Guide: Essay: Massapercentage koolstof in suiker

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Massapercentage koolstof in suiker
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 529 words. Download the full version above.

Verslag. Experiment 3.12: Massapercentage koolstof in suiker

Datum experiment: 3 februari 2014

Probleemstelling

We willen te weten komen wat nu eigenlijk het massapercentage van koolstof in suiker is, maar hoe gaan we dat onderzoeken?

Onderzoeksvraag

Hoe groot is het massapercentage koolstof in suiker?

Hypothese

Waarschijnlijk zal door de hitte suiker ontleden, en zal er koolstof overblijven in de reageerbuis.

Benodigdheden

– Brander met statief
– Hittebestendige reageerbuis
– Reageerbuisknijper
– Weegschaal
– 1 lepeltje suiker
– lucifers

Werkwijze

1 Weeg nauwkeurig een lege hittebestendige reageerbuis. Weeg daarna een schepje suiker in een hittebestendige reageerbuis af.
2 Verwarm de reageerbuis met suiker in een blauwe, niet ruisende vlam. Let erop dat je het reageerbuisje horizontaal houdt, wanneer je dit niet doet kan hij uit elkaar knallen.
3 Wanneer het suiker gesmolten is en de reageerbuis bruin/zwart begint te worden, zet de brander op een blauwe, ruisende vlam.
4 Test de brandbaarheid van de walm die tijdens het verwarmen uit de buis ontwijkt.
5 Stop met verwarmen nadat er geen vloeibaar suiker meer te zien is. Je ziet dan geen walm meer.
6 Laat de buis even afkoelen en weeg de reageerbuis met restproduct.

Foto van opstelling

Waarnemingen

1.
gewicht (gram)
Lege reageerbuis 11,50
Reageerbuis met suiker erin 12,90
Reageerbuis met suiker erin – lege reageerbuis = suiker 12,90 – 11,50 = 1,40
Reageerbuis met verbrande suiker erin 12,00
Reageerbuis met verbrande suiker erin – lege reageerbuis = verbrande suiker 12,00 ‘ 11,50 = 0,50

2. Er zit dus 1,40g suiker in het reageerbuisje, naderhand is het buisje slechts 0,50g zwaarder dan zonder suiker er in. Dat wil zeggen dat suiker (1,40g) is 100%. De 0,50g is de koolstof aangezien de rest ontleed is naar een gas, bovendien is het de kleur van koolstof (zwart). 0,50 van 1,40 is 35%.
3. Suiker= C12H22O11
C= 12,01 * 12 = 144,12u
H= 1,008 * 22 = 22,176u
O= 16,00 * 11 = 176,00u

144,12+22,176+176,00= 342,296u

342,296= 100%

1= 0,29%

0,292144*144,12= 42,104%

Het percentage is niet precies hetzelfde aangezien er ook andere stoffen mee werden verbrand, omdat het niet gebeurde in een vacu??m omgeving. Er werd waargenomen dat er dikke brandbare rook uit de reageerbuis kwam tijden het verhitten. Het restant wat in de buis bleef zitten was heel zwart (koolstof).

Conclusie

Theoretisch is het massapercentage van koolstof in suiker dus 42%, maar bij ons proefje was het 35%. Dit is ondervonden door het experiment uit te voeren.

De ontledingsreactie die wij hebben uitgevoerd was doormiddel van thermolyse.

Het verschil kan ik verklaren doordat wanneer je suiker verhit ontstaat vaste koolstof, maar ook gele rook. Die gele rook was brandbaar en moet koolstof bevatten. Hieruit kan ik concluderen dat het gele gas roet was. Doordat het gas ontsnapt is, is niet al het koolstof een vaste stof geworden. Daarom is de massapercentage bij het experimenteel onderzoek minder dan bij het theoretische onderzoek omdat je niet alle massa koolstof berekend hebt.

Discussie

Ik vind dat het experiment binnen een korte tijd goed is verlopen. Jammer genoeg is het massapercentage niet helemaal betrouwbaar, maar ik kan geen betere manier van het experiment verzinnen die wij zouden kunnen uitvoeren.

Vervolg onderzoek

Een vervolg onderzoek zou misschien zijn dat je het gele gas wat er vrijkomt bij de verhitting van suiker opvangt en dat onderzoekt. Ga na of in dat gas ook zuurstof en waterstof bevat. Deze staan wel in de formule van suiker.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Massapercentage koolstof in suiker. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-massapercentage-koolstof-in-suiker/> [Accessed 09-07-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.