Essay: Essay: Veiligheid en medische zorg

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 31, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Veiligheid en medische zorg
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 869 words. Download the full version above.

Veiligheid en medische zorg houdt in dat er gewerkt wordt op een veilige manier en dat de medische zorg aanwezig is wanneer deze nodig is. Dat houd in dat als er iemand onwel wordt of ziek wordt op schip dat deze persoon zo snel mogelijk behandeld kan worden. Of als iemand ernstig ziek is dat dan door middel van communicatie naar wal kan worden gecommuniceerd en dat er dan zo snel mogelijk hulp van wal aankomt. Ook houd veiligheid in dat je gekeurd wordt voor een aantal dingen. Zoals je ogen, oren, of je beperkingen hebt, ergens klachten hebt, een urine test en je moet je laten testen op TBC (tuberculose). Zodra je de keuring hebt doorstaan en je bent goedgekeurd dan mag je internationaal gaan varen op zee.

De competentie bestaat uit 3 deeltaken:

– Survive at sea in the event of ship abandonment (overleven op zee tijdens het verlaten van het schip).
– Prevent, control and fight fires on board (voorkomen, onder controle houden en het tegen gaan vaan brand op het schip).
– Apply, organize and manage the provision of medical care and first aid on board ship (toepassen, organiseren en het onderhouden van medische zorg en eerste hulp aan boord van een schip).

Op een schip moet je weten hoe je moet overleven als je het schip moet verlaten doormiddel van kennis en met behulp van bemiddelingen aan boord. Als er iets aan boord mis is waardoor je van boord moet dan zal je toch moeten weten hoe je moet overleven en communicatie maken met mensen aan wal zodat zij te hulp kunnen schieten. Je moet weten welke hulpmiddelen er aan boord zijn en hoe je ze moet gebruiken. Ook moet je leren door met samenwerking elkander te helpen om veilig het schip te verlaten en overleven. Zo heb je ook het GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Daarin staan veiligheids procedures, type hulpmiddelen, communicatie protocollen om de veiligheid te verhogen en het makkelijker maken voor hulp, boten en vliegtuigen.

Je moet weten wat de procedures zijn bij een brand op het schip, wat je moet doen en hoe je het moet uitvoeren, hoe je een brand moet tegengaan en ook hoe je kan voorkomen dat zulke ongelukken aan boord gebeuren. Hoe je moet samenwerken met de bemanning en er voor zorgen dat de brand geblust. Ook als er rook is dan wordt de rook opgemerkt door een brandmelder en zal er doormiddel van signalen een alarm afgaan en zo kan er snel gehandeld worden om het vuur te blussen.

Bij medische of eerste hulp moet er zo snel mogelijk gehanteerd worden zodat de persoon zo snel mogelijk beter wordt en de persoon ook snel weer aan het werk kan. Bij eerste hulp kan er eventueel contact opgenomen worden aan wal om daar hulp te halen en zo de persoon te genezen. Ook moeten alle bemanningsleden weten hoe ze eerste hulp moeten toe dienen en moeten kunnen omgaan met andere medische spullen. Ook is het erg belangrijk welke medicijnen de bemanningsleden gebruiken, hierbij moet rekening gehouden worden in geval van toepassing. Ook krijg je EHBO lessen waarbij je leert hoe je een persoon moet helpen als hij bijvoorbeeld onwel is geworden en wat de procedures zijn als iemand bijvoorbeeld gewond is. Je krijgt ook lessen over hoe je iemand moet redden als iemand verdrinkt/over boord is gevallen.

Binnen de competentie veiligheid en medische zorg zijn er 2 modules die hiermee te werk gaan: de module OSN en een module Safety.

Na het volgen van de module Safety moet de student kunnen deelnemen aan alarmrollen, oefeningen en calamiteitenbestrijding. De student moet bekend zijn met het gebruik, de behandeling en onderhoud van reddingmiddelen, brandblusmiddelen, adembeschermende apparatuur en detectiesystemen.
Het toepassen van EHBO, het stellen van een diagnose en het bekend zijn met Radio Medisch Advies.
Het bekend zijn met en toepassen van regelgeving/werkprocedures op het gebied van veiligheid.
Het verhogen van safety awareness.

De student heeft na het volgen van de module OSN voldoende vaardigheid in het veilig kunnen werken aan boord en heeft binnen deze module hieraan een praktische invulling gegeven welke aan boord van de Octans moet worden aangetoond.

Het als groep kunnen uitzoeken en uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de kraan van de Octans.

De student zal individueel het kaarten en boekwerken verbeteren moeten kunnen uitvoeren aan boord van de Octans.
De student moet een werkplek onderzoek kunnen uitvoeren en een risico inventarisatie kunnen opstellen.De student moet een goede presentatie / rapportage kunnen produceren (Engels / Nederlands) over de binnen deze module uitgevoerde onderzoeken en werkzaamheden.

De student zal het gebruik en toepassing van de juiste knopen, steken en splitsen moeten kunnen tonen. De student zal in de praktijk moeten demonstreren dat hij kan omgaan met boten.

http://www.myfov.nl/site/fovcontent/preventieplein/schepen/Schepenbrochure%2011.pdf
https://educator.nhl.nl/catalog/detail/revision/d4f1a8b0-8dfc-1851-0047-3996a760c3ad
https://educator.nhl.nl/catalog/detail/revision/d6757137-16ab-456d-a4a2-5c4e7d751084
https://educator.nhl.nl/catalog/detail/revision/0c2d09ed-fd17-11e3-b02b-684c20524153

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Veiligheid en medische zorg. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-veiligheid-en-medische-zorg/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.