welke leeftijdscategorie??n het meeste geld uitgaven aan wijnen, tevens zal ik onderzoeken wat de verschillen in sociale klassen betekenen voor de wijnen.
Economisch
Hoeveel spenderen huishoudens aan wijnen en hoe vaak gebeurd dit? Dit zal een van de punten zijn die onder de loep word genomen.
Ecologisch
Steeds meer producten worden geproduceerd op een verantwoorde manier, deze trend heeft zich ook doorgezet naar de wijnen. Door deze verandering te analyseren zal het duidelijk worden of Belgi?? hier oren naar heeft.
Politiek
Voor het importen en promoten van alcoholische dranken moet er voldaan worden aan eisen. Ik ga onderzoeken in hoeverre dit van invloed is op de verkoop van Franse wijnen in Belgi??.

Wat heeft Sopexa in het verleden gedaan om dit probleem om te lossen, denkend aan:
– gebruikte stratgeieen en hun bestaande ervaring.

PROBLEEM STELLING EN DEELVRAGEN
Welke factoren maken dat Franse wijnen marktaandeel verliezen in Belgi?? tegenover de niet-Franse wijnen?
Hoe kan het marktaandeel van Franse wijnen vergroot worden in Belgi’
* Hoe ziet de huidige marktsituatie eruit van de Franse wijnen in Belgi’
* Wie zijn de afnemers van Franse wijnen in Belgi’
* Wie zijn de concurrenten van de Franse wijnen in Belgi’
* Zijn er nieuwe creatieve marketing strategie??n waar Sopexa voordeel bij kan hebben?

HOOFDSTUK 4. DOELSTELLING EN EINDRESULTAAT
DOELSTELLING
Het doel van het onderzoek is hoofdzakelijk inzicht krijgen in factoren die zorgen voor de stagnatie van Franse wijnen op de Belgische wijnmarkt, door deze factoren te achterhalen zal Sopexa beter in staat zijn strategie??n te bedenken en haar klanten beter te adviseren. Als gevolg van het eindproduct zal Sopexa dit kunnen realiseren.

EINDRESULTAAT
Aan het einde van het onderzoek zal er een compleet en complex beroepsproduct gecre??erd zijn.
Sopexa ontvangt een rapport met een duidelijke beschrijving van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de stagnatie van de Franse wijnen op de Belgische markt. Daarnaast zal er een aanbeveling gedaan worden op het gebied van marketing strategie??n om de stagnatie te verhelpen.

HOOFDSTUK 5. RANDVOORWAARDEN
AFBAKENING
Door middel van de afbakening zal er duidelijkheid worden geschept over wat er wel en wat niet tot de scriptie. Het doel van de afbakening is om conflicten te voorkomen en om de juiste koers te blijven varen.
Onderdeel van de scriptie:
‘ Onderzoeken van de Belgische wijnmarkt
‘ Witte, rode en ros?? wijnen uit Frankrijk met bestemd voor Belgi’?? Adviesrapport met aanbevelingen

Geen onderdeel van de scriptie
‘ Mousserende wijnen
‘ Werven van potentiele klanten voor Sopexa
‘ In praktijk brengen van de aanbevelingen
RANDVOORWAARDEN
TIJD
Binnen de kaders van de scriptie word er een verwacht dat minimaal 588 uur wordt gewerkt aan de scriptie. Deze uren worden ingevuld door drie dagen aanwezig te zijn op het kantoor van Sopexa en de overige uren worden buiten Sopexa ingevuld , dit alles verspreid over 20 weken.
GELD
Als afstudeerstudent wordt er maandelijks een kleine vergoeding uitgekeerd als compensatie voor de tijd die besteed word aan de opdracht. Ook zal er tweemaal een reis naar Belgi?? plaatsvinden om de fieldresearch uit te voeren. Sopexa heeft aangeboden om deze kosten voor zich te nemen.

MATERIAAL
Sopexa heeft ingestemd om al de beschikbare data beschikbaar te stellen. Door de nauwe samenwerking met een klanten zal het mogelijk zijn om interviews af te nemen. De medewerkens van Sopexa zullen ook beschikbaar zijn voor interviews.

