Essay: Wat heeft de Spaanse griep ons geleerd over het handelen bij een pandemie nu en in de toekomst op politiek en medisch gebied? - Essay Marketplace

Essay: Wat heeft de Spaanse griep ons geleerd over het handelen bij een pandemie nu en in de toekomst op politiek en medisch gebied?

deelvragen:
1. Wat is de Spaanse Griep? Wat waren de symptomen van de Spaanse griep?
2. Wat voor effect/gevolgen had de Spaanse Griep op de maatschappij?
3. Hoe is er tijdens de Spaanse Griep gehandeld?
4. Hoe handelen we nu anders op medisch gebied dan tijdens de Spaanse griep?
5. Wat is het verschil tussen het handelen op politiek gebied nu en tijdens de Spaanse Griep?

Wat is een griep pandemie?
Een pandemie is een ziekte die wereldwijd heerst. Een griep pandemie ontstaat wanneer een nieuwe griepvirus de kop opsteekt en zich verspreidt over de wereld terwijl een groot gedeelte van de bevolking niet resistent is. Virussen die vroeger voor pandemie??n hebben gezorgd komen vaak oorspronkelijk van dieren.
Sommige aspecten van een griep pandemie kunnen heel erg lijken op een seizoensgebonden griep andere kenmerken kunnen heel erg verschillen. Bijvoorbeeld zowel seizoensgebonden en pandemische griep kunnen zorgen voor infectie in alle leeftijden. En bijna alle gevallen Seizoensgebonden griep blijven bij een Persoon waarbij de ge??nfecteerde compleet geneest. Maar, de gebruikelijke seizoensgebonden griep zorgt alleen voor dode bij de ouderen terwijl bij andere gevallen het het meest voorkomt bij mensen met verschillende medische kwalen.

1. Wat is de Spaanse Griep?
De pandemie waar ik op in ga bij dit werkstuk is de Spaanse Griep.
De Spaanse Griep pandemie van 1918-1919 blijft een dreigende waarschuwing naar de volksgezondheid. De griep die voor een onbekend aantal dode zorgde waar de een zegt dat het tussen de 20 en 40 miljoen was de ander tussen de 20 en 100 miljoen. Er zijn meer mensen overleden aan de Spaanse Griep dan aan de eerste wereld oorlog. Ongeveer 33% van de wereldbevolking is ge??nfecteerd geweest en hebben schijnbaar last gehad van klinische ziektes tijdens de 1918-1919 griep pandemie. De impact van deze pandemie is niet beperkt tot 1918-1919. Alle griep pandemie??n na die tijd, en bijna alle gevallen van griep erna ( op de vogelvirussen zoals H5N1 en H7N7 na), zijn nakomelingen van de Spaanse Griep inclusief drifted H1N1 virussen en H2N2 en H3N2 virussen. De laatst genoemde zijn samengesteld uit belangrijke genen van de H1N1 versie de Spaanse Griep.

Waar komt de Spaanse Griep vandaan?
Een grieppandemie zoals de Spaanse griep krijgt de naam van het land waar het vandaan komt. achteraf blijkt dat het niet in Spanje is gestart. Het wordt de Spaanse griep genoemd door de Eerste Wereldoorlog die destijds woekerde. Er mocht in de oorlogvoerende landen namelijk niks gepubliceerd waardoor het moraal naar beneden kon worden gehaald. Alleen in Spanje, besteedde de pers er veel aandacht aan om dat het land neutraal was. Vervolgens begon de Zwitserse overheid het de ‘Spanische Krankheit’ te noemen. En daardoor deed de rest van de wereld dat ook te doen terwijl de Spanjaarden zelf meenden dat het via Frankrijk hun land binnengekomen is.

Maar als de griep niet in Spanje is begonnen waar dan wel? Volgens de griepspecialist Kennedy F. Shortridge is de griep begonnen in China en door Chinese arbeiders naar Frankrijk gebracht. Hoewel latere grieppandemie??n beginnen in China is er toch twijfel bij deze theorie omdat de eerste uitbraken niet in China waren en een artikel in de National Medical Journal of China het zelfde grieppatroon aangeeft als in Europa en de VS.

Volgens een Britse viroloog is de eerste uitbraak terug te voeren naar het Britse legerkamp in het Franse Etaples. Ook daar waren Chinese arbeiders aanwezig. En de eerste uitbraak was daar in de winter van 1916-1917. Destijds beschreven pathologen in het kamp dat het virus heel snel opkwam en voor een hoog sterftepercentage zorgde onder de jonge soldaten. Dat was niet verwonderlijk gezien de omstandigheden binnen het kamp. In de maanden Juli tot november was er hevig gevochten tussen geallieerden en Duitsers aan beide kanten van de rivier de Somme. Naar Etaples, dat het basiskamp was van de geallieerden, werden onafgebroken nieuwe soldaten gevoerd voor het front, waar ze moesten vechten tegen de duitsers.

