Essay: Zakelijke gegevens - Essay Marketplace

Essay: Zakelijke gegevens

De handelsnaam van de modezaak is Serendipity.
De definitie van Serendipity is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Daarom is Serendipity dan ook de gekozen handelsnaam. Vrouwen zijn opzoek naar een bepaald product, maar vinden tegelijkertijd iets onverwachts wat bruikbaar is, waardoor ze het andere totaal vergeten.
De domeinnaam is http://www.serendipity-fashion.com. Logo:

Huisvesting
De modezaak wordt gevestigd in een gehuurd pand, gelegen in een A-locatie, de Keizersgracht 453 te Amsterdam centrum. Het gaat hier om een pand van 80m2 voor ‘32.000 per jaar (‘2.660 per maand). Het pand bevat ‘?n grote verkoopruimte, achterin een opslagruimte, een keukentje en een toilet.
De modezaak ligt in een gebied liggen waar veel consumenten komen, waardoor het mogelijk is dat de onderneming naamsbekendheid krijgt. Doordat de modezaak in het centrum ligt is het mogelijk dat (potenti??le) klanten makkelijk naar binnen kunnen lopen.
De locatie is representatief, de modezaak wordt verbouwd in een moderne en unieke stijl. Op deze manier is modezaak aantrekkelijk voor (potenti??le) klanten. De winkel is goed bereikbaar, zowel met het openbaarvervoer als te voet. Ook is er voldoende parkeergelegenheid in dichtbij zijnde parkeergarages.
De winkel is gevestigd in de buurt van concurrenten, maar door de exclusieve uitstraling die de modezaak heeft, onderscheidt de modezaak zich van de concurrenten.
Voor leveranciers is het moeilijk om hun lading voor de modezaak af te leveren. Zij zullen dit aan de achterkant van het pand of in de zijstraat naast het pand moeten doen.
Er zijn wettelijke veiligheidseisen voor wat betreft brandmelding- en ontruimingsalarminstallaties, blusmiddelen, uitgangen en vluchtroutes, installaties voor verwarming en kookdoeleinden, stoffering en versiering en verlichtingsinstallaties en -toestellen. Verder stelt de gemeente van Amsterdam geen verplichte veiligheidseisen, wel wordt aanbevolen om een veiligheidsscan uit te laten voeren en te zorgen voor cameratoezicht.
Er zijn vergunningen nodig voor wat betreft het verbouwen van het pand en winkeluitstalling. Volgens het bestemmingsplan van de gemeente is het toegestaan om op deze plaats een winkel te vestigen. Er is onvoldoende oppervlakte met uitbreidingsmogelijkheden in verband met toekomstige groei. In dat geval kan er een winkel op een andere plaats worden geopend.

Voor een plattegrond van de modezaak, zie de bijlage.

1.3 Het product
Het idee is om een uniek winkelconcept te starten in de mode. Het gaat hier om een exclusieve vrouwenmodezaak die vooral schoenen, maar ook kleding, en accessoires aanbiedt. Deze producten worden gefabriceerd en ontworpen in Itali??, het land van de mode. De modezaak moet creativiteit, eigenheid en exclusiviteit uitstralen in Amsterdam. De winkel moet modern ingericht worden en er moet veel aandacht gericht worden op de klanten. Dit versterkt de exclusiviteit die uitgestraald wordt. Ook zal er een webshop geopend worden waar dezelfde producten aangeboden worden. De modezaak blijft zijn eigenheid en exclusiviteit behouden, ondanks de steeds veranderende trends. De modezaak zal zich hier op een eigen unieke wijze aan aanpassen.

Het idee is technisch haalbaar, producten worden ingekocht en via leveranciers geleverd.
Voor de modezaak wordt er ‘20.000 euro ge??nvesteerd. De kosten die gemaakt worden tijdens de verkoop zijn bedrijfskosten als huur, gas, licht en water, verzekeringen, reclame en in te kopen voorraden. De producten worden gemiddeld voor ‘137,50 per stuk verkocht. Per dag worden er gemiddeld 7 stuks verkocht. De verwachte omzet in het eerste jaar bedraagt dan ‘351.312,50. Op basis hiervan is de verwachte winst ‘23.954 in het eerste jaar. Er wordt geen verlies gemaakt. Op basis van het plan is de financi??le haalbaarheid aangetoond.

Voor de modezaak is ‘?n extra werknemer nodig, deze werknemer is geschikt om de producten te verkopen
De uitvoering van het idee is juridisch haalbaar. Regels worden niet overtreden en de producten hoeven niet aan wettelijke voorschriften te voldoen.
De producten worden niet gemaakt met behulp van kinderarbeid of slechte werkomstandigheden. Ook de stoffen die gebruikt worden bij het maken van de producten hebben geen negatieve invloed op het milieu. Het idee is dus ook ethisch haalbaar, waarmee een extra onderscheidend karakter wordt gerealiseerd dat een toenemende groep klanten zal aanspreken. Het is haalbaar om het idee tijdig op de markt te krijgen. Het kost niet veel tijd om het idee te ontwikkelen en de producten in te kopen. Dus het is niet mogelijk dat het idee en concept ingehaald wordt door concurrenten.

1.4 Missie en doelstellingen
Missie: Vrouwen een authentiek en comfortabel gevoel geven met modieuze schoenen, kleding en accessoires.
Het is de bedoeling om vrouwen op een mooie maar toch comfortabele manier er zo goed mogelijk uit te laten zien en het beste in hun naar voren laten komen. De producten zijn gericht voor vrouwen van meerdere leeftijden die meer te besteden hebben. De producten die aangeboden worden zijn dan ook uniek en van goede kwaliteit. De producten worden onder goede werkomstandigheden gemaakt en zijn milieubewust.
Visie: Alle modebewuste vrouwen inspireren door het aanbieden van unieke en betaalbare schoenen, kleding en accessoires.
Vrouwen moeten de vrijheid krijgen om hun eigen stijl te ontwikkelen en ge??nspireerd raken door de aangeboden producten. Ze moeten hun creativiteit naar buiten laten komen en zichzelf durven te zijn.
Doelstellingen: – Bekend worden
– Vaste klantenkring opbouwen
– Tweede winkel openen in een andere regio
De doelgroep zijn vrouwen van alle leeftijden die meer te besteden hebben. De producten die aangeboden worden zijn vooral schoenen, maar ook kleding en accessoires. Binnen de doelgroep en de stad en regio wil ik een prominente positie innemen met een marktaandeel binnen het marktsegment en doelgroep van 3% in het eerste jaar en een doorgroei van 7% in het vijfde jaar.
De modezaak heeft als doel om klein te beginnen en steeds groter te worden, maar niet t?? groot, zodat het wel uniek blijft. De modezaak wil een kwalitatieve zaak met een goede uitstraling naar de klanten bereiken. Alle benodigde tijd, ca. 50 uur per week, wordt in de onderneming gestoken en het ge??nvesteerde geld wordt binnen 5 jaar terugverdiend. In de eerste jaren van de onderneming is een bescheiden winst genoeg, doorgroei en continu??teit staat voorop. Het is niet de bedoeling om de modezaak bij succes te verkopen. Het is wel de bedoeling om een bekende ondernemer te worden. Bij het starten van een onderneming neem je altijd een risico, dus ben ik bereidt om een risico te nemen.
USMART-analyse
Uitdaging In vijf jaar tijd een tweede winkel in een andere regio openen.
Specifieke beschrijving
van het doel Bekend worden, waardoor een vaste klantenkring kan worden opgebouwd en waardoor er een tweede winkel met succes in een andere regio geplaatst kan worden.
Meetbaar De winst in het eerste jaar bedraagt ‘23.954.
Aanwijsbaar De gemeente van Amsterdam accepteert de uitvoering die nodig is om een modezaak te starten, bekend te worden en dus om het doel te bereiken.
Realistisch Het doel is haalbaar en realistisch. Doorgroei en continu??teit staat
voor korte termijn resultaat.
Tijdstip Binnen vijf jaar is het doel gehaald.

