Essay: Essay: Wanneer je de term propaganda opzoekt in het woordenboek …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 14 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Wanneer je de term propaganda opzoekt in het woordenboek ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 4090 words. Download the full version above.

Wanneer je de term propaganda opzoekt in het woordenboek krijg je de definitie: ”alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen”. Het woord Propaganda is bedacht door een 17e eeuwse paus en had toen als doel om het geloof te verspreiden. Propaganda is een vorm van communiceren van een bepaalde groep met als doel om de mening van een andere groep te be??nvloeden. De informatie die gegeven wordt is vaak niet objectief, wat er op neerkomt dat er slechts ‘?n beeld van de werkelijkheid gegeven wordt en dus de mening van ‘?n partij duidelijk naar voren komt.
De bekendste vorm van propaganda in de geschiedenis is de propaganda van de nazi’s gedurende de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd maakten de Nationaalsocialisten veel gebruik van propaganda. Het voornaamste doel van deze propaganda was het zwartmaken van joden en het onder de duim houden van de bevolking. De propaganda stond onder leiding Joseph Goebbels. zei het volgende over propaganda: ”Success is the important thing. Propaganda is not a matter for average minds, but rather a matter for practitioners. It is not supposed to be lovely or theoretically correct. I do not care if I give wonderful, aesthetically elegant speeches, or speak so that women cry. The point of a political speech is to persuade people of what we think right. I speak differently in the provinces than I do in Berlin, and when I speak in Bayreuth, I say different things than I say in the Pharus Hall. That is a matter of practice, not of theory. We do not want to be a movement of a few straw brains, but rather a movement that can conquer the broad masses. Propaganda should be popular, not intellectually pleasing. It is not the task of propaganda to discover intellectual truths.’
Door de tweede wereldoorlog wordt de term propaganda al gauw zeer negatief opgevat. Er zijn echter genoeg vormen van propaganda te noemen niet perse slecht zijn.
De mens voert eigenlijk van nature al propaganda, elke dag proberen we mensen te overtuigen van onze standpunten.
??1.3 Soorten propaganda
http://forum.tribalwars.nl/showthread.php?132520-Propaganda-een-handleiding
http://profielwerkstuktiesenaron.blogspot.nl/p/soorten-propaganda.html
Push- en Pullpropaganda
Push- en pullpropaganda zijn de bekendste vormen van propaganda. Bij pushpropaganda wordt de informatie die gegeven wordt van de propaganda voerende partij eenzijdig overgedragen naar de doelgroep. De doelgroep heeft verder geen invloed op de informatie die zij ontvangen.
Pullpropaganda is juist het tegenovergestelde daarvan, hierbij wordt door de propaganda voerende partij geprobeerd de doelgroep naar zich toe te trekken. In dit geval hebben ze de keuze om de informatie tot zich nemen, dit gebeurd zowel bewust als onbewust. https://forum.flitsservice.nl/verkeersbeleid/weet-wat-je-leest-t26741.html

Witte, zwarte en Grijze propaganda
Bij witte propaganda is het duidelijk wie de bron van informatie is en de bron probeert dat ook niet te verbergen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de posters die gedurende de afgelopen twee wereldoorlogen werden verspreid om mensen te overtuigen om zich aan te sluiten bij het leger.

Zwarte propaganda
Zwarte propaganda is een sluwe manier van propaganda voeren, bij de soort probeert de bron zich te verbergen door zich voor te doen als de andere partij. Het wordt gebruikt om de tegenpartij te vernederen of anders neer te zetten dan ze werkelijk zijn. Met zwarte propaganda kunnen mensen be??nvloed worden zonder dat zij dit in de gaten hebben. Deze vorm komt tot uiting in oorlogen en verkiezingscampagnes http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_propaganda

Grijze propaganda
Grijze propaganda is een combinatie van leugen en waarheid. Bijvoorbeeld een betrouwbare bron plus een leugen. Het kan gebruikt worden voor verschillenden doelen. Door dit te doen kan er verwarring gesticht worden of de geloofwaardigheid van tegenpartij kan beschadigd worden

??1.4 Propagandatechnieken
Korte inleiding hier
Hieronder staan enkele reclame afbeeldingen uit de jaren 50 in de Verenigde Staten

Dit is een reclameposter van het sigarettenmerk Camel. In het gele blokje wordt over de dokter verteld dat hij een betrouwbare hardwerkende slimme man is. Onderaan zie je de tekst ”More Doctors smoke Camels than any other cigarette”. Hieruit kan je opmaken dat dokters dit merk sigaretten aanbevelen.

