Essay: Essay: Israël

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 8 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Israël
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2315 words. Download the full version above.

1.geografische locatie:
Israël is gelegen in Azië. Als we een bredere kijk nemen zien we dat Israël samen met andere conflictlanden zoals: Syri??, Libanon, Egypte, Jordani?? etc.in het Midden-Oosten ligt. In het westen van Israël zien de Middellandse zee liggen, Israël heeft ook een haven in de Rode zee . De hoofdstad van Israël is Jeruzalem. Het klimaat van Israël behoort tot het middellandse-zee klimaat: warme en droge zomers, maar wel natte winters. In het zuiden van Israël zien we dat er een woestijn ligt: de Haifa. De helft van Israël Palestina bestaat uit hoogvlakte die wel tot 600 meter boven de zeespiegel uitkomt. vroeger was Israël een mooi en bosrijk gebied, maar de oorlog heeft ondertussen al zijn tol ge??ist. In het oosten van Israël stroomt de Jordaan, de belangrijkste rivier van Israël. Palestina bestaat uit 2 gebieden die door Israël gescheiden zijn: de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever
Gazastrook:
de gazastrook zelf bestaat uit 360 vierkante kilometer, het gebied grenst aan Israël, Egypte en aan de Middellandse zee, het gebied heeft een droog klimaat met zachte winters en droge zomers. Aan de gazastrook leeft de bevolking vooral van landbouw en zij zijn vooral afhankelijk van de Wadi Gaza, de plaatselijke rivier.
Westelijke Jordaanoever:
De Westelijke Jordaanoever heeft een oppervlakte van 5628 vierkante kilometer en wordt geheel door land omsloten, met uitzondering van het zuidoosten dat grenst aan de Dode Zee. Het gebied bestaat grotendeels uit een onregelmatig heuvelachtig land met wat vegetatie in het westen en vrij weinig begroeiing in het oosten. De Westelijke Jordaanoever heeft weinig natuurlijke hulpbronnen, alleen de landbouwgrond die uit 27 procent van het gebied bestaat.
Bevolking:
In Israël heersen er verschillende nationaliteiten en godsdiensten, maar degene die het meest dominant zijn zijn natuurlijk de Joden, zij bedragen ongeveer acht tiende van de hele bevolking. Door de jaren heen is er een verschil van cultuur ontstaan tussen oost en west Israël. Ongeveer ‘?n derde van de Israëlische bevolking is student. Elk jaar spendeert Israël samen met zijn universiteiten een hoog budget uit aan wetenschappelijk onderzoek.
In Palestina ligt de stad Bethlehem, hier zou 2015 jaar geleden Jezus geboren zijn. De katholieke kerk in Bethlehem staat daarom ook op de werelderfgoedlijst van Unesco. De godsdienst die dominant is is natuurlijk de Islam, die bedraagt drie vierde van del hele bevolking.

