Friendraising: Relatietherapie voor goede doelen - Essay Marketplace

Friendraising: Relatietherapie voor goede doelen

Friendraising

Geld in het laatje krijgen: Het blijft altijd lastig. De een draait onwennig in het rond, de ander voert een agressieve, emotionele campagnes. Anders en beter: Friendraising.

Friendraising plaatst donateur en ontvanger in een nieuwe rol. Betrokkenheid en dialoog zijn basisingrediënten. Met name denk ik dat friendraising een positief toekomstbeeld biedt. Voor goede doelen organisaties maar ook bedrijven die, samen met ons consumenten/donateurs, deze wereld stukje bij beetje proberen te beteren. Daarnaast is er een hoop rumoer in ‘goede-doelen-land’. Al jaren is men onderhevig aan veranderingen. Campagnes hebben met de tijd een andere insteek gekregen maar de basis blijft gelijk. Men vraagt om geld. Tegenwoordig kijken donateurs anders naar goede doelen en daarom is het van belang dat goede doelen ook anders gaan kijken naar donateurs. In deze paper neem ik je mee in mijn hersenspinsels over deze onderwerpen.

________________

Stelling:

Goede doelen moeten niet focussen op geld maar investeren in de relatie met hun donateurs.

Het afgelopen jaar ben druk bezig geweest met het verzinnen van creatieve ideeën en concepten. Aan de opdrachten viel me iets op. Het waren voornamelijk goede doelen. Ik dacht bij mezelf: Hoe kan dat? Waarom zijn deze organisaties zo hard zoeken naar donateurs en vrijwilligers? Wat blijkt is dat wij als donateurs anders zijn gaan kijken naar goede doelen. Daarom is het dus belangrijk dat goede doelen anders gaan kijken naar donateurs. Tot op de dag van vandaag houden veel goede doelen nog de hand op voor donatie. Men vraagt donateurs betalen om vervolgens zelf te bepalen wat erg met dat geld gebeurt. Dit is echter niet meer van deze tijd. Geld voldoet niet als enige oplossing zijn voor de vele complexe problemen in deze wereld. Anders waren ze al opgelost. Het is daarom belangrijk dat we deze problemen samen aanpakken. Daarvoor een goede band tussen goede doelen organisaties en hun donateurs essentieel. Een andere kijk op fondsenwerven waarbij organisaties investeren in de relatie met hun donateur.

Friendraising in het kort

In de VS lopen ze, qua fundraising, ongeveer 50 jaar voor op de rest van de wereld. Concepten als peer-to-peer fundraising en relationship fundraising zijn daar de normaalste zaak van de wereld. Allemaal wijzen ze erop hoe belangrijk het is om de het land goed te bewerken voordat je gaat oogsten. Met andere woorden: investeer in relaties, dan rolt het geld zo het laadje in. Friendraising gaat echter een stap verder: geld binnenhalen is niet de expliciete doel van een hoop netwerken, maar een mogelijk ‘neveneffect’. Een totale gedragsverandering tegenover je contacten. Wederkerigheid speelt in deze relatie een grote rol.

Verderop gaan we dieper in op friendraising als fondsenwervings methode. Vooraf is het belangrijk om te bepalen wat de huidige staat van fondsenwerving, voor veel goede doelen, is.

________________

Fondsenwerving, vandaag de dag

“Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een niet-gouvernementele organisatie (of andere organisatie zonder winstoogmerk) onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten.” (wikipedia z.j.) Onder fondsenwerving verstaan we dus het vergaren van middelen die je nodig hebt om in te zetten om je beoogde doel te bereiken. Klassiek fondsenwerven is het binnenhalen van financiële middelen. Dit gebeurt en gebeurde vaak door middel van giften of donaties. Tegenwoordig schieten goede doelen als paddestoelen uit de grond.

“Als de boom achter het Anne Frank Huis dreigt om te vallen is er de een dag later ‘de stichting ter behoud van de boom achter het huis van Anne Frank’ opgericht. In het buitenland zeggen ze ook wel: ‘zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting’.”

Dit noemt men ‘particulier’ of ‘maatschappelijk initiatief’ en is typisch Nederlands. Naast tulpen, kaas, dijken en drugs staat ons land ook bekend als maatschappelijk betrokkenheid.(NRC, 2016) Hierdoor is fondsenwerven een breder begrip. Middelen hoeven niet meer te bestaan uit geld, hoewel het hier uiteindelijk wel vaak toe leidt.

