Essay: Ons profielwerkstuk gaat over het menselijk geheugen... - Essay Marketplace

Essay: Ons profielwerkstuk gaat over het menselijk geheugen…

Voorwoord

Ons onderwerp, het menselijk geheugen, hebben wij gekozen omdat we zeer ge??nteresseerd zijn in het menselijk lichaam. We hebben dan ook allebei het vak biologie en willen later geneeskunde studeren. Het menselijk geheugen is niet iets concreets, je kunt het niet vastpakken. Veel weten we nog niet en ik vind dat de kennis hierover moet vergroot worden omdat het een zeer belangrijk deel van het lichaam is. Omdat dit een moeilijk onderwerp is leek het ons een uitdaging hier ons profielwerkstuk over te doen.
Graag willen wij de leerlingen bedanken die deel hebben genomen aan ons experiment waardoor wij ons onderzoeksvraag succesvol hebben kunnen beantwoorden. Ook willen wij Mevrouw Van Bekerom bedanken voor het toelaten van het uitvoeren van ons experiment bij haar klassen. Hetzelfde geldt voor Mevrouw Kahmann die niet alleen onze begeleider is maar ook onze lerares. Haar willen we bedanken voor het helpen en beantwoorden van onze vragen over ons profielwerkstuk.

Inhoudsopgave

Inleiding ””””””””””””””””””.4
H1: Wat is het geheugen””””””””””””””?…5
H1.1: Wat is het korttermijn geheugen”””””””””””’?x
H1.1.1: De ligging van het korttermijn geheugen ”””””””””’.x
H1.2: Wat is het langtermijn geheugen”””””””””’?…”’x
H1.2.1: De ligging van het langtermijn geheugen ”””””””””’x
H1.2.2: De verschillende vormen van langtermijn geheugen ”””””””x
H1.3: Hoe wordt informatie opgeslagen”””””””””””?..x
H2: Hoe be??nvloeden beelden, kleuren en geluiden je korte termijn geheugen””’?..x
Conclusie ””””””””””””””””””x
Bijlagen ””””””””””””””””””…x
Literatuurlijst ”””””””””””””””””..x

Inleiding

Onderwerp en onderzoeksvraag
Ons profielwerkstuk gaat over het menselijk geheugen. Het is algemeen bekend dat hoe ouder je wordt hoe meer kans je hebt op dementie en vergeetverschijnselen. We lazen veel artikelen over het menselijk geheugen. Zo stond er op nu.nl, een Nederlandse nieuwswebsite, dat ‘geheugen van mensen te stimuleren is met elektriciteit’.
Veel vragen rezen er bij ons op, onder andere de vraag of je geheugen gestimuleerd kan worden. Zijn er factoren waardoor je beter gaat onthouden? Of zijn die er niet en is het genetisch bepaald hoe goed je kan onthouden? Dit leek ons een interessante onderwerp. Onze onderzoeksvraag luidt dan ook: Hoe be??nvloeden beelden, kleuren en geluiden je korte termijn geheugen? Deze onderzoeksvraag hebben we beantwoord met behulp van een experiment.

Inhoud en werkwijze
In hoofdstuk 1.1 en 1.2 bespreken we het korte-termijn geheugen en het lange-termijn geheugen. We geven informatie over de functie ervan en laten ook zien waar de beide geheugens zich bevinden in het menselijk lichaam. In hoofdstuk 1.3 vertellen we hoe de informatie wordt opgeslagen. Al deze deelvragen geven informatie over ons onderwerp en werken toe naar ons onderzoeksvraag die in hoofdstuk 2 beschreven staat.
Wij baseren ons profielwerkstuk op informatie dat gehaald is van internet en deels uit boeken. De bronnen die wij hebben gebruikt kun je bij de literatuurlijst terug vinden. Elke deelvraag hebben we beantwoord door eerst de kern op te schrijven en vervolgens hebben wij meerdere dingen opgeschreven. Bij ons onderzoek hebben wij formulieren gebruikt die de leerlingen hebben ingevuld, deze zijn te vinden bij de bijlage.

Wat willen wij bereiken met ons werkstuk?
Wij hopen op een goede conclusie te komen en er achter te komen welke factor(en) je geheugen be??nvloeden en ook hoe. We weten relatief gezien weinig over hersens en geheugen en er zijn dus vele theorie??n over het geheugen. Het antwoord is relevant voor iedereen. Vooral mensen die ge??nteresseerd zijn in het menselijk lichaam en vooral het geheugen. Het is een belangrijke vraag want niet alleen wij hebben er iets aan, maar ook bijvoorbeeld leraren. Als zij weten hoe zij het beste leerlingen kunnen be??nvloeden zodat de leerlingen het meeste onthouden, kunnen de leraren dit toepassen in hun manier van lesgeven. Woordjes leren gaat dan veel makkelijker bijvoorbeeld. Dit wordt ook toegepast in reclames, kleurcombinaties en verschillende type plaatjes zorgen ervoor dat je (het merk) beter onthoudt.

Hoofdstuk 1: Wat is het geheugen?

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.