1.5 Huisvesting
De modezaak ligt in een A-locatie een gebied liggen waar veel consumenten komen, waardoor het mogelijk is dat de onderneming naamsbekendheid krijgt. Doordat de modezaak in het centrum ligt is het mogelijk dat (potenti??le) klanten makkelijk naar binnen kunnen lopen.
Het pand wordt gehuurd en kost ‘32.000 per jaar. De huisvestingskosten inclusief gas, licht en water bedragen ‘ 3.000 per jaar.
De locatie is representatief, de modezaak wordt verbouwd in een moderne en unieke stijl. Op deze manier is de modezaak aantrekkelijk voor (potenti??le) klanten. De winkel is goed bereikbaar, zowel met het openbaarvervoer als te voet. Ook is er voldoende parkeergelegenheid in dichtbij zijnde parkeergarages.
De winkel is gevestigd in de buurt van concurrenten, maar door de exclusieve uitstraling die de modezaak heeft, onderscheidt de modezaak zich van de concurrenten.
Voor leveranciers is het moeilijk om hun lading voor de modezaak af te leveren. Zij zullen dit aan de achterkant van het pand of in de zijstraat naast het pand moeten doen.
Er zijn wettelijke veiligheidseisen wat betreft brandmelding- en ontruimingsalarminstallaties, blusmiddelen, uitgangen en vluchtroutes, installaties voor verwarming en kookdoeleinden, stoffering en versiering en verlichtingsinstallaties en -toestellen. Verder stelt de gemeente van Amsterdam geen veiligheidseisen verplicht, wel wordt aanbevolen om een veiligheidsscan uit te laten voeren en te zorgen voor cameratoezicht.


Er zijn vergunningen nodig voor wat betreft het verbouwen van het pand en winkeluitstalling. Volgens het bestemmingsplan van de gemeente is het toegestaan om op deze plaats een winkel te vestigen. Er is onvoldoende oppervlakte met uitbreidingsmogelijkheden in verband met toekomstige groei. In dit geval kan er een winkel op een andere plaats geopend worden.
Voor een plattegrond van de modezaak, zie de bijlage.

1.6 Rechtsvorm
Er zijn geen oprichtingseisen bij het oprichten van een eenmanszaak. Het enige wat gedaan moet worden is de modezaak inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is niet verplicht om een kapitaal te storten in de te starten modezaak. De oprichtingskosten zijn laag en de modezaak kan snel en eenvoudig opgericht worden. De modezaak is als rechtspersoon een eenmanszaak. Ik ben zowel zakelijk als ook priv?? aansprakelijk voor schulden. Schuldeisers kunnen dus in geval van priv??schulden geld uit de modezaak halen en andersom. Er moet inkomstenbelasting betaald worden over de gemaakte winst. Wanneer aan het urencriterium wordt voldaan, dan beschouwd de belastingdienst mij als ondernemer van de modezaak en heb ik recht op belastingvoordeel, zoals zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. De modezaak heeft recht op ondernemersaftrek en kan profiteren van startersaftrek. Financi??le resultaten hoeven niet openbaar gemaakt te worden. Een ‘verklaring van geen bezwaar’ is bij de modezaak niet verplicht.

1.7 De overheid
Er zijn subsidiemogelijkheden voor:
– Tijdelijke loonkostensubsidie: als de ondernemer iemand in dienst neemt met een uitkering die nog enige scholing of gerichte begeleiding nodig heeft. De arbeidsovereenkomst die de kandidaat aangeboden wordt, betreft minimaal 16 uur per week voor een periode van minimaal 6 maanden.
– BBZ regeling: besluit bijstandverlening zelfstandigen, waardoor de ondernemer een lening of krediet kan krijgen. Dit kan verkregen worden als het salaris onder bijstandsniveau ligt en de onderneming continu??teit in het voorzicht heeft. Ook moet er een bepaald aantal uren in het bedrijf gestoken worden en mag er geen eigen vermogen beschikbaar zijn.
– Durfkapitaal: Levert financi??le steun, particulieren worden fiscaal geholpen, zodat zij bereid zijn om op financieel gebied steun te bieden. Het is de bedoeling dat particulieren geld aan startende ondernemers lenen. Zo kunnen startende ondernemers sneller hun vermogen bij elkaar sprokkelen. De verstrekkers kunnen in aanmerking komen voor een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Het is verplicht om met de verstrekker een leenovereenkomst op te stellen die zwart op wit staat.

1.8 Verzekeringen
De volgende verzekeringen worden aanbevolen om af te sluiten:
– Zorgverzekering, in geval van ziekte.
– Arbeidsongeschiktheidsverzekering, in geval van blijvende ziekte.
– Overlijdensrisicoverzekering, in geval met vroegtijdig overlijden.
– Pensioenverzekering, voor een aanvullend inkomen op 67-jarige leeftijd.
– Rechtsbijstandverzekering ondernemers, als er juridische hulp nodig is.
– Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), in geval van schade tijdens uitoefening van het bedrijf.
– Bedrijfsschadeverzekering, in geval van brand of inbraak.
– Goederen- en inventarisverzekering, in geval van schade van voorraden en inventaris.
– Verzuimverzekering voor personeel, loondoorbetaling in geval van zieke medewerkers.

2.1 Bedrijfstakanalyse
De brancheverenigingen in de detailhandel met betrekking tot mode zijn: CBW’MITEX, VGT en VGS.
De leden van deze brancheverenigingen profiteren van financieel voordeel en individueel advies op diverse terreinen. Zowel het bevorderen van economische als sociale belangen staan voorop. De leden krijgen onder andere hulp bij marktonderzoek.
De omzet van de markt van detailhandel, waaronder de modebranche valt, is in 2014 met -1% gedaald. Dit is minder dan het jaar ervoor: in 2013 daalde de omzet van de detailhandel met 2%. De koopkracht is in 2014 met 1,5% gestegen en de consumptie is met 0,75% gedaald. De verwachting is dat in 2015 de totale economie met 1,25% zal stijgen en de consumptie met 0,5% zal stijgen. Ook de koopkracht zal met 0,25% stijgen. De markt lijkt aantrekkelijk, omdat de koopkracht en de consumptie van de bevolking zal gaan stijgen. De bevolking zal een groter deel van zijn inkomen uitgeven aan de modebranche en de vraag zal dus stijgen.
Het is makkelijk om tot de branche toe te treden. Er zijn geen diploma’s nodig en er hoeft niet veel ge??nvesteerd te worden. Er is sprake van concurrenten die dezelfde prijs en kwaliteit hanteren. De ondernemingen die gevestigd zijn op een A-locatie hebben weinig exclusiviteit en de ondernemingen met exclusiviteit zijn gevestigd op een B-locatie. De markt is dan ook belangrijk voor concurrenten. Het feit dat mijn zaak op een A-locatie is gevestigd in een niche markt geeft extra kansen. Er zijn geen aparte regels of wetten voor het starten van het bedrijf. De markt is altijd in beweging en de trends veranderen altijd. Deze vernieuwingen gaan snel. Er is concurrentie van vervangende producten, hierbij gaat het om goedkopere producten van mindere kwaliteit en exclusiviteit.