________________

Sterke beelden

In een zee van informatie moet elke boodschap eruit springen om niet verloren te gaan. Een eerste stap naar erkenning: communiceer met sterke beelden. Communicatie is voor goede doelen dagelijkse kost. Om aan de wereld te laten zien wat je doet, zegt beeld vaak meer dan woorden. Hier maken veel goede doelen maar al te graag gebruik van. Al bijna decennia lang worden ziekte, armoede en honger als beeld gebruikt om traantjes los te weken en geld los te peuteren van een geshockeerd publiek dat een schuldgevoel wordt aangepraat.

________________

Uitdagingen

Als we het over challenges hebben hebben we het over ALS. De welbekende ice-bucket challenge was immens populair en heeft een hoop gedaan voor stichting ALS. In zowel naamsbekendheid als donaties. Vel goede doelen proberen dit succes te evenaren. Jammergenoeg zonder echt succes. De echte succesformule hiervoor is niet bekend. Er wordt wel veel geclaimd en gespeculeerd door vak communicatie professionals. Volgens een gastblogger bij Adformatie is het succes van ALS te wijden aan de combinatie van likeable video content die toegankelijk is en aangejaagd door bekende personen. Echter is dit geen gegeven. Veel uitdagingen verdwijnen in obscuriteit van het internet. Om nooit meer benoemt te worden. Een punt van kritiek op deze vorm van van actie voeren: ze bieden de mogelijkheid om onder een donatie uit te komen. Slagen resulteert in een lagere of geen donatie. Faal je dan betaal je. De wereld beteren zou niet iets moeten zijn wat je met de hand op de knip doet. (Kashmir Hill, Forbes, 2014)

iGive Events

Tegenwoordig heeft bijna elk goed doel een actieplatform. Met zogeheten ‘iGive Events’. Een portaal op de website waar men een eigen inzamelactie kan starten. Crowdfunding door de crowd; voor de organisatie. Door een profiel aan te maken of een koppeling te maken met facebook kun je direct aan de slag. Vul in wat je gaat doen en welk bedrag je daarmee op wilt halen. Vervolgen wordt de actie gedeeld op via de kanalen van de actie-starter (vaak socialmedia). Pluspunt: het genereert bereik en er wordt gewerkt aan een community om de organisatie. Toch loopt het geen storm. Om de acties goed vindbaar te maken moeten de pagina’s van zowel de actie als de actie-starters gepersonaliseerd worden. Dit kost redelijk wat tijd en moeite. Wat een drempel creëert. Daarnaast zijn veel sites niet geoptimaliseerd voor mobile-devices. Dit is zeker een must omdat meer dan 30% van de potentiële donateurs bezoekt de pagina’s via smartphone of tablet.(Kentaa, 2016)

________________

Dualiteit

Sinds de laatste jaren zijn vindt er in de uitingen een verschuiving plaats naar objectiever en ethischer communiceren.(n’GO, 2013) een overgang van een moederende rol van goede doelen naar partnerschappen gericht op hechte samenwerkingen. Maar de weg is nog lang. In campagnes, die gericht zijn op potentiële donateurs, wordt een eenvoudige taal gebruikt om overtuigend en begrijpelijk over te komen. Maar daartegenover staat dat deze hulporganisaties hulpmiddelen proberen te bieden voor complexe problematiek. Tussen deze doelstellingen, fondsenwerving en educatie over het onderwerp, is er duidelijk een conflict. Toch proberen heel wat goede doelen bedien te doen.

Hierdoor zijn de campagnes zijn quasi onveranderd gebleven. De boodschap luidt nog altijd: We hebben uw geld nodig, want het gaat niet goed. Geld is dus nog steeds het antwoord op alle problemen.

________________

Tegen geluid

Niet alles is ‘slecht’. Gelukkig zijn er ook organisaties die een andere richting inslaan. De grens tussen profit en non-profit verdwijnt. Bedrijven integreren namelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid in de visie van hun organisatie. Merken en met name bedrijven worden tegenwoordig steeds vaker afgerekend op hun maatschappelijke groei. Daarmee raken goede doelen hun monopolie op het ‘goed doen’ een beetje kwijt. Vandaag de dag worden bedrijven en hun producten/diensten steeds vaker beoordeeld op eerlijkheid en duurzaamheid. Bedrijven pakken hun maatschappelijke rol steeds meer op. Dit door middel van partnerships met bestaande goede doelen, waarbij waarbij de ene hand de andere wast: bedrijven zorgen voor geld en zichtbaarheid, maar verwachten dan advies en hulp bij veranderingen in de processen. Zo heeft bijvoorbeeld rapper, producer en inmiddels ook filantroop Pharrell Williams een initiatief opgezet waarmee hij oceaanplastic omsmelt in draad. Het merk Nederlandse G-star verwerkt dit in kleding. Zo krijgt het creëert het kledingmerk meer draagvlak voor het goede doel en toont hiermee ook maatschappelijke verantwoordelijkheid.

