Essay: Essay: Tussen wie gaat het conflict en wat is de kern van het conflict ?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Tussen wie gaat het conflict en wat is de kern van het conflict ?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 953 words. Download the full version above.

Het conflict speelde zich in eerste instantie af tussen aan de ene kant Irak en een samenwerking van verschillende landen die geleid werd door de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Nadat het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington werden aangevallen op 11 september 2001, nam de Amerikaanse president George W. Bush het initiatief om in te grijpen in Irak. Het doel was om dictator Saddam Hoessein zijn macht te ontnemen en het terrorisme aan te pakken. Uiteindelijk viel een internationale samenwerking onder leiding van de VS en het VK Irak binnen in maart 2003. Dit leidde uiteindelijk tot de val van het regime (Machthebbers) in Irak. In 2014 ontstond er een nieuw conflict in Irak, nadat de Islamitische Staat (IS) het noorden van Irak innam.
2. Wat zijn de oorzaken van het conflict in Irak ?
Ik maak een onderscheid tussen de oorzaken van het conflict dat ontstond in 2001 en het huidige conflict met IS.
Irak oorlog in 2003
Nadat op 11 september 2001 een reeks van aanslagen in de VS waren gepleegd, begon de president van de Verenigde Staten George W. Bush de strijd tegen het terrorisme.
De VS en het VK wilden dat het regime van Saddam Hoessein ten val werd gebracht. Saddam Hoessein was een wrede dictator die gifgas tegen zijn bevolking gebruikte.
De VS en het VK wilden dat de massavernietigingswapens die Irak zou hebben, werden vernietigd.
Saddam Hoessein negeerde de VN-Veiligheidsraad, nadat de VN-Veiligheidsraad Irak verzocht te stoppen om gifgas te gebruiken tegen de eigen bevolking.

Conflict met IS in 2014
De reden dat de VS en het VK vechten tegen IS is dat er hulpverleners en journalisten zijn onthoofd door IS.
De samenwerking van landen die ingrijpen in Irak en Syri?? proberen de opmars van IS te stoppen in Irak en Syri??.
De samenwerking van landen die ingrijpen in Irak en Syrie proberen er ook voor te zorgen dat een terreurbeweging als IS zich niet in andere landen gaat ontwikkelen –
De coalitie wilt er ook voor zorgen dat deze middelen van oorlog voeren (massamoord, aanslagen op burgerdoelen, gijzeling, kindsoldaten, publieke executies door steniging, onthoofding en kruisiging, marteling, verkrachting, vrouwenhandel) direct stoppen.

3. In welke fase verkeert het conflict zich momenteel?
Eigenlijk moet je de Irakoorlog in twee fasen indelen, waarbij de beginfase bestond uit het verdrijven van het regime van Saddam Hoessein, en de huidige fase met IS.
Het conflict dat ontstond in 2001 werd door de val van het regime van Saddam Hoessein en daarna de het aantreden van een nieuwe regering gestopt. Op dit moment proberen de landen de bevolking te helpen door het land op te bouwen. Dit gaat echter moeilijk doordat er dagelijks aanslagen zijn in de steden.
Na de inname van Noord-Irak door IS is er sprake van de beginfase van een nieuw conflict met IS. Het gaat over de bezetting van het noorden van Irak door IS. Dit conflict speelt zich af sinds juni 2014. De VS voeren nu sinds 3 weken luchtaanvallen op IS in Irak en Syri??.

4.Welke landen / organisaties zijn betrokken bij het conflict?
Irak oorlog 2003
Tegen het regime van Saddam Hoessein werd opgetreden door een internationale samenwerking, die onder leiding stond van de VS en het VK. Verder bestond deze uit de volgende landen: Afghanistan, Albani??, Australi??, Azerbeidzjan, Bulgarije, Colombia, Denemarken, El Salvador, Eritrea, Estland, Ethiopi??, Filipijnen, Georgi??, Hongarije, Itali??, Japan, Letland, Litouwen, Macedoni??, Nederland, Nicaragua, Oezbekistan, Polen, Roemeni??, Slowakije, Spanje, Tsjechi??, Zuid-Korea.
Daarnaast waren er landen die niet in de coalitie wilden deelnemen maar de coalitie wel steunden: Belgi??, Brazili??, Canada, China, Cuba, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesi??, Libi??, Luxemburg, Mexico, Rusland, het Vaticaan, Zweden, Zwitserland en alle andere Arabische landen behalve Koeweit.
Internationale organisaties hebben niet ingegrepen in Irak.

Conflict met IS in 2014
De Arabische Staten Bahrein, Jordani??, Saudi-Arabi??, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten steunen de Amerikaanse bombardementen. Frankrijk voorziet samen met Duitsland en de VK de Koerden van wapens. Belgi?? voert samen met het VK, Denemarken, Nederland, Australi?? en Denemarken luchtaanvallen uit.
Economische gevolgen VS en VK
De economische gevolgen waren er vooral voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Irak. De kosten waren het hoogst bij de VS. Het Amerikaanse congres reserveerde in 2006 al 320 miljard dollar. Dat is 2300 dollar per Amerikaanse belastingbetaler en 200 miljoen dollar per dag. Het VK gaf 4,6 miljard Pond uit, wat aanzienlijk minder is dan wat de VS hebben uitgegeven. Economen van de Harvard Universiteit hebben onderzoek gedaan naar wat de totale zou hebben gekost indien de soldaten tot 2015 in Irak zouden blijven. Er wordt geschat dat de totale Irak oorlog de VS zo’n 2 biljoen dollar heeft gekost. Dit zou beteken dat als de VS de Irak oorlog nooit waren begonnen ze iedere wereldburger 286 dollar konden schenken of elke Amerikaan 6.329 dollar.
Economische gevolgen Irak
De olieproductie is door de Irak oorlog verslechterd, maar later wel weer bijgetrokken. De olieproductie is de belangrijkste inkomstenbron voor Irak. Het BBP van Irak is echter sinds 2002 van 18,97 miljard gestegen naar 221,75 miljard. Dit is dus een stijging van 1045,8%. Toch leeft nog een groot gedeelte van de Iraakse bevolking in diepe armoede, doordat Irak nog dagelijks wordt aangevallen. Het speelt ook een factor dat er veel Iraakse burgers zijn gevlucht.
Sociale gevolgen
De sociale gevolgen van de Irak oorlog zijn dat er duizenden Irakezen familie verloren hebben, gewond zijn en op de vlucht zijn. De VN ‘ Vluchtelingenorganisatie schatte dat in 2003 dat 4,1 miljoen Irakezen waren ontheemd door de Irak oorlog. In totaal zijn er 2 miljoen Irakezen buiten Irak en 2,1 miljoen Irakezen die zich binnen de Iraakse grenzen bevinden. Het zal waarschijnlijk decennia duren voordat de Irakezen over de oorlog heen zullen zijn, vergeten zullen de Irakezen het echter nooit doen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Tussen wie gaat het conflict en wat is de kern van het conflict ?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-tussen-wie-gaat-het-conflict-en-wat-is-de-kern-van-het-conflict/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.