Essay: Moviera - Essay Marketplace

Essay: Moviera

Algemeen
Moviera is een organisatie, die in 2012 is ontstaan uit een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera en is gevestigd te Utrecht. Moviera biedt laagdrempelige hulp en geeft advies aan betrokkenen bij huiselijk geweld. Dit kunnen slachtoffers en kinderen zijn, maar ook plegers, omstanders en professionals. De hulp richt zich ook op preventie; Moviera geeft ook voorlichting en trainingen om geweld te kunnen voorkomen. Als er toch sprake is van huiselijk geweld, wordt geprobeerd zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. In sommige gevallen is opvang nodig; dan regels Moviera bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld, eer-gerelateerd geweld, mensenhandel, ouderenmishandeling, maar ook aan tienermoeders. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen kracht van de cli??nten en het voorkomen van herhaling van het geweld nadat de begeleiding is gestopt. De begeleiding wordt gegeven vanuit een systemische benadering met het oog op kennis over geweldsproblematiek (Moviera, 2013).
Missie en visie
De missie van Moviera is als volgt beschreven (Moviera, 2013): ‘Elke vrouw, elk kind, elke man en elk gezin heeft recht op een veilig thuis en een bestaan in vrijheid. Niemand hoeft te vluchten voor huiselijk geweld of geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Iedereen ‘ slachtoffer, pleger of getuige – heeft recht op hulp om geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.’
De visie is als volgt beschreven (Moviera, 2013): ‘Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds teveel vrouwen, kinderen, maar ook mannen geconfronteerd met geweld in de huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties.’
De missie van Moviera is dus alle betrokkenen van huiselijk geweld, dus zowel slachtoffers als plegers, hulp en ondersteuning te bieden. De visie van Moviera is dat geweld nog steeds teveel voorkomt, terwijl thuis voor iedereen een veilige plek zou moeten zijn.
Kernactiviteiten
Moviera heeft een aantal kernactiviteiten, te weten het bieden van voorlichten, advies en steun, ambulante hulp, opvang bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en de steunpunten huiselijk geweld. Deze kernactiviteiten bestaan voor verschillende doelgroepen, waaronder vrouwen, mannen met of zonder kinderen, eventuele partners en tienermoeders. Meer specifiek zijn de kernactiviteiten bedoeld voor die mensen uit genoemde doelgroepen, die te maken hebben met huiselijk geweld en die slachtoffer zijn van mensenhandel, jeugdprostitutie, ouderenmishandeling en eer-gerelateerd geweld (Moviera, 2013).
Moviera heeft 59 plaatsen voor (acute) eerste opvang. Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen hier samen met hun kinderen maximaal zes weken blijven. Tijdens de opvangperiode wordt er samen met de cli??nt gekeken hoe ze verder wil met haar leven: wil ze terug naar huis en partner, een nieuwe woning zonder partner, of vervolgopvang en begeleiding? Ook krijgt een vrouw ondersteuning bij het regelen van praktische zaken zoals het aanvragen van een uitkering (Moviera, 2013).

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.