Essay: Essay: Nederland in de jaren 60?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 14, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Nederland in de jaren 60?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1232 words. Download the full version above.

Voor de jaren 60 heeft iedereen zijn eigen indeling . Als je naar de jaar tal kijkt kun je het indelen van 1960 tot 1969 ??maar je kun het anders indelen zoals bijvoorbeeld: vanaf de loonexplosie in 1963 ‘ oliecrisis 1973. Righart zegt dat iedereen zo zijn eigen indeling aan de jaren 60 kan geven. De jaren 60 kunnen worden gezien als een breuk met het verleden.
Het was het begin van een nieuw tijdperk waarin opvattingen en verschillende manieren van leven werden geaccepteerd in de maatschappij. ??

Wat veranderde er in de jaren 60?

Ouders en kinderen gaan anders met elkaar om

Er wordt open over seks gepraat

Democratisering op school

De muziek

Economische groei

Welvaart

Meer sociale zekerheid

Politieke vernieuwingen en radicalisme

Ontzuiling en ontkerkelijking

Opmars van de televisie

Verandering in de Welvaart

In de jaren 60 ging het goed met de economie. Op 23 december 1960 werd ??de vrije zaterdag ingevoerd. De invoering had grote gevolgen voor de spanningen op de arbeidsmarkt. Het tekort aan werknemers groeide. Er waren meer werkplaatsen dan werknemers ??en dat leidde in 1964 tot forse loon stijging. Loonmatiging was juist het recept voor de succesvolle wederopbouw.??Er kwam een loonsverhoging van 10 procent, een minimumloon van 100 gulden per week, meer vakantiegeld en een verhoging van de uitkeringen met 10 procent.??Voor bedrijven was de loon verhoging in werkelijkheid veel hoger.??Gemiddeld stegen de lonen met meer dan 15 procent. De welvaart steeg in Nederland . De koopkracht nam toe omdat mensen meer tijd kregen om te gaan winkelen en er was veel vrije tijd. Er kwam op allerlei terreinen meer voorzieningen voor de burger. Nederland werd een welvaartsstaat.

Gastarbeiders

De economische groei zorgde voor een te kort aan werknemers. Er waren te weinig mensen om al het werk te doen. Dat kwam doordat Nederlanders minder waren gaan werken, want ze hadden de zaterdag vrij gekregen en konden eerder met pensioen?? gaan. De Nederlandse regering en bedrijven haalden mensen uit andere landen naar Nederland om hier te gaan werken. Ondanks het lage loon dat deze gastarbeiders kregen, waren ze tevreden. Het loon was hoger dan wat ze in hun eigen land zouden verdienen en vaak was er in hun land geen werk. De gastarbeiders deden ongeschoold werk. Kennis van de Nederlandse taal of cultuur was niet nodig om het werk te kunnen doen. De regering en de werkgevers vonden het daarom niet belangrijk dat gastarbeiders Nederlands leerden. De meeste gastarbeiders kwamen uit Turkije en Marokko.

Muziek

Voor de jaren zestig was alles kalm in de maatschappij Braaf, burgerlijk, bekrompen soms en voor de jeugd was er weinig vrijheid. In de jaren60 werd de jeugd steeds rustelozer en zocht de jeugd naar identiteit. Muziek zou een vernieuwing brengen op allerlei gebieden. Met de komst van onder andere The Beatles vier jongens uit het Engelse Liverpool, veranderde de beschermde wereld van de jeugd. Alleen al door het dragen?? van?? lang haar (het beatlekapsel), riepen deze jongens de wraak en de tegenwerking van de gevestigde orde op. Th Beatles waren voor de jeugd een soort bevrijders. De?? muzikale revolutie riep?? gevoelens op in de jonge mensen die zich op??alle mogelijke??manieren wilden uiten. Deze jongens vormden wel een zeer grote bedreiging voor de gevestigde orde. Ze werden de ??langharig werkschuw tuig genoemd. Ze schopte werkelijk tegen alles aan in de maatschappij. Heilige huisjes werden niet gespaard. Zij werden de afschuw van de ouderen en de helden van de?? jeugd. Het was voor de ouders een ??afschuwelijke ervaring om hun?? zoons en dochters zo rond te zien lopen.?? Kinderen gingen eisen stellen en?? probeerden stap voor stap meer vrijheid?? te?? krijgen.