2.2 Klantenanalyse
De producten die aangeboden worden zijn vooral schoenen, maar ook kleding en accessoires. De doelgroep is gericht op vrouwen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag die oog hebben voor mode. Het betreft vrouwen van verschillende leeftijden. De doelgroep vindt een goede prijskwaliteitsverhouding en exclusiviteit belangrijk. De klanten zijn dus consumenten en de doelgroep koopt de producten om er mooi en uniek uit te zien, om zich van de grijze massa te onderscheiden.
Het Unique Selling Point is de combinatie van het aanbieden van unieke schoenen, unieke kleding en unieke accessoires voor een betaalbare prijs. In het eerste half jaar worden er gemiddeld 7 stuks per dag verkocht tegen een gemiddelde prijs van 125 euro per stuk. In het tweede half jaar bedraagt het gemiddelde aantal verkochte stuks 8 per dag tegen een gemiddelde prijs van 150 euro per stuk. Deze prijs gaat omhoog, omdat de zaak een exclusief imago heeft opgebouwd, naamsbekendheid heeft verworven en de koopkracht en de consumptie naar verwachting zullen stijgen. Klanten hebben meer te besteden en zijn bereid om voor unieke en exclusieve producten meer uit te geven. Ondanks de stijging van de prijs blijft de vraag stijgen.

Figuur 1
Potenti??le klanten Vrouwen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag en een oog voor mode. Dit betreft verschillende leeftijden.
Omvang groep potenti??le klanten De groep die klant kunnen worden is groot. Het aantal mensen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag neemt alleen maar toe, door bijvoorbeeld betere scholing.
Koopgedrag klanten Klanten kopen de aangeboden producten: schoenen, kleding en accessoires. Zij hebben een bovengemiddeld bestedingsbedrag en geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan mode.
Reden voor klanten om de aangeboden producten te kopen Klanten kopen de producten om er mooi en uniek uit te zien. Het nut voor hen is om anders dan de grijze massa durven te zijn. Zij vinden het belangrijk dat de producten van goede kwaliteit, comfortabel, maar toch mooi zijn. De producten die aangeboden worden zijn van goede kwaliteit, exclusief, comfortabel en mooi. De producten hebben een emotionele waarde voor de klant, zij worden blij van producten die hun aanspreken.
Plaats waar potenti??le klanten op dit moment hun producten kopen. De potenti??le klanten kopen op dit moment hun (vergelijkbare) producten bij de concurrentie in een hoger prijssegment
Momenten waarop klanten de producten kopen
Klanten kunnen de producten op alle tijden kopen. Dit betreft in de ochtend, middag en op koopavonden. Klanten zullen de producten meestal in het weekend of op vrije dagen zoals vakantie kopen, maar dit kan ook door de week.
De vrijdag, zaterdag en zondag zijn de dagen waar de meeste omzet wordt gegenereerd.
Manier van kopen door de klant De klant koopt de producten voor exclusiviteit en zijn plezier. Dit kunnen ook impulsaankopen zijn, maar het kan ook zijn dat vaste klanten speciaal naar de onderneming toekomen, omdat ze ge??nteresseerd zijn in de aangeboden producten.
Het bevinden van de potenti??le klanten Potenti??le klanten bevinden zich in het centrum van de stad. Het is dus van belang dat de onderneming hier gevestigd is.
Belangrijkheid trends Er zijn trends waar te nemen in het koopgedrag van de potenti??le klant. Zij zullen opzoek zijn naar de trends op het gebied van mode die op dat moment een rol spelen.

Kansen: – Het aantal mensen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag neemt toe
– Funshoppen neemt toe. De zaak is gevestigd in een A-locatie
– De trend is dat steeds meer mensen kiezen voor kwaliteit en exclusiviteit in combinatie met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.
Het duurzaamheidsaspect van de aangeboden producten is in toenemende mate een aanvullende propositie om klanten te werven.
– Uitbouw van website, waar klanten rechtstreeks producten kunnen bestellen. Ook na bezoek aan mijn zaak om ‘s avonds thuis alsnog over te gaan tot aankoop.
Bedreigingen: – Potenti??le klanten gaan naar de concurrent.
– Internet dat in toenemende mate voor de mode industrie aan belang wint
– Het mislopen van trends.
– Economische ontwikkelingen, waardoor koopkracht daalt.

Afnemersanalyse
Think & Feel ‘ Vrouwen willen uniek zijn. Het motiveert hen om aparte schoenen, kleding en accessoires te kopen. Ze weten dat hun werk goed hebben gedaan als ze zich mooi en sjiek voelen. Vrouwen willen authentiek en uniek zijn. Schoenen en kleding moeten comfortabel zijn, maar toch modebewust.
See ‘ Vrouwen zien andere vrouwen lopen met dit merk schoenen, kleding of accessoires. Het spreekt hun aan en ze willen het ook hebben. Vrouwen kunnen ook opzoek zijn naar bepaalde schoenen, kleding of accessoires op het internet en kunnen zo op de webshop van de modezaak terecht komen. Verder kunnen vrouwen de collecties van de modezaak zien in boekjes en op deze manier kan het hun aanspreken.
Hear ‘ Vrouwen kunnen de ervaringen van andere vrouwen horen door te praten met vrouwen die al eerder gekocht hebben bij de modezaak.
Say & Do ‘ Vrouwen kunnen opzoek gaan naar de geschikte schoenen, kleding en accessoires door een bezoek aan de stad of een bezoek op de webshop van de modezaak.
Pain ‘ Vrouwen zijn bang dat ze niet vinden wat ze willen. Vrouwen willen geen schoenen die iedereen heeft. Ook willen ze comfortabele, maar toch mooie schoenen van goede kwaliteit. Dit is lastig te vinden. Verder willen vrouwen advies en vriendelijk worden geholpen, wat ze niet overal krijgen.
Gain ‘ Vrouwen krijgen bij de modezaak unieke schoenen die comfortabel, mooi en van goede kwaliteit zijn met behulp van goed advies.
2.3 Concurrentieanalyse

Figuur 2
Cupl?? Stravers Manwood Miss Jones
Product Damesschoenen, kleding, tassen en accessoires. Dames- en herenschoenen, tassen van verschillende merken. Dames- en herenschoenen van verschillende merken. Dames- en herenschoenen, tassen en accessoires van verschillende merken.
Prijs Tussen ’69 en ‘299 Tussen ‘69,95 en ‘229,95 Tussen ’99 en ‘629 ‘139 en ‘339
Plaats A locatie en snelle levering via webshop:
bezorging aan huis of ophalen in winkel. B locatie en snelle levering via webshop:
bezorging aan huis of ophalen in winkel. B locatie en snelle levering via webshop:
bezorging aan huis of ophalen in winkel. B locatie en snelle levering via webshop:
bezorging aan huis of op halen in winkel.
Promotie Webshop, houden van modeshows, stempelkaart, blog, social media, nieuwsbrief. Webshop, aanbod van grote en kleine schoenmaten, gratis afhalen in winkel, blog, social media, nieuwsbrief. Webshop, retourneren binnen 14 dagen, social media, nieuwsbrief. Webshop, aanbod van kleine schoenmaten, acties met korting, social media, nieuwsbrief.

