Essay: Onderwerpen voor probleembeschrijving... - Essay Marketplace

Essay: Onderwerpen voor probleembeschrijving…

‘ Weinig structuur, duidelijkheid binnen de lijncommunicatie > Kern van probleem
‘ Rol van lijnmanagers is niet duidelijk als het gaat om communicatie en het overbrengen van belangrijke organisatievraagstukken
‘ Geen tool beschikbaar die leidinggevende hiermee kan helpen
‘ Kloof tussen top en lijnmanagers
‘ Er mist een duidelijke vertaalslag
‘ Te weinig interactie en betrokkenheid bij proces

Momenteel is er geen duidelijke structuur aanwezig als het gaat om de lijncommunicatie binnen Wageningen UR. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de communicatie niet altijd even frequent en structureel toegepast wordt. Hiermee cre??er je onder andere ruis in de communicatie, onduidelijkheden en het belang van bepaalde informatie komt hierdoor niet goed over.

De lijncommunicatie wordt niet altijd optimaal ingezet. De top is veelal bezig met het ontwikkelen van belangrijke vraagstukken, doelstellingen en strategie??n en als het klaar is voor productie dan wordt dit weer doorgespeeld naar de volgende laag (lijnmanagers). Maar de lijnmanagers worden te weinig betrokken bij het proces. Het communicatieproces begint niet wanneer een vraagstuk klaarligt op de planken.

Van bovenaf moet de vertaling gemaakt worden naar de schakels binnen de organisatie. Er moet eerder met elkaar om de tafel gezeten worden en meer ruimte geschept worden voor interactie. Interactie aan het begin van ontwikkelingen en aan het eind wanneer het tijd is om organisatievraagstukken concreet te maken of door te communiceren. De kloof tussen top en lijnmanagers moeten we hiermee zien te verkleinen.

Belangrijke organisatievraagstukken of ontwikkelingen moeten vertaald worden naar de verschillende afdelingen binnen de organisatie. Wat betekent het nu concreet voor bepaalde onderdelen binnen Wageningen UR? Dit in plaats van zenden, algemene termen laten vloeien en lijnmanagers gebruiken als doorgeefluik. Hiermee cre??er je weinig draagvlak en mensen zijn het op korte termijn weer vergeten.

Door interactie kun je betrokkenheid en binding met je organisatie en de daarbij behorende vraagstukken cre??ren. Wanneer je meegenomen wordt in een proces kun je dit ook eigen maken en beter overbrengen naar je medewerkers. Dit zal op lange termijn effectiever zijn.

Het moet een basis gaan vormen voor het optimaliseren van de lijncommunicatie en daarbij is het goed dat lijnmanagers hun communicatieve rol als manager scherp hebben en daarbij weten hoe ze deze functie moeten invullen.

Communicatie is niet vanzelfsprekend! Je moet als organisatie tijd besteden aan het onderhouden en ontwikkelen van het communicatieproces. Om dit goed te kunnen doen moeten lijnmanagers voorzien worden van handvatten.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.