Essay: Essay: Tegenwoordig wordt sms-taal vrijwel door iedereen gebruikt…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 25 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Tegenwoordig wordt sms-taal vrijwel door iedereen gebruikt...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 7445 words. Download the full version above.

Tegenwoordig wordt sms-taal vrijwel door iedereen gebruikt. Vaak heb je het zelf niet eens meer door en voor de meeste jongeren is het een gewoonte geworden. Door middel van afkortingen te gebruiken kunnen de mensen sneller communiceren en dat vinden ze vaak juist erg fijn. We onderzoeken in dit profielwerkstuk of de sms-taal alleen invloed heeft op de schrijftaal van jongeren of ook op de schrijftaal van volwassenen.
Hieronder onze hoofdvraag en deelvragen:

Hoofdvraag:

Heeft sms-taal invloed op de schrijftaal van jongeren?

Deelvragen:
1. Waarbij gebruiken jongeren sms-taal?
2. Wordt sms-taal ook gebruikt bij grotere bedrijven of bij een andere leeftijdscategorie?
3. Wat is het voordeel van sms-taal?
4. Wordt het algemeen beschaafd Nederlands verwaarloosd met
SMS-taal?
5. Is sms-taal een verrijking of verloedering voor de Nederlandse taal?

1.Waarbij gebruiken jongeren sms-taal?

De grootste boosdoener onder jongeren voor hun sms-taal is social-media, ze willen zo snel en kort mogelijk schrijven. Zonder vaak te weten gebruiken jongeren dit automatisch in hun schrijfwijze op school of dergelijke. Dit is tegenwoordig een groot probleem aan het worden. Meer dan driekwart van de Nederlandse en Vlaamse bevolking communiceert via sms. Ze typen met een hoge snelheid hun berichtjes, maar wat doet die ‘nieuwe’ taal nu met de Nederlandse taal? 79 procent van alle tienjarige en 98 procent van de veertienjarige beschikt al over een eigen telefoon. 77 procent van de jongeren verstuurt berichtjes en de helft daarvan gebruikt daarbij hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit een peiling van Orange bij 400 Nederlandse tieners.

Tegenwoordig zijn MSN-taal en SMS-taal niet meer weg te denken uit de maatschappij. Maar waar komen MSN- en SMS-taal nu eigenlijk vandaan?
MSN-taal is natuurlijk een gevolg van de opkomst van MSN. Het is een manier van chatten, waarbij je alleen kunt praten met mensen die je kent zonder hem/haar te bellen. De MSN-taal bestaat voornamelijk uit afkortingen, cijfercombinaties en emoticons. De bedoeling hiervan is zo snel mogelijk communiceren met elkaar. Uit onze eigen ervaringen weten wij dat bij het gebruik van MSN vaak meerdere gesprekken waren en je hier dus zo snel mogelijk op wilde reageren. Daardoor werden er veel afkortingen, emoticons en cijfercombinaties gebruikt. Een paar voorbeelden:
W8= wacht
Idd= inderdaad
Iig= in ieder geval
Ff= even
Ieder1= iedereen

Het is prima dat dit op MSN gebeurd, maar moet dit dan ook de schrijfwijze van jongeren veranderen? Dat kan volgens ons toch niet de bedoeling zijn van het hele idee!

Nu over op de SMS-taal. We leven in een samenleving waarin iedereen haast heeft. Door het sms’en komt het snellezen en snelschrijven naar boven drijven. Niet alleen het snelschrijven, maar ook zo kort mogelijk schrijven is een trend. Het snelschrijven komt vooral uit de MSN-taal volgens ons, maar het kortschrijven komt volgens ons toch overduidelijk van de SMS-taal af. Met het sms’en heb je maar een bepaald aantal tekens die je kan gebruiken, meestal 150, daardoor proberen de mensen zo kort mogelijk de schrijven door middel van afkortingen. Elk teken wat je meer gebruikt, kost een sms’je meer en kost dus meer geld. Ondanks dat er tegenwoordig nieuwe programma’s zijn gekomen om gratis met elkaar te kunnen sms’en, zie je dat de jongeren hun teksten nog altijd zo kort mogelijk proberen te schrijven. Het dialect speelt ook een rol, als dat er natuurlijk is. Ook hiermee kunnen jongeren in de knoop raken op school. Dus niet alleen het snelle en kort schrijven is een struikelblok in de Nederlandse taal, maar ook het dialect. Dit wordt voor de docenten Nederlands steeds meer een kwelling.

Het valt tegenwoordig niet meer te ontkennen dat de SMS-taal een grote plek inneemt in onze samenleving. Iedereen is er dagelijks mee bezig, omdat je achter komt te liggen als je geen mobiele telefoon hebt. SMS-taal en MSN-taal worden dus dagelijks gebruikt. Het wordt vooral onder de jongeren gebruikt, onder de oudere mensen minder. Maar dit neemt steeds meer toe, aangezien hun kinderen hen er steeds meer met zullen aanspreken. Volgens ons moet de Nederlandse taal zeker moderniseren, maar mag dit niet te ver gaan dat de mensen het niet meer snappen. Sommige woorden zijn lastig te ontcijferen, tenzij je er al elke dag mee bezig bent.

2. Wordt sms taal en social media ook gebruikt bij grotere bedrijven of bij een andere leeftijdscategorie?

De social media is de afgelopen jaren sterk toegenomen in de maatschappij. Vooral onder jongeren is dit fenomeen erg populair. Er zijn ook steeds meer bedrijven die werken met een ‘groepsapp’ waarbij je alles kan bespreken over het werk, of over andere dingen zoals uitgaan. Het voordeel hiervan is dat je meteen meerdere mensen kan bereiken met een hetzelfde begrip. Je kunt als baas bijvoorbeeld een mail schrijven naar al het personeel dat er om 11 uur een vergadering is. Daardoor is iedereen hier meteen van op de hoogte. Het zakelijke chatten over Skype is tegenwoordig niets nieuws, want dit is voor beide partijen voordeliger aangezien ze beide hun onkosten qua benzine kunnen besparen en toch goed kunnen vergaderen. De traditionele brief kunnen we deze tijd wel vergeten, omdat dit niet meer past bij ons wereldbeeld. Alles moet korter, leestekens worden weggelaten en het is veel handiger aangezien je berichtje meteen aankomt in plaats van eerst moet opsturen via de post. Via een sms of whatsapp, weet je ook meteen wanneer de persoon aan wie je het bericht hebt verstuurd, heeft gelezen. Bij een brief weet je nooit of hij ??berhaupt is afgeleverd of hij is gelezen.