Deze afbeelding is een reclameposter van Coca Cola. Hierin verteld Coca Cola dat het verstandig is om je kinderen al op hele jonge leeftijd Coca Cola te laten drinken, terwijl iedereen nu weet dat zo veel suiker ontzettend ongezond is voor een baby.

Deze afbeelding is een reclameposter van een ketchupmerk. Op de afbeelding zie je een vrouw met een ketchupfles afgebeeld met onderaan de tekst ”You mean a woman can open it”?. Waarmee ze proberen aan te geven dat het zo makkelijk is om deze fles te openen omdat zelfs een vrouw het kan.

Wanneer je deze afbeeldingen bekijkt zou je haast denken dat mensen in die tijd volledig gehersenspoeld waren door de media en geen idee hadden van de werkelijkheid. Maar ook vandaag de dag leven we eigenlijk in net zo’n trance als de mensen uit de jaren vijftig. De media gebruikt veel verschillende propagandatechnieken waar we ons meestal niet eens van bewust zijn. Door alle tv-reclames, social media en dergelijke worden we dagelijks overspoeld met allerlei soorten propaganda. Een nationale evaluatie in de Verenigde Staten in 2011 wees out dat 75% van kinderen uit groep 6 Abraham lincoln niet kon herkennen uit een foto. 75% van de zeventienjarigen wist niet wie de leider van Duitsland was gedurende de Tweede Wereldoorlog. Maar tegenover staat een onderzoek van Fast Food Nation waarin stat dat 96 procent van de schoolkinderen in de Verenigde Staten een foto van Ronald McDonald herkent. Het National Constitution Center kwam erachter dat 75% van de tieners weet bij welke plaats postcode 90210 bij Beverly Hills hoort. Dit weten ze door de televisieserie. Wat ik met deze resultaten probeer aan te geven is dat kinderen niet perse dommer worden, maar wel enorm be??nvloed door de hedendaagse media, precies wat er in de jaren vijftig ook aan de hand was.
Propaganda is iets wat we elke dag constant ondervinden en meestal hebben we dat niet eens door. In deze paragraaf leg ik uit welke propagandatechnieken hoe deze precies werken.
Omdat mijn focus ligt op de Islamitische Staat wil ik mij vooral bezighouden met technieken die in tijd van oorlog worden gebruikt. Bij het voeren van oorlogspropaganda is het doel van de overheid om de bevolking te overtuigen dat er oorlog gevoerd moet worden.
Wanneer mensen rationeel gaan nadenken over oorlog zullen ze meestal tot het besluit komen dat er bijna geen voordelen zitten aan een oorlog. Daarom wordt er bijna altijd ingespeeld op de emoties van mensen. Hieronder volgt een lijst met veelgebruikte propagandatechnieken met voorbeelden uit de geschiedenis.
Herhaling
De meest gebruikte propagandatechniek is het herhalen van een standpunt. Door een bepaald standpunt steeds maar weer te herhalen zullen mensen op den duur dit standpunt voor waarheid aan gaan nemen.
Joseph Goebbels zei het volgende over de herhaling van standpunten”de meest briljante propagandatechniek zal geen success opleveren tenzij ‘?n fundamenteel beginsel voortdurend in gedachte wordt gehouden ‘ Het moet zich beperken tot een paar standpunten en continu herhaald worden”
George Bush zei ook ongeveer iets vergelijkbaars: ”Kijk, in mijn werk moet je zaken continu blijven herhalen, om de propaganda te katapulteren”.
Grote politici zijn dus van mening dat herhaling een groot wapen is in de propagandamachine, maar hoe gaat deze methode in zijn werk.
Om dat uit te leggen neem ik het voorbeeld van de oorlog in Irak. Hierover is namelijk een waanbeeld van ontstaan door de herhaling van bepaalde punten. Namelijk dat Saddam Hoessein verantwoordelijk was voor de aanval op het World Trade Center op 11 september 2001. Het waanbeeld begon met de leugen dat een van de kapers van het vliegtuig Mohammed Atta een ontmoeting had met de Iraakse inlichtingsdienst. Dit zou de link zijn van Saddam Hoessein met Al Qaida. De waarheid is echter dat Atta op 6,9, 10 en 11 april telefoontjes had gepleegd op zijn mobiel in Florida.
George Bush begon deze leugen en zei dat Saddam Hoessein connecties met Al Qaida en daarom een bedreiging vormde voor de Verenigde Staten.
Zenders als Fox en CNN deden dagelijks rapportages of over de oorlog in Irak en de link van Saddam Hoessein met 9/11 en Al Qaida. Studie wijst uit dat de meerderheid van de media bronnen voorstander was van de invasie van Irak. Mensen werden dus dagelijks overspoeld met berichten dat Saddem Hoessein en zijn connecties met Al-Qaida.
zevenenvijftig procent van de doorsnee mediakijker geloofde dat Irak steun gaf aan Al-Qaida, of dat ze direct betrokken waren bij elf september