Sterke punten: – Aanbod van verschillende exclusieve en unieke producten.
– Goede prijskwaliteitsverhouding.
– Gastvriendelijk ontvangst en benadering klanten
– A-locatie.
Zwakke punten: – Weinig financi??le armslag
– Weinig naamsbekendheid.
Kansen: – Potenti??le klanten willen unieke producten.
– Aanboren nieuwe doelgroep klanten.
– Sfeer en beleving bieden in zaak.
– Onderneming wordt bekend doordat het gevestigd is op een goede locatie.
Bedreigingen: – Veel concurrentie.
– Internet ontwikkelingen – Concurrentie heeft meer naamsbekendheid.

2.4 Leveranciersanalyse

Figuur 3
COOPERATIVA SOCIALE ALTRI ORIZZONTI QUEEN OF CATWALK GMBH ATELIER IL BACO DI MANERA ANNAMARIA
Prijs en kwaliteit Hoge prijs, maar zeer goede kwaliteit. Het gaat om handgemaakte mode uit Itali??. Lage prijs en goede kwaliteit. Het gaat om Exclusieve mode uit Itali??. Hoge prijs, maar zeer goede kwaliteit. Het gaat om handgemaakte mode uit Itali??.
Leverbetrouwbaarheid Betrouwbaar Alle producten die aangeboden worden op de webshop worden meteen verzonden Betrouwbaar
Flexibiliteit Aanvullende leveringen binnen 5 werkdagen Aanvullende leveringen binnen 3 werkdagen Onbekend
Innovatief Ja Ja Ja

Kansen: – Er is sprake van exclusieve Italiaanse mode. – Er is sprake van betrouwbare en professionele leveranciers.

Bedreigingen: – Producten worden te duur.
– Seizoen inkoop sluit niet aan bij trend.
– Slecht weer stelt koopgedrag uit, waardoor collectie via uitverkoop moet worden verkocht met minder marge. – Leveranciers zijn niet flexibel.

2.5 Distributieanalyse
Omdat het gaat om een nog kleine onderneming zal de distributie in de opstartfase zelf gedaan worden. Producten worden opgestuurd via de post of worden zelf afgeleverd. De kosten bedragen minimaal ‘2,95 en maximaal ‘4,95. De prijs van bezorgen zal afhangen van het aantal producten en de grootte van het product. Bestelde producten zullen binnen 5 werkdagen afgeleverd worden. Bij een besteding boven de ‘170 euro is verzending gratis.
Door het zelf bezorgen van de producten kan dit een voordeel opleveren ten opzichte van concurrenten omdat de prijzen van de producten lager blijven.
Kansen: – Lagere prijzen, omdat de kosten lager zijn.
– Minder concurrentie in verband met lagere kosten.
Bedreigingen: – Teveel bestellingen in ‘?n keer waardoor producten niet op tijd verzonden kunnen worden vanwege de drukte.
2.6 Omgevingsanalyse

DESTEP
Figuur 4
Demografisch Aantal inwoners Amsterdam 2014: 811185
Aandeel in kleding en schoeisel in gezinsuitgaven 2013: prijsindexcijfer 102,51 van het inkomen.
http://www.os.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/#

15 tot 25 jaar: betreft 15% van de bevolking in Amsterdam.
25 tot 45 jaar: betreft 48% van de bevolking in Amsterdam.

Economisch Consumenten gaven in augustus 6,6 procent meer uit aan duurzame goederen
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-10-21-m01.htm

De inflatie is in oktober gestegen naar 1,1 procent ten opzichte van de maand ervoor.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-063a-pb.htm

De koopkracht van de meeste Nederlanders stijgt komend jaar
http://www.nu.nl/politiek/3873568/koopkracht-iets-omhoog-en-meer-geld-veiligheid.html

De conjunctuur in Amsterdam in beter dan in de rest van Nederland.

Sociaal-cultureel Ongeveer de helft in Amsterdam is hoogopgeleid.
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl2100-Opleidingsniveau-bevolking.html?i=15-12

32% van de bevolking in Amsterdam besteed zijn vrijetijd aan winkelen.
http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2013_drukte_binnenstad.pdf

Het aantal tweeverdieners is de afgelopen 20 jaar flink toegenomen. De arbeidsparticipatie van vrouwen is met bijna 8% gestegen.
http://www.mijnpersbericht.com/2013/11/stijgende-aantal-tweeverdieners-vragen-om-huishoudelijke-hulp/

Technologisch 1.515 winkels in Amsterdam in 2014 hebben een webwinkel. Dit is een stijging van 67% ten opzichte van 2010. Dit heeft tot gevolg dat de werkgelegenheid in de winkelbranche met 4% is gedaald.
http://www.os.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2014/het-amsterdamse-winkellandsschap-in-2014

Ecologisch
Schoenen uit Zuid-Europese landen zijn in prijs met 11,6% gestegen in 2013 ten opzichte van de jaren ervoor, door toename van kwaliteit.
http://www.cf-support.nl/kennisbank/Branchedocumentatie/Schoenenbranche/2008-10-00,%20ING,%20Schoenenbranche%20-%20Internationalisering.pdf

Politiek-juridisch De Winkeltijdenwet verbiedt winkels om op zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22:00 uur en 6:00 uur open te zijn.

http://www.amsadvocaten.nl/blog/vastgoedrecht/de-verordening-winkeltijden-amsterdam-en-de-winkeltijdenwet/

– Door de komst van het activiteitenbesluit zijn minder winkels verplicht om een vergunning af te sluiten.
– De Algemene wet bestuursrecht bevat regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers en bedrijven.
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/wet-regelgeving-0/?pager_page=0&LnkItmIdt=406048&zoeken=&zoeken_term=&zoeken_methode=&zoeken_sortering=&zoeken_bereik=&zoeken_daterange_start=&zoeken_daterange_m=&zoeken_daterange_y=&zoeken_daterange_end=&zoeken_trefwoord=&zoeken_paginatype=&Zoe_Category=&Zoe_Selected_Category=

Kansen: – Toename duurzame goederen.
– Inwoners van Amsterdam besteden veel tijd en geld aan winkelen.
– Stijging koopkracht.
– Internationale bezoekers die Amsterdam aandoen weten te verleiden tot koopgedrag.
Bedreigingen: – Inflatie.
– Stijging prijs door toename kwaliteit.
– Economische ontwikkelingen.

2.7 Interne analyse
Sterke punten:
1 – Aanbod van verschillende excellente en unieke producten
2 – Goede prijskwaliteitsverhouding
3 – Sociaal personeel
4 – Goede locatie
5 – Diervriendelijke producten die gemaakt worden onder goede arbeidsomstandigheden
Zwakke punten:
1 – Weinig ervaring op ondernemingsgebied
2 – Weinig financi??le middelen
3 – Weinig onderscheiding met concurrentie
4 – Weinig naamsbekendheid
Kansen:
1 – Stijging koopkracht
2 – Amsterdamse bevolking besteed veel vrijetijd aan winkelen
3 – Toename van uitgaves aan duurzame goederen
4 – Toename tweeverdieners
5 – Potenti??le brede doelgroep
Bedreigingen:
1 – Economische crisis
2 – Veel concurrentie
3 – Verandering behoeftes
4 – Veranderende wetgeving