________________

Caring Dairy

Maar het kan ook zonder partnership: bedrijven worden zelf het goede doel. Deze ‘not only for profit’ organisaties nemen ook zelf de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor eventuele veranderingen in hun processen. Een goed voorbeeld hiervan is het merk Ben & Jerry’s. Dit ijs merkt strijdt voor een betere wereld. Ben & Jerry’s hecht veel waarde aan de herkomst van hun zuivel. In Europa is samen met een melkveehouders een programma opgezet, Caring Dairy, om duurzame richtlijnen voor de melkveehouderij te ontwikkelen die de behoeften van mensen, koeien, melk en de aarde beter met elkaar in balans brengen. Dit programma is een groot succes. In juli 2011 ontving Ben & Jerry’s als erkenning voor Caring Dairy van de onafhankelijke organisatie Compassion in World Farming de Good Dairy Award. Tot op de dag van vandaag zetten zij hun goede werk voort. (Unilever, 2016)

________________

Donateurs van het heden.

Goede doelen zijn immens populair onder de Nederlanders. Zo werd er in 2015 door alle Nederlandse goede doelen ruim 2,2 miljard euro opgehaald. Nederland kent het meeste aantal stichtingen per hoofd van de bevolking, en ruim de helft van de bedrijven doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee heeft Nederland de grootste non-profit sector van de wereld in handen. Volgens de World Giving Index 2016 staan het Verenigd Koninkrijk en Ierland op plaats 1 en 2 van meest gulle landen van Europa, gevolgd door Nederland op de 3e plaats.(7e wereldwijd) (ING nov 2016)

Waarom geven we aan goede doelen?

Zoals we hiervoor gezien hebben zijn zowel bedrijven als goede doelen druk bezig om de wereld beter te maken. Maar daarvoor wil men nog altijd geld hebben van de gewone burger. Veel goede doelen zijn hiervoor afhankelijk van giften en donaties. Dit wordt luid en duidelijk gecommuniceerd. Logischerwijs zijn er ook andere factoren die ervoor zorgen dat mensen van daadwerkelijk doneren. Uit eigen onderzoek, in de vorm van vragen stellen in een online en offline groep, komen er verschillende redenen naar voren.

Tien redenen waarom we geven aan goede doelen.

1. Een goed gevoel!

Veel mensen ervaren doneren aan een goed doel als iets positiefs. Het heeft hen een beter gevoel dan geld uit te geven aan de zoveelste nieuwe aankoop.

2. Persoonlijke betrokkenheid

Mensen gaan sneller doneren wanneer ze zich nauw betrokken voelen bij een bepaald goed doel of project. Vaak gaat dit om goede doelen die met gezondheid te maken hebben.

3. Een doel in het leven hebben: een verschil maken

Veel mensen zijn op zoek naar een doel in hun leven. Ze willen deel uitmaken van iets groter. Men wil proberen een verschil maken en van de wereld een betere plek maken. Aan goede doelen geven is op die manier iets wat zin geeft aan het leven en aan iemands eigenwaarde.

4. Iets terugdoen voor de maatschappij

Mensen willen vaak iets teruggeven aan de maatschappij voor de kansen die zij gekregen hebben.

________________

5. Mensen met dezelfde interesses ontmoeten

Mensen die doneren, kunnen ook meer betrokken worden met een bepaald goed doel. Ze gaan vrijwilligerswerk doen en ontmoeten op die manier andere mensen met gelijkaardige interesses.

6. Fiscaal aftrekbaar

Een grote reden is ook dat donaties recht geven op een fiscaal attest en dus belastingvermindering. Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift ‘terugbetaalt’.(cbf 2017)

7. Gewoon, omdat men het wil

Gelukkig schenken ook veel mensen omdat ze gewoon iets goed willen doen. Men voelt het aan als een intuïtieve behoefte om geld te weg te schenken.

8. Uit schuldgevoel

Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij het zien van het vele leed in de wereld. Ze prijzen zichzelf gelukkig dat het hen niet overkomt, maar er ontstaat toch een soort schuldgevoel waardoor men overgaat tot donaties.

9. Sociale erkenning – reputatie

Het wordt niet vaak toegegeven, maar mensen doneren ook omdat ze zo hopen meer (sociale) erkenning te krijgen en omdat het goed zou zijn voor de reputatie. Je gift wegsteken is overigens helemaal niet nodig. Je motiveert anderen om ook te doneren en je zet je goede doel extra in de kijker door erover te praten en schrijven.

