Essay: Essay: In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het huidige systeem werkt..

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het huidige systeem werkt..
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1227 words. Download the full version above.

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het huidige systeem werkt. Ook wordt er besproken over welke functies en eisen er toegevoegd moeten worden aan de applicatie. Deze eisen zullen opgesplitst worden in 2 delen: functionele en niet-functionele eisen. Vervolgens worden ook nog de gebruikte tools besproken. Deze analyse is geschreven door de vorige stagestudent, Matthias Dillen. Uiteraard heb ik wel veranderingen aangebracht om de analyse af te stemmen met de huidige situatie en opdracht. Mijn aanpassingen bevinden zicht in de onderdelen: huidig systeem huidige applicatie,

Het huidige systeem bestaat uit verschillend onderdelen:
ISLP (Intregrated System Local Police)Dit is het communicatie- en dataverwerkings-systeem van de lokale politie. Er is voor elke zone een eigen ISLP-server. Dit bevat al de data over de processen-verbaal (verkeersongevallen, inbraken, overtredingen, etc).

PSS (Statistical Package for the Social Sciences)
Dit is een programma dat data uit ISLP inleest, verwerkt en statistische gegevens maakt. Deze gegevens worden dan verder verwerkt door de nieuwe VIAS-applicatie.

VIAS-applicatie
Twee jaar geleden werden alle gegevens die uit het SPSS-systeem kwamen weergegeven in tabellen en grafieken in Excel. Sinds vorig jaar is een nieuws systeem, de VIAS-applicatie, die het genereren van deze tabellen en grafieken automatisch doet. Deze applicatie is echter nog niet volledig en moet tijdens mijn stageperiode uitgebreid worden.

Enkele voorbeelden van tabellen en grafieken gegenereerd door de VIAS-applicatie:

Figuur Gegenereerde tabellen over milieu en dierenwelzijn
Figuur Gegenereerde grafieken over een anoniem onderwerp

Functionele eisen
Hier wordt besproken welke functies er nodig zijn om de applicatie goed te laten werken.
Om de functionele eisen duidelijk te maken is er een use case diagram gemaakt met beschrijving van elke functionaliteit. Hiervoor is er gebruik gemaakt van het programma Visual Paradigm.
Veel van deze functionaliteiten zijn al helemaal of gedeeltelijk geimplementeerd, ik zal me vooral bezig houden met het uitbreiden van: data invoeren, statistiek genereren en printen.
Use case diagram

Figuur Use case diagram

Use case-beschrijvingen
Naam: Gebruikers beheren
Samenvatting: Gebruikers bekijken, toevoegen, wijzigen, verwijderen
Actor: Administrator
Pre conditie: Actor moet ingelogd zijn.
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
Administrator klikt op ‘gebruikers beheren’
Overzicht van gebruikers wordt weergegeven
Administrator wijzigt, verwijdert of voegt nieuwe gebruiker toe a

Alternatief/Uitzondering Verklaring Actie
Gebruikersnaam bestaat al Foutmelding geven: Deze gebruikersnaam bestaat al.
ebruikersnaam wordt niet gewijzigd of toegevoegd.
Tabel 2 Scenario gebruikers beheren
Postconditie:
Gebruikers zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Naam: Data invoeren
Samenvatting: Gegevens die uit ISLP gehaald zijn, worden in de applicatie ingevoerd.
Actor: Administrator
Pre conditie: Actor moet ingelogd zijn.
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
Administrator klikt op ‘data invoeren’
Administrator selecteert de gegevens die hij/zij wil invoeren.

Gegevens worden ingeladen. a

Alternatief/Uitzondering Verklaring Actie
Administrator annuleert 1Terug naar vorige pagina.
Tabel 3 Scenario data invoeren
Postconditie:
Gegevens zijn ingeladen.

Naam: Inloggen
Samenvatting: Inloggen om de applicatie te kunnen gebruiken.
Actor: Administrator, andere gebruiker
Pre conditie: /
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
1. Actor klikt op ‘inloggen’.
2. Loginscherm wordt weergegeven.
3. Actor voert zijn/haar gegevens in.

4. Actor wordt ingelogd als de juiste gegevens zijn ingegeven. a

Alternatief/Uitzondering Verklaring Actie
a Foute logingegevens 1. Foutmelding: Gebruikersnaam of paswoord is niet correct.
2. Terug naar vorige pagina.
Tabel 4 Scenario inloggen
Postconditie:
Actor is ingelogd.’
Naam: Wachtwoord wijzigen
Samenvatting: Wachtwoord wijzigen van een gebruiker.
Actor: Administrator, andere gebruiker
Pre conditie: Actor moet ingelogd zijn.
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
1. Actor klikt op ‘wachtwoord wijzigen’
2. Wachtwoord wijzigen pagina wordt weergegeven.
3. Actor voert oud en nieuw wachtwoord in.