Ambulance-treinen reden dag en nacht, om gewonde soldaten van het front terug te brengen naar Etaples. onder hen ook soldaten die problemen hadden met de luchtwegen door de gasaanvallen. het kamp in etaples was daardoor constant overbevolkt. gemiddeld lagen er meer dan 100.000 soldaten en 23.000 zieke en gewonden in tenten en barakken bij elkaar. ook werd er vee gehouden en werden er levende ganzen, eenden en kippen ingekocht door militairen.

Om het samen te vatten, voor een virus was dit het perfecte kamp om op te komen en zich te verspreiden. De aanwezigheid van zoveel soldaten die dicht bij elkaar lagen en zaten en ook nog is geestelijk en lichamelijk verzwakt waren was het bijna een buffet voor het virus omdat het gewoon niet mogelijk was om de zieke apart te houden van de gewonden.

De symptomen
De symptomen van de Spaanse Griep waren niet anders dan de gewone seizoensgriep. Dus je begint met hoge koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn gevolgd door een tweede fase van Extreme moeheid, flauwvallen en flauwtes, energieverlies, lusteloosheid, verzwakte ademhaling en als laatste een derde fase waarin men meestal bezweek door een onbehandelbare longontsteking. Er was een tweede manier waarop de griep kon verlopen waarbij de longen volliepen met vloeistof waardoor de persoon gegrepen door de griep niet genoeg zuurstof kon opnemen. Door het zuurstofgebrek werd het ademhalen moeilijker waardoor het bloed, het gezicht en de lippen donkerblauw kleurde. Je overleed vaak binnen een paar dagen en soms al in een paar uur.


2. Wat voor effect had de Spaanse griep op de maatschappij?
De Spaanse griep had op het eerste oog niet veel effect op de maatschappij. Terwijl de Spaanse Griep de mogelijkheid had om de gemoederen jaren bezig te houden. Om het impact te bekijken stel je de volgende vragen:
‘ Hoeveel mensen zijn er ziek geworden’? Hoe groot is het percentage doden daarvan’? Wat voor soort mensen worden getroffen door de pandemie?
Bij de laatste vraag geldt de regel: hoe meer kinderen en jongvolwassenen er sterven buiten de gebruikelijke groep ouderen, hoe groter de impact van de pandemie is.

Opmerkelijk aan de Pandemie is dat zij op al die vragen een antwoord had waar je zou denken dat het veel effect zou hebben op de maatschappij. Het dodental was extreem hoog de bevolkingsgroep die stierven waren over het algemeen jongvolwassenen iets dat heel erg opvallend is voor een pandemie. En toch zoals ik eerder stelde was de impact niet wat je zou verwachten. Maar er zijn dan ook andere oorzaken die er meegenomen moeten worden.

Ten eerste: in hoeverre kon de overheid de pandemie vermijden. Hoe meer een gedeelte van een bevolking denkt dat het geval is. Hoe groter de kans op een impact en de grote van de impact.

Je hebt voor bovenstaande oorzaak twee scenario’s. De overheid kan de bevolking waarschuwen zodat de bevolking zich kan voorbereiden. Blijkt het vervolgens mee te vallen dan valt de bevolking over de overheid heen omdat er paniek is gezaaid waar dat niet nodig was.

Waarschuwt de overheid niet dan valt iedereen over haar heen omdat de bevolking niet gewaarschuwd is.
Ten tweede: in welke mate en voor hoelang heeft de maatschappij last van de epidemie of pandemie, of de naschok ervan? En dat hangt ook weer af van meerdere componenten zoals aard en ernst van de ziekte en de maatschappelijke omstandigheden zoals de financieel-economische, politieke situatie en de politieke reactie.

Een griepepidemie op zich is niet te vermijden, maar sommige gevolgen ervan zijn dat wel. Geen van de twee waren echter het geval bij de Spaanse Griep.

De Spaanse Griep was in de omstandigheden en de toenmalige medische kennis niet te voorkomen.

De Spaanse Griep trof ook gezonde volwassenen en kinderen, maar dat die groepen van de samenleving met regelmaat ziek werden en sterven, was niet uitzonderlijk in die tijd.

Het sterftecijfer onder kinderen was ten tijden van de Spaanse Griep hoog en de welvaart was dat ook. dat er een kind stierf was niet vreemd, maar dat wil niet zeggen dat men er snel overheen stapte. Maar het sterven op zich door bijvoorbeeld tuberculose, zorgde er in samenwerking met armoede wel voor dat er niet al te veel van ellende werd gesproken. Een deel van de soldaten van eerste wereldoorlog kijkend kun je zien dat die zich vrijwillig melden, omdat ze dachten dat het leven in het leger niet erger kon zijn dan bijvoorbeeld in de kolenmijnen. Ellende was er gewoon.

