Essay: Essay: In 2008 studeerde ik af in de richting Orthopedagogiek…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: In 2008 studeerde ik af in de richting Orthopedagogiek...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 408 words. Download the full version above.

In 2008 studeerde ik af in de richting Orthopedagogiek aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Een aantal jaren geleden startte ik als opvoedkundige binnen de setting Witte Mol, een residenti??le werking voor mensen met een handicap. Ik werk met mensen met een niet aangeboren hersenletsel in de leefgroep de Zavel. Na een aantal jaren voelde ik de nood om mijn horizon te verbreden. Naast mijn werk volgde ik de Lerarenopleiding aan Katholieke Hogeschool Kempen in 2010 en in 2014 mijn huidige opleiding Sociaal Werk aan de Erasmus Hogeschool Brussel.
Binnen het kader van Sociaal Werk liep ik stage als maatschappelijk werkster in functie van leerlingenbegeleider in de onderwijsinstelling Rozenberg S.O..
De keuze om opnieuw te gaan studeren bleek niet vanzelfsprekend te verlopen. De voorbije jaren betekende studeren voor mij evenwicht zoeken tussen vrije tijd, werk, bouwen, relatie en familie. Het werd een uitdaging om creatief en flexibel deze studies te verwerken. Ik realiseerde mij dit niet voor elkaar te hebben gekregen zonder onvoorwaardelijke steun van mijn vriend, zussen, ouders en collega’s. Zonder hen zou ik niet tot hetzelfde eindresultaat zijn gekomen! Dank aan deze mensen die mij begeleidden, steunden, stimuleerden en hielpen waar ze konden. Door de samenwerking van al deze mensen, gecombineerd met mijn eigen inzichten, motivatie en doorzetting ben ik met volle enthousiasme kunnen starten aan dit thema.
Mijn stage was verrijkend en verruimend. Mede door mijn stagebegeleiding, Mvr. Godelieve (alias Lief) Hens heb ik vele positieve ervaringen leren kennen. Zij stond voor mij als de leerkracht en de leerlingenbegeleider waaraan ik een mooi voorbeeld kan nemen. Lief straalt rust uit, luistert onbevooroordeeld en geeft een heldere en duidelijke kijk op het werk binnen de leerlingenbegeleiding. Ik bedank haar dan ook van harte omdat ze mij steunde doorheen mijn proces als stagiaire, maar ook achteraf tijdens het verwerken van mijn inzichten in een eindwerk. Tijdens deze periode heb ik altijd op haar kunnen rekenen.
Gedurende mijn stage kon ik altijd terecht bij mijn supervisor en eindwerkbegeleiding Sonia Van Mileghem en mijn mede supervisiecollega’s Sophie Brion, Evelien Redant en Trees Dierickx. Samen hebben we boeiende maar ook emotionele gesprekken gevoerd die ons telkens hebben doen nadenken en doen doorgroeien. Ik vond het een fijne en aangename groep waarin ik mezelf kon zijn en waaruit ik telkens de moed haalde om door te gaan.
Ik dank jullie!’

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: In 2008 studeerde ik af in de richting Orthopedagogiek…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-in-2008-studeerde-ik-af-in-de-richting-orthopedagogiek/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.