Essay: Sinds het ontstaan van het kleine haventje bij Rotterdam... - Essay Marketplace

Essay: Sinds het ontstaan van het kleine haventje bij Rotterdam…

Sinds het ontstaan van het kleine haventje bij Rotterdam is de import en export van goederen sterk toegenomen. Doordat de haven een belangrijke functie heeft in het vervoer van goederen, is de export nog steeds heel erg aan het stijgen. En doordat Nederland veel producten zelf niet maakt moeten die uit het buitenland worden. Als de export zo doorgaat, verwachten wij dat er in 2040 veel winst zal worden gemaakt op dit gebied. De transportstromen zullen in 2040 ook erg verandert zijn, denken wij. Want sinds 1800 tot nu zijn er veel nieuwe uitvindingen gedaan zoals de trein. De trein bied de mogelijkheid om meerdere containers in een keer naar een andere plaats te vervoeren. En omdat de trein niet over de weg gaat is er meestal weinig of geen oponthoud dus zullen de goederen op tijd aankomen. Door de vrachtauto kunnen 2 containers via de weg naar een andere plek of haven vervoerd worden. Dit is heel handig maar omdat een vrachtauto vaak in de file komt is er hier af en toe wel spraken van oponthoud. Om de vrachtauto’s te besturen zijn er veel bestuurders nodig, want een vrachtwagen kan maar 2 containers per keer vervoeren. Daardoor is er veel werk op dat gebied. Ook het vervoeren van containers via het spoor zorgt dat er veel banen zijn. Er zijn mensen nodig om de trein te besturen, en mensen die tijdens de reis in de gaten moeten houden of de containers goed vastzitten en ook mensen die de containers vastzetten op de wagon. Maar het kan ook zijn dat in 2040 hier minder werk in is, omdat, door de nieuwe uitvindingen, er niet meer hoeft te worden gecontroleerd of de containers goed vastzitten. Qua schepen word er verwacht dat in 2040 meer en grotere containerschepen in de havens aan zullen meren. Daardoor is er meer werk op schepen als matroos, of als kapitein. Ook worden de terminals waarschijnlijk duurzamer en meer effici??nt. Ook komen er waarschijnlijk meer treinen voor in de binnenvaart in 2040, en word het vervoer schoner waardoor er minder milieubelasting hoeft te worden betaald. In de toekomst word het vervoer van containers via de wegen (vrachtwagens) minder. Het zal van 49% zakken naar 35%, waardoor ook het werk op de vrachtauto afneemt.
De Betuweroute is een nieuwe spoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland hij is in gebruik genomen in 2007. Hij dient om containers op goederentreinen naar Duitsland te brengen. Door de Betuweroute kan het vervoer van containers van 1600 containers, naar 2800 containers per etmaal worden verhoogd. Het vervoer per spoor is de afgelopen jaren flexibeler en goedkoper geworden. Hierdoor kan de Rotterdamse haven meer containers vervoeren over het spoor voor minder geld, waardoor er winst word gemaakt. Er wordt veel ge??nvesteerd in goederentreinen en spoorverbindingen. De Betuweroute is hier een voorbeeld van. Via deze 160 kilometer lange spoorlijn kunnen op termijn dagelijks 480 treinen met goederen van de 2e Maasvlakte naar de Duitse grens vervoerd worden. In Duitsland sluit het spoor aan op het wijdvertakte Europese spoorwegnet, en zo worden de containers naar verschillende steden vervoerd. De Betuweroute heeft veel waarde voor de Rotterdamse haven, toen de Betuweroute werd aangelegd koste dat veel geld. Het was een investering met risico want als het niet goed zou lopen zou de haven een hoop geld mislopen en verliezen. Maar omdat de handel in de haven goed liep, en er veel werd vervoerd naar het buitenland, ging het goed met de Betuweroute. De Betuweroute levert de Rotterdamse haven tot op vandaag de dag nog steeds geld op. Containers uit alle delen van de wereld worden naar ons kleine Nederland vervoerd om vervolgens via de Betuweroute weer verder vervoert te worden naar de goede bestemming.
De 2e Maasvlakte is op 22 mei 2013 officieel in gebruik genomen. De waarde van de 2e Maasvlakte is dat de haven 20% groter is. De 2e Maasvlakte word in gebruik genomen voor containeroverslag, distributie en chemische aanleg. Ze hebben ook gedacht aan de nieuwe generatie grote containerschepen want de haven heeft een diepgang van 20 meter. Er kunnen dag en nacht alle schepen in en uit varen. De 2e Maasvlakte heeft een flinke waarde voor de Rotterdamse haven. De aanleg van de 2e Maasvlakte begon na het grote succes van de 1e Maasvlakte. De 1e Maasvlakte werd aangelegd zodat bedrijven zich daar konden vestigen. Maar de 1e Maasvlakte was zo’n succes dat het te vol werd. Dus er werd besloten een extra stuk zee droog te leggen zodat er weer extra ruimte zou ontstaan voor bedrijven om zich te vestigen. Het stuk drooggelegde zee kreeg de naam Maasvlakte 2. De aanleg was een investering die de haven en de Nederlandse regering veel geld kostte. Maar iedereen wilde graag investeren, want door het succes van de 1e Maasvlakte was vrijwel iedereen er zeker van dat ook de 2e Maasvlakte een groot succes zou worden. Zodra de 2e Maasvlakte af was stroomde deze gelijk vol met nieuwe bedrijven die wilden investeren in het grote succes van de haven van Rotterdam. Op de 2e Maasvlakte is nog steeds ruimte voor nieuwe, jonge bedrijven. Maar de plek die er nog vrij is raakt snel op omdat er veel vraag naar is. Dit is natuurlijk een goed teken voor de Rotterdamse haven want zij verdienen hier goed geld aan. En met de winst die ze maken kunnen ze over een tijdje, als de 2e Maasvlakte vol is, een nieuwe plek maken om zo weer nieuwe bedrijven te lokken. En aan het aantal bedrijven zal het niet liggen, want wie wil er nou niet een bedrijf in de beroemde haven van Rotterdam.
‘ Douane: een douanemedewerker heeft als opleiding MBO of HBO. De taak van een douanemedewerker is dat hij kijkt wat er in de containers zitten bijvoorbeeld of er namaakspullen in zitten of drugs en verdovingsmiddelen.
‘ Kraandrijver: een kraandrijver heeft als opleiding vaak MBO. De taak van een kraandrijver is containers verplaatsen en in cellen zetten, hij moet zorgen dat de containers precies goed in de cellen komen te staan.
‘ Baggeraar: een baggeraar heeft als opleiding MBO niveau 4. De taak van een baggeraar is het slip en zand van de bodem van de zee en kanalen halen zodat zelfs de grootste schepen er doorheen kunnen varen.
‘ Havenmeester: een havenmeester heeft als opleiding MBO+. De taak van een havenmeester heeft het toezicht op het veilig en economisch gebruik van een haven. Hij kan soms ook het toezicht hebben over vaarwegen, die zorgen dat je in de haven kan komen.
‘ Loods: een loods heeft als opleiding HBO. Een loods is een specialist die veel weet van het plaatselijk vaarwater. Een loods adviseert kapiteins en schippers bij het navigeren door een bepaald gebied.
‘ Roeier: Een roeier is iemand die in de zeehavens de zeeschepen assisteert bij het aanleggen en vertrekken. De roeier pakt bij aankomst de trossen aan van de schepen en zet ze ergens neer op de wal. Bij vertrek gooit hij ze los zodat het schip weg kan varen. De opleiding van een roeier is MBO.
‘ Stuwadoor: een stuwadoor wordt ingezet bij het laden en lossen van zeeschepen met verschillende ladingsoorten. Een stuwadoor heeft ervaring met het bedienen van machines zoals: heftrucks, shovels, containertrucks, reachstackers en kranen. De opleiding van een stuwadoor is HBO.
‘ Expediteur: een expediteur is iemand die het verzenden van goederen regelt. Naast deze taak zorgt de expediteur ook voor de afhandeling van heel wat dingen bij de administratie zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, prijsaanvragen en prijsvergelijkingen, het onderhandelen van prijzen, het boeken van ladingen, hij zorgt dat het wegvervoer goed verloopt en hij zorgt voor de opslag van goederen. De opleiding van een expediteur is HBO.
‘ Cargadoor: een cargadoor brengt de transportcontracten tot stand. De cargadoor zorgt ervoor dat alles wordt geregeld voor de schepen, en dat de schepen zonder problemen of wachttijden de haven kunnen binnenkomen. De opleiding van een cargadoor is MBO.
‘ Waterklerk: Als waterklerk werk je voor een rederij of cargadoorskantoor. De taak van een waterklerk is vooral om er voor te zorgen dat een schip zo kort mogelijk hoeft stil te liggen. Alsof die een pitstop maakt. Het is een kwestie van goed plannen en veel regelen. Bijvoorbeeld waar de schepen op zee zijn en in welke haven ze moeten zijn? Een waterklerk houdt contact met de kapitein, meestal in een vreemde taal. Een waterklerk moet voor de schepen de nodige ploegen en loodsen bestellen en de documenten in orde maken. Een waterklerk houdt in de gaten dat ook de stuwadoors, verschepers en afladers klaar staan. En een waterklerk regelt alvast de bevoorrading van het schip voor de volgende reis. De opleiding van een waterklerk is MBO.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.