10. Omdat iemand anders het ook doet

Mensen geven ook geld omdat hun vrienden, familie, collega’s het ook doen. Men ervaart het als een sociale druk om niet achter te blijven en dus hetzelfde te doen.

________________

Donateursgedrag

Donateurs kijken tegenwoordig anders naar goede doelen. Hoe kijken ze dan? En wat verwacht de donateur van goede doelen? Kentaa, voorheen Mobillon, is een bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in online fondsenwerven. Zij helpen stichtingen en verenigingen met online fondsenwerving. Daartoe biedt Kentaa online tools voor crowdfunding, peer-to-peer fundraising, fundraising events en online collecteren. Zij zijn het bedrijf achter actie-platformen van o.a. Spieren voor Spieren. Een van de goede doelen waar ik mee heb mogen werken. Zo kwam ik in contact met Maartje van Hoorn, community manager bij Kentaa. Zij wist mij opweg te helpen naar het inkaart brengen van donateurs gedrag.

“Wij als donateurs willen meer betrokkenheid. Meer dialoog bij het goede doel.” – Maartje van Hoorn (community manager Kentaa)

________________

We zijn Kritisch

Wij als donateurs nemen controle over onze relatie met het goede doelen. Als dat niet kan nemen we afscheid. We stappen over of starten zelf een initiatief. Als consumenten zijn we namelijk kritischer geworden. We willen graag de regie over financiële afspraken (Herman Janssen, 2014). Dit zien we in telefoonabonnementen die we steeds bij kunnen stellen. Zo is het ook met goede doelen. We eisen controle. Controle over onze bestedingen. We willen vrij en flexibel zijn en niet gebonden worden door vaste overeenkomsten en verplichtingen.

We willen ons niet meer binden

Het met z’n allen invullen van machtigingen aan goede doelen doen we allang niet meer en we houden bestaande afspraken tegen het licht. De argwaan naar grote professionele organisaties, die vooral oog lijken te hebben voor de eigen doelstellingen is erg groot. Dit komt in o.a. het rapport van ING naar voren. Dit zorgt ervoor dat wij als donateurs de situatie opnieuw gaan bekijken. Mensen zijn nog steeds bereid te geven maar, verleggen hun ‘donatiestroom’ bewust naar organisaties met een geloofwaardige belofte. Naar doelen die aan kunnen tonen dat hun donatie echt het verschil maakt.

________________

Switchen is makkelijk

Het is daarbij steeds eenvoudiger geworden om relaties aan te gaan met het goede doel of om ze juist op te zeggen. Er zijn onafhankelijke websites zoals opzeggen.nl waar dit binnen enkele minuten geregeld is. Steeds meer mensen starten een eigen stichting, als de bestaande doelen niet meer aan hun eisen voldoen. Ook zijn kleinschalige initiatieven van bekenden steeds populairder omdat ze dichtbij, overzichtelijk en betrouwbaar zijn.

We zijn wispelturig

Als donateurs hebben we een actieve band met onze charitatieve partners maar wisselen vaak. Emotie en beleving spelen hierbij een belangrijke rol. De tijd van eeuwige trouw ligt echt achter ons. Onze leefstijlen worden steeds onregelmatiger en relaties worden fragieler. Dat geldt zeker ook voor relaties met goede doelen.(Lieke Brom, 2015) Het aanbod aan mogelijkheden om te doneren is sterk toegenomen. En alleen merken met een sterke propositie zijn in staat om donateurs voor langere tijd aan zich te binden.

________________

Lokaal heeft de voorkeur.

Donateurs geven bij voorkeur lokaal en aan single issue doelen, die aantoonbaar het verschil maken of passen in hun belevingswereld. Mensen geven liever aan concrete projecten dan aan grote hulpprogramma’s. Steeds vaker geldt: hoe specifieker, hoe beter. Er wordt ook meer gegeven als het doel dichtbij is, en wordt aanbevolen door mensen uit de eigen (lees betrouwbare) kring. (Buiting en Rooij, 2011) Deze ontwikkeling gaat ten koste van grote, grote organisaties. In het bijzonder betalen organisaties de prijs als lokale relevantie en loyale netwerken ontbreken en de impact van hun werk op de wereld onvoldoende zichtbaar is.

