Essay: Essay: Tijdens de winter van 1865 in Pulaski, Tennessee

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Tijdens de winter van 1865 in Pulaski, Tennessee
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 560 words. Download the full version above.

Tijdens de winter van 1865 in Pulaski, Tennessee in Amerika waren er 6 ex-leger officieren die de originele Klan opgericht hebben, en noemde het de Ku Klux Klan. Deze 6 ex-leger officieren waren John C. Lester, James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed en Frank O. McCord. Al snel na de oprichting kreeg de Klan heel veel aanhangers. De organisatie was geheim, alleen voor blanke, en ze wilde de zwarte bevolking onderdrukken.
Na de Amerikaanse burgeroorlog, die het Zuiden had verloren, en de afschaffing van de slavernij in 1863, verloren de blanken hun invloed en gingen de vrijgelaten slaven een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven. Het land moest weer opnieuw worden opgebouwd.
In de Zuidelijke staten van Amerika kwam de Klan toen pas in bloei, en was het nog een legale organisatie.
De Ku Klux Klan was het niet eens met de regering, die toentertijd voor de wederopbouw van het land zorgde, en ze begonnen de regering als vijand te zien. Ze vonden dat de zwarte mensen teveel politieke invloed kregen, en naar hun mening ging de wederopbouw niet goed. Ze kwamen op voor hun doelstellingen onder leiding van Nathan Bedford Forrest, en werden van af toen een illegale organisatie. Het begon met het treiteren van bevrijdde slaven, maar niet veel later ging het over tot mishandelen, castreren, verkrachten, verbranden en het ophangen van deze mensen. Dit werd een manier voor de (blanke) Klan leden om hun frustraties over de verloren burgeroorlog bot te vieren. Ze begonnen overvallen te plegen en strooptochten te doen op zwarte mensen, en dat alles met een soort witte lakens als kleding en een witte puntmuts, omdat ze arm waren en geen dure kleding konden kopen. Ook bekleedden ze hun paarden met witte lakens. Hun gezicht was niet herkenbaar. Ze stoken huizen in brand, zwarte mensen werden opgehangen en de lichamen werden achtergelaten langs de weg. Tussen 1865 en 1874 zijn er duizenden slachtoffers gevallen. In 1867 was er een vergadering in Nashville en werd er een hi??rarchische structuur opgezet en werd Nathan Bedford Forrest, generaal, tot nationale leider van de organisatie benoemd. An het einde van de jaren ’60 en het begin van de jaren ’70 van de 19e eeuw heeft de Ku Klux Klan een groot aantal Afro-Amerikanen en andere zwarten vermoord. Ze waren vooral actief op het platteland omdat ze daar makkelijk hun gang konden gaan zonder dat ze daarin tegen werden gehouden. In 1871 kwam de Civil Rights Act, en vanaf toen heeft de overheid ingegrepen. Door deze wet kon de toenmalige president Ulysses S. Grant harder ingrijpen en werd het makkelijker om leden van de Ku Klux Klan te veroordelen. De president zette het leger in en zij hebben een groot aantal van de leden opgepakt. Na 1874 was er eigenlijk geen Klan meer over en hield hij praktisch op met bestaan, maar natuurlijken waren er andere organisaties het geweld tegen de zwarten over. Maar de belangstelling voor de Ku Klux Klan nam in 1915 weer toe. Niet alleen zwarte Amerikanen, maar ook Joden, Rooms-Katholieken en arme immigranten werden het slachtoffer van de Klan. Deze Klan bestond vooral uit blanke Amerikanen met een gemiddeld inkomen, die de immigranten als een bedreiging zagen omdat ze bang waren dat die hun banen over zouden nemen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Tijdens de winter van 1865 in Pulaski, Tennessee. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-tijdens-de-winter-van-1865-in-pulaski-tennessee/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.