Essay: Essay: Wanneer werden de Verenigde Staten gesticht?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 11, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Wanneer werden de Verenigde Staten gesticht?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 691 words. Download the full version above.

De stichting van de Verenigde Staten is onder te verdelen in 2 delen die wij nu gaan bespreken.
Op 3 september 1783 werd in hotel d’ York de vrede van Parijs, ook wel de vrede van Versailles genoemd getekend. Er kwam een einde aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, omdat het Verenigd Koninkrijk de onafhankelijkheid erkende van de 13 voormalige Koloni??n. De vrede werd in hotel d’ York ondertekend door de Amerikaanse afgevaardigden :John Adams, Benjamin Franklin, John Jay, Henry Laurens, William Temple Franklin en door de Britse parlementari??r David Hartley. Het verdrag wordt ondertekend omdat David Hartley op dat moment in het hotel verbleef en omdat het hotel op een redelijk ‘neutrale’ plek lag: Het hotel lag in Parijs. Vanaf 3 September was er dus formele vrede tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk, het duurde echter tot 25 November eer de laatste Britse troepen het land hadden verlaten en de koloni??n worden vanaf dan de Verenigde Staten van Amerika genoemd
In het verdrag dat de Britten ondertekende gingen zij met een aantal voorstellen akkoord.
Een van de belangrijkste en meest logische voorstel waar een akkoord over kwam is de erkenning van de onafhankelijkheid van de voorheen 13 Amerikaanse koloni??n. Ook de Verenigde Staten moesten zich aan een aantal voorstellen houden: zo de grond die in beslag was genomen door de Amerikanen van de zogeheten ‘loyalisten’ terug worden gegeven aan de rechtmatige eigenaar, en dat het in de toekomst verboden is om deze grond nogmaals af te pakken. De loyalisten waren de mensen die het Britse Koningshuis trouw waren geweest tijdens de oorlog. Er waren ook voorstellen goedgekeurd waar beide partijen aan mee moesten werken: zo moesten beide partijen hun gevangenen vrijlaten en krijgen zowel de VS als Groot Brittanni?? toegang tot de Mississippi rivier die zeer belangrijk was voor de handel. Uiteindelijk moest het verdrag binnen 6 maanden geratificeerd worden, dit gebeurde vervolgens op 14 Januari 1784 gedaan door het Congres van Amerika en op 9 April door de Engelse Koning. Dit betekende het offici??le einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.
Met andere landen die iets te maken hadden met de oorlog, zoals Spanje, Nederland en Frankrijk zijn andere akkoorden gesloten. In het verdrag met Spanje wordt Oost Florida en West Florida aan de Spanjaarden, ook wordt Minorca aan Spanje terug gegeven. Spanje en Frankrijk moeten de Bahama eilanden, Grenada en Montserrat die tijdens de oorlog veroverd werden terug gegeven worden aan de Britten. In het verdrag met Frankrijk gaat het vooral over gewonnen grondgebied tijdens de oorlog, deze worden aan elkaar terug gegeven. In het verdrag met Nederland staat dat Groot-Brittanni?? de ingenomen stukken land in Oost-Indi?? weer terug moet geven, in ruil hier voor krijgt Groot Brittanni?? handelsvoordelen in Oost-Indi??.

‘Wij, het Volk van de Verenigde Staten, verordineren en stellen vast deze grondwet van de Verenigde Staten van Amerika, om een nog betere Unie te vormen, om Gerechtigheid te laten heersen, om de algemene Welvaart te bevorderen, om binnenlandse Rust te verzekeren, om een algemene verdediging te verzorgen, en om de Zegeningen van de Vrijheid te verzekeren voor ons en ons Nageslacht.’ Dit is de inleiding van de eerste Amerikaanse grondwet, die tevens ook de oudste grondwet ter wereld is (op de wet van San Marino na), die de basis vormde voor vele andere grondwetten.
Nadat de Britten de onafhankelijkheid van de VS hadden erkend, moest er dan ook een nieuwe grondwet komen die meer inhield dan alleen het onderstrepen van de onafhankelijkheid. Hierin moesten ook bestuurlijke taken, wetten en rechten aan de orde komen. De dertien staten waren onderling echter ontzettend verdeeld over de inhoud van zo’n grondwet en het duurde dan ook lang voordat er een plan op tafel lag waar iedereen het mee eens was. Vooral de rechten van de burger waren een heikel punt. Daarom werd de zogenaamde Bill of Rights geschreven, waarin tien amendementen stonden die de basis voor de grondwet zouden gaan vormen Onder de amendementen viel bijvoorbeeld het recht op vrijheid, religie en wapenbezit. Hier gingen alle staten mee akkoord en op 17 september 1787 werd de grondwet ondertekend.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Wanneer werden de Verenigde Staten gesticht?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wanneer-werden-de-verenigde-staten-gesticht/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.