Rechtstreeks contact

Donateurs leggen rechtstreeks contact met uitvoerende mensen/organisaties, voor directe steun zonder tussenkomst van een ‘goede doelen organisatie’. Doordat men online platformen is gaan gebruiken vallen traditionele middelen weg: het proces wordt simpeler en doeltreffender.(Herman Jansen 2014) Deze ontwikkeling is al zichtbaar in de commerciële sector. Denk bijvoorbeeld aan Bol.com. De rol van tussenhandelaar en lokale boekwinkel is door hen voor een groot deel is overgenomen. Het is een kwestie van tijd voor dit ook in de goede doelen sector gaat gebeuren. Organisaties als Kiva.org en de 1% club werken al jaren op deze manier.

________________

Geen tussenpersoon

Goede doelen zijn hierdoor hun rol als intermediair tussen de donateur en projecten verloren. Mensen reizen en worden ter plekke geïnspireerd door initiatieven, die ze direct steunen. Via internet kunnen mensen zonder tussenkomst van een charitatieve organisaties in contact komen met lokale projecten. Ook de televisie speelt een belangrijke rol: mensen zien bijvoorbeeld een documentaire over plasticsoep, googlen het onderwerp op internet en doneren rechtstreeks aan een lokaal project. Of gaan zelf aan de slag. Net als Joost(12)(hiernaast te zien), die de dag na koningsdag de grachten van Amsterdam leeggevist om zo zijn steentje bij te dragen.(samsam, 2016)

TL:DR(too long didn’t read)

Even samenvattend: Het is mooi te constateren dat ‘geven’ in de nerven van onze maatschappij zit en daar mogen we trots op zijn. Dit digitale tijdperk maakt het voor zowel donateurs en goede doelen makkelijker om met elkaar in contact te komen en hun maatschappelijke bijdrage te leveren. Toch stellen wispelturige donateurs met een gebrek aan vertrouwen de goede doelen organisaties wel voor de nodige uitdagingen. De (potentiële) donateur wil meer betrokkenheid. Meer dialoog bij het goede doel. Om er zeker van te zijn dat zijn of haar inspanningen goed terecht komen.

________________

Terug naar friendraising

Zoals ik aan het begin al vertelde is friendraising niets nieuws. Overgewaaid uit de Verenigde Staten begint friendraising zich inmiddels een beetje te aarden. Een van die pioniers is vera Peerdeman. Vera is senior fondsenwerver bij Nassau Fundraising en Auteur van het Handboek Friendraising. Ze haalde jarenlang sloten geld binnen voor talrijke non-profitorganisaties. Ondanks het succes voelde haar klassieke aanpak structureel fout aan. In een interview met het belgische magazine n’GO zegt ze:

“Ik nam deel aan netwerkactiviteiten en bouwde een waardevol adressenboekje op, maar zodra mijn doel bereikt was, verwaterde het contact met de schenkers. In de USA vertrouwde de manager van een groot bedrijf mij zijn succesvolle strategie toe: ‘friendraising comes before fundraising’. Je werft grotere bedragen als je vooraf persoonlijke aandacht en tijd besteedt. Maar voor mij moest die aanpak verder gaan. De belevingscomponent (de relatie) en de technische component (de fondsenwerving) kan je niet splitsen als twee stappen in een proces. Friendraising is geen techniek, maar een gedrag waarbij je 100% van je tijd aan mensen besteedt. Een langdurige relatie stopt niet na de gift. Friendraising gebeurt ‘all the way’ en niet ‘before fundraising’.” (n’GO sept 2013)

________________

Friendraising in 7 stappen volgens Vera Peerdeman.

1. Beleving van de organisatie in kaart brengen

Probeer zicht te krijgen op hoe betrokkenen, zowel intern als extern, een organisatie beleven. Misschien is hier nog wat werk aan de winkel? Zij kunnen pas ambassadeurs zijn als ze enthousiasme uitdragen.

2. Kennismaking met de organisatie

Hoe komen mensen in aanraking met de organisatie? Een aangename kennismaking kan de basis vormen voor een eventuele vriendschap. De ambassadeurs spelen hier een cruciale rol, maar ook diverse communicatiemiddelen kunnen ingezet worden.

3. Wanneer een vriend?

Vriendschap vergt tijd. In een eerste fase spreken we daarom eerder van relaties. Het is heel belangrijk deze relatie te bestendigen door ze formeel te registreren: vraag iemands e-mailadres, verbind je via sociale netwerken, stuur een nieuwsbrief, … Onderhoud de relaties en behandel je donateurs zoals je vrienden zou behandelen.

4. Geef-relatie formuleren

Friendraising is gericht op het verkrijgen van steun in vele vormen, niet enkel geld. Maak een overzicht van de steun die uw organisatie kan gebruiken.

________________

5. