Guide: Essay: Teaching at OBS Goejanverwelle

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 9, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Teaching at OBS Goejanverwelle
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 520 words. Download the full version above.

OBS Goejanverwelle is een kleine dorpsschool (61 leerlingen), de enige school in Hekendorp en vormt samen met OBS De Schakels (Oudewater) OBS Oudewater. Beide scholen vallen onder de Stichting Onderwijs Primair (Bergambacht). Op dit moment geef ik twee dagen in de week les aan groep (6-)7-8 op OBS Goejanverwelle en ben ik de ICT-co??rdinator voor beide locaties.

Net als de maatschappij verandert ook het onderwijs voortdurend. Tijdens een MTO-overleg van de Stichting Onderwijs Primair in januari 2012 waarbij ik aanwezig was, zijn de directeuren samen met de ICT-co??rdinatoren in discussie gegaan over de vraag hoe het onderwijs van de 21e eeuw er volgens hun uit moet zien. Er werd geconcludeerd dat het huidige onderwijs niet meer optimaal aansluit op wat de leerlingen in de 21ste eeuw nodig hebben.
Beide partijen bleken ge??nteresseerd te zijn in de mogelijkheden om web 2.0-toepassingen (bijvoorbeeld social media, weblogs, wiki’s) in te zetten tijdens de lessen. Het stimuleren van co??peratief leren door het inzetten van internettools werd als een groot voordeel gezien.
Veel leerlingen en leerkrachten zijn priv?? al actief met verschillende web 2.0-toepassingen, maar tijdens de lessen worden deze nog niet ingezet.

Omdat het schrijfonderwijs op veel scholen, zo ook op OBS Goejanverwelle, een ondergeschoven kindje is, wil ik graag bekijken hoe het schrijfonderwijs verrijkt kan worden door web 2.0-toepassingen in te zetten. Met schrijfonderwijs bedoel ik in dit geval niet het methodische schrijven, maar het creatief schrijven van verhalen (stellen), informatieve teksten of meningovertuigende teksten. Ik wil onderzoeken hoe ik, door web 2.0-toepassingen in te zetten, op een uitdagende wijze invulling kan geven aan het domein stellen op een manier die goed aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.
Omdat er tijdens het eerder genoemde MTO-overleg veel nadruk werd gelegd op het inzetten van social media, wil ik in ieder geval ‘?n van de social media bij mijn onderzoek betrekken. Daarnaast wil ik nog een andere web 2.0-toepassing bestuderen.
Tijdens een teamvergadering heb ik in overleg met mijn collega’s besloten om de mogelijkheden met Twitter te onderzoeken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de bekendheid van Twitter binnen het team en het feit dat er geen minimumleeftijd voor het gebruik van Twitter geldt. Als tweede web 2.0- toepassing is gekozen voor wiki, met als reden dat het team de naam regelmatig hoort binnen het onderwijs maar er geen ervaring mee heeft in de klas.

Na een literatuurstudie wil ik met de twee gekozen instrumenten experimenteren in mijn eigen groep (6-) 7-8 om zo de toepasbaarheid en effectiviteit te onderzoeken. Ik wil mijn bevindingen regelmatig bespreken met het team om de collega’s zo ook te betrekken bij mijn onderzoek.
Bij het ontwerpen van mijn schrijfonderwijs, wil ik graag de leerlingen betrekken. Om te bepalen wat je als leerkracht kan doen met deze materialen tijdens de schrijflessen, wil ik graag van de leerlingen weten hoe zij vinden dat een schrijfles aantrekkelijker gemaakt kan worden. Mijn onderzoek zal aansluiten bij de ervaring en beleving van de leerlingen uit mijn groep.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Teaching at OBS Goejanverwelle. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-teaching-at-obs-goejanverwelle/> [Accessed 05-08-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.