2.8 Marketingstrategie
Sterke punten:
1 – Aanbod van verschillende excellente en unieke producten
2 – Goede prijskwaliteitsverhouding
3 – Sociaal personeel
4 – Goede locatie
5 – Diervriendelijke producten die gemaakt worden onder goede arbeidsomstandigheden
Zwakke punten:
1 – Weinig ervaring op ondernemingsgebied
2 – Weinig financi??le middelen
3 – Weinig onderscheiding met concurrentie
4 – Weinig naamsbekendheid
Kansen:
1 – Stijging koopkracht
2 – Amsterdamse bevolking besteed veel vrijetijd aan winkelen
3 – Toename van uitgaves aan duurzame goederen
4 – Toename tweeverdieners
5 – Potenti??le brede doelgroep
Bedreigingen:
1 – Economische crisis
2 – Veel concurrentie
3 – Verandering behoeftes
4 – Veranderende wetgeving Figuur 5
Sterkte 1 Sterkte 2 Sterkte 3 Sterkte 4 Sterkte 5 Zwakte 1 Zwakte 2 Zwakte 3 Zwakte 4
Kans 1
+ +
Kans 2
++ +
Kans 3
+ ++
Kans 4
+ +
Kans 5
++ +
Bedreiging 1 + –
Bedreiging 2 + —
Bedreiging 3 + –
Bedreiging 4 + –

Strategische optie
Kans 5 met sterkte 1: Potenti??le doelgroep en aanbod van verschillende unieke producten.
Kans: Door het aanbieden van verschillende unieke producten kan de potenti??le doelgroep bereikt worden. De doelgroep is gericht op vrouwen die een oog heeft voor mode en iets unieks wilt.
Sterkte: De producten die aangeboden worden bestaan uit een verschillend en uniek assortiment waardoor de doelgroep bereikt kan worden.
Door het ontwikkelen van een webshop kan de potenti??le doelgroep sneller worden bereikt. Vrouwen die opzoek zijn naar schoenen kunnen op de webshop terecht komen. Ze kunnen op het internet al kennis maken met het assortiment. Alle collecties staan op internet, terwijl in een winkel niet alle producten aanwezig zijn. Ze hoeven niet meer naar de winkel te komen en kunnen gewoon makkelijk thuis hun producten bestellen. Ook kunnen ze de producten makkelijk terugsturen wanneer deze niet goed bevallen. Verder draagt de winkel ook bij aan naamsbekendheid voor klanten die later alsnog via de webshop willen bestellen.

5 P’s
Product
Exclusieve schoenen, kleding, en accessoires.
Plaats
In het centrum van Amsterdam. Potenti??le klanten bezoeken het centrum van de stad. Omdat de modezaak in het centrum gevestigd is kunnen (potenti??le) klanten makkelijk naar binnen lopen. Ook krijgt de modezaak op deze manier een goede naamsbekendheid. De grote hoeveelheid toeristen in Amsterdam dragen ook bij aan de verspreiding van de naamsbekendheid. De locatie moet voor de klanten makkelijk bereikbaar zijn, wat in het centrum mogelijk is. Er is namelijk parkeergelegenheid en openbaarvervoer. Concurrenten zitten deels ook in het centrum om zoveel mogelijk klanten te krijgen. De voorraden worden in het pand zelf opgeborgen en hebben verder geen invloed op de locatie.
Bij de modezaak is er sprake van Business to Consumer: het gaat over contact met de eindconsument.
De bevolking van Amsterdam besteed 32% van zijn vrijetijd aan winkelen. Een groot deel van de bevolking besteed dus zijn vrijetijd aan winkelen waardoor er veel potenti??le klanten zijn.
Prijs
Gemiddelde prijs van ‘125 in het eerste half jaar en ‘150 in het tweede half jaar. Deze prijs gaat omhoog, omdat de zaak een exclusief imago heeft opgebouwd, naamsbekendheid heeft verworven en koopkracht van de consumptie naar verwachting zullen stijgen. Klanten hebben meer te besteden en zijn bereid om voor unieke en exclusieve producten meer uit te geven. Ondanks de stijging van de prijs blijft de vraag stijgen.
Promotie
Er wordt een website opgestart met een webshop. Ook wordt er gebruik gemaakt van Social Media: Facebook, Twitter en Instagram. Verder worden er modeshows met nieuwe collecties getoond en worden er modebeurzen bezocht met uitzonderlijk goede klanten en catwalks aan klanten aangeboden.
Personeel
Er wordt een vacature aangeboden voor ‘?n werknemer, die op het internet en social media geplaatst wordt. De gezochte werknemer moet hooggekwalificeerd zijn, ervaring hebben in de verkoop, gastvriendelijkheid hoog in het vaandel dragen en over communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet de werknemer oog en interesse hebben voor mode en goede adviezen op het gebied van styling kunnen geven. De werknemer moet geduld hebben en respectvol met de klant omgaan. Indien de werknemer dit niet nakomt zal het tijdelijk contract niet worden verlengd.

3.1 Doelgroepen
De producten die aangeboden worden zijn exclusieve schoenen, kleding en accessoires. De doelgroep is gericht op vrouwen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag en oog voor mode. Dit betreft verschillende leeftijden. De doelgroep vindt dit een goede prijskwaliteitsverhouding. De klanten zijn dus consumenten en de doelgroep koopt de producten om er authentiek, mooi en uniek uit te zien.
De doelgroep wordt bereikt via internet, en Social Media.

De producten die aangeboden worden zijn vooral schoenen, maar ook kleding en accessoires. De doelgroep is gericht op vrouwen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag die oog hebben voor mode. Het betreft vrouwen van verschillende leeftijden. De doelgroep vindt een goede prijskwaliteitsverhouding en exclusiviteit belangrijk. De klanten zijn dus consumenten en de doelgroep koopt de producten om er mooi en uniek uit te zien, om zich van de grijze massa te onderscheiden.
Het Unique Selling Point is de combinatie van het aanbieden van unieke schoenen, unieke kleding en unieke accessoires voor een betaalbare prijs. In het eerste half jaar worden er gemiddeld 7 stuks per dag verkocht tegen een gemiddelde prijs van 125 euro per stuk. In het tweede half jaar bedraagt het gemiddelde aantal verkochte stuks 8 per dag tegen een gemiddelde prijs van 150 euro per stuk. Deze prijs gaat omhoog, omdat de zaak een exclusief imago heeft opgebouwd, naamsbekendheid heeft verworven en de koopkracht en de consumptie naar verwachting zullen stijgen. Klanten hebben meer te besteden en zijn bereid om voor unieke en exclusieve producten meer uit te geven. Ondanks de stijging van de prijs blijft de vraag stijgen

Figuur 6
Potenti??le klanten Vrouwen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag en een oog voor mode. Dit betreft verschillende leeftijden.
Omvang groep potenti??le klanten De groep die klant kunnen worden is groot. Het aantal mensen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag neemt alleen maar toe, door bijvoorbeeld betere scholing.
Koopgedrag klanten Klanten kopen de aangeboden producten: schoenen, kleding en accessoires. Zij hebben een bovengemiddeld bestedingsbedrag en geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan mode.
Reden voor klanten om de aangeboden producten te kopen Klanten kopen de producten om er mooi en uniek uit te zien. Het nut voor hen is om anders dan de grijze massa durven te zijn. Zij vinden het belangrijk dat de producten van goede kwaliteit, comfortabel, maar toch mooi zijn. De producten die aangeboden worden zijn van goede kwaliteit, exclusief, comfortabel en mooi. De producten hebben een emotionele waarde voor de klant, zij worden blij van producten die hun aanspreken.
Plaats waar potenti??le klanten op dit moment hun producten kopen. De potenti??le klanten kopen op dit moment hun (vergelijkbare) producten bij de concurrentie in een hoger prijssegment
Momenten waarop klanten de producten kopen
Klanten kunnen de producten op alle tijden kopen. Dit betreft in de ochtend, middag en op koopavonden. Klanten zullen de producten meestal in het weekend of op vrije dagen zoals vakantie kopen, maar dit kan ook door de week.
De vrijdag, zaterdag en zondag zijn de dagen waar de meeste omzet wordt gegenereerd.
Manier van kopen door de klant De klant koopt de producten voor exclusiviteit en zijn plezier. Dit kunnen ook impulsaankopen zijn, maar het kan ook zijn dat vaste klanten speciaal naar de onderneming toekomen, omdat ze ge??nteresseerd zijn in de aangeboden producten.
Het bevinden van de potenti??le klanten Potenti??le klanten bevinden zich in het centrum van de stad. Het is dus van belang dat de onderneming hier gevestigd is.
Belangrijkheid trends Er zijn trends waar te nemen in het koopgedrag van de potenti??le klant. Zij zullen opzoek zijn naar de trends op het gebied van mode die op dat moment een rol spelen.

