Essay: Iedereen leest wel een in de krant dat de arbeidsomstandigheden ... - Essay Marketplace

Essay: Iedereen leest wel een in de krant dat de arbeidsomstandigheden …

1. Aanleiding en onderwerp
Iedereen leest wel een in de krant dat de arbeidsomstandigheden in de derede wereld landen niet goed zijn. In dit essay ga ik onderzoeken of het moreel verantwoord is dat grote bedrijven zoals de H&M die streven naar welvaart door enerzijds niet te investeren in de arbeidsomstadigheden en anderzijds de veiligheid en welvaart van deze arbeiders te ontnemen.
In heel veel landen zijn de arbeidsomstandigheden in fabrieken heel slecht. Deze grootste rede hiervan is dat het lage loon landen zijn. De fabrieken zijn oud en de arbeiders moeten lange dagen voor een laag bedrag per uur. Doordat de fabrieken oud zijn is het instortingsgevaar groot. In deze fabrieken is er geen leefdtijdsgrens. Hierdoor werken er heel veel kinderen in deze fabrieken. Er zijn vele meningen over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. De ene groep vindt het hoe het nu gaat wel prima en vindt dat de kleiding goekoop moet blijven en de andere groep vindt dat de arbeidsomstadigheden veranderd moeten worden al moeten ze er meer voor betalen.
Dit onderwerp is zeer relevant voor deze tijd. Veel mensen zijn de laatste tijd bezig om duurzaam te ondernemen en willen de wereld veranderen. Ondanks dat de mensen duurzaam willen ondernemen blijven de arbeidsomstadigheden in derde wereldlanden zoals India nog steeds heel slecht. De arbeiders werken dagen van 16 uur per dag en hebben een maandloon van ‘ 78.
In dit essay ga ik onderzoeken of alle grote bedrijven die hun kleding laten maken in derde wereld landen meer geld moeten investeren in de arbeidsomstandigheden en wat andere bronnen hierover de zeggen hebben. Ik ga ook kijken naar of de overheid hier een rol in speelt. Hierna ga ik de probleemstelling uitwerken aan de hand van de ethische cyclus. Deze bestaat uit vijf stappen. De eerste stap is dat het moreel probleem wordt uitgewerkt. Daarna ga ik kijken welke waardes er zijn. Vervolgens ga ik verschillende strategieen toepassen op de probleemstelling. Hierna ga ik de probleemstelling bekijken met steeds een andere ethiek. Bij elke ethiek wordt uitgelegd of het wel of niet aanvaardbaar is. Hierna volgt de reflectie. Uit de reflectie ga ik de conclusie opmaken. Hierin zal staan of het wel of niet moreel aanvaardbaar is dat grote bedrijven als de H&M streven naar welvaart en of er geinvesteerd moert worden in betere arbeidsomstandigheden.

2. De probleemstelling
De probleemstelling die ik ga onderzoek is:
Is het moreel aanvaardbaar dat de grote kledingbedrijven als H&M streven naar welvaart door enerzijds niet te investeren in de arbeidsomstandigheden en anderzijds de veiligheid en welvaart van deze arbeiders te ontnemen?

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.