Dat er zoveel ellende was wijst vooruit naar misschien wel het belangrijkste punt waarom het niet zo’n grote impact heeft gehad op de maatschappij en er niet diep op in wordt gegaan in de geschiedenis boeken. het kwam namelijk omdat de Spaanse griep begon toen de Eerste Wereldoorlog nog bezig was. De Eerste Wereldoorlog een bron van immense ellende moest zo goed mogelijk vergeten worden en alles wat er volgens de bevolking mee te maken had erbij.

Het vierde punt waarom de Spaanse Griep niet zoveel impact had op de maatschappij zat paradoxaal genoeg in dat de Spaanse Griep heel erg agressief was. Maar omdat Het virus een zogenaamd Caesarvirus-plus betrof: het kwam, zag en overwon niet alleen, maar was toen ook meteen weer verdwenen.

om het samen te vatten de Spaanse Griep had weinig effect op de maatschappij omdat je de eerste wereldoorlog net had en omdat men toen nog niet vreemd opkeek als je een kind verloor.


3. Hoe is er tijdens de Spaanse Griep gehandeld?
Om mijn hoofdvraag te beantwoorden moeten we eerst bekijken hoe er gehandeld werd met de Spaanse Griep. Daar geef ik hier onder antwoord op.

de behandeling
De Spaanse griep was op medicinaal oogvlak niet te behandelen er was geen vaccin of een ander medicijn dat de ziekten kon genezen, daardoor konden artsen alleen de symptomen bestrijden. Dat wil niet zeggen dat men niks geprobeerd heeft. Huisartsen hebben bedrust, warmte, aspirine en soms adrenaline voorgeschreven. Maar omdat het oorlogstijd was en door de besmettelijkheid van de griep waren er weinig materialen en konden er maar weinig mensen geholpen worden.

Op politiek gebied gingen er adviezen naar buiten, met betrekking tot de algemene hygi??ne, het goed ventileren van ruimte en het niet met veel mensen in een ruimte verblijven. Verder zijn er lokale overheden in Amerika geweest die acties ondernamen als het sluiten van scholen, het verbieden van grote bijeenkomsten, en het apart verplegen van pati??nten wat er voor zorgde dat er daar gemiddeld een kwart minder mensen overleden. Er waren ook nepmedicijnen waarvan de verkopers zeiden dat die zouden voorkomen dat je de Spaanse griep zou krijgen of iemand zou genezen die het had.

Samengevat: er was nog geen echt geneesmiddel tegen De Spaanse Griep. Het behandelen bestond vooral uit het verzorgen van de pati??nten op medisch gebied en het adviseren van burgers en sluiten van scholen en andere openbare ruimten op politiek gebied.


4. Hoe handelen we nu anders op medisch gebied dan tijdens de Spaanse griep?
In de afgelopen 100 jaar is er veel veranderd in de technologie en er zijn meerdere pandemie??n geweest. Maar hebben we daarmee ook vooruitgang geboekt. Daar ga ik met deze deelvraag antwoord op geven.

Zoals ik al eerder heb gezegd had de overheid toen weinig mogelijkheden. Bij een nieuwe pandemie gaat het waarschijnlijk anders. Er zijn nu griepvaccins en antivirale middelen die werken tegen virusziektes. Daar zit echter wel een klein puntje aan om die vaccins en antivirale middelen te fabriceren heb je tijd en voorraden nodig. Echter deze zijn niet altijd beschikbaar.

Andere handelingen zijn het snel herkennen en isoleren van pati??nten en bij het isoleren worden ze naar ziekenhuizen of behandelcentra gebracht. Op een behandelcentrum worden ze in aparte kampen opgevangen er zijn daar verschillende units bijvoorbeeld een voor Ebola en dan een andere unit voor Malaria want je wilt niet dat de pati??nt met Malaria ook nog Ebola krijgt.
De volgende maatregelen worden nu ondernomen om een pandemie te bestrijden. Zo worden er behandelunits geplaatst om zieken op te vangen en medisch en ondersteunend personeel te trainen in het voorkomen dat zij zelf besmet raken met het virus. Er worden ook teams samengesteld die mensen opzoeken die in aanraking zijn geweest met de pandemie die daar heerst. Naast die teams wordt er ook een netwerk van mensen ingezet die het verloop van de epidemie volgen. Er wordt voor gezorgd dat mensen doorverwezen worden naar behandelunits. Er wordt voorlichting gegeven over de epidemie en hoe de mensen besmetting kunnen voorkomen. De maatregelen en de medische voorzieningen worden versterkt om infectie te voorkomen door het rode kruis en andere instanties. En er wordt onderzoek gedaan naar de verspreiding van de pandemie.

om het samen te vatten we hebben nu de mogelijkheid om vaccins en anti virale middelen te maken en we kunnen kampen op zetten en mensen in zetten om een pandemie in te dammen zoals in de Ebola landen doen gebeurt.


