Essay: Olympia ontvangt een subsidie van de gemeente... - Essay Marketplace

Essay: Olympia ontvangt een subsidie van de gemeente…

Olympia ontvangt een subsidie van de gemeente. Dit is afhankelijk van een model. In het model hebben ze berekent na hoeveel jaar bijv. een doel verwisseld moet worden of een veld vernieuwd moet worden Olympia ontvangt op dit moment ongeveer ‘ 45000,- euro per jaar aan subsidie. Hier moeten ze ook weer een deel voor reserveren. Denk hierbij aan het onderhoud van de kleedlokalen. De subsidie is ook opgebouwd uit de grootte van de club. De subsidie kan veranderen maar dan moet die wel aan bepaalde normen voldoen. Daarnaast heeft Olympia ook nog een jeugdsubsidie. De jeugdsubsidie is afhankelijk van het aantal jeugdleden. Hiervoor ontvangt Olympia nog een apart bedrag voor van ‘ 11.000,–. Olympia is sinds 1999 geprivatiseerd. Privatiseren betekent dat een bedrijf eerst in handen was van de overheid maar later een zelfstandige vereniging/bedrijf wordt. Ze krijgen een bedrag van de gemeente waarvan ze alles moeten doen. Hierbij moet je denken aan accommodaties ter beschikking stellen, voor het veldonderhoud zorgen, voor alle vervangingsinvesteringen zoals doelen en grasmatten. Het aantal leden is in de loop van de tijd wel toegenomen. Het probleem speelt wel dat er een tekort is aan kleedruimtes. Het G-team moet op zaterdag zich daarom omkleden bij de hockeyclub. De subsidie wordt ‘?n keer in de 3 jaar ge??ndexeerd. Dit betekent dat het bedrag kan worden aangepast (verhoogd) afhankelijk van de prijsverhogingen. De club heeft duidelijk wel een tekort aan deze subsidie. De subsidie kan tussentijds niet gestopt worden want er is een contract met de gemeente van 30 jaar afgesloten. Dit geldt voor de periode van 2000 t/m 2029. Hierna moeten er weer nieuwe afspraken gemaakt worden. Of de club dan nog geprivatiseerd is, is nog maar de vraag. Voor junioren wordt minder subsidie ontvangen dan voor senioren. De senioren maken meer gebruik van de accommodatie. De subsidie is ook mede afhankelijk van de plaats in Nederland. Vierlingsbeek ontvangt naar verhouding meer subsidie dan Boxmeer. Deze club is dan ook eerder geprivatiseerd dan Boxmeer. Olympia moet voor haar leningen verantwoording afleggen aan Stichting Waarborgfonds Sport. Zij sturen op haar beurt weer rapporten hierover naar de gemeente. Een keer in de 2 jaar wordt er ook gekeken of het geld ook op een juiste manier wordt besteed.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.