Essay: Essay: Veiligheidsrisico’s en torenhoge investeringen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Veiligheidsrisico's en torenhoge investeringen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 416 words. Download the full version above.

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Deelvraag 1
3. Deelvraag 2
4. Deelvraag 3
5. Deelvraag 4
6. conclusie

Borgharen staat vaak onderwater dat is een gegeven maar hoe komt dat nou precies? En wat kunnen we ertegen doen? Borgharen is de meest kwetsbare plek in Nederland langs de maas wat betreft overstromingen in 1993 ging het al behoorlijk mis in borgharen (zie afbeelding).
Maar ook in 2011 was er een grote overstroming, maatregelen die tegen het hoge water werden getroffen waren onder andere de aanleg van dijken rondom borgharen zodat als de maas overstroomt Borgharen een soort eiland word. In deze praktische opdracht ga ik in op de hoofdvraag: waarom is een hogere stuw nodig rondom borgharen? Dit doe ik met behulp van het beantwoorden van de volgende deelvragen:
1. Wat is het overstromingsrisico?
2. Wat kunnen we verwachten van de toekomst met betrekking tot klimaatverandering?
3. Zijn de totale kosten te realiseren en is de inverstering het waard?
4. Wat is het schade- en slachtoffer risico?

afbeelding borgharen overstroomd

Wat is het overstromingsrisico als je woont in Borgharen iets dat ik me zou afvragen als ik in Borgharen woon of van plan ben daar te gaan wonen. De kans op een overstroming volgens het onderzoeksprogramma Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) is de kans op een overstroming in borgharen 1/125 per jaar. We spreken van een overstroming wanneer de dijkring onderloopt tot het waterpeil buiten de dijkring. Dan hebben we het dus over een serieuze overstroming met levensbedreigende situaties. Je zou echter zeggen dat een kans van 1/125 erg klein is en dat we kunnen stellen dat het redelijk veilig is, buiten beschouwing laten we dan echter de ‘kleine’ overstromingen die niet tellen als een echte overstroming maar gewoon erg tot last kunnen zijn. Te twisten valt dus over of de kans 1/125 veilig genoeg is om te wonen, volgens mijn mening is dat niet zo.

Wat kunnen we verwachten van de toekomst wat betreft klimaatverandering want zoals ik eerder heb genoemd een kans van 1/125 op een levensbedreigende situatie mag dan misschien wel klein zijn. Wie zegt echter dat er over een paar jaar nogsteeds dezelfde waardes gelden? Hoogstwaarschijnlijk zal als gevolg van klimaatverandering de Maasafvoer toenemen. Hierdoor zal de overstromingskans stijgen. In de onderstaande tabel zien we hoe de afvoer in de toekomst zal toenemen dit berust uiteraard op een schatting.

In deze studie is gebruik gemaakt van klimaatscenario’s zoals die door het Regioproces Limburg in het kader van het Deltaprogramma worden gehanteerd.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Veiligheidsrisico’s en torenhoge investeringen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-veiligheidsrisicos-en-torenhoge-investeringen/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.