Er is wel degelijk een discussie bezig op de werkvloer. Stel de baas stuurt een mailtje of berichtje via de telefoon, en dit is niet helemaal formeel zoals het eigenlijk zou moeten. Hoe kan je hier als werknemer op reageren? Er zijn dan twee opties mogelijk. Je kunt een bericht terug sturen op het zelfde niveau, met het gevolg dat jou baas zou kunnen denken dat jij hier niet serieus mee omgaat. Het beste zou zijn als jij hier zo formeel mogelijk op reageert. Door deze misverstanden kunnen er irritaties en discussies ontstaan op de werkvloer.
Een nog erger negatief bericht hierover is ook van toepassing. Via mail of een berichtje kan alles veel anders overkomen dat jij bedoeld. Stel jij maakt een grapje, maar sommige mensen zien dit niet als grapje. Hier kunnen heel erge ruzies over ontstaan. Het gebruik van interpuncties en andere leestekens worden ook steeds meer verwaarloosd. Hoe sneller, hoe beter. Dat is een uitspraak die zeker telt bij het gebruik van sms’jes (short message service). Het snelle werk van een sms is zo handig dat de meeste mensen ook afkortingen gebruiken. Het woord ‘wacht’ is al bijna algemeen veranderd op deze gesprekswijze als: w8. Deze variant is veel korter en veel sneller om te typen als jij haast hebt of even geen zin hebt om veel te typen.
Het communiceren op de werkvloer is dus in de afgelopen jaar flink veranderd. De liefste wil je meteen in de eerste zin tot zaken komen, het belangrijkste meteen zeggen. Naarmate de mail volgt is dit minder interessant en is de informatie meestal alleen voor de echte liefhebbers. Vroeger, toen er nog brieven werden gebruikt voor alles, begon dit met een mooie inleiding en erg omslachtig. Het doel wat de schrijver wou bereiken, was in de laatste alinea te vinden. Dit noemt men een trechtermail. Van een inleiding nar een resultaat gaan, en niet zoals nu de piramide brief die begint met de belangrijkste informatie en langzaam afgaat naar steeds minder interessant. Het gevaar van de piramide brief, dat wat men nu vaak gebruikt, is dat mensen de mail niet helemaal lezen. Als ze het belangrijkste hebben gezien, gaan ze verder met hun werk aangezien ze dan denken dat dit niet relevant is.

Toch blijft het ‘live’ communiceren het beste. Je ziet veel aan iemand zijn reactie op een vraag of stelling. Als jij dit via sms doet of via mail, kan degene zich hier altijd nog op een andere manier vanaf brengen. Mocht jij het niet eens zijn met een uitspraak van iemand, kan je hier live meteen op reageren en laten zien dat je hier niet blij mee bent. Krijg jij hier een mail over, ga je er anders na kijken, en kan je hier misschien wel niet zo een leuk antwoord op geven.

Bibliografie
Schultz, F. (sd). Opgehaald van dezaak.nl: http://www.dezaak.nl/bedrijfsleven-enthousiast-over-social-media-3212312.html

Grote bedrijven zoals o.a. supermarkten, gebruiken het social-media, zoals facebook, twitter of linkedln ook als een groot reclameblok. Een voorbeeld wat een supermarkt zou kunnen doen is een actie maken, dat de honderdste klant die dag, gratis boodschappen krijgt. Zo raken meer mensen ge??nteresseerd in deze winkel door deze actie. Supermarkten kunnen buiten een actieblaadje, ook de producten aanbieden op social media. In het jaar 2014, kan je als bedrijf ook niet meer zonder social-media pagina, omdat je dan achter ligt op de rest, en omdat andere bedrijven dit wel hebben. De voordelen van een social-media account zijn makkelijk op te noemen. Een account maken is helemaal gratis, er zijn geen enkele kosten aan verbonden. Je vergroot je eigen naamsbekendheid door meer mensen attent te maken op je zaak en/of bedrijf. De kans op een hogere omzetstijging is aanwezig, aangezien meer mensen komen winkelen.

Social media speelt dus een heel grote rol in het bedrijfsleven anno 2014. Mocht je als bedrijf nog geen account hebben op social media, lig je simpelweg gewoon achter op andere bedrijven. Het belangrijkste van zo een account is dat mensen meer ge??nteresseerd raken in je bedrijf, en dat die mensen andere mensen vertellen over de bewuste winkel. Zo krijg je steeds meer klanten, wat betekent een hogere omzet, dus komt dit heel goed van pas in een bedrijf.


3. Wat is het voordeel van SMS-taal?

.
Sms: aanslag op het Nederlands?
Tekst: Alexandra De Laet; foto’s: Gert Swinnen – 29/06/06
Meer dan driekwart van de Vlaamse en Nederlandse jeugd communiceert vandaag de dag via short message service, kortweg sms. Tegen soms waanzinnige snelheid tikken ze berichtjes in op hun mobiele telefoon. Wat doet die nieuwe ‘geschreven gesproken taal’ met het Nederlands? Maakt ze onze taal langzaam kapot of geeft ze die nu net nieuwe impulsen? Taalschrift zoekt het pro en contra van sms-taal. Speciaal 4U.
Van alle tienjarigen beschikt 79 procent over een eigen telefoon, van de veertienjarigen liefst 98 procent. Van de jongeren verstuurt 77 procent berichtjes en voor de helft is dat het voornaamste gebruik van hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit een peiling van Orange bij 400 Nederlandse tieners (zie kaderstuk 1). Sms is duidelijk doorgebroken als nieuw communicatiemiddel.

Piet Van de Craen: ‘Sms-taal is niet tegen te houden.’
‘Sms is geschreven gesproken taal’, zegt Piet Van de Craen, lingu??st en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. ‘En dat is een nieuwe combinatie. Het kanaal dat de boodschap overdraagt, is veranderd. Met chat, e-mail en sms is een gesproken schrijftaal ontstaan. En al beantwoordt die niet aan de regels van het gemiddelde schooldictee, dat betekent niet noodzakelijk dat het om ‘verkeerd’ taalgebruik gaat. Het is absurd om je af te vragen of de taal verloedert. Er bestaat zelfs een kleitablet van vijfduizend jaar oud waarop al klachten zijn neergeschreven in die zin. Zoiets is een generatieprobleem: verandering gaat nu eenmaal uit van jongeren.’