HOOFDSTUK 6. AANPAK

In dit hoofdstuk wordt per deelvraag omschreven welke modellen er gebruikt zullen worden om de beantwoording te realiseren.
Deelvragen:
Hoe ziet de huidige marktsituatie eruit van de Franse wijnen in Belgi’
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zal ik gebruik gaan maken van de ABCD-analyse. Deze deelvraag zal fungeren als een abstract voor de volgende deelvragen.

Wie zijn de afnemers van Franse wijnen in Belgi’
De afnemers van de Franse wijnen in Belgi?? zijn bekend bij de Sopexa en haar klanten. Echter zal in de huidige segmentatie analyseren om vast te stellen of hier een divergentie is met eventuele nieuwe segmentatie.
Door te achterhalen wie de afnemers zijn van Franse wijnen zal er een duidelijke doelgroep ontstaan waarop Sopexa zich kan focussen bij het bedenken van een marketingstrategie. Om dit te realiseren zal ik gebruik gaan maken van een afnemersanalyse van Abell. In kaart zal ook worden gebracht de groep Belgen die geen Franse wijnen afnemen.
Desk- en fieldresearch
Deze deelvraag zal voornamelijk beantwoord worden door middel van deskresearch, echter zal er een veldonderzoek gedaan worden om te achterhalen welke associatie Belgen hebben met Franse wijnen.
Wie zijn de concurrenten van de Franse wijnen in Belgi’
De concurrentieanalyse maakt het mogelijk om de concurrenten in kaart te brengen en te vergelijken met Sopexa. Er zal gekeken worden waar de concurrenten succesvol zijn en waar niet. Op deze manier zal er data worden gegenereerd die als input dient voor de SWOT-analyse.
Zijn er nieuwe creatieve marketing strategie??n waar Sopexa voordeel bij kan hebben?
Om antwoord te krijgen op deze vraag moet er in kaart gebracht worden, waar de kansen en bedreigingen zich bevinden. Dit zal door middel van een SWOT-analyse worden gerealiseerd worden. De output zal worden gebruikt voor het uitdenken van een realistische, nieuwe en creatieve marketingstrategie. In het ontwikkelen van nieuwe en creatieve marketingstrategie??n zal er een kleine focus zijn op jongeren en online media.

BRONNEN
Naast de interne kennis van mijn collega’s zal ik gebruik maken van het internet, onderstaande zijn een voorlopige selectie die gebruikt zullen worden voor het verzamelen van data.
‘ Delhaize. (2013, September 5). Les Belges et leurs pr??f??rences en mati??re de vin.
http://fr.delhaize.be/fr-be/a-propos-de-delhaize/presse/release/Grande-enquete-les-Belges-et-leurs-pr??f??rences-en-mati??re-de-vin
‘ European Commission (2012). New EU rules for ‘Organic Wine’ agreed. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-113_en.htm
‘ FranceAgriMer, Promotion des vins dans les pays tiers – Programmation 2014/2018
http://www.franceagrimer.fr/fam/filiere-vin-et cidriculture/Vin/Aides/Promotion/Promotion-des-vins-dans-les-pays-tiers-Programmation-2014-2018
‘ Sopexa Belgium (2011). Sopexa Benelux.
http://www.sopexa.be/
‘ Sopexa Group (2014) Key figures.
http://www.sopexa.com/chiffres_cles.php
‘ Sopexa Group (n.d.).
http://www.sopexa.com/qui_sommes_nous.php
‘ Statistics Belgium (n.d.). Bevolking per geslacht en leeftijdsgroep voor Belgi??, 2003-2013. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie/
‘ Statistics Belgium (n.d.). Bevolking ‘ Demografische indicatoren 2013-2060. http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/demografische_indicatoren_2013-2060.jsp
‘ Statistics Belgium (2014). Bevolking ‘ Cijfers bevolking 2010-2013.
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/bevolking_-_cijfers_bevolking_2010_-_2012.jsp
‘ Wineinstitute, (n.d.). Per capita wine consumption by country. http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2011.pdf
‘ F??d??ration des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France. http://www.fevs.com/en/news/12022014-communique-de-presse-statistiques-12-mois-2013-46.php#/Accueil

BIJLAGEN

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hruk, ondanks de stijgende consumptie van wijn …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hruk-ondanks-de-stijgende-consumptie-van-wijn/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.