Kansen: – Het aantal mensen met een bovengemiddeld bestedingsbedrag neemt toe – Klanten kunnen op alle dagen in de week producten kopen. – Funshoppen neemt toe. De zaak is gevestigd in een A-locatie – De trend is dat steeds meer mensen kiezen voor kwaliteit en exclusiviteit in combinatie met een goede prijs- kwaliteitsverhouding.
– Het duurzaamheidsaspect van de aangeboden producten is in toenemende mate een aanvullende propositie om klanten te werven.
– Uitbouw van website, waar klanten rechtstreeks producten kunnen bestellen. Ook na bezoek aan mijn zaak om ‘s avonds thuis alsnog over te gaan tot aankoop.
Bedreigingen: – Potenti??le klanten gaan naar de concurrent.
– Het mislopen van trends.
– Economische ontwikkelingen, waardoor koopkracht daalt.

Afnemersanalyse
Think & Feel ‘ Vrouwen willen uniek zijn. Het motiveert hen om aparte schoenen, kleding en accessoires te kopen. Ze weten dat hun werk goed hebben gedaan als ze zich mooi en sjiek voelen. Vrouwen willen authentiek en uniek zijn. Schoenen en kleding moeten comfortabel zijn, maar toch modebewust.
See ‘ Vrouwen zien andere vrouwen lopen met dit merk schoenen, kleding of accessoires. Het spreekt hun aan en ze willen het ook hebben. Vrouwen kunnen ook opzoek zijn naar bepaalde schoenen, kleding of accessoires op het internet en kunnen zo op de webshop van de modezaak terecht komen. Verder kunnen vrouwen de collecties van de modezaak zien in boekjes en op deze manier kan het hun aanspreken.
Hear ‘ Vrouwen kunnen de ervaringen van andere vrouwen horen door te praten met vrouwen die al eerder gekocht hebben bij de modezaak.
Say & Do ‘ Vrouwen kunnen opzoek gaan naar de geschikte schoenen, kleding en accessoires door een bezoek aan de stad of een bezoek op de webshop van de modezaak.
Pain ‘ Vrouwen zijn bang dat ze niet vinden wat ze willen. Vrouwen willen geen schoenen die iedereen heeft. Ook willen ze comfortabele, maar toch mooie schoenen van goede kwaliteit. Dit is lastig te vinden. Verder willen vrouwen advies en vriendelijk worden geholpen, wat ze niet overal krijgen.
Gain ‘ Vrouwen krijgen bij de modezaak unieke schoenen die comfortabel, mooi en van goede kwaliteit zijn met behulp van goed advies.

3.2 Huisstijl
De handelsnaam van de modezaak is Serendipity. Logo:
Het standaard lettertype van de huisstijl is Futura Book. Het standaard lettertype van de huisstijl is lettertype 8.
Voor de visitekaartjes, folders, briefpapier, en een PowerPoint in de huisstijl, zie de bijlage.

3.3 Website
http://serendipity-fashion.jimdo.com/
Voor foto’s van de website, zie de bijlage.

3.4 Promotieplan
Netwerk

Netwerkbijeenkomsten die handig zouden zijn, zijn netwerkbijeenkomsten als modeshows, mode evenementen. Via internet zijn netwerkbijeenkomsten als Facebook, Twitter en Instagram handig.
De doelstelling van bijeenkomsten als modeshows en mode evenementen is om de modezaak naamsbekendheid te geven. Zo wordt de modezaak bekender en kan er gezien laten worden wat de modezaak te bieden heeft. De doelstelling van netwerkbijeenkomsten via internet is dat het goed is voor de naamsbekendheid van de modezaak en om de volgers op de hoogte te houden van nieuwe collecties, aanbiedingen en kortingen.

Persbericht

Maandag 9 maart 2015 vindt de opening plaats van Serendipity in het centrum van Amsterdam. Mijn winkel heeft een rijk aanbod van exclusieve schoenen, kleding en accessoires. Creativiteit en vrouwelijkheid staan voorop en het doel is om de vrouw zichzelf te laten zijn op een unieke vrouwelijke, maar toch comfortabele manier. Het is een winkel die bedoeld is voor vrouwen die authentiek durven te zijn. De producten die aangeboden worden halen het beste in de vrouw naar boven en zijn van uiterste kwaliteit. Dankzij de unieke collectie, is er bij Serendipity altijd wel iets wat je in je kledingkast moet hebben!

Promotieplan
Figuur 7
Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Kosten per half jaar (‘)
Deelnemen aan en bezoeken van beurzen 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 0
Opzetten eigen website 1x 2500
Lidmaatschap
ondernemingsvereniging 1x 250
Drukken van visitekaartjes 1x 1x 1x 100

De doelstelling van de promotie is het bekend maken van de modezaak en zorgen dat potenti??le klanten bij de modezaak producten gaan kopen.

4.1 Personeel en bevoegdheden
Voordat er een werknemer aangenomen wordt, zal ik mij als ondernemer eerst aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. Vervolgens ontvang ik dan een loonheffingennummer en bepaalde benodigde formulieren.
Van de werknemer die in dienst genomen wordt, moet de identiteit gecontroleerd worden aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Hiervan moet een kopie gemaakt worden dat bewaart wordt in de loonadministratie waar ook het Burgerservicenummer (BSN) van de werknemer genoteerd wordt.
Er wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst afgesloten met de werknemer waarin het salaris vastgelegd wordt. Er wordt aangegeven dat een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor de werknemer geldt. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk afgesloten.
Ook wordt er voor de werknemer een vakantiebijslag vastgelegd en moet er sprake zijn van goede arbeidsomstandigheden voor de werknemer. De werknemer moet een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen, hierin worden de risico’s van de werknemer en de maatregelingen die ik daarvoor neem, vastgelegd. Ook moet ik als ondernemer sociale verzekeringspremies voor de werknemer afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan ik kiezen om eigenrisicodrager te zijn.
De werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Als de werknemer niet verzekerd is dan sluit het Zorginstituut Nederland een zorgverzekering af en moet de ondernemer de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.
Het percentage van het schijventarief van loonbelasting / premievolksverzekeringen voor iemand die in schijf twee valt, is 42%. De afbouw algemene heffingskorting bedraagt 2,320%. De werkbonus bedraagt ‘ 1.119 -/- 10,567% x (inkomen – ‘ 23.104).
Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Dit betekent dat de ondernemer in 2015 maximaal 1,2% van de totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer. Over het bedrag boven de ‘vrije ruimte’ wordt loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80% geheven. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast vergoed blijven, door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen.
De voornaamste taak die uitgevoerd moet worden door de werknemer is gastvriendelijkheid in de zaak en het verkopen in de winkel. De functie is dus het verkopen, waarbij de werknemer over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken en goede adviezen moet kunnen geven.
Functieoverzicht