Zes op de tien meisjes noemen zich een ‘sms-type’.
Kwenie
Hoe komt het dat sms en chat en in mindere mate e-mail vol afkortingen en taalfouten staan’?Wanneer we snel iets schrijven, gelden er andere regels’, verklaart Van de Craen. ‘Wie notities neemt, gebruikt eigen afkortingen. De manier waarop je sms’t, de snelheid daarvan en het gebruik van afkortingen worden bepaald door het kanaal zelf. Dat betekent niet dat er meer fouten in staan, maar wel dat er wordt geschreven zoals er gesproken wordt: kwenie (ik weet het niet) bijvoorbeeld.’

Chat- en sms-taal hebben heel wat impact op het Nederlands.
Onvoorspelbaar
Zullen de vernieuwingen van sms- en chattaal de weg vinden naar het formele taalgebruik, los van Internet en (mobiele) telefoon? Van de Craen: ‘Dat is een open vraag. Sommige woorden komen en gaan, andere blijven. Vormen als 4U (for you) in het Engels of W8 (wacht) in het Nederlands zijn vrij courant en blijven allicht behouden. Hetzelfde geldt misschien voor afko (afkorting) of appart (appartement). Het is niet te voorspellen: we moeten niet denken dat we de taal kunnen beheersen of sturen. Sommige termen blijken resistent, andere niet. Goesting en ajuin gaan erin als zoete koek, terwijl niemand het nog over een regenscherm of geldbeugel heeft.’

Nieuwe communicatiemiddelen hebben de jongerentaal op korte tijd ingrijpend be??nvloed.
Veel suc6!
In welk mate be??nvloeden chatten, e-mailen en sms de jongerentaal? Dat vroegen onderzoekers An Kuppens en Annick De Houwer (Universiteit Antwerpen) zich af. Aan zestig jongeren uit het tweede en derde jaar secundair/voortgezet onderwijs ‘ voornamelijk veertien- en vijftienjarigen ‘ vroegen ze om in een logboek uitdrukkingen uit de jongerentaal en hun betekenis te noteren. Zo verzamelden de onderzoekers 1 014 vormen, die ze reduceerden tot 479 verschillende types van woorden en uitdrukkingen. Wat blijkt? Niet alleen duiken heel wat (verbasterde) woorden op uit het Engels en uit fonetisch geschreven uitspraken (woorden die men schrijft zoals men ze uitspreekt), de impact van chat- en sms-taal is ook opvallend.
‘Bijna een vijfde van de items die jongeren opsomden, zijn herkenbaar als typische sms- en chatafkortingen en ‘acroniemen’, aldus Kuppens en De Houwer. Voorbeelden zijn: HVJ (Hou Van Je), suc6 (succes) en typografische spitsvondigheden als F??R??V??R (voor altijd). ‘Jongeren beschouwen dit taalgebruik duidelijk als iets van hen, ook al gebruiken jongere en oudere volwassenen dezelfde items vaak eveneens frequent.
Sms- en chattaal lijken bovendien steeds meer op te duiken in andere vormen van geschreven taalgebruik, zoals brieven of cursusnotities.’ De introductie van nieuwe communicatiemiddelen heeft de jongerentaal op korte tijd heel ingrijpend be??nvloed, besluiten de onderzoekers.
Smiley’s
Helemaal nieuw met de opkomst van de elektronische communicatie zijn de emoticons of smiley’s. ‘Het zijn tekeningen: ideogrammen, zoals in het Chinees’, zegt Van de Craen daarover.

Piet Van de Craen: ‘Met chat, e-mail en sms is een gesproken schrijftaal ontstaan: dat is nieuw…’
‘Nochtans werkt het Nederlands met grafemen, die klanken nabootsen. Dit is dus een daadwerkelijke vernieuwing in het hele systeem van de Nederlandse communicatie en in die van alle andere talen die geen ideogrammen kennen. Het is bijna een nieuw taalsysteem. Je kan je daartegen verzetten of het een verrijking noemen, maar tegenhouden kan je het niet.’
Omgewisselde letters
Of het ‘gebrek’ aan hoofdletters en leestekens in e-mails, bij chat en sms erg is? Van de Craen relativeert: ‘Die regels worden inderdaad met de voeten getreden, maar ik heb niet de indruk dat de geschreven taal hierdoor be??nvloed wordt. Ik ontvang per e-mail veelal vrij formeel opgestelde briefjes van studenten. Ze hebben niet altijd de juiste toon en soms staan er fouten in, maar het gaat wel om behoorlijk taalgebruik. Ik typ zelf ook snel. Dat leidt wel eens tot slordigheden zoals omgewisselde letters. Dat zijn de risico’s die je neemt door de snelheid waarmee je communiceert, al herlees ik mijn mails meestal wel. Met chatten kan dat natuurlijk niet. Dat is te vergelijken met gesproken taal: daarin corrigeer je jezelf ook niet.’

Marc De Kesel: ‘Bij sms is niet de boodschap van belang, maar het spel dat men ermee speelt.’
Bordeel
Sms is een apart soort ‘slordig’ taalgebruik, bevestigt Marc De Kesel, docent filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Gentse Arteveldehogeschool. ‘Het is slordig vanuit een bepaald standpunt, maar je kan er prachtige po??zie mee plegen. Het is toch fantastisch hoe zo’n boodschap soms kan klinken: de taal is heel levendig. Ik verwacht dat dit gecultiveerd zal worden en de literatuur binnendringen. Het klassieke Latijn is ook de taal van de bordelen en de caf??s: grote schrijvers zullen eveneens sms-taal oppikken.’
Het debat over taalgebruik en sms hoeft inderdaad geen negatief geladen discours te zijn, benadrukt Van de Craen. ‘Je kan ook andere vaststellingen doen. De Vlaamse jongeren spreken vandaag veel beter dan de vroegere generaties: ze zijn mondiger en dialecten zorgen minder voor barri??res. En als we ervan uitgaan dat alle jongeren e-mailen en dat dit een vorm van schrijven is, kunnen we als een positief gevolg van dat nieuwe kanaal zien dat er weer meer geschreven wordt.’
Elektronisch aaien
‘We hebben de neiging om voortdurend met onze medemens in contact te staan’, zegt Van de Craen nog. ‘Iemand elektronisch aaien is het eigenlijk. Onze aaibaarheidsfactor is erg hoog. Het streelt mensen dat ze berichtjes krijgen, het versterkt de banden. Het netwerken wordt hiermee tot de hoogste toppen gedreven, over de grootste afstanden heen. En toch gaat het vaak maar over boodschappen als ik ben hier of het is mooi weer.’