6

Bestuur
Israël:
Israël is een eenheidsstaat (een staat waarbij de macht bij een centrale overheid ligt.) Aan het hoofd van Israël staat een president die om de 7 jaar verkozen wordt. De president die nu heerst is Reuven Rivlin. Vanaf 18 jaar kunnen de burgers allemaal meegenieten van stemrecht. De wetgevende macht wordt in Israël de Knesset genoemd, deze macht telt 120 mensen die samen beslissen en discussi??ren over nieuwe wetten die al dan niet ingevoerd moeten worden. Verkiezingen voor de Knesset worden om de vier jaar gehouden, maar kunnen ook eerder worden gegeven als er problemen zouden ontstaan. Vanaf 1990 werden er ook verkiezingen gehouden voor minister-president, dit systeem had als bedoeling meer macht te geven aan de kiezer maar uiteindelijk gaf het alleen meer macht aan de eerste minister. Een interessante anekdote is dat in de onafhankelijkheidsverklaring die in 1948 geschreven is staat dat hun grondwet binnen de 8 maanden voltooid en geschreven moest zijn, dit is nog altijd niet gebeurd. Wel zijn er 14 verschillende basiswetten aangenomen die oorspronkelijk moesten dienen als verschillende hoofdstukken voor hun grondwet. Op 15 maart 2013 werd er een akkoord bereikt en de 33e Israëlische regering was geboren. We spreken hier over een centrum rechtse regering met als eerste minister Benjamin Netanyahu.
Palestina:
Wat opmerkelijk is, is dat Palestina niet mag regeren over al hun stukken grond. Israël heeft alleen maar de volledige controle over veiligheids- en burgerzaken, dit is natuurlijk alleen maar geldig in de dicht bevolkte gebieden. Palestina is verdeeld in a, b, en c gebieden, dit is beslist na de Oslo akkoorden in 1993. De Oslo akkoorden zijn overeenkomsten die tot doel hadden de oorlog tussen Israël en Palestina op te lossen. In Palestina heerst ook een parlementaire democratie, net zoals in Belgi??. In Januari 2005 werd Mahmoud Abbas verkozen tot president van Palestina. Abbas maakte een regering waarin Rami Hamdalah premier werd. In 2006 werden er sinds 1996 voor het eerst terug parlementsverkiezingen gehouden, de reden hiervoor is dat er onder leiding van Yasser Arafat (Nobelprijswinnaar voor de vrede) geen verkiezingen werden gehouden en onder leiding van Abbas de parlementaire verkiezingen tweemaal zijn uitgesteld. Maar nu, in 2006 vormen er zich grote meningsverschillen tussen Fatah en Hamas en brak er als gevolg de Palestijnse burgeroorlog uit. Uiteindelijk kon in 2007 Hamas de controle volledig terug overnemen waardoor het gezag van Palestina enkel nog geldig was aan de westelijke Jordaanoever.
Gazastrook:
Zoals eerder verteld ligt sinds 2007 de macht wat de Gazastrook betreft in handen van Hamas. Hamas is een politieke organisatie die door de Palestijnse bevolking als goed en beschaafd wordt gezien, maar voor Israël en de VS is en blijft Hamas een terroristische organisatie die alleen maar de orde verstoord. (meer over Hamas later in dit eindwerk.)

7

Ontstaan van het conflict

Volgens de joods-Oostenrijkse activist en journalist Theodor Herzl moest er een staat komen. Dat was de enige oplossing voor het antisemitisme (Jodenhaat) en geweld waar joden in Europa aan het eind van de negentiende eeuw voortdurend mee te maken hadden. In een eigen staat zijn joden niet langer in de minderheid en wordt er niet langer op hen neergekeken.
Volgens de joden moest deze staat verrijzen in Palestina. Want daar lagen de wortels van het jodendom. De meerderheid was er door de Romeinen verdreven, maar er was een kleine groep blijven wonen. Als het aan Herzl lag, zouden dat er spoedig meer zijn. Palestina, dat toen nog deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, zou hun nieuw thuisland worden.
De idee??n van Herzl sloegen aan bij de Europese Joden. Hiervan maakte Groot-Brittanni?? gebruik tijdens WO1. In een poging de Joden aan geallieerde zijde te binden, beloofden de Britten in 1917 er alles voor te doen om in Palestina ‘een nationaal tehuis voor het Joodse volk’ te vestigen. Toen de Britten na de oorlog hun gezag over Palestina kregen, konden ze hun belofte waarmaken.
Onder bescherming van de Britten gingen Joodse kolonisten aan de slag om via organisaties als het Joodse Nationaal Fonds grond op te kopen van Palestijnse landeigenaren. Er vestigden zich steeds meer Joodse kolonisten in Palestina. Onder de Palestijnen groeide het verzet tegen deze kolonisatie. Ze waren niet de baas in hun eigen land want dat waren de Britten. Ze zagen dus dat er steeds meer grond, soms met legale maar ook met illegale middelen, door Joodse kolonisten werd ingenomen. Ze waren bang voor hun eigen positie in het land. Dit leidde in de jaren twintig al tot gewelddadige botsingen.
Toen in 1933 Adolf Hitler aan de macht kwam in Duitsland, groeide het aantal Joodse kolonisten nog verder en daarmee ook de weerstand van de Palestijnen. In 1936 kwam het tot een ‘uitbarsting’. De Palestijnen kwamen in opstand tegen het Britse bestuur en de Joodse kolonisatie. Ze vielen Joodse en Britse doelen aan. Na drie jaar wisten de Britten de opstand te bedwingen. Maar de onvrede bleef.
De Joden lieten hun droom van een eigen staat niet afpakken door de Palestijnse afwijzing. Toen de Britten zich op 15 mei 1948 officieel terugtrokken, riep Israël zichzelf uit tot onafhankelijke staat. Daar ging het echt mis. De omringde Arabische landen vonden dit niet kunnen. De volgende dag vielen de Arabische troepen de zelfbenoemde staat binnen om Palestina te bevrijden. Dit liep rampzalig af. Israël kreeg een groter gebied onder controle. Ruim 700.000 Palestijnen zijn gevlucht.
Onderhandelingen over een oplossing strandden voortdurend. Het oorspronkelijke doel was het bevrijden van heel Palestina. Maar Israël wilde niet met de ‘terroristische organisatie’ PLO (Palestine Liberation Organization) onderhandelen, en de PLO weigerde Israël als staat te erkennen. Verdere onderhandelingen over gevoelige kwesties zouden later volgen. Onder meer over de vraag waar de grenzen tussen de twee staten moet komen. In 2001 strandden deze onderhandelingen. Sindsdien is het conflict nog steeds bezig.
8