Figuur 8
Functieoverzicht Dienstverband Opleiding Kosten/jaar(‘) per ‘volle’ baan Aantal ‘volle’ banen Bedrag (‘)
Verkoper Arbeidsovereenkomst Hbo 33.480 1 33.480

Organisatiemodel niet van toepassing.
4.2 Inkoopproces
Inkoopproces

De inkoopfunctie omvat:

1. Het formuleren van het inkoopbeleid; strategische inkoop
Voor Serendipity betekend dit dat de voorjaars- en najaarscollectie ruim driekwart jaar voor seizoenstart wordt gekozen bij dan te bepalen medehuizen en toeleveranciers.
2. Zich ori??nteren op mogelijkheden en ontwikkelingen van inkoopmarkten en aangeboden goederen; tactische inkoop;
Voor Serendipity betekend dit dat de modetrend actueel wordt gevolgd en aanvullend op de seizoenbestelling de collectie wordt gecompleteerd met de meest actuele trends.
3. Het verwerven van goederen en diensten ten behoeve van het functioneren van een organisatie; operationele inkoop
Voor Serendipity betekend dit dat de voorjaars- en najaarscollectie ruim driekwart jaar voor seizoenstart wordt ingekocht bij dan te bepalen medehuizen en toeleveranciers en actuele nabestellingen wel haast wekelijks plaats vinden om de collectie aan te vullen en nabestellingen te plaatsen om de seizoencollectie op peil te houden.

Zowel het bepalen van de collectie, de prijsonderhandelingen als het plaatsen van inkooporders Serendipity gebeurt allen door mijzelf. Medebepalend voor de aankoop van de seizoencollectie is de beschikbare cash-flow van dat moment.

Van iedere bestelling zal een order worden aangemaakt die ook wordt digitaal wordt opgeslagen in de Map Inkopen-seizoen voorjaar 201x, etc.. De volgende gegevens zullen Digitaal worden opgeslagen per leverancier:

‘ Naam, adres leverancier
‘ De te leveren artikelen
‘ Leverings- en betalingscondities
‘ Ervaringen die zijn opgedaan met de leverancier
‘ Het leveranciersdossiernummer (met alle informatie van kortingen, klachten, offertes)

Procesanalyse

1. Inkoop
‘ Seizoen inkopen 2 x per jaar, verder aanvullen collectie / trend afhankelijk van verkopen en modetrend => wekelijks of tweewekelijks.

2. Offertes aanvragen
‘ Maken keuze leveranciers, tevens check leverancier betrouwbaarheid en producten.
‘ Opmaken, verzenden en registreren offerteaanvragen.
‘ Bewaken van sluitingsdatum.
‘ Beoordelen van ontvangen offertes en maken keuze.

3. Het bestellen
‘ Aanvullen bestelaanvragen met leverancier gegevens.
‘ Opmaken, verzenden en vastleggen bestelorders.
In enkele gevallen zal er op modebeurzen en mode-events bestellingen worden geplaatst;.
Hierbij wordt wel het formele bestelaanvraag formulier gehanteerd.
‘ Bewaken tijdige ontvangst goederen.

Goederenontvangst
4. Goederenontvangst
‘ Controleren van de aflevering op juistheid bestelling.
‘ Verzorgen van ontvangstmeldingen in systeem.

5. Retourzendingen
‘ Bij geconstateerde afwijking uitvoeren van retourzending modeproducten.

Factuurafhandeling
6. Ontvangst factuur
‘ Registreren ontvangst inkoopfactuur.
‘ Het controleren van factuur op juistheid.

7. Registratie factuur door boekhouding
‘ Vastleggen van goedgekeurde inkoopfacturen.

8. Betaalbaarstelling
‘ Vervaardigen van betalingsopdrachten op vervaldata.
‘ Tekenen betalingsopdrachten. Voor Serendipity zal ik te allen tijde de facturen moeten goedkeuren voordat boekhouding voor betaling zorgdraagt.
‘ Registreren van betaalbaar gestelde facturen.

MVO
People: Goed werkgeverschap staat centraal met goede sociale voorzieningen en een fair passend salaris.. Producten moeten gemaakt worden onder goede arbeidsomstandigheden en er moet geen sprake zijn van kinderarbeid en slavernij.
Planet: De te verkopen producten zijn duurzaam vervaardigd, waarbij diervriendelijke materialen worden gebruikt. Geen gebruik van schadelijke stoffen bij het verwerken van materialen.
Profit: Een faire winst wordt nagestreefd passend bij de geleverde inspanning. Na een succesvolle opstartperiode, zal een gedeelte van de winst naar goede doelen gaan die investeren in verbetering van de arbeidsomstandigheden en kinderarbeid en slavernij tegengaan.

4.3 Automatisering
De benodigde hardware voor de onderneming is een laptop, een printer met scanner en fax, router, kabels en speakers. De benodigde software bestaat uit priv??software, kantoorsoftware en boekhoudsoftware. De priv??software bestaat uit webbrowsers, computerspellen, educatieve software en audioprogrammatuur. De kantoorsoftware bestaat uit tekstverwerker, spreadsheet, databaseprogramma, presentatiesoftware en projectplanning.
De back-up wordt online gemaakt, zodat de gegevens van de onderneming op de server van de provider staan en ze dus niet door slecht back-upbeheer verloren gaan of kwijt geraakt kunnen worden.

4.4 Boekhouding en administratie
Er wordt een administratiekantoor ingehuurd voor de loonadministratie, jaarrekening en de belastingaangifte. De rest van de boekhouding wordt door de ondernemer zelf gedaan met een spreadsheet. Er wordt gebruik gemaakt van een boekhoudsoftware inclusief een klantendatabase en een spreadsheet. Bij aankoop van de producten moet de klant meteen betalen, dus er zijn geen verkoopfacturen nodig. Op deze manier is het ook niet mogelijk dat klanten niet of te laat betalen. Bij verkoop via internet wordt via Ideal vooraf betaald. Inkoopfacturen worden zo snel mogelijk afgehandeld en worden afgevinkt in de boekhoudsoftware als ze betaald zijn. De aangehouden betalingstermijn is 60 dagen. Salarisadministratie wordt uitbesteed aan een administratiekantoor. Er moet een geschikt afrekensysteem zijn, waaronder een kassa en de mogelijkheid om te kunnen pinnen.
Voor een voorbeeld van een factuur, zie de bijlage.

