Etiquette? Onzin! - Essay Marketplace

Etiquette? Onzin!

Etiquette is een ander woord voor omgangsvormen, dus hoe gedraag je je. Dit is een erg breed onderwerp. Eigenlijk heeft alles in het leven met etiquette te maken, het begint al met ‘hoe moet ik me kleden’? (hangt af van de situatie) en met ‘hoe verbreek ik een relatie’? (niet per sms dat is slap).
In Nederland word er bijvoorbeeld met mes en vork gegeten. In China eten ze met stokjes. De ene eet-etiquette is niet beter dan de andere, maar iedereen heeft wel zijn eigen etiquette. Dat zijn gewoon de regels die met de omgang tussen mensen te maken hebben. Daar zijn er heel veel van, maar ze komen uiteindelijk op hetzelfde neer, namelijk: wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Waarom is het niet beleefd om iemand totaal af te kraken als ie zijn mening geeft? Omdat je dat zelf ook niet leuk zou vinden!
Deze simpele regel kan een kind van drie al begrijpen, dus het is eigenlijk overbodig om daar op school een hele les aan te besteden. Als kinderen zich misdragen of zich onbeleefd gedragen, doen ze dat niet omdat ze het niet weten. Ze weten heus wel hoe het hoort, maar ze hebben er gewoon geen zin in! Een kind dat lekker blijft zitten in de bus, terwijl een oud vrouwtje zichzelf moeilijk staande houd, weet best dat ie moet opstaan.
Het is niet de taak van scholen om met etiquettelessen proberen de onbeleefdheid te verminderen. Het is de taak van scholen om kinderen inhoudelijke kennis bij te brengen. Het is wel belangrijk dat scholen ervoor zorgen dat hun eigen regels gevolgd worden. Kinderen zitten op school om iets te leren en dat kan alleen met een rustige omgeving, anders wordt er niks geleerd.
Om dit te bereiken zijn er simpele regels die weinig uitleg nodig hebben: op tijd komen, geen rotzooi op de grond gooien, geen medeleerlingen of leraren pesten, niet vechten, niet schelden, geen grove taal, niet spieken, niet keten, geen alcohol en drugs. Worden de regels overtreden, dan zijn er gevolgen. Als een school het voor elkaar krijgt dat de meeste leerlingen zich houden aan de normale omgangsvormen en simpele regels binnen de school, is het al erg goed. Vergeleken daarmee is les met de uitleg van etiquette waardeloos en heeft het geen nut.
Dus ik vind de etiquette totale onzin en tijdsverspilling. Beleefdheid leer je door je zo te gedragen en op school kun je dat erg goed oefenen. Iedereen weet heus wel wat ie doet of het deugt of niet dus daar hoef je je geen zorgen om te maken. Of ze zich gedragen op de manier hoe het hoort daar zou ik me meer zorgen over maken.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.