Essay: 'Waar staat HR in 2020'? (HR Praktijk, 2012) - Essay Marketplace

Essay: ‘Waar staat HR in 2020’? (HR Praktijk, 2012)

Met behulp van de artikelen; ‘Waar staat HR in 2020’? (HR Praktijk, 2012), ‘HRM in 2020 input voor discussie’ (Corporaal, 2010), ‘Get Involved HR2020: in 2020 is de HRM’er vervangen door WOD’er’ (Berg, 2013), ‘De alledaagse werkelijkheid van HRM’ (Dartel & Woering, 2014), ‘Veranderingen in het beroepsprofiel van HRM’ (Biemans, 2010) en ‘Stage ervaring’ (DuPont, 2014) is deze samenvatting over verwachtingen en werkelijkheid gemaakt.

Nu
De huidige takenpakket van een HR-medewerker legt nadruk op verschillende activiteiten. Een HR-medewerker houdt zich bezig met de instroom (werving, selectie en introductie), met het ontwikkelen van de medewerkers (begeleidingscyclus, POP en inzetbaarheid), vernieuwing van HRM (beleidsontwikkeling, onderzoek en innovatie) en de uitstroom van medewerkers (outplacement, reorganisatie en uitstroom). Om succesvol te zijn als HRM-er is het belangrijk te beschikken over de vijf volgende competenties: persoonlijke integriteit, management van veranderingen, business kennis, overtuigingskracht en vakdeskundigheid.
Tegenwoordig houdt een HR-medewerker zich constant bezig met de instroom, doorstroom en uitstoom dit zal in de toekomst veranderen.

Toekomst
HRM is een beroep di constant in verandering is. De HR-functie is flink aan het ontwikkelen er wordt meer verwacht dan het op orde hebben van de HR-administratie en het op operationeel niveau ondersteunen van de lijn.
De rol van HRM in 2020 zal veranderen al het operationeel en tactisch werk dat nu gedaan wordt door een HRM’er, zal in 2020 een taak van de manager zijn.
HRM zal zich focussen op drie kerntaken: performance management, gezondheidsmanagement en job design. HRM zou verantwoordelijkheid af leggen aan het hoger management het ervaren werkvermogen van teams van werknemers.
HRM-ers worden ingezet om medewerkers en management te helpen met zodanig vormgeven van banen zodat er geen beperkingen zijn om actief te kunnen handelen en uiterste te kunnen presteren. 2020 is het jaar waar de HRM-er niet meer achter zijn computer zit te werken aan beleidsplannen, maar zich tussen medewerkers en management bevindt als een coach, trainer en business partner.
HRM zal zich ontwikkelen tot een aparte bedrijfstak die zich met name richt op het voorspellen van de benodigde inzet van talent en het opsporen, inkopen en analyseren van deze medewerker. Kennis van sociale media, marketing en analytics is hiervoor vereist. HRM moet ook grondig met cijfers aan de slag te gaan. Met het presenteren van kengetallen alleen kan niet langer worden volstaan; van HR wordt niet alleen een creatieve oplossing verwacht maar in toenemende mate een scherpe analyse en een bruikbare oplossing. Ook moet HR zich bewust zijn van haar rol als onafhankelijk adviseur. Belangrijke voorwaarden voor HR om een volwaardig business partner te zijn.
Ervaring student
Hoe de studenten hun stage ervaren kan heel afhankelijk zijn van het bedrijf. Sommige studenten vinden dat ze heel veel kunnen leren en veel inzichten krijgen in het HR-vakgebied. De voorbereiding die een student krijgt in jaar 1 en 2 is belangrijk om een goede aansluiting te krijgen bij de stage. De werkzaamheden die worden verricht moeten zoveel mogelijk afgestemd zijn op de persoonlijke leerdoelen. Stage levert een waardevolle bijdrage aan de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van studenten. Werkgevers vragen soms te veel van 3de jaar studenten en dit heeft als gevolg dat de verwachtingen van studenten niet aansluiten bij de werkelijkheid.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.