Essay: Essay: Wat is de kwaliteit van ouderenzorg in Nederland t.o.v Spanje?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 20, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Wat is de kwaliteit van ouderenzorg in Nederland t.o.v Spanje?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 765 words. Download the full version above.

Wat is de kwaliteit van ouderenzorg in Nederland t.o.v Spanje?
– Kwaliteit ouderenzorg Nederland
– Kwaliteit ouderenzorg Spanje
– Conclusie

Ouderen in Noorwegen zijn het beste af, gevolgd door die in Zweden en Canada. Op plek vijf staat Duitsland, de VS staat op acht. Afghanistan staat op de 96e en laatste plek.

Nederland staat op een mooie 6de plek en Spanje op de 21ste plek. (bron: Global Age Watch index 2014)

Kwaliteit ouderenzorg Nederland

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Door vergrijzing zullen steeds meer mensen afhankelijk worden van de zorg. Ook blijft de levensverwachting bij geboorte toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,1 jaar en vrouwen 82,8 jaar (Bron: CBS). De Rijksoverheid voorspelt dat er in 2040, 4,6 miljoen 65-plussers zijn. In 2014 waren er ruim 2,9 miljoen 65-plussers, dit is 17,3 % van de bevolking. De Rijksoverheid wil de huidige situatie van de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland verbeteren. Het doel is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Veel ouderen in Nederland wonen niet thuis maar in verzorgingstehuizen omdat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
Hieronder het aantal ouderen in Nederland in verzorgingstehuizen:

De kwaliteit van de verzorgingstehuizen is relatief goed, hoewel de vaardigheden van de medewerkers en de communicatie tussen medewerkers en ouderen beter moet kunnen.
“De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar ze moeten door. Soms vergeten ze ook dingen door de drukte. Ik heb veel bewondering voor het personeel.” (bewoner)

“Ik ben 92. Ik word hier goed verzorgd. De mensen die hier werken doen erg hun best, ze zijn altijd bereid om je te helpen. Soms wordt er wel eens iets vergeten omdat ik vaak door verschillende medewerkers geholpen wordt. Ze zeggen dan dat ze het zullen doorgeven aan hun collega, maar dat vergeten ze dan. Ik vind dat de communicatie tussen het personeel beter zou kunnen.” (bewoner)
In Nederland krijgt 100% van de ouderen een Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd (nu nog 65+) hebben bereikt. Als ouderen in Nederland wonen of werken, zijn ze zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit. Hiermee komen de meeste ouderen net boven de armoedegrens uit. Slechts 3,2 % van de 65-plussers leeft onder de armoedegrens. (bron: armoedesignalement) Maar dit neemt niet weg dat er heel veel ouderen moeilijk kunnen rondkomen.
In Nederland, is ruim 15% van de 85-plussers ernstig depressief. Bij bijna 75% wordt de depressie niet herkend, hierdoor krijgen deze ouderen geen behandeling en 40% sterft na 6-8 jaar aan de gevolgen van depressie.

Maar de ouderenzorg in Nederland gaat er de komende jaren op vooruit, volgens voormalig premier Rutte-Verhagen. Het kabinet besteedt bijna 1 miljoen euro aan betere zorg, waardoor 12.000 extra medewerkers aangesteld kunnen worden. Zorginstellingen moeten kleiner worden, zodat de zorg verbetert en er effectiever tegen lagere kosten kan worden gewerkt.

Kwaliteit ouderenzorg Spanje
In Spanje is het heel gebruikelijk dat ouderen thuis wonen, de familie speelt een belangrijke rol in de ouderenzorg. Weinig ouderen leven alleen en diegene die wel alleen wonen zijn bovengemiddeld oud.
Slechts 1 tot 2 procent van de ouderen krijgt zorg. Velen staan op de wachtlijst of moeten alternatieve hulp zoeken. De meesten worden verzorgd door hun familie.

De thuiszorg wordt gefinancierd door lokale of regionale overheden (50-80%). De rest van de kosten worden gefinancierd door de gemeenten. Alle ouderen met ernstige handicaps, lage inkomens en mantelzorg hebben toegang tot thuiszorg. Deze ouderen mogen maximaal 10 uur thuiszorg per week ontvangen, maar het blijkt dat ze maar 15 tot 20 uur per maand thuiszorg ontvangen. De inhoud van thuiszorg is: schoonmaken, boodschappen doen en koken. Door de groei van het aantal ouderen is er nu meer vraag naar persoonlijke verzorging. Dit wordt nog niet overal geleverd omdat personeel omgeschoold moet worden en de woningen voorzien moeten worden van technische apparatuur. Totdat dit ge??mplementeerd wordt, voorzien sociale werkers vanuit ziekenhuizen ouderen thuis van de nodige zorg. Er is weinig bekend over of de voorzieningen zoals telefonische alarmering, maaltijden thuis, tijdelijk verblijf en dag verzorging in Spanje voorradig zijn.

Het Spaanse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken heeft een actieplan opgesteld met aandachtspunten als huisvesting, samenlevingsvormen, opleidingsniveau, belangrijkste activiteiten van ouderen en dienstverlening aan ouderen. Het ministerie heeft daarvoor samengewerkt met andere ministeries, instellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is om de levensomstandigheden van ouderen te verbeteren door een breed scala aan voorzieningen aan te bieden. Het plan bestaat uit vier actiegebieden: gelijkheid van kansen, samenwerking, training en opleiding, informatie en onderzoek.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Wat is de kwaliteit van ouderenzorg in Nederland t.o.v Spanje?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wat-is-de-kwaliteit-van-ouderenzorg-in-nederland-t-o-v-spanje/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.