Essay: Wat bedoelen ze met Ruimte voor de rivieren? - Essay Marketplace

Essay: Wat bedoelen ze met Ruimte voor de rivieren?

 

Zoals iedereen al weet heeft Nederland een grote kans op overstroming. Om dit te voorkomen heeft de overheid besloten om een groot project te starten hier over. De bedoeling is om de kans op overstroming te verminderen dan wel voorkomen. De reden waarom ze het ‘Ruimte voor de rivieren’ hebben genoemd is omdat ze meer ruimte voor de rivieren willen maken. Omdat de rivieren geen ruimte meer hebben omdat ze ingeklemd zitten tussen de dijken. De bodem achter de dijken zakt ook steeds meer en het regent vaker in Nederland waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. Het gevolg hiervan is dat de waterstanden steeds meer stijgen en dat de kans op overstroming steeds meer omhoog gaat.

Hoe lossen we dit op?

Natuurlijk hebben ze voor hun project veel oplossingen nodig om het uit te voeren. En dat hebben ze ook gevonden. Ze hebben negen verschillende soorten oplossingen om de rivieren ruimte te geven en om de kans op overstroming te verminderen.

1 : Uiterwaardvergraving

Je hebt verschillende oplossingen om de kans op overstroming te voorkomen. Een daar van is dat de rivieren bij hoogwater meer ruimte krijgen door het afgraven van delen van de uiterwaard.

2 : Dijkverlegging

Ze hebben ook bedacht om ervoor te zorgen dat rivieren meer ruimte krijgen en dat de uiterwaarden breder wordt door dijken landinwaarts te verleggen.

3: Ontpoldering

Nog een slim oplossing is ontpolderen. Daarmee wordt bedoeld dat ze de dijken gaan afgraven aan de zijrivieren en de dijkringen gaan verkleinen. Het hoogwater kan dan sneller de zee instromen.

Zomerbedverdieping :

Door de bodemlaag af te graven gaan ze de rivierbedding verdiepen. Omdat ze de bodemlaag hebben gegraven licht de rivier bodem lager waardoor het water meer ruimte heeft.

Kribverlaging :

Kribben zijn soort van muren in het water (zie afbeelding hieronder) die zorgen ervoor dat het rivier op zijn plaats blijft en dat het de juiste diepte heeft. Als er hoogwater is zorgen de kribben ervoor dat het water de juiste diepte heeft. Hierdoor hebben ze bedacht om de kribben te verlagen waardoor het water sneller kan stromen.

Verwijderen van obstakels :

Als ze willen dat het water sneller word afgestroomd moeten ze een paar dingen aanpassen. In het rivierbed heb je veel obstakels (hindernissen). Als ze de hindernissen bewerken (dus aanpassen) of helemaal verwijderen kan het water sneller worden afgestroomd.

Waterberging :

Waterberging hebben ze bedacht om te voorkomen dat het zeeniveau stijgt. Hele erge situaties wordt het water verbergt in het rivier Volkerak-Zoommeer. Waardoor het water niet naar de zee stroomt.

Hoogwatergeul :

Een hoogwatergeul is een gebied dat bedijkt is. Een rivier dat na een bepaalde punt scheidt om het water via een andere kant te vervoeren heet de hoogwatergeul.

Zie foto’s hieronder.

Dijkverbetering:

Als het niet mogelijk is om de rivier ruimer te maken maken ze de dijken sterker. Daarmee wordt bedoeld dat ze de dijken verbeteren.

Waar hebben ze het allemaal gedaan ?

– Hier onder kun je zien waar ze het allemaal in Nederland hebben gedaan.

Gelderland
‘ Dijkteruglegging Lent
‘ Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaarden
‘ Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse- en Velpsebroek
‘ Dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard
‘ Dijkverlegging Cortenoever
‘ Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij
‘ Dijkverlegging Voorsterklei
‘ Uiterwaardvergraving Millingerwaard
‘ Hoogwatergeul Veessen Wapenveld
‘ Kribverlaging Waal en Langsdammen
‘ Uiterwaardvergraving De Tollewaard
‘ Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden
‘ Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden
‘ Uiterwaardvergraving Meinerswijk
‘ Uiterwaardvergraving Middelwaard
‘ Uiterwaardvergraving Munnikenland

Noord-Brabant
‘ Dijkverbetering Amer / Donge
‘ Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena
‘ Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena
‘ Ontpoldering Noordwaard
‘ Project Zuiderklip
‘ Rivierverruiming Overdiepse Polder
Overijssel
‘ Dijkverlegging Westenholte
‘ Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard
‘ Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden
‘ Uiterwaardvergraving Scheller en Oldener Buitenwaarden
‘ Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Utrecht
‘ Obstakelverwijdering Elst
‘ Uiterwaardvergraving Bossenwaard, Pontwaard en Heerenwaard

Zuid-Holland
‘ Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
‘ Uiterwaardvergraving Avelingen

Zeeland/Zuid-Holland/Noord-Brabant
‘ Waterberging Volkerak-Zoommeer

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.