Percentage van de VS-bevolking die geloofde dat Irak steun gaf aan Al-Qaida

Negenenzestig procent geloofde dat Saddam Hussein persoonlijk betrokken was in de aanvallen van 11 september.
Twee??ntwintig procent geloofde dat er massavernietigingswapens gevonden waren in Irak

Het resultaat van ‘?n leugen die steeds herhaald wordt is dat op een gegeven moment de meerderheid van het land ging geloven dat Saddam Hoessein iets te maken had. Het land raakte gemotiveerd voor een oorlog met Irak wat resulteerde in honderdduizend slachtoffers.
Herhaling is naar mijn mening de belangrijkste techniek bij propaganda omdat alle technieken die gebruikt worden altijd zoveel mogelijk herhaald dienen te worden om geloofwaardigheid te krijgen.

Inspelen op angst
Je doet een beroep op angstgevoelens. De persoon die van deze techniek veel gebruik van maakte was Adolf Hitler. Zo vertelde hij in zijn speeches over het gevaar van de joden en de communisten, wat later een hele effectieve techniek bleek.
Zo zei hij in 1932: ‘Het is onrustig in de straten. De universiteiten zitten vol rebellerende studenten. Communisten proberen ons land te verwoesten. Rusland bedreigt ons met haar macht en de republiek is in gevaar. Ja – gevaar van binnenuit en van buiten af. Wij hebben orde en wet nodig. Als dat ontbreekt kan onze natie niet voortbestaan’

Zondebok
Dit is een techniek die we ook kennen van de Tweede Wereldoorlog, door een groep minderheden aan te wijzen als zondebok heb je een groep die je overal als schuldige aan kan wijzen voor wat er mis is in het land. De joden werden neergezet als ??ntermenschen. Ze werden vergeleken met ratten, die verantwoordelijk waren voor de grote werkloosheid.

Groepsdruk
Mensen motiveren om mee te doen omdat ‘iedereen het doet’; appelleren aan een diep menselijk verlangen. Dit concept verklaart ook bijvoorbeeld het verschijnsel mode.

Misleiding
Vijandelijke troepen doen geloven dat ze dichter bij een nederlaag zijn dan in werkelijkheid, aandikken van overwinningen, afzwakken van verliezen
Eufemismen
Iets verpakken als een positievere boodschap dan dat het werkelijk is. Soms zelfs door simpelweg het adjectief ‘positief’ er voor te zetten, waardoor het wel positief moet zijn. Ook kan bijvoorbeeld ‘Ministerie van Defensie’ een eufemisme zijn voor een ministerie dat gericht is op ‘offensie’.