Piet Van de Craen: ‘Het streelt mensen dat ze berichtjes krijgen: iemand elektronisch aaien is het eigenlijk.’
Van de Craen onderscheidt twee soorten taalgebruik. ‘Er is enerzijds taalgebruik waarmee je informatie overdraagt. Anderzijds is er het taalgebruik waarmee je je aanwezigheid bevestigt, waarmee je de interactie vlot doet verlopen. Als je een praatje maakt met de pompbediende bijvoorbeeld. Dat noemen we fatische communicatie en chatten of sms’en is vaak precies dat. Het is vluchtig, er wordt erg weinig inhoudelijk gecommuniceerd. Het heeft wel een specifiek doel: aangeven dat je er bent en met de andere praat. Chatten wordt wel eens vergeleken met het vlooien bij de apen, als contactpunt. Ik vind dat wel een leuke vergelijking.’
Subtiel spel
‘Bij een sms is niet zozeer de boodschap van belang, maar de plaats van de personen die met elkaar communiceren en het spel dat ze tijdens het gesprek spelen. Het gaat om hoogst subtiele boodschappen om uit te maken waar iemand staat. Zo’n spel kan je het best spelen met triviale boodschappen.’ Daarmee geeft ook Marc De Kesel aan dat het bij sms’en niet om de boodschap draait maar om het uitwisselen van berichten. ‘Jongeren identificeren zichzelf met anderen in hun communicatie met anderen: ze wisselen idee??n uit en zoeken zichzelf in de manier waarop de andere met hen praat.’

Marc De Kesel: ‘Grote schrijvers zullen sms-taal oppikken.’
Atomen
Waarom het vooral de jongeren zijn die sms’en’?Identiteit vormt zich in de banale communicatie van mens tot mens’, legt De Kesel uit. ‘Jongeren toetsen met woorden af waar iemand staat. Ze zoeken zichzelf in anderen en in hun communicatie met die anderen. Het gaat om een subtiel spel van je spiegelen en je afzetten tegen die anderen. Je bestaat maar voor zover je (sms’jes) krijgt en geeft. Met die sms’jes krijg en geef je erkenning. Op die manier geven jongeren elkaar voortdurend cadeautjes en in zekere zin ook een bestaan. Sms is voor jongeren de lucht waarmee ze ademen, het zijn de atomen waarmee ze zichzelf opbouwen. De mens leeft van het feit dat hij met andere mensen omgaat, zowel positief als negatief.’
Verslaafd
Toen in de 19de eeuw de telefoon de samenleving binnendrong, heerste er zowel angst als euforie. ‘Met sms is het niet anders’, zegt De Kesel. ‘Bij sms is er sprake van het zogenaamde ‘telefonisch dispositief’. Je kan met elkaar praten zonder zichtbaar aanwezig te zijn. Dat is geen nieuw probleem maar hetzelfde probleem als met telefonie, zij het op een andere en nog massalere manier. Je bent niet door iemands blik gevangen en dus kan je dingen zeggen waarbij je anders rood zou worden of beschaamd of verlegen. Dat maakt sms opener maar ook gevaarlijker. Jongeren zijn zich daar terecht van bewust. Ze zijn even gevoelig voor dat gevaar als volwassenen, maar ze staan positiever tegenover sms omdat ze dat veld nodig hebben.’
Aan diggelen geslagen

Volgens sommigen betekent sms het einde van de privacy. Anderen noemen het een drug. ‘Sms is een technische revolutie’, antwoordt De Kesel. ‘Zeker in het begin kunnen mensen daar zo enthousiast over zijn, dat ze eraan verslaafd geraken. Voor wie er gedoseerd gebruik van maakt, is er geen probleem. Maar jongeren kunnen echt verslaafd worden en zich slecht voelen als niet iemand hen voortdurend berichtjes stuurt.’

Marc De Kesel: ‘Jongeren toetsen met woorden af waar iemand staat.’
We mogen de culturele impact van sms niet onderschatten, ook al gaat het niet om een nieuw probleem. ‘De priv??-ruimte waarin jongeren opgroeien, is nu volledig aan diggelen geslagen: er is geen sprake meer van een beschermde ruimte waarin jongeren communiceren met mensen die het veld beheersen, omdat de buitenwereld op allerlei manieren binnendringt. Daarom zoeken we nieuwe manieren om een grens te stellen, technische en politieke. Je kan natuurlijk zeggen dat het ook kan zonder televisie of gsm, maar dan moet je eigenlijk al goed gek zijn.’
Kinsjasa
‘Sms en gsm hebben net als televisie een hoge symbolische waarde’, stelt De Kesel vast. ‘Een onderzoek dat Kinshasa en Brazzaville in kaart brengt, onder leiding van Wim Cuyvers van de Jan van Eyck Academie in Maastricht, onderstreept dat.* In Kinshasa ontstaan agglomeraties rond gsm-masten. Je mo??t er een mobieltje hebben, ook al werkt het niet en zelfs een toestel dat niet werkt of ‘?n telefoongesprek kan je er verkopen. De stad houdt letterlijk op waar het bereik van de laatste gsm-mast wegvalt.’
(*) Het boek Brakin. Brazzaville ‘ Kinshasa. Visualizing the visible wordt op 2 juli voorgesteld in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (Belgi??). Het wordt uitgegeven door Lars Muller Verlag in samenwerking met de Jan van Eyck Academie Maastricht.
——
Literatuur
?? Marc De Kesel, Bram Bresseleers, Jan Knops (red.). Messages, sms- en chat-cultuur van jongeren. Uitgegeven bij: Mens & Cultuur Uitgevers, Gent, 2005. ISBN 90-77135-12-X.


4.Wordt het algemeen beschaafd Nederlands verwaarloosd met sms-taal?

Ongeveer driekwart van de Nederlandse jeugd ‘praat’ vandaag de dag via sms’jes. Soms tikken ze met ongekende snelheden berichtjes na vrienden of vriendinnen. Maar wat doet deze nieuwe taal, want zo kunnen we dit langzamerhand wel noemen, eigenlijk met het algemeen beschaafd Nederlands?

