Essay: Essay: Naast het benodigde effect kan paroxetine uit Seroxat zoals all…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 13, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Naast het benodigde effect kan paroxetine uit Seroxat zoals all...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 579 words. Download the full version above.

Naast het benodigde effect kan paroxetine uit Seroxat zoals alle geneesmiddelen ook bijwerkingen geven die soms zelfs medische aandacht nodig hebben. Niet iedereen krijgt met deze bijwerkingen te maken.

De meeste bijwerkingen komen vooral voor in de eerste paar weken dat Seroxat gebruikt wordt. Na deze eerste weken nemen de bijwerkingen meestal af of verdwijnen ze.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer vaak (meer dan 3 op de 10)
?? Misselijkheid en andere maagdarmklachten, zoals verminderde eetlust, krampen, constipatie en diarree. Dit wordt vaak voorkomen door Seroxat ‘s morgens in te nemen met wat voedsel. Binnen enkele dagen zijn deze klachten meestal niet meer van toepassing;
?? Seksueel disfunctioneren, zoals minder zin in vrijen, uitblijven van een orgasme en bij mannen een moeilijke erectie en een vertraagde zaadlozing. Seroxat wordt soms juist voorgeschreven aan mannen die last hebben van vroegtijdige zaadlozing. Deze bijwerkingen zijn niet meer van toepassing als het gebruik van Seroxat stopt.
Vaak (hoogstens 3 op de 10)
?? Stijging cholesterolspiegels in het bloed;
?? Verminderde eetlust;
?? Slaperigheid, sufheid en een verminderd reactievermogen. Dit kan activiteiten waar oplettendheid bij nodig is, zoals autorijden of werk in de bouw lastig maken;
?? Slapeloosheid. Als Seroxat ‘s ochtends wordt ingenomen is hier meestal geen sprake meer van;
?? Groter aantal abnormale dromen, zoals nachtmerries;
?? Tremoren: trillen, bibberen of een duizelig gevoel;
?? Hoofdpijn, nervositeit, angst, verwardheid en duizeligheid. Hier is na gewenning minder sprake van;
?? Gapen en een droge mond. Dit zorgt ervoor dat zich eerder gaatjes in het gebit ontwikkelen;
?? Wazig zicht;
?? Verandering van gewicht, meestal toename;
?? Overmatig zweten.
Soms (minder dan 1 op de 10)

?? Een duizelig of zwak gevoel bij het opstaan, veroorzaakt door een verlaagde bloeddruk;
?? Hartklachten, zoals een snellere hartslag dan normaal, hartkloppingen of zelfs hartritmestoornissen. Als de pati??nt een aangeboren hartritmestoornis heeft mag dit medicijn ook niet gebruikt worden;
?? Moeilijkheden met bewegen, zoals stijfheid, trillen of abnormale bewegingen in de mond en van de tong;
?? Huidproblemen, zoals huiduitslag en jeuk;
?? Verwijde pupillen
?? Verwardheid en hallucinaties;
?? Urineretentie, het niet kunnen urineren of urine incontinentie, het onvrijwillig en ongecontroleerd urineren;

Zelden (hoogstens 1 op de 100)

?? Een vertraagde hartslag;
Abnormale productie van melk bij vrouwen, maar ook afscheiding uit de tepels van mannen. Dit valt te verklaren door de toename van het hormoon prolactine in het bloed.
?? Leveraandoeningen, dit veroorzaakt een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van de huid of het oogwit;
?? Psychische klachten: paniekaanvallen, manie, depersonalisatie en angstgevoelens;
?? Een onbeheersbare drang om de benen te bewegen (Restless Legs Syndrome);
?? Pijnlijke gewrichten of spieren.

Zeer zelden (hoogstens 1 op de 1.000)

?? Verschillende huidproblemen, zoals erythema multiforme, het Stevens-Johnson syndroom en toxisch epidermale necrolyse. Dit veroorzaakt onder andere uitslag met blaren en vervellende huid op verschillende plekken op het lichaam;
?? SIADH, een toestand waarin het lichaam een overvloed aan water ontwikkelt en een afgenomen zoutconcentratie als gevolg van onjuist chemische signalen.
Met deze aandoening kunnen pati??nten heel erg ziek worden, of helemaal geen symptomen hebben;
?? Vasthouden van vocht of water, waardoor zwellingen kunnen ontstaan in benen en armen;
?? Gevoeligheid voor zonlicht;
?? Priapisme, het hebben van een aanhoudende erectie van de penis, ook wanneer de pati??nt niet seksueel opgewonden is;
?? Afname aantal bloedplaatjes in het bloed.

Sommige pati??nten ontwikkelen door het gebruik van Seroxat tinnitus (oorsuizen), wat horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in ‘?n of beide oren veroorzaakt.
Er is overigens een verband gezien tussen een hoger aantal botbreuken en het gebruik van Seroxat.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Naast het benodigde effect kan paroxetine uit Seroxat zoals all…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-naast-het-benodigde-effect-kan-paroxetine-uit-seroxat-zoals-all/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.