Cameratechnieken
Bijvoorbeeld zeer sterk inzoomen op het gezicht van een tegenstander of het langzaam afspelen, waardoor onbewust angst wordt opgewekt. Een techniek die ook in affiches wordt gebruikt, is het kikkerperspectief: vanuit een laag punt omhoog kijken waardoor de persoon waar je naar kijkt heldhaftigerlijkt

Kort en bondige slogan
Bij een kort en bondige slogan is het de bedoeling de aandacht van de lezer de trekken en in te spelen op de emotie, zoals dat vaker het geval is bij propaganda technieken. De slogans zijn zeer snel te lezen en makkelijk te onthouden. Simpel is het sleutelwoord. Het affiche moet het liefst in minder dan een minuut gelezen worden.

http://www.pbs.org/newshour/extra/2001/04/fast-food-nation/

Hoofdstuk 2: De Islamitische Staat
Voordat ik kan kijken naar hoe IS propaganda voert, is het belangrijk om te weten wat de Islamitische Staat is en waar zij voor staan

??2.1 Het doel van de Islamtische staat

De Islamitische Staat, volledig uitgesproken de Islamitsche Staat in Irak en de Levant is een islamitische terreurbeweging. IS is zowel jihadistisch als salafistisch. Jihad is afgeleid van het woord jhd. Dit is het arabische woord voor streven. Het houdt dus in dat er wordt gestreeft naar een bepaald doel.
Het salafisme is een stroming binnen de Islam. Het is afgeleid van het woord salaf, vertaald naar het Nederlands betekent dit voorouders. Salafisten willen weer terug naar de tijd van de eerste drie generaties van de Islam. De stroming is zeer streng in naleven van de wetten die zij voor ogen hebben. Iedereen die dit geloof niet volgt, is een ongelovige of afvallige in de ogen van IS.
Het belangrijkste doel van IS is om een kalifaat te stichten binnen de grenzen van het Midden-Oosten en uiteindelijk over de hele wereld. Een kalifaat is een zuiver islamitische staat die geleid wordt door ‘?n superieure leider, die gezien wordt als de opvolger van Mohammed.
Abu Bakr al-Baghdadi leider van het kalifaat

??2.2 Geschiedenis van de Islamitische Staat
Op 7 april 2003 trokken de Amerikaanse troepen Bagdad binnen en 9 april werd in diezelfde stad het standbeeld van Saddam Hoessein neergehaald. Op dit moment was het duidelijk dat de Irakoorlog gewonnen was. Maar wat het afgelopen decennium in Irak heeft plaatsgevonden is eigenlijk het gevolg van wat daar is gebeurd.
Nadat Saddam Hoessein verslagen was, veranderde de hele machtssituatie in Irak. De Sji-Ietische meerderheid nam de macht over na al die jaren van onderdrukking door de Soennieten. (Ontslagen soldaten na saddam verlies vechten nu voor IS) De Soennieten werden gediscrimineerd en werden eigenlijk slachtoffer van het harde optreden van de Amerikanen. Er ontstond veel frustatie bij de Soennieten wat zorgde voor een opstand. Een De oprichter Al-Zarqawi vertrok rond het jaar 2000 naar Irak. Al-Zarqawi was een Jordanees, die jaren lang trainingskampen in Afghanistan leidde. Na de invasie van de Verenigde Staten in Irak bestreed hij met zijn groep de Amerikaanse en Iraakse troepen. Onder leiding van Ab?? Mus’ab al-Zarq??w?? pleegt Al Qaida in Irak honderden aanslagen met duizenden doden. De Amerikanen weten de opstand uiteindelijk neer te slaan en al-Zarq??w?? te doden. Ze worden daarbij geholpen door Soennietische stammen in ruil dat ze hun politieke rechten terugkrijgen, maar het omgekeerde gebeurd.
De discriminatie richting de Soennieten wordt alleen maar groter, ze kregen niks in ruil voor hun hulp tegen Al-Qaida. Soennietische leiders werden in het gevang gegooid, er was geen dienstverlening en er was een Sjiietisch bezettingsleger.
Na de dood van Zarq??w?? krijgt Abu Bakr al-Baghdadi de leiding over de restanten van Al-Qaida in Irak. Hij verandert de naam in Islamitische Staat in Irak en Syri??, afgekort ISIS, en brak met Al-Qaida. Toen in 2011 in Syri?? een burgeroorlog uitbrak besloot hij zijn troepen hier naar toe te verplaatsen, waar ISIS al snel uitgroeit tot de sterkste van de honderden strijdgroepen die daar actief zijn.
De reden dat ISIS zo snel heeft kunnen groeien was omdat zij strategisch slimmer dan de andere militaire groepen. De meeste groepen trokken richting Aleppo, politiek en symbolisch gezien was dit namelijk een belangrijke stad. Maar ISIS verplaatste zich naar de steden Raqqa en Deir ez Zour en namen daar de macht over. Hier was namelijk veel olie te vinden. Hierdoor hadden ze opeens veel geld wat ze financieel onafhankelijk maakte. Ze waren in staat betere wapens te kopen dan hun tegenstanders. Op 29 juni 2014 riep Abu Bakr al-Baghdadi het wereldwijde kalifaat uit en werd de naam van de groep veranderd in Islamitische Staat. Het kalifaat claimt volledige autoriteit op religieus, politiek en militair gebied over alle Moslims wereldwijd. Het kalifaat is wereldwijd nog niet erkend als echte staat.
Door hun strategische aanpak om voor plaatsen met olie te gaan, heeft er toe geleid dat de Islamitische Staat momenteel naar schatting van Professor Peter Neumann een vermogen heeft over twee miljard dollar.

