Essay: Essay: Ondanks dat het Duitse keizerrijk politiek…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Ondanks dat het Duitse keizerrijk politiek...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 363 words. Download the full version above.

Ondanks dat het Duitse keizerrijk politiek en militair erg machtig was, lag het tussen drie grootmachten in: Frankrijk en Groot-Brittanni?? aan de ene kant, en Rusland aan de andere kant. Een oorlog zou het Duitse rijk waarschijnlijk haan verliezen. Daarom kwam Bismarck met de alliantiepolitiek om het machtsevenwicht te behouden. Hij sloot vriendschapsverbonden met verschillende landen, om zo een samenspanning tegen het Duitse keizerrijk te voorkomen.
In 1880 kwam Wilhelm II op de troon, en in 1890 werd Bismarck ontslagen. Vanaf dat moment wilde Duitsland een belangrijkere rol op het wereldtoneel spelen. Met deze Weltpolitik wilde Duitsland een overzees rijk cre??ren. De industrie had grondstoffen nodig, en ook waren kolonies gunstig als afzetgebied. Deze manier van denken is kenmerkend voor het modern imperialisme.
In 1884 en 1885 maakten westerse landen tijdens de Conferentie van Berlijn afspraken over de manier waarop westerse landen koloni??n mochten stichten, zodat er geen oorlog over zou worden gevoerd. Het Duitse Rijk nam delen van Afrika in bezit, wat ervoor zorgde dat het tegenover Groot-Brittanni?? kwam te staan. De Weltpolitik was niet succesvol, en richtten de Duitsers zich op Oost-Europa. Met de groeiende buitenlandse ambities groeide ook het militarisme binnen het Duitse Rijk. Door de Vlootwet in 1898 kon het aantal Duitse oorlogsschepen een snelle groei doormaken. Dit zorgde voor spanningen met Frankrijk en Groot-Brittanni??. De spanningen bleven toenemen. De moord door een student op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand was de druppel die de emmer deed overlopen. Daardoor kwamen de hoogopgelopen spanningen in 1914 tot uitbarsting in de Eerste Wereldoorlog. Het was een totale oorlog: zowel burgers als soldaten waren erbij betrokken, wat voor veel slachtoffers zorgde. De Slag bij Marne in 1914 kostte honderdduizenden mensen het leven.
De enorme aantallen slachtoffers leidden tot onvrede onder de bevolking. Het zorgde voor een opstand, en werd uiteindelijk een revolutie. Het was duidelijk dat het Duitse Rijk de oorlog had verloren. Er werd een republiek uitgeroepen, die later bekend zou worden als de Weimarrepubliek. Aan het eind van 1918 ondertekende het nieuwe Duitsland de wapenstilstand. Zo kwam er definitief een einde aan de Eerste Wereldoorlog.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Ondanks dat het Duitse keizerrijk politiek…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-ondanks-dat-het-duitse-keizerrijk-politiek/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.