5. Wat is het verschil tussen het handelen op politiek gebied nu en tijdens de Spaanse Griep?

In de tijd van de Spaanse griep was het enige dat er op politieke grond gedaan is om de Spaanse griep tegen te gaan het waarschuwen van de burgers om niet in grote groepen bijeenkomsten te houden, het sluiten van scholen en melden dat burgers op moeten letten met hun hygi??ne. Nu moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat de Spaanse Griep al bezig was tijdens de eerste wereld oorlog de en de landen Frankrijk, Engeland en Duitsland. Omdat ze die oorlog wilde winnen geen actie ondernamen om de griep te stoppen en ook niemand waarschuwde dat de griep er ??berhaupt was. Daardoor kon de Griep zich snel en grondig verspreiden waardoor ieder land dat iets had kunnen ondernemen op internationale grote zelf met de griep te maken had.

Bij een epidemie als Ebola ligt dat anders. buiten het feit dat we medisch gezien verder gevorderd zijn hebben we ook nog de middelen en de organisatie om andere landen te helpen. Neem Nederland bijvoorbeeld dat de onder genoemde spullen en handelingen verricht:

‘ legt 48,3 miljoen euro bij elkaar om in te zetten tegen ebola waarvan 15 miljoen naar het Unicef wash-programma gaat voor wasvoorzieningen.
‘ 10 miljoen naar VN-noodhulp voor het WHO en Unicef.
‘ 1,5 miljoen naar Artsen zonder Grenzen.
‘ 3,3 naar het Rode Kruis.
‘ 2,9 naar de ambassade.
‘ 5,7 miljoen ging naar de inkoop van hulpgoederen zoals veldziekenhuizen, ambulances en handschoenen.
‘ inzetten van de JSS Karel Koorman
‘ en 9,9 miljoen naar Nederlandse NGO’s.

Naast Nederland hebben de volgende landen ook hun bijdrage geleverd zo heeft de Verenigde Staten 3000 militaire troepen geleverd aan Liberia om 17 behandelcentra op te zetten. Heeft het Verenigd Koninkrijk onder andere 4 nieuwe behandelcentra opgezet en hebben de landen Cuba, Duitsland en China zowel financi??le hulp als praktische bijdragen geleverd.

Naast internationale hulp geven met behulp van het rode kruis lokale overheden voorlichting over Ebola.

Om het samen te vatten: het verschil met een epidemie nu en de Spaanse Griep op politiek gebied zal zijn dat er op internationaal gebied veel meer actie wordt genomen voor landen die hulp nodig hebben.

conclusie
De Spaanse Griep was een pandemie die heerste van 1918 tot 1919 en meer dan 20 miljoen doden aan richtte. De pandemie werd wel de Spaanse griep genoemd maar dat kwam alleen maar omdat Spanje de eerste was die het bekend maakte dat de griep er was werd het de Spaanse Griep genoemd.

De Spaanse Griep had weinig op de maatschappij dat kwam vooral door de eerste wereld oorlog maar ook de ellende er om heen bijvoorbeeld dat het heel normaal was als je in die tijd een kind verloor aan tuberculose.
Voor de Spaanse Griep was er geen geneesmiddel dat betekende dat het enige wat huisartsen konden doen was het dempen van de symptomen voor de rest was het uitzieken en hopen dat de persoon beter werd. het enige wat de overheid of overheden konden doen was advies uitdelen aan mensen en het sluiten van openbare gebouwen zoals scholen en bibliotheken.
als we kijken naar de medische mogelijkheden die er nu zijn, zijn we best wel wat opgeschoten we kunnen nu vaccins en antivirale middelen inzetten en zo nodig kunnen we kampen opzetten zoals gebeurt is bij de Ebola epidemie.
Op politiek gebied is het verschil vooral dat we nu internationaal veel beter communiceren en eerder een hand uitsteken als een of meerdere landen hulp nodig hebben.
Mijn conclusie is dat door de ervaringen die tijdens de Spaanse Griep zijn opgedaan en door later naar de Spaanse griep te kijken heel veel verbeteringen zijn opgedaan. Maar of de verbeteringen een direct gevolg zijn van de Spaanse Griep kan ik geen antwoord opgeven
ur text in here…

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.