Religies

Islam:

In dit conflict hebben we te maken met de fundamentalistische islam, waarbij er nauwelijks onderscheid is tussen politiek en religie. Het gaat om het volgen van wat als de wil van Allah wordt gezien: islamitische wereldoverheersing. De aanhangers van de politieke islam zijn bereid te sterven en hun doel met geweld te verwezenlijken. Israël is sinds het in de 7de eeuw veroverd is door islamitische strijdkrachten islamitisch gebied en zal, als Allah het wil, op een dag weer heroverd worden. Daarna zal de rest van de wereld onder islamitische heerschappij worden gebracht.
Mohammed was zowel religieus, politiek als militair leider. Hij was staatsman, wetgever, rechter en militair leider. Geen scheiding der machten en geen scheiding van kerk en staat. Na de dood van Mohammed werden zijn functies overgenomen door zijn opvolgers of plaatsvervangers: de kaliefs. Volgens de islam is er geen menselijke wetgevende macht denkbaar en is er slechts ‘?n wet voor alle gelovigen: de sharia, de heilige wet van Allah, door openbaring verkregen en uitgewerkt door de Schriftgeleerden.
Volgens de koran zijn de moslims het beste volk. Mohammed is de laatste profeet en boodschapper die de uiteindelijke openbaring van God zelf zou hebben ontvangen. Joden en christenen mogen van het boek hun religie behouden. Maar zij hebben zeker niet de zelfde rechten als een moslim. En dan zijn er nog de ongelovigen, de laagste categorie in de hi??rarchie. Die moeten zich bekeren tot de islam en als ze weigeren, worden ze gedood. Een andere keuze hebben ze niet.

Joden:
het fundament van de Joodse wet en traditie is de Thora, bestaande uit de vijf boeken van Mozes. Volgens de rabbijnse traditie zijn er 613 geboden in de Thora. Sommige van deze wetten zijn alleen van toepassing op mannen of op vrouwen.

Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorie??n zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben joden erg veel meegemaakt. De principes en de geschiedenis van het jodendom vormen de fundamenten van andere religies, waaronder het christendom en de islam.

