Guide: Essay: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: April 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 551 words. Download the full version above.

Hieronder beschrijf ik de kern van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en waarom ik vind dat mijn beroepsvraagstuk SPH hieraan relevant is.

Als je aan een SPH’er vraag wat de kern is van zijn werk zul je veel verschillende antwoorden krijgen. Het werkterrein van een SPH’er is divers. Het werkterrein omvat de jeugdzorg, de geestelijk gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de zorg in het onderwijs. De SPH’er richt zich in zijn werk vooral op de cli??nt, op de primaire leefsituatie van de cli??nt, het volwaardig meedoen in de directe leefomgeving en het participeren in de sociale omgeving. De SPH’er werkt ook in het netwerk van de cli??nt binnen die sociale omgeving en binnen de context van de wmo en dus van de vermaatschappelijking krijgt de SPH’er, naast het ondersteunen van de cli??nt, veel meer de rol van netwerker en is de SPH’er een aanspreekpunt voor burgers, vrijwilligers, mantelzorgers en andere professionals.

De kern van het werk van de SPH’er is onder de wmo veranderd. De basisgedachte van de wmo is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Het doet veel meer een beroep op de inzet van ”anderen” in de hulpverlening dan alleen op de professional zelf. De huidige SPH’er werkt vaak in een team en de wmo doet een beroep op de ondernemende professional die onder eigen regie zijn eigen keuzes maakt en put uit methodieken die aansluiten bij het bevorderen van actief burgerschap. Dat betekent ook dat de hulpverlener er letterlijk en figuurlijk ”op af moet gaan” (A.M.M. Sprinkhuizen & M.M.L. Scholte).

Als SPH’er richt je je op de cli??nt, maar ook op het meedoen in de directe leefomgeving en het participeren in de sociale omgeving. De SPH’er werkt ook binnen het netwerk en dit sluit mijn inziens goed aan binnen de context van de wmo waar we nu mee te maken hebben/ krijgen, evenals de transitie en naar een participatiesamenleving. We doen daarbij niet meer alleen een beroep op onszelf als professional, maar juist op anderen als het netwerk van de cli??nt. Als SPH’er moeten we niet meer alleen werkzaam zijn binnen de instelling, maar er ook op af gaan. We richten onze ondersteuning op het verkennen van de kracht van de cli??nten en hun netwerk. Hierbij moeten we kijken naar wat de cli??nt nodig heeft, maar mijn inziens niet alleen naar wat de cli??nt nodig heeft maar ook het netwerk en met betrekking op het beroepsvraagstuk naar wat de allochtonen ouders van de cli??nten nodig hebben om een gedeelte van de zorg van hun te laten kunnen overnemen. Op micro kijk ik hoe we als SPH’er zodanig systeemgericht kunnen werken dat we het netwerk (de ouders) van de cli??nten kunnen betrekken bij de zorg van hun kind. Op meso niveau kijk ik naar wat wij als SPH’er kunnen doen om het netwerk van de cli??nt hiervoor krachtiger te maken en ten slot kijk in om macro niveau naar, nu we ook te maken hebben met transitie, wmo en participatiesamenleving, hoe we als SPH’er voor goede ondersteuning kunnen zorgen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-sociaal-pedagogische-hulpverlening-sph/> [Accessed 20-09-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.