Uit een onderzoek is gebleken dat van alle tienjarigen ongeveer 80 procent over een eigen telefoon beschikt. Vanaf veertien jaar is zelfs bijna 100 all in touch via een mobiele telefoon. Het meeste wat ze gebruiken via hun mobiele telefoon is niet het bellen, waar het eigenlijk voor is bedoeld, maar het sms’en met vrienden. Het sms’en is overduidelijk een nieuwe manier van communicatie geworden. Het fenomeen sms begon natuurlijk allemaal bij het e-mailen via de computer. Informatie digitaal doorsturen is natuurlijk super handig. Maar om steeds de computer op te starten, was redelijk vermoeiend. Vandaar de snellere versie: het sms’en. Veel mensen zeggen dat de Nederlandse taal hier niet van kan weglopen. Er staat een nieuwe generatie op, die zonder hun telefoon niet kan leven. Alle nieuwe versies van woorden worden toegevoegd aan de wereld van sms, en blijft zich uitbreiden. We gebruiken afkortingen van woorden puur alleen voor de snelheid van het sms’en. Het geen tijd hebben voor een lang sms’je of whatsapp bericht te sturen, is typerend voor het jaar anno 2015. Niemand wil lang stilstaan bij eigenlijk, in hun ogen, iets onbelangrijks. Het is gebleken dat mensen pas echt de tijd pakken voor iets te sturen, als het echt belangrijk is. Als het bijvoorbeeld een formeler sms’je moet zijn, zal men rustig even de tijd pakken voor dit te typen.

De mate waarin het chatten, e-mailen en sms’en de jongerentaal doet be??nvloeden, is nagevraagd aan een tweetal onderzoekers van de universiteit in Antwerpen. Antwerpen en de rest in Nederlands pratend Belgi?? heeft hier natuurlijk ook de gevolgen van. Dit fenomeen is er niet alleen in Nederland. Er is afgelopen jaar aan ongeveer zestig jongeren uit het derde jaar (veertien- en vijftienjarigen) van het voortgezet onderwijs gevraagd om woorden die zij veel gebruikten bij sms’en en chatten, op te schrijven voor zichzelf. Er zijn ongeveer 500 nieuwe verschillende woorden bijgekomen. De conclusie van deze onderzoekers, en eigenlijk van heel veel mensen: de nieuwe communicatiemiddelen van de afgelopen jaren heeft de jongeren positief en negatief benaderd. De positieve kant zit natuurlijk dat ze creatiever worden in het gebruiken van nieuwe woorden, dit kan alleen maar worden gezien als een pluspunt. Een negatief voorbeeld van de ‘nieuwe taal’ is dat er een dreigende invloed blijft van dat de jongeren hun Nederlands gaan misbruiken.

Ook is er een nieuwe variant in ‘de wereld van de nieuwe communicatie’. Smiley’s. Dit zijn poppetjes of tekeningen van bijvoorbeeld een lachend gezichtje. Je kunt zo zonder iets te typen al je gevoel laten spreken tegen iemand, want er is bijvoorbeeld een boos poppetje, zodat je kan laten zien dat je boos op diegene bent die je doet sms’en. Zo zijn er honderden varianten op de smiley’s. De meeste jongeren maken hierbij veel gebruik van, meestal omdat ze het leuk uit vinden zien, of omdat ze gewoon geen zin hebben om een lap tekst te typen.
Waar de meeste (oudere) mensen zich aan storen, is het feit dat er een gebrek is aan hoofdletters en leestekens in een sms’je of een mail. Meestal treedt dit fenomeen op als jongeren met elkaar chatten, en niet zo snel als de wat oudere mensen dit gebruiken. Er wordt gezegd dat dit meestal slordigheden zijn, waar door de snelheid weinig aangedaan kan worden. Het risico wat je neemt als je snel kan typen, is dat je wel eens een foutje maakt in je tekst of bericht. Het nalezen van mails of berichtjes zou daarom geen kwaad doen, maar aangezien je zo snel mogelijk je bericht wil versturen, kost dit veel te veel tijd om ??berhaupt iets na te lezen. Het jammeren van dit fenomeen is dat veel jongeren dit onbewust ook doen bij hun sollicitatiebrieven of een eventuele mail die formeler moet zijn. Er wordt er met de pet naar gegooid. Maar waarom zou je jezelf verbeteren in een berichtje, als je dit ook niet in het echt doet als je met iemand praat? Veel mensen vinden dit een terechte kwestie, maar het overdreven gevonden van niet meer controleren hoe je iets schrijft, is een schande.

Het sms’en wordt vooral erkend als een raar taaltje. Slordigheid gaat voorop wordt gezegd, maar is dit eigenlijk wel zo? De taal die wordt gesproken in sms is een heel erg levendige taal. Je bent altijd geboeid om iets te lezen, aangezien er genoeg woorden inzitten, waarbij je moet nadenken wat dit eigenlijk betekent. Een voorbeeld is ‘w8 je ff op mij? En als je alvast gaat, suc6 op je werk.’ De echte zin betekent: ‘wacht je even op mij? En als je alvast gaat, succes op je werk.’ Je kunt geen berichtje lezen zonder je goed te concentreren op de tekst, het lastigste is meestal dat woorden en cijfers in elkaar worden gebruikt. De voor altijd blijvende discussie is: de dialecten van sommige mensen. In ons eigen Limburg, wordt vooral onder jongeren altijd in het dialect gepraat. In de les wordt je geacht Nederlands te praten, dit is ook geen probleem. Als het even kan, wordt er in het dialect gepraat, en vooral op de communicatie middelen zoals telefoon, blijft dit voortduren om te praten zoals iedereen het zelf prettig vind.

De neiging om steeds met iemand in contact te staan is heel erg toegenomen de afgelopen jaren. Mensen vinden het leuk als ze een berichtje krijgen van iemand die ze leuk vinden. De berichtjes gaan ook nooit alleen maar over hoe het weer is, maar ook vaak over persoonlijke dingen die men niet zo maar met iedereen deelt in het echte leven, maar blijkbaar wel in berichtjes. Het blootgeven, vooral voor mensen die verlegen zijn, is op social-media veel makkelijker voor hen dan in het echt. Je kunt veel beter op iemand inspelen als je even de tijd hebt om iets te zeggen, dan meteen face to face te praten. Dit is meestal wel een nadeel omdat je hier dingen kan zeggen, die je niet meent en nooit zou zeggen in het echt. De meeste jongeren komen ook pas laat op de avond tot leven, nadat ze een dag school hebben gehad en hun huiswerk hebben gemaakt, is het in de avond tijd om de vrienden eens op de hoogte te stellen wat er vandaag allemaal is gebeurd en over wie er nog sappige details zijn te vertellen. Er wordt heel veel geroddeld over social media, maar niemand weet dit aangezien je maar met zijn twee??n praat. Daarop zijn er wel weer nieuwe varianten verzonnen zoals een groepsgesprek, zodat je bijvoorbeeld met meerdere mensen tegelijkertijd iets kan afspreken of bespreken. Het social-media is daarom niet goed voor iedereen.

Maar de vraag die ook heerst is, waarom zijn het vooral de jongeren die zoveel doen sms’en? Dit komt vooral omdat mensen die niet zijn geboren uit deze generatie, weinig vrienden hebben die dus geen mobiel hebben. Vanaf ongeveer het jaar 1990 zijn we ermee opgegroeid, en dit gaat alleen nog maar ergere vormen aannemen. Jongeren kunnen niet meer zonder een mobiel, wat heel erg logisch is aangezien iedereen deze tijd er een heeft, en je niet kan achterblijven bij je vrienden. Er zijn zelfs al verslavingen van mobiele telefoons. Dit zijn zodanige erge vormen dat je echt de hele dag, ??n zelfs nacht doet sms’en. Daarom moeten ook veel kinderen als ze gaan slapen, hun telefoon inleveren bij hun ouders voor het gevaar te vermijden dat ze blijven sms’en, en geen nachtrust hebben.

Na veel voor en tegens in dit verhaal, blijft de hoofdvraag: is de Nederlandse taal verwaarloosd door sms-taal? De meningen lopen sterk uiteen, en er zijn feiten die daar tegen zijn, maar ook genoeg feiten die voor zijn. De vraag zal nooit een heel goed argument hebben, maar je ziet wel welke leeftijdsgroepen zich uitspreken. De jongeren vinden deze onzin, zelf vind ik dit terecht. Het onderscheidt maken tussen sms-taal en een bijvoorbeeld Nederlandse tekst is erg makkelijk. Ze vinden zelf als ze hier problemen mee krijgen, ze hier ook mee moeten stoppen, omdat dit niet ten koste mag gaan van hun schoolleven en verdere carri??re. De oudere mensen vinden het belachelijk hoe jongeren hier zo in op kunnen gaan, maar vinden het niet erg zolang er maar geen nieuwe Nederlandse woorden komen, waar ze bij moeten ‘puzzelen’. De Nederlandse taal wordt niet verwaarloosd door sms-taal, want iedereen kan goed onderscheidt maken wanneer ze wat moeten gebruiken. Vooral lekker creatief doorgaan voor de jongeren dus, en nog veel meer nieuwe spreuken en woorden gaan verzinnen!

Literatuur
?? Marc De Kesel, Bram Bresseleers, Jan Knops (red.). Messages, sms- en chat-cultuur van jongeren. Uitgegeven bij: Mens & Cultuur Uitgevers, Gent, 2005. ISBN 90-77135-12-X.

5 Is sms-taal een verrijking of verloedering voor de Nederlandse taal?

7 mei 2013 – Auteur: Annebeth Beeldman – blog >> Sms-taal: verrijking of verloedering?
Sms’en is tegenwoordig een belangrijk manier van communiceren. De eerste sms werd verstuurd op 3 december 1992 vanaf een computer. Nu sms’en we vooral via mobiele telefoons. In eerste instantie was sms vooral een manier om persoonlijke berichten te versturen. Maar ook zakelijk wordt het nu veel ingezet voor marketingdoeleinden, bevestiging van een reservering, stemmen in televisieprogramma’s (televoting) en landelijke oproepen zoals een Amber alert. Ook door veel doven en slechthorenden wordt sms als communicatiemiddel gebruikt. De mobiele telefoon kan trillen als een sms-bericht ontvangen is. De berichten kunnen gelezen worden, dus het gehoor is niet nodig.
Kort en bondig
Het taalgebruik in een sms is vaak kort en bondig. Dit komt omdat er maar een beperkt aantal karakters in ‘?n bericht verwerkt kan worden (en voor elk bericht moet je betalen) en omdat je op een telefoon minder makkelijk typt dan op een computertoetsenbord. Tegenwoordig hebben veel telefoons een klein toetsenbord en wordt het maken van een bericht eenvoudiger. Doordat het aantal karakters beperkt is, zijn er nieuwe woorden en afkortingen ontstaan, zodat je meer in een bericht kan zeggen.
Taalvaardigheid
Vaak horen we dat sms’en slecht is voor de taalvaardigheid van de jeugd. Volgens John McWhorter, een lingu??st aan de Universiteit van Columbia, is het juist een wonderbare ontwikkeling. Sms’en, zo argumenteert hij, is eigenlijk helemaal niet hetzelfde als schrijven. In ieder geval niet het schrijven zoals we dat tot nu toe kennen.
Schrijven zoals we spreken, iets wat in de hand gewerkt wordt door sms’en en chatten, wordt algemeen gezien als een soort van achteruitgang. We gebruiken geen hoofdletters en laten grammatica en spellingsregels links liggen. McWorther ziet sms’en meer als spreektaal, vinger spreektaal. En de problemen rondom stijl en grammatica zijn dan helemaal niet aan de orde en eigenlijk onbelangrijk. Hier kun je zijn hele verhaal horen.
Ook Piet Van de Craen, lingu??st en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel zegt: ‘Sms is geschreven gesproken taal, en dat is een nieuwe combinatie. Het kanaal dat de boodschap overdraagt, is veranderd. Met chat, e-mail en sms is een gesproken schrijftaal ontstaan. En al beantwoordt die niet aan de regels van het gemiddelde schooldictee, dat betekent niet noodzakelijk dat het om ‘verkeerd’ taalgebruik gaat. Het is absurd om je af te vragen of de taal verloedert. Er bestaat zelfs een kleitablet van vijfduizend jaar oud waarop al klachten zijn neergeschreven.’
Zullen de vernieuwingen van sms- en chattaal de weg vinden naar het formele taalgebruik, los van Internet en (mobiele) telefoon? Van de Craen: ‘Dat is een open vraag. Sommige woorden komen en gaan, andere blijven. Het is niet te voorspellen: we moeten niet denken dat we de taal kunnen beheersen of sturen.’
Sms-taal
Het begrip sms- of chattaal is voor veel mensen het onderwerp van gesprek. In Groot-Brittanni?? weten ze het zeker, sms’en is een hulpmiddel bij school. Een test van scholieren tussen de acht en twaalf jaar bewees dat de taalvaardigheid sterker wordt door sms’en. Sms-taal, met hun eigen typerende afkortingen, ‘verplicht’ de mensen om creatief om te gaan met de taal die ze spreken.

http://www.niow.nl/blog/taalcursus/sms-taal-verrijking-of-verloedering/
In de reacties op dit stuk tekst, van dezelfde site, wordt er alleen maar ‘positief’ over gepraat. Iedereen ziet het als een verrijking en er is geen uitgesproken mening over de verloedering. Er wordt ook duidelijk een lijn getrokken. De mensen die het een verrijking vinden, geven wel als standpunt dat je het alleen priv?? en niet formeel mag gebruiken. Wij hebben dit gebruikt omdat we de persoonlijke mening van onbekende mensen ook na voor wouden brengen.
Reacties
Johan Coopman donderdag 13 maart 2014, 22:02
Persoonlijk vind ik dat het zeker niet kan aanzien worden als een ‘verkrachting’ van onze eigen taal. Door de jaren heen zijn er steeds nieuwe vormen van communicatie aangeboord. Door het feit dat onze evolutie niet stilstaat en we steeds op zoek zijn naar andere en betere middelen, vind ik het dan ook normaal dat we dit aanvaarden. Het kan door jong en oud gebruikt worden, tot mensen met een handicap toe. We cre??ren betere waarden zoals veiligheid, bereikbaarheid, communicatie en nog vele andere. Denk maar aan onze schoolkinderen die we te allen tijde kunnen bereiken, gezinnen waarvan de partner in het buitenland werkt of woont. De mogelijkheden zijn onbeperkt en dit alles aan een betaalbare prijs. Het ligt aan de persoon in kwestie om er verstandig mee om te gaan al dan niet, maar dat heb je bij ieder medium.
________________________________________
Severine zaterdag 15 maart 2014, 14:01
Ik heb persoonlijk geen probleem met sms-en chat-taal. Zolang je het niet gebruikt op school, werk of bij sollicitaties. Je moet er toch een onderscheid in kunnen maken. Ik vind het dus wel een verrijking.

________________________________________
Bianca Lermyte dinsdag 18 maart 2014, 22:10
Ik zie sms-taal ook eerder als een verrijking. Maar dan enkel als het gebruikt wordt om te communiceren met vrienden of familie (informeel). Deze taal niet gebruiken om iemand die we niet zo goed kennen een mail te sturen. Het gaat vooral vlug en dat is ook de bedoeling als je iemand sms’t. Ik vind het ook boeiend om vast te stellen dat er door de ontwikkeling van de technologie, een nieuwe taal tot stand komt.

________________________________________
kenny chiers donderdag 27 maart 2014, 14:41
ik vind het handig maar zou dit niet gebruiken in het echte leven om zo te spreken , zoals op school moet je dit ook niet doen en zeker niet op een sollicitatie of als je praat met een meerdere , het is ook goedkoper als je rekent in betalingen per sms ook want je typt korter en met veel afkortingen
________________________________________
Lindsey Demonie donderdag 11 december 2014, 22:35
Ik vind sms- taal een verrijking van ons taalgebruik. Het is een nieuwe taal dat veel jongeren gebruiken en zullen blijven gebruiken. Zolang dat sms- taal gebruikt wordt in de juiste context, dus priv?? met het zakelijke gescheiden houden. Weten wanneer je het wel en wanneer je het niet mag gebruiken is een must. Soms vind ik sommige afkortingen moeilijk leesbaar maar eens je de betekenis ervan te weten komt vind ik het wel ongelooflijk hoe creatief sommige vrienden wel zijn met bepaalde woorden.

________________________________________
Jessica maandag 15 december 2014, 21:37
Voor mij is dit een verrijking omdat het een goed communicatiemiddel is voor doven, men weet meestal wel wanneer men deze taal kan gebruiken.
________________________________________
Woets Stefanie dinsdag 16 december 2014, 17:35
Ik bekijk het als een derde taal met meer voor- dan nadelen. Dit zou beter een offici??le sms-taal zijn om misverstanden en meerdere betekenissen in te perken en ook om het meer bekend te maken bij alle soorten publiek. Volgens mij is het een groot voordeel dat je spreken en schrijven zo combineert.
________________________________________
Olena zondag 21 december 2014, 19:57
Is het sms-taal verloedering van Nederlandse taal? Ik denk het niet. Zolang het gebruikt wordt op de juiste momenten is het zeker doeltreffend. Bovendien is het een vorm van creativiteit. Zolang er gelet wordt op wanneer en hoe denk ik dat we er trots op kunnen zijn. Sms-taal is handig om veel informatie uit te wisselen en kost minder dan om te bellen. Met al die SMS-woorden, besparen we toch weer wat van onze centjes. En zeg nou zelf, daar kan niemand wat tegen inbrengen!

De conclusie.

Het is zover, de vraag of sms-taal de Nederlandse taal be??nvloedt, is op zijn einde gekomen. Na veel onderzoek, een vragenlijst en vele uren zwoegen en zweten, is voor ons het antwoord duidelijk. Het algemeen beschaafd Nederlands, wordt niet be??nvloed door sms-taal. We zullen eerst de meningen van anderen en resultaten uit ons onderzoek naar voor laten komen, en dan onze eigen mening geven.

Over sms-taal is de afgelopen jaren heel wat gezegd en geschreven. Nooit was er een uitgesproken mening over wat mensen er nou echt van vinden. De oudere generatie vind het maar niks, zover is duidelijk en al vaker aangehaald in onze deelvragen. De jongere generatie vindt dat sms-taal geen probleem is voor de samenleving. Het verschil maken tussen met vrienden berichtjes heen en weer sturen, en bijvoorbeeld een sollicitatie brief maken, is heel erg duidelijk. Het ‘verwaarlozen’ van de Nederlandse taal, zo als de oudere mensen zeggen, mag en kan niet gebeuren in Nederland. Zij zijn vooral bang dat er heel veel nieuwe woorden komen in de Nederlandse taal, en zij zich moeten aanpassen aan het gedrag van de jongeren. De jongeren zelf vinden het onzin dat er zo’n grote issues worden gemaakt over de taal en wat zij hiermee doen. Zij hebben een uitgesproken mening die luidt: ‘zolang wij zelf onze eigen sms’jes en taal met vrienden begrijpen, en we er niemand mee lastig vallen, kunnen we dit gewoon doen.’ De jongeren vinden het leuk om creatief met woorden bezig te zijn, en vooral nieuwe woorden en afkortingen te ontdekken. In sms-taal wordt ook het eigen dialect gebruikt, dit wordt niet gezien als groot probleem van het sms’en, wat wel begrijpelijk is. Het dialect kan je niet anders maken dan dat het is, want dit blijven mensen gewoon doen, want dit zijn ze nou eenmaal gewend.

