Guide: Essay: Technolgie

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Technolgie
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 461 words. Download the full version above.

Technolgie is nu eenmaal de toekomst. Het is alleen wel van belang dat leraren hier ook hun steentje
aan bijdragen. Het wordt namelijk een lastig verhaal als de leraar niet snapt hoe een tablet werkt,
terwijl de klas het wel begrijpt. De leraar is tenslotte degene die de les moet voorbereiden. Het
digitaalleermateriaal arrangeren vraagt dan ook tijd en inzet van de docent.

Tot slot is het belangrijk om na te denken over de kosten van de digitalisering. Over de kosten lopen
de meningen nogal uiteen. Het is namelijk zo, dat er door middel van een tablet geen boeken,
schriften en nakijkboekjes meer gedrukt hoeven worden. Wat in een boek g~~rukt is staat vast, maar
wat digitaal op een tablet weergegeven is kan in een handomdraai veranderd worden. Een simpele
update van het lesmateriaal maakt mogelijk dat er niet weer miljoenen boekexemplaren opnieuw
gedrukt moeten worden omdat de informatie verouderd ~De aanschaf van print -en
kopie??rmachines wordt ook overbodig aangezien men elkaars huiswerk of presentaties eenvoudig
door kan sturen. Een tablet lijkt hierdoor de simpele oplossing, alleen zitten er aan een tablet zelf
natuurlijk ook hoge kosten verbonden. Dit zit uiteraard ook aan boeken, maar een tablet brengt
andere problemen met zich mee, zoals een verhoogde kans op inbraken of zelfs berovingen. U
begrijpt natuurlijk wel dat een grote hoeveelheid tablets in school een hoop nieuwsgierige mensen
trekt. En dit nog los van het feit dat een boek altijd werkt en een tablet nog wel technische
gebreken kan vertonen.

Technologie heeft de afgelopen tijd enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Deze ontwikkeling zorgt
ervoor dat men nu met een dilemma kampt. Digitaliseer ik mijn school wel of niet? Ga ik met de tijd
mee of blijf ik de ouderwetse boeken gebruiken? Uiteindelijk is het belangrijkste dat het kind er het
meest mee opschiet. Zo kan een kind door middel van een tablet zijn eigen tempo en niveau aan .~
v houden. Saaie en eentonige lessen zijn verleden tijd, want door een tablet worden de lessen act??eel
en afwisselend. De persoonlijke communicatie gaat echter wel achteruit. Ook is het belangrijk om te
denken aan de toekomst, al moeten leraren natuurlijk ook inzet tonen om kinderen te begeleiden in
het digitale proces. De kosten spelen ook een grote rol in het nemen of juist in het niet nemen van
een tablet. Partijen als de D66 kwamen al met een voorstel om de BTW op tablets tijdelijk te verlagen
van 21% naar 0%, aangezien er maar 6% BTW op boeken zit. Mocht u een tablet aan willen schaffen,
stelt u zichzelf dan de vraag: leerlingen zijn straks digivaardig, maar kunnen ze nog wel een pen vast
houden?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Technolgie. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-technolgie/> [Accessed 17-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.