9
Geschiedenis
DeVN besloot dat op 29 november 1947 Palestina zou worden opgedeeld. In een Palestijns en een Israëlisch deel. Maar dit werd afgewezen door de Palestijnse leiders. Dit leidde tot een Arabisch-Israëlische oorlogen in 1948. De Israëliers veroverden in deze oorlog een groot deel van Palestina. Maar tot dan werd de Gazastrook bezet door het Egyptisch leger en kreeg door de Arabische liga een
Palestijnse regering. Ondanks al de oorlog groeide het bevolkingsaantal in de jaren veertig explosief. Omdat veel Palestijnen uit de door de Israël bezette delen van Palestina naar de Gaza vluchtten. De Palestijnse regering kwam ten einde in 1957. Vanaf dat jaar werd werd de strook bestuurd door een Egyptische militaire gouveneur.

De Gazastrook behoorde oorspronkelijk tot de kana??n Totdat er in 1200v.C.een migratiepolitiek ontstond van Filistijnen naar zuidwest Kana??n, dat toen Felisti?? werd genoemd. De Filistijnen waren een zeevarend volk met waarschijnlijk een Mionische of Myceense achtergrond, waarschijnlijk afkomstig van Creta of Cyprus.
Gaza was in de 12e eeuw v.C. een van de bekestende Filistijnse steden.Tot in 1917 was de Gazastrook, net als de gehele regio een deel van het Ottomaanse rijk. In de eerste wereldoorlog werd het in1971 vervoverd door de Britten. Onder leiding van de Britse generaal genaamd Edmund Allenby. De Gaza was echter toegewezen aan de Arabieren besloot de VS. Maar Op 22 september 1948 tegen het einde van de Arabische-Israëlische oorlog werd Gaza bezet veroverd en bezet door Egypte. In de oorlog van 1967(de Zesdaagse oorlog). Werd de stad veroverd en bezet door Israël.
In de middeleeuwen werd de Gaza in 635 nog is veroverd door de Islamitische Arabieren. Het Ottomaanse rijk veroverde Gaza in de 16e eeuw en bleef de stad onder haar controle houden. Tot de eerste wereld oorlog, met een onderbreking in 1799 toen Napoleon Bonaparte de stad veroverde als onderdeel van zijn expeditie naar Egypte.
In de moderne tijd, ontbeert Gaza zijn zeehaven die met financi??le middelen die uit Nederland en Frankrijk werden bekomen. Maar door Israël is platgebombardeerd, de oorlog die nog altijd bezig is. Volgens Israël doen ze het om wapensmokkel te voorkomen te voorkomen en volgens de Palestijnen probeert Israël hun economie te verzwakken.
In 2000-2005 viel het Israëlische leger geregeld Gaza-stad binnen(Gaza) of meer specifieker de wijk van Zetoen. Volgens het Israëlische leger waren(zijn) er illegale werkplaatsen in die wijk. Waar er munitie of wapens worden gemaakt. Waaronder raketten genaamd Qassamraketten die veel afgevuurd worden op Israëlische steden en dorpen.
Maar in augustus 2005 trok Israël zich definitief terug uit de Gaza-strook. Na de dood van Yasser Arafat(dictator) werd door de internationale gemeenschap, de VN en Israël strek aandedrogen op de democratische verkiezingen. In 2006 won Hamas deze verkiezingen. Maar de verkozenen werden door Israël gedeporteerd. In juni 2007 veroverde Hamas de interne oorlog met Fatah met Fatah (partij Vb:nv-a) gewapenderhand de Gazastrook, inclusief Gaza-stad en verklaarde Gaza ‘bevrijd’. Veel aanhangers van Fatah vluchtte naar Egypte of de Westelijke Jordaanoever.
Op 27 december 2008 volgde een militair het conflict met Israël dat het leven kostten van ongeveer meer dan 1300 slachtoffers en meer dan 4100 gewonden aan Palestijnse kant en 14 militairen en 3 burgers aan de Israëlische kant. Deze Israëlische operatie kreeg de naam ‘operatie Gegoton Lood’
In gazabevindt zich ook een begraafplaats genaamd de martelaren begraafspaats, de begraafplaats waar al eeuwenlang burgers liggen die gestorven bij de oorlogen rond de stad. Wat nu een slagveld in geworden was ooit een van de mooiste steden van de wereld. De gazastook is ontstaan uit oorlogen,bezettingen en veroveringen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Israël. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-israel/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.