Zelf maken we met zijn twee??n natuurlijk ook gebruik van afkortingen, Engelse woordjes ertussen door en ons eigen dialect niet te vergeten. Wij ondervinden geen enkel probleem als we bezig zijn met het vak Nederlands, dat we dan opeens sms-taal gaan gebruiken. We weten goed waar de grens ligt, en kunnen dan ook makkelijk een streep trekken. Met onze vrienden op school praten we wel altijd ons eigen dialect, maar dit is niet zo erg als sms-taal gebruiken op bijvoorbeeld een Nederlands proefwerk. Wij vinden wel dat de jongeren die de sms-taal heel erg gebruiken, goed moeten opletten met eventuele latere gevolgen. Je moet deze taal niet gebruiken als je bijvoorbeeld een formele brief moet sturen naar je nieuwe werknemer, als je daar een mail naartoe schrijft en zegt: ‘en idd, ik ben een jonge kragt, maar wel hard doorwerkt’ als het moet zijn:’en inderdaad, ik ben een jonge kracht, maar ik werk wel hard door.’

Je moet goed onderscheidt kunnen maken tussen chatten met je vrienden, en school en werk. Zolang je de sms-taal gebruikt in je prive kringen, is het prima. Niemand heeft er zo last van, en je eigen creativiteit wordt alleen maar verbeterd.


Bijlage.
Vragenlijst gebruik van sms-taal onder jongeren.

Vraag 1.
– Gebruik je sms-taal?
A. Nooit.
B. Soms, als ik haast heb.
C. Altijd

Heb je nooit ingevuld, ga dan verder bij vraag 3.

Vraag 2.
– Waarom gebruik je sms-taal?
A. Je bent een stuk sneller.
B. Het hoeft niet zo uitgebreid.
C. Ik vind dit makkelijker en ben niet anders gewend.

Vraag 3.
– Denk jij dat er op social media meer mensen sms-taal gebruiken of het algemeen beschaafd Nederlands?
A. Ik denk dat bijna niemand dat meer doet.
B. Ik denk dat alleen jongeren dat gebruiken.
C. Ik denk dat iedereen die sms’t, sms-taal gebruikt.

Vraag 4.
– Waar vind jij dat je sms-taal mag gebruiken?
A. Je moet alleen bij offici??le brieven en dergelijke algemeen beschaafd Nederlands spreken, bij de rest maakt het niks uit.
B. Ik vind dat je overal sms-taal mag gebruiken.
C. Je mag het alleen gebruiken als je doet sms’en of chatten met je vrienden.

Vraag 5.
– Wat vind jij dat sms-taal met de Nederlandse taal doet?
A. Er gebeurt niets met het Nederlands, er is geen invloed van de sms-taal.
B. Er komen meer (verzonnen) woorden bij, dus dat is positief.
C. Door de sms-taal wordt het echte Nederlands vergeten en let niemand meer op hoe hij of zij iets moet schrijven.

Resultaten van onze vragenlijst.

Wij hebben onze vragenlijst over sms-taal laten invullen door eerste-, derde- en laatstejaars. Het resultaat is dat er in elk jaar over het algemeen de meeste antwoorden worden gekozen. Er is weinig verschil in het zelfde jaar over de antwoorden van de kinderen. We lichtten hier over elk jaar uit wat de kinderen, over het algemeen, hebben gekozen.

De eerstejaars: bij de eerstejaars is het bij sommige kinderen maar de vraag of ze een mobiele telefoon hebben. We hebben daar ook nadrukkelijk na gevraagd dat de kinderen die geen telefoon hebben, het niet zouden invullen omdat er anders verkeerde afspiegelingen kwamen van de vragenlijst. In de beleveniswereld van de eerstejaars is sms-taal al heel normaal, maar worden afkortingen vooral ‘stoer’ gevonden. Iedereen gebruikt sms-taal omdat ze dit sneller vinden en makkelijker. Ze weten wel heel goed het verschil dat ze deze taal niet op school mogen gebruiken, omdat hun daar ook op wordt gewezen. Ze vinden het wel leuk dat er nieuwe woorden bijkomen in de Nederlandse taal zolang ze niet de overhand nemen en andere woorden gaan vervangen.

De derdejaars: de derdejaars hebben een heel uitgesproken mening over het gebruik van sms-taal. Zij vinden dat je dit overal mag gebruiken, maar vinden het niet slim als je dit doet bij je sollicitatie en schoolwerk. Ze geven wel toe dat ze vaker een afkorting gebruiken bij bijvoorbeeld een lang woord in een aantekening, maar zeggen als ze het zelf snappen er niets aan de hand is omdat dit hun niet afleidt in hun schoolwerk. Zij denken dat er geen invloed is dat de woorden van sms-taal in de Nederlandse taal komen omdat er vooral veel jongeren zijn die dit gebruiken. De oudere mensen zullen hier geen last van krijgen omdat zij toch al gewend zijn om via hun eigen manier te praten. Ook denken ze dat iedereen die doet sms’en, sms-taal gebruikt omdat dit veel handiger en sneller is.

De vijfdejaars: bij ons in het jaar wordt er weinig aandacht gespendeerd aan sms-taal. De meeste kinderen hebben hun eigen dialect en praten zo met hun vrienden. Zij denken dat er alleen bij het Nederlands dit van toepassing is, want in het dialect van sommigen kinderen zijn er al genoeg afkortingen en andere benoemingen voor woorden in het Nederlands. Ze denken dat de Nederlandse taal hier geen hinder van gaat krijgen aangezien er altijd nieuwe regels worden gemaakt over hoe je iets schrijft. De sms-taal is er vooral voor jezelf, en zal niet worden gebruikt in het Algemeen Beschaafd Nederlands.


in here…

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Tegenwoordig wordt sms-taal vrijwel door iedereen gebruikt…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-tegenwoordig-wordt-sms-taal-vrijwel-door-iedereen-gebruikt/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.