??2.3 Territorium van de Islamitische Staat
Momenteel heeft IS al grote gebieden van Irak en Syri?? in handen
Irak
Toen de beweging haar naam in 2006 veranderde in Islamitische Staat van Irak, namen ze de zeven provincies Baghdad, Al Anbar, Diyala,Kirkuk, Salah al-Din, Ninawa en delen van Babil. Syri??
In april 2014 werden negen Syrische provincies overgenomen door de Islamitische staat.
Al Barakah, Al Khayr, Raqqah, Homs,Halab, Idlib, Hamah, Damascus, and Ladhikiyah. Op de kaart is goed te zien dat bijna het hele land al in handen is van IS.
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/the-many-ways-to-map-the-islamic-state/379196/

Hoofdstuk 3 De propagandavoering van de Islamitische Staat
??3.1 Doel van de propaganda http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-propagandamachine-van-De-Islamitische-Staat.htm
De afgelopen zes maanden zijn we overspoeld met propagandabeelden van de Islamitische Staat. Momenteel is de Islamitische Staat al ijzersterk maar ze blijven op zoek naar aanhangers. Hier in het westen krijgen wij vooral te maken met de afgrijselijke moorden op gegijzelden, maar de propaganda gaat verder dan dat. Zoals al eerder genoemd is het doel van de Islamitische Staat om een kalifaat te stichten, veel van hun propaganda is dan ook gericht op de bevolking van Irak en Syri??.
De mediateams schetsen een heel ander beeld van de Islamitische Staat dan hier in het westen wordt gedaan. Waar men in het westen vooral de focus legt op de afgehakte hoofden probeert de Islamitische Staat voor de bevolking van Irak een beeld te schetsen van effici??ntie, professionaliteit en enorme inzet van de aanhangers bij het opbouwen van het kalifaat. De staat moet een ideale woonplaats worden voor de Soennitische stroming. IS heeft als hoofddoel een echte staat op te bouwen wat in tegenstelling is tot vele andere terroristische groepen. Ze proberen daadwerkelijk om watervoorziening en elektriciteit te verbeteren in omgevingen. Met deze punten proberen ze zowel Westerlingen als bevolking uit Irak en Siri?? naar het beloofde land te lokken.
IS is ook bezig om mensen angst in te zaaien, maar waar veel mensen denken dat IS zich op dat gebied vooral focust op Europa, houdt IS zich voornamelijk bezig met sjiieten. De sjiietische stroming wordt als grote vijand gezien voor de Soennieten. IS is geeft steeds ‘?n verklaring voor het vermoorden van sjiieten: sjiieten zijn gelovigen die de soenitische geloofsgemeenschap ondermijnen en dus moeten ze verdwijnen.

