Essay: Essay: Onze hersenen zijn zeer belangrijk voor het functioneren…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 27, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Onze hersenen zijn zeer belangrijk voor het functioneren...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1041 words. Download the full version above.

De hersenen:
Onze hersenen zijn zeer belangrijk voor het functioneren van ons lichaam. Sterker nog, ze regelen bijna alles. De hersenen regelen je vitale lichaamsfuncties, er vinden mentale processen zoals denken en voelen in de hersenen plaats. De motoriek wordt allemaal geco??rdineerd in de hersenen maar ook zien en ruiken kunnen we dankzij onze hersenen. De hersenen voelen geen pijn maar ze registeren de pijn die je ergens in je lichaam voelt. Deze dingen zijn allemaal heel belangrijk in je leven anders ben je of heel gehandicapt of dood. Zonder je hersenen kun je niets.

Wat is de functie van de hersenen en hoe werken ze?
De hersenen zijn dus heel belangrijk in ons leven. Dit komt omdat het zoveel regelt in je lichaam. Zonder je hersenen zou je niet kunnen leven. Niet alleen voor de mens is het belangrijk maar ook voor dieren. Dieren worden ook aangestuurd door de hersenen.
De hersenen besturen en co??rdineren de sensorische systemen, bewegingen, het gedrag en alle lichaamsfuncties. Het sensorisch systeem zorgt ervoor dat er impulsen van zintuigcellen naar het centrale zenuwstelsel wordt geleid. De hersenen zorgen door middel van motorische zenuwcellen, dat zijn zenuwcellen die impulsen van het centraal zenuwcel naar spieren leiden, dat je bewegingen maakt. Hiermee bedoelen we gewoon dingen oppakken, lopen, sporten etc. Je hersenen zorgen ook dat je dingen voelt die leiden tot een bepaald gedrag. Als er bijvoorbeeld iemand in je familie overlijdt voel je je verdrietig waardoor je uitvallen kan krijgen of opeens enorme huilbuien. Je hele gedrag, je doen wordt bepaald door je hersenen. Onder lichaamsfuncties verstaan we dingen die in je lichaam geregeld worden. Hierbij denken we aan je ademhaling, je hartslag, je bloeddruk en je lichaamstemperatuur. Je onthoudt dingen doordat je een geheugen hebt. Dit wordt allemaal door je hersenen opgeslagen. Doordat je hersenen dingen hebben opgeslagen kan je dingen onthouden, maar ook denken aan vroeger of wat er recent is gebeurd. Als je hersenen niets zouden opslaan zou je niet met andere mensen kunnen praten over dingen die je hebt meegemaakt. Een ander belangrijk ding dat je hersenen regelen is weten wat je ziet, hoort en voelt en daarover te kunnen vertellen.
De hersenen zijn opgedeeld in delen. De belangrijkste 3 delen zijn:
‘ De kleine hersenen.
‘ De grote hersenen.
‘ De hersenstam.

De kleine hersenen zitten onder aan de achterzijde van de hersenen (zie de afbeelding hierboven). Een andere naam voor de kleine hersenen is het cerebellum. Het cerebellum bevat erg veel zenuwcellen, eigenlijk meer dan de helft van alle in je hersenen. De kleine hersenen zijn voor het bewaren van je evenwicht en het voortbewegen. Verder helpt het bij het samentrekken van spieren waardoor je op je houding let.
De kleine hersenen controleren of alle bewegingen helemaal goed worden uitgevoerd, als dit niet het geval is proberen ze dat te corrigeren. Als de kleine hersenen beschadigd zijn worden bewegingen niet meer goed geco??rdineerd, waardoor het lijkt alsof diegene dronken is. Een andere functie van de kleine hersenen is impliciet leren. Hiermee bedoelen we leren buiten je bewustzijn, dus leren zonder er bewust mee bezig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn bewegingen leren bij een sport. Als je wilt golfen, lukt dit natuurlijk niet in een keer goed. Je hebt oefening nodig. Tijdens het oefenen ben je eigenlijk impliciet aan het leren welke beweging je moet maken om de bal goed te kunnen raken.
De grote hersenen bestaan uit heel veel delen die je allemaal indeelt. De buitenste laag bestaat uit je hersenschors. De hersenschors verdeel je in vier kwabben: de frontaalkwab, pari??ntaalkwab (in het plaatje de wandkwab), de slaapkwab en de achterhoofdkwab.
De frontaal kwab is de kwab vooraan je hoofd. Dit is de grootste van de vier kwabben. De frontaalkwab heeft de verantwoordelijkheid van het zelfbewustzijn. Dit betekent dat het de beleving van je eigen identiteit regelt. Anders verwoord weten we daardoor wie je zelf bent, wat je doet, denkt, voelt of hebt meegemaakt. Een ander deel wat zich bevindt in de frontaalkwab is het ‘Spraakcentrum van Broca’. Dit is het motorische spraakcentrum. Dit deel is voor de spraak en het tegen jezelf praten. Het deel van de frontale kwab die het meeste aan de voorkant van je hoofd ligt is de prefrontale contex, die zorgt voor motivationele, emotionele en cognitieve processen. Hierbij moet je denken aan het beheersen van impulsen, plannen van je dagelijkse leven en het doelgerichte handelen.
De pari??ntaalkwab, anders ook wel de wandkwab of de wandbeenkwab genoemd regelt belangrijke dingen die je in het alledaagse leven hard nodig hebt. Het regelt namelijk cognitieve en zintuigelijke functies. Dit krijgt die door via de thalamus, wat het verbindingsstation van het brein is. Dit komt omdat het prikkels selecteert en doorgeeft aan andere delen. In dit geval aan de pari??ntaalkwab. Voorbeelden van dingen die de pari??ntaalkwab regelt zijn functies als lezen, rekenen, aandacht en ruimtelijk inzicht.
De slaapkwab ligt redelijk aan de zijkant. Een andere naam voor de slaapkwab is de temporale kwab. Deze benaming wordt ook vaak gebruikt. De temporaalkwab is zeer belangrijk in je leven. Het zorgt er namelijk voor dat je mensen kan onthouden en daarna weer kan herkennen als je ze weer ziet. Ook kan je hierdoor herinneringen verwerken en later weer ophalen.
De laatste van de vier kwabben is de achterhoofdkwab. Aan de benaming weet je al dat die aan de achterkant van je hersenen zitten. Deze kwab is betrokken bij het zien van dingen, dus het verwerken van visuele informatie.
De hersenstam ligt aan de onderkant van de hersenen en aan de bovenkant van het ruggenmerg. De hersenstam bestaat uit verschillende delen. Dit zijn de pons, het verlengde merg en de middenhersenen samen met de stam de hersenstam vormen. De hersenstam kan je zien als de verbinding tussen het ruggenmerg en de grote- en kleine hersenen. In de hersenstam ontspringen de hersenzenuwen die aansprakelijk zijn voor de zintuigelijke waarneming. Ook geven zij aan de spieren in de nek opdrachten door. De hersenstam reguleert inwendige functies. Hierbij moet je denken aan de ademhaling, de hartslag, de spijsvertering en de bloedsomloop. Reflexen zoals slikken en braken gaan ook via de hersenstam.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Onze hersenen zijn zeer belangrijk voor het functioneren…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-onze-hersenen-zijn-zeer-belangrijk-voor-het-functioneren/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.