Kunst

De kunst die in de jaren 60 gemaakt wordt, wordt meestal aangeduid met hedendaagse kunst. Men moest anders leren kijken en open staan voor nieuwe indrukken. Dat had de jonge generatie al snel begrepen. En waar de oudere generatie vaak hun afschuw toonde, omarmden zij de nieuwe kunst en toonden zich leergierig wat tot gevolg had dat de musea weer druk bezocht werden.

Bekende Nederlandse kunstenaars van de jaren 60 waren:??Jan Wolkers??(1925-2007), Theo Aart Volten??(1925-2002),??Ans Wortel. (1929-1996) en Herman Brood??(1946-2001)

Amusement

In het begin van de jaren 60 werd er niet alleen muziek en nieuws op uitgezonden. De mensen luisterden toen massaal naar hoorspelen. Een van de bekendste hoorspelen was van Annie M.G. Schmidt. Het hoorspel heette ‘In Holland??staat??een huis’

Door het toenemende welvaart nam de ??aantal TV’s in de huiskamers van de mensen ook toe. In 1964 kreeg Nederland een tweede televisiezender: Nederland 2. Enkele jaren later in 1967 werd ook de eerste reclame uitgezonden. Tegenwoordig verdienen de televisiezenders hun geld voornamelijk doormiddel van het uitzenden van reclame. Toen werd de televisie voornamelijk door de overheid betaald. Mensen zagen de beelden van de Politieke spelletjes, de gruwelen van de Vietnam oorlog, maar ook programma’s van jonge cabaretiers die het gezag genadeloos aan de kaak stelden en nieuwe idee??n verkondigden. Nieuwe inzichten, opvattingen en meningen werden aan de mensen getoond. ”””””””

Mode

Jongeren krijgen in de jaren 60 meer geld om te besteden aan kleding. Maar ze weigeren kleding te kopen in dezelfde winkels als hun ouders.
Voor de jongeren is kwaliteit niet erg van belang, omdat kleding niet duurzaam hoeft te zijn. Hoe goedkoper en modieuzer hoe beter. Hierdoor ontstaat een nieuw soort winkel gericht naar de jongeren de boutique. Boutiques waren een rage in de jaren 60. De verkopers in de boutiques zijn van dezelfde leeftijd als de kopers en er luidt popmuziek om de sfeer jong te maken. De jeugd wil niet meer chique gekleed gaan, maar lekker gek.

Vrouwen emancipatie

Doordat vrouwen in de jaren zestig steeds beter en hoger waren opgeleid en
de mogelijkheden van vrouwen sterk veranderd waren, vroegen veel vrouwen zich af hoe deze veranderingen in het leven moesten worden toegepast. Vrouwen wilden dat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen veranderen en deze de traditionele rolverdeling ??doorbreken.
Ze eisten recht op abortus, cr??ches en gelijke beloning voor arbeid.
De belangrijkste actiegroepen uit die periode zijn Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij (MVM).

Godsdienst

De mensen waren op grond van hun levensbeschouwing verdeeld over vier zuilen: een Katholieke, protestants – christelijke, socialistische en neutrale zuil. De geestelijke leiders zoals priesters schreven strenge regels voor. De zuilen stonden vijandig tegenover elkaar. Contacten met elkaar mochten ze niet hebben. De leden werden dus voortdurend op hun gedrag gecontroleerd tot de jaren 60. In de jaren ’60 begon ontzuiling ( afbraak van de zuilen). De belangrijkste oorzaak was het mondig worden van de mensen.
Steeds meer jongeren gingen doorleren na de basisschool. Er werd gestreefd naar persoonlijke ontwikkeling. Dit zorgde voor meer mondigheid, kritisch zijn, het streven naar financi??le zelfstandigheid en naar inspraak. Mensen gingen anders denken over zaken die de oude leiders zo belangrijk vonden, zoals de fatsoensnormen, het huwelijk, gezin en seksuele contacten. Vrouwen wilde zelf beslissen ??op seksueel gebied. Ze begonnen te streven naar vrijheid van abortus en gebruik van voorbehoedsmiddelen. Door de ontzuiling veranderde er ook een hoop binnen het gezinsleven. De aantal echtscheidingen nam toe. gezinsbehoeften kregen meer aandacht (aparte studeerkamer jongeren). jongeren gingen op jonge leeftijd het huis uit en gezinnen werden kleiner.

Conclusie

De jaren 60 ??is er veel veranderd in Nederland. Het enige wat mee zat was economische groei. De regeringen van deze tijd hebben letterlijk alles over zich heen gehad. Toch is het gelukt om de boel weer op de rails te krijgen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Nederland in de jaren 60?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-nederland-in-de-jaren-60/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.