??3.2 De technieken en middelen die IS gebruikt voor propaganda
De Islamitische Staat is niet alleen op militair en economisch gebied erg sterk, ze hebben ook de kracht van propaganda ontdekt. IS vind propaganda heel belangrijk en is ook zeer proffesioneel in de uitvoering van hun propaganda.
Als je ‘?n overduidelijk verschil moet noemen tussen de propaganda van nu en die van de vorige eeuw dan is dat het internet Het belangrijkste middel voor hun propaganda is dan ook het internet. De reden waarom ze dat doen is omdat er ontzettend veel jongeren zijn die gebruik maken van de social media en ze op deze manier jongeren van over de hele wereld kunnen rekruteren. Op twitter, facebook en youtube staan vol met filmpjes van IS. Op deze manier wordt de aandacht getrokken van de jongeren. Daarna wordt er verder contact gelegd op whatsapp of afgesloten chatfora.
Twitter
De meestgebruikte social media van IS is twitter. In een rapport van het Amerikaanse Brookings instituut wordt geschat dat er wel 90.000 twitterpagina’s van IS kunnen zijn. Momenteel zijn de grote pagina’s al verwijderd door twitter, maar er zijn nog steeds heel veel pagina’s die oplopen tot ongeveer duizend volgers.
Een bekende inmiddels verwijderde pagina is mujatweets. Op deze pagina werden korte video’s geplaatst over het leven in het kalifaat. De boodschap die steeds terug komt in de filmpjes is dat het fijn leven is in de Islamtische Staat en dat er goed voor elkaar wordt gezorgd. Deze afbeelding komt uit een filmpje van mujatweets. Hierin verteld een Franse Jihadstrijder over het leven in het kalifaat.

Andere bekende pagina’s zijn
‘ @Ansar4_IS
‘ -Islamicstate6
‘ IslamicStatePR
‘ -ISFatwa
‘ -Shkh_AL_Adnani
‘ ISILCats

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/3/IS-sympathisanten-twitteren-er-op-los-1720512W/
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan/brookings-analysis-paper_jm-berger_final_web.pdf
http://www.nrcreader.nl/artikel/6824/de-media-oorlog-van-het-kalifaat
https://twitter.com/hashtag/mujatweets

Films
Ook de films zijn een groot onderdeel van IS-propaganda. Het zijn zowel video’s die gericht zijn op de westerse bevolking als video’s die het doel hebben om Jihadstrijders te lokken. De video’s zijn zeer in elkaar gezet en laten goed zien dat IS een zeer proffesionele organisatie is.
De propaganda die waarschijnlijk het meeste effect heeft gehad op de westerse bevolking zijn de films van de Islamitische Staat. Het bekendste voorbeeld zijn de video’s van de onthoofdingen van de Amerikaanse journalisten Steven Sotloff en James Wright Foley. De moord op Sotloff werd ‘?n week na de video van Foley uitgebracht. In deze video richt hij zich tot Barack Obama. Ook de moordenaar komt aan het woord in de video.
Het doel van dit filmpje is een signaal afgeven aan de westerse wereld dat de gruwelijke moorden op gegijzelden door zullen gaan.

De afbeeldingen hierboven komen uit een half uur durende propagandafilm. Hij is vorig jaar uitgebracht aan het einde van de ramadan. Deze laat duidelijk de mentaliteit van de Ramadan zien en de methodes die ze gebruiken.
De video begint met IS-strijders die een dorp binnenvallen. De militairen staan vervolgens voor tientallen doodsbange Irakese tieners. E??n militair maakt een soldaat belachelijk omdat hij burgelijke kleding draagt waarna hij hem doodschiet.
Andere soldaten werden naar de woestijn geleid en vervolgens ‘?n voor ‘?n vermoord. Vervolgens doet een jihadist de ronde nog een keer omdat hij er niet van overtuigd is dat de soldaten overleden zijn. In de rest van de video komen vergelijkbare beelden nog een paar keer terug
Andere beelden in de video laten zien hoe een commandat zijn soldaten aanmoedigd met beloftes dat het paradijs op ze wacht, wanneer ze de stad Samarra hebben ingenomen, die slechts honderd kilometer van Baghdad ligt

In de video is ook te zien hoe de jihadisten een stat binnen rijden in pick-up trucks en Amerikaanse legerwagens. Het is echter niet duidelijk of dit beelden van de stad Samarra zijn, aangezien deze stad volgens de overheid van Irak nog steeds in hun handen is.
Met deze video wil IS respect afdwingen aan de islamitische jongeren en de Irakese bevolking bang maken.