5.1 Omzetvoorspelling
Omzet:
– Eerste half jaar: Gemiddelde prijs: ‘ 125 Aantal verkochte producten per dag: 7 stuks Gemiddelde omzet per maand: ‘ 26687,50 Omzet eerste half jaar: ‘ 160.125
– Tweede half jaar: Gemiddelde prijs: ‘ 150 Aantal verkochte producten per dag: 8 stuks Gemiddelde omzet per maand: ‘ 36.600 Omzet tweede half jaar: ‘ 219.600
– Totale omzet jaar 1: ‘ 364.560

5.2 Investeringsbegroting
Er zijn subsidiemogelijkheden voor:
– – Tijdelijke loonkostensubsidie. Als de ondernemer iemand in dienst neemt met een uitkering die nog enige scholing of gerichte begeleiding nodig heeft. De arbeidsovereenkomst die de kandidaat aangeboden wordt, betreft minimaal 16 uur per week voor een periode van minimaal 6 maanden.
– BBZ regeling. Besluit bijstandverlening zelfstandigen, waardoor de ondernemer een lening of krediet kan krijgen. Dit kan verkregen worden als het salaris onder bijstandsniveau ligt en de onderneming continu??teit in het voorzicht heeft. Ook moet er een bepaald aantal uren in het bedrijf gestoken worden en mag er geen eigen vermogen beschikbaar zijn.
– Durfkapitaal. Zorgt voor financi??le steun, particulieren worden fiscaal geholpen, zodat zij bereid zijn om op financieel gebied steun te bieden. Het is de bedoeling dat particulieren geld aan startende ondernemers lenen. Zo kunnen startende ondernemers sneller hun vermogen bij elkaar sprokkelen. De verstrekkers kunnen in aanmerking komen voor een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Het is verplicht om met de verstrekker een leenovereenkomst op te stellen die zwart op wit staat.
Figuur 9
Investeringsbegroting

Vaste activa Euro’s
Inventaris 20.000
Totaal vaste activa (A) 20.000

Vlottende activa Euro’s
Voorraden 35.000
Liquide middelen 10.000
Totaal vlottende activa (B) 75.000

Totale investeringsbehoefte 95.000

5.3 Financieringsplan
Figuur 10
Financieringsplan

Passiva Euro’s
Eigen vermogen 20.000
– Schenking ouders 20.000
Totaal eigen vermogen 20.000

Vreemd vermogen Euro’s
– Banklening 10.000
– Crediteuren 35.000
Totaal vreemd vermogen 45.000

Solvabiliteit 31%

5.4 Openingsbalans

5.5 Resultatenbegroting
Figuur 11

5.6 Liquiditeitsbegroting
Figuur 12

5.7 Toelichting
Omzet:
– Eerste half jaar: Gemiddelde prijs: ‘ 125 Aantal verkochte producten per dag: 7 stuks Gemiddelde omzet per maand: ‘ 26687,50 Omzet eerste half jaar: ‘ 160.125
– Tweede half jaar: Gemiddelde prijs: ‘ 150 Aantal verkochte producten per dag: 8 stuks Gemiddelde omzet per maand: ‘ 36.600 Omzet tweede half jaar: ‘ 219.600
– Totale omzet jaar 1: ‘ 364.560

Brutowinst: 35% van totale omzet ‘ ‘ 9.765 per maand

Loonkosten: 10% van omzet (E??n ‘ ‘ 33.480 per jaar
extra personeel kracht) ‘ ‘ 2.790 per maand

Inventaris: – Toonbank + kassa ‘ ‘ 1.500 – Pinautomaat ‘ ‘ 500
– Winkelinrichting ‘ ‘ 15.000 – Rekken en planken(‘400 + ‘ ‘ 1.000 + ‘600)
– Keukeninrichting ‘ ‘ 1.000
– Overig (lampen, stoelen etc.: ‘ ‘ 1.000 ‘400 + ‘200 + ‘400)
Totaal ‘ ‘ 20.000

Rentepercentage: 4,70 % bij een doorlopend krediet van ‘ 10.000 Afschrijvingen inventaris 5 jaar ‘ ‘ 333,33 per maand Interest ‘ ‘ 470 per jaar Aflossing ‘ ‘ 2000 per jaar

Priv??: Eten, kleding, woonlasten, ontspanning ‘ ‘ 2.000 per maand

Voorraad:
– Schoenen ‘ ‘ 15.000
– Kleding ‘ ‘ 10.000
– Tassen ‘ ‘ 5.000
– Accessoires ‘ ‘ 5.000
Totaal ‘ ‘ 35.000

Eigen vermogen: Schenking van ouders ‘ ‘ 20.000

Liquide middelen: Komt uit eigen vermogen ‘ ‘ 10.000

Overige bedrijfskosten:
– Huur 80m2 x ‘ 400 ‘ ‘ 32.000 per jaar
– Gas, licht, water ‘ ‘ 3.000 per jaar
– Verzekeringen(Inboedel, ‘ ‘ 2.000 per jaar en brand, rechtsbijstand)
– Gemeentelijke lasten
(onroerend goed belasting,
reclamebelasting,
vergunningen) ‘ ‘ 3.000 per jaar
– Priv”?? 2.000 per maand
– Promotie (lidmaatschap
ondernemingsvereniging,
advertenties) ‘ ‘ 2.000 per jaar
– Website (incl. acties,
Social Media, google) ‘ ‘ 5.000 per jaar
Totaal ‘ ‘ 71.000 per jaar

5.8 Priv??uitgaven
Beperkte priv??-uitgaven vanwege thuis en regelmatig in Amsterdam bij vrienden wonen. Benodigde middelen betreffen gemiddeld ‘2.000 euro per maand, inclusief uitstapjes en vakanties.

Samenvatting
De modezaak Serendipity heeft als missie Vrouwen een authentiek en comfortabel gevoel geven met modieuze schoenen, kleding en accessoires. Het doel is dan ook om vrouwen te inspireren en hun de vrijheid geven om een eigen stijl te ontwikkelen. Ze moeten hun creativiteit naar buiten laten komen en zichzelf durven te zijn.
Het ondernemingsplan geeft inzicht de opbouw van de modezaak, waarbij kwaliteit, doorgroei en continu??teit het uitgangspunt zijn. Doelstellingen zijn bekendheid verwerven een vaste klantenkring opbouwen, en op termijn een tweede winkel in een andere regio openen.
Uitgangspunt is een conservatieve en solide financiering, waarbij een positief bedrijfsresultaat vanaf het eerste jaar realiseerbaar lijkt. De bedrijfsvoering gaat bij de start ui van een eenmanszaak waarbij een extra personeelslid voor de verkoop van de producten wordt geworven.
De modezaak wordt gevestigd op een A-locatie, Keizersgracht 453 te Amsterdam, omdat hier veel potenti??le klanten en internationale bezoekers komen. Tot de doelgroep behoren vrouwen van alle leeftijden die aandacht aan zichzelf schenken en zich authentiek, mooi en modieus willen kleden. Het bestedingspatroon van de beoogde doelgroep is bovengemiddeld.
Het imago van Serendipity wordt geladen door excellente kwaliteit en duurzaam geproduceerde modeproducten die maatschappelijk verantwoord zijn geproduceerd tegen een goede prijs/kwaliteit aan te bieden. De zaak onderscheidt zich verder door haar uitzonderlijke gastvriendelijkheid, creativiteit en uniek modeaanbod.

Conclusie
Door de creativiteit en brede kennis op het gebied van mode heeft Serendipity een grote kans van slagen. Ook het feit dat ik zelf als ondernemer tot de doelgroep behoor, zorgt voor inzicht in de markt en inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep.
De modezaak is de basis van een mooi concept en gaat dan ook een goede toekomst tegenmoet. De producten voldoen volledig aan de wensen van de doelgroep die hierdoor ge??nspireerd en tot aankopen aangezet wordt.
Er wordt in het eerste jaar geen verlies gedraaid, er is sprake van een positief eindsaldo. Ook dit is positief voor het voortbestaan en de kans van slagen van de modezaak.
Serendipity brengt een goed verwacht resultaat en heeft dus een grote kans van slagen.
Aan alle voorwaarden voor een succesvolle start is invulling gegeven.
We gaan er een daverend succes van maken.
re…

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.