4. Wachtwoord wordt gewijzigd. a
b

Alternatief/Uitzondering Verklaring Actie
a Fout wachtwoord. 1. Foutmelding: Oud wachtwoord is niet correct.
2. Wachtwoord wordt niet gewijzigd
b Actor annuleert. Terug naar vorige pagina.
Tabel 5 Scenario wachtwoord wijzigen
Postconditie:
Wachtwoord is gewijzigd.’
Naam: Zoeken
Samenvatting: Gegevens opzoeken in de database.
Actor: Administrator, andere gebruiker
Pre conditie: Er zijn gegevens ingeladen en actor moet ingelogd zijn.
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
1. Actor klikt op ‘zoeken’
2. Zoekpagina wordt weergegeven.
3. Actor voert zoekcriteria in en drukt op ‘zoeken’.

4. Resultaten van gezochte criteria worden weergegeven. a

Alternatief/Uitzondering Verklaring Actie
a Geen resultaten gevonden. 1. Foutmelding: Geen resultaten gevonden.
Tabel 6 Scenario zoeken
Postconditie:
Gezochte resultaten zijn gevonden en worden weergegeven.’
Naam: Statistiek genereren
Samenvatting: Statistiek maken van gezochte gegevens.
Actor: Administrator, andere gebruiker
Pre conditie: Er zijn gegevens gezocht en er zijn resultaten gevonden. Actor bevindt zich op de resultatenpagina.
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
1. Actor klikt op ‘genereer statistiek’.
2. Een grafiek en tabel met statistiek worden weergegeven.
Tabel 7 Scenario statistiek genereren
Postconditie:
Statistiek wordt weergegeven.’
Naam: Printen
Samenvatting: Grafiek en tabel met statistiek afdrukken.
Actor: Administrator, Andere gebruiker
Pre conditie: Grafiek en tabel met statistiek werden gemaakt. Actor bevindt zich op de statistiek pagina.
Scenario:
Actor Systeem Alternatief/Uitzondering
1. Actor klikt op ‘printen’.
2. Printversie van de statistiek wordt weergegeven.
3. Actor bevestigt het printen. a
4. Statistiek wordt afgedrukt.

Alternatief/Uitzondering Verklaring Actie
a Actor annuleert. Terug naar statistiek pagina.
Tabel 8 Scenario printen
Postconditie:
Statistiek is afgedrukt.’
3.3 Niet functionele eisen
1. Beveiliging: Momenteel is er al een beveiligde login aanwezig binnenin de applicatie die zorgt dat mensen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot de applicatie. Deze applicatie is enkel voor intern gebruik en er moet dus geen toegang zijn van buitenaf, wat het risico op beveiligingsbreuk ook nog eens verkleind.

2. Lay-out: De lay-out van de uitbreidingen moeten overeenkomen met de layout van de bestaande functionaliteiten

3. Onderhoudbaarheid: Later kan deze applicatie nog uitgebreid worden door een andere programmeur. Daarom is het belangrijk leesbare code te schrijven, zodat er in de toekomst makkelijk op ingepikt kan worden.

4. Gebruiksvriendelijkheid: Het gebruik van de nieuwe onderdelen zal hetzelfde moeten zijn als het gebruik van de huidige, zodat de gebruiker zich zo min mogelijk moet aanpassen.

3.4 Gebruikte tools
3.4.1 Programmeertaal
De programmeertaal die gebruikt is, is PHP (Hypertext Preprocessor). Deze taal is gemaakt om dynamische websites op webservers te maken. PHP is een objectgeori??nteerde taal zoals Java. Matthias Dillen is vorig jaar gestart met het gebruik van deze programmeertaal en heeft gebruik gemaakt van het CodeIgniter framework. Aangezien ik verderwerk aan de applicatie, zal ik dezelfde programmeertaal en framework gebruiken.
3.4.2 Database
Voor de opslag van gegevens wordt er gebruik gemaakt van MySql. Een managementsysteem dat ervoor zorgt dat een gebruiker makkelijk gegevens kan toevoegen, veranderen en verwijderen. MySql en PHP is een populaire combinatie, waaruit al veel succesvolle projecten zijn uitgekomen.
3.4.3 Tools voor grafieken.
De applicatie heeft de mogelijk tot het generen van grafieken en Matthias heeft hiervoor enkele tools vergeleken door middel van de WRM-methode. Een methode die vergelijkbare producten vergelijk en deze dan een score geeft met behulp van enkele criteria. De Highcharts tool is er als winnaar uitgekomen en wordt gebruik om grafieken te maken. Het is een gratis tool, die gebruiksvriendelijk is, goede grafieken genereert en daarbovenop is er nog eens veel documentatie die het gebruik hiervan goed uitlegt. Aangezien Highcharts al ge??mplementeerd is, zal ik hier ook gebruik van maken.
De volledige WRM-methode kunt u terugvinden in bijlage.

3.5 Webserver
De applicatie wordt nu gedraaid op een server. Deze server maakt gebruik van Windows Server 2008 R2. Hierop is WAMP (Windows Apache MySQL PHP) ge??nstalleerd. WAMP zorgt ervoor dat de webapplicatie, samen met de databank online blijven staan en dus aanspreekbaar zijn voor het beleids- en communicatieteam. Daarnaast is er ook nog FTP (File Transfer Protocol) dat ervoor zorgt da ik tijdens het programmeren toegang heb tot de server en dat veranderingen worden aangebracht op de applicatie.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het huidige systeem werkt... Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-in-dit-hoofdstuk-wordt-besproken-hoe-het-huidige-systeem-werkt-2/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.