http://leaksource.info/2014/09/21/flames-of-war-islamic-state-feature-length-propaganda-recruitment-film/
http://leaksource.info/2014/07/30/islamic-state-video-36-minutes-of-propaganda-and-mass-executions-in-iraq/
http://www.ibtimes.co.uk/isis-british-hostage-john-cantlie-tours-aleppo-new-islamic-state-propaganda-video-1487258
Dabiq
Ze zijn niet alleen aanwezig op de Social Media, de Islamitische Staat heeft zelfs al zijn eigen magazine. Dabiq is een propaganda magazine met als jihadisten uit het westen naar het kalifaat laten komen. Het tijdschrift ziet zeer proffesioneel uit en wordt in meerdere talen uitgegeven waaronder Engels.
In Dabiq wordt de Islamitische staat weergegeven zoals ze zichzelf zien: opscheppend over hun overwinningen en een romantisch beeld weergeven van de Islamitische Staat. Ook proberen ze te imponeren met afbeeldingen van hun wapens en soldaten
Momenteel zijn er zeven uitgaves van Dabiq geweest:
– The Return of Khilafah
– The Flood
– The call to Hijrah
– The failed crusade
– Remaining and expanding
– Al-Qa’idah of Waziristan: A Testimony From Within
– From Hypocrisy to Apostasy

Afbeelding uit het blad Dabiq: deze afbeelding wordt gebruikt om respect af te dwingen

http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq
http://www.rferl.org/content/kicked-off-twitter-facebook-islamic-state-new-tools/26546636.html

‘ Religie
Het moge duidelijk zijn dat religie bij de Islamitische Staat voorop staat. Dit is
‘ Cree??ren van een gezamenlijke vijand
http://www.npr.org/blogs/parallels/2014/11/11/363018388/how-the-islamic-state-wages-its-propaganda-war

http://leaksource.info/2014/07/30/islamic-state-video-36-minutes-of-propaganda-and-mass-executions-in-iraq/

‘ Misleiding
‘ Angst veroorzaken

‘ Filmtechnieken
Filmtechnieken zijn zeer professioneel
‘ Herhaling
‘ Symbolen
Het gebruik van symbolen wordt bij IS toegepast doormiddel van de vlag

‘ Respect afdwingen, imponeren
IS probeert op zoveel mogelijk manieren te laten zien hoe machtig ze zijn. Op het Laten zien dat ze goede wapens hebben, veel geld hebben, tevredenheid onder de mensen laten zien http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq
‘ Humor

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3844272/2015/02/04/Dreigbrief-IS-bij-Belgische-krant-Het-Laatste-Nieuws.dhtml
http://www.voanews.com/content/children-in-islamic-state-propaganda-sends-powerful-message/2535806.html
http://nos.nl/artikel/2012166-gaf-is-opdracht-tot-aanslag-parijs.html

Hoofdstuk 4 Wat is het effect van de IS-propaganda?

Mensen vanuit het westen trekken naar Irak of Syri’? 4.1 Hoe reageren de mensen in de conflictgebieden op de propaganda
http://www.mo.be/analyse/propaganda-een-wapen-de-oorlog-irak vluchtelingen
Angst als wapen

Angst is als wapen voor IS net zo belangrijk als militaire middelen.
Dat het werkt, bleek toen burgers vluchtten op basis van geruchten dat IS onderweg was. In Erbil gebeurde dat op kleine schaal, maar in het gebied tussen IS-bolwerk Mosoel en Erbil was het bericht dat de Koerdische strijders die de regio sinds begin juni controleerden zich hadden teruggetrokken, voldoende om zo’n honderdduizend christenen op de vlucht te jagen.
Hun steden en dorpen zijn nu leeg. In een deel ervan is een groep lichtbewapende IS-aanhangers binnengetrokken om hun zwarte vlag te planten. In andere vertoonden de IS-strijders zich niet en is de belangrijkste zorg om dieven buiten te houden.

E??n van de technieken die IS heeft toegepast is het veroorzaken van angst
Mensen vluchten

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Wanneer je de term propaganda opzoekt in het woordenboek …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wanneer-je-de-term-propaganda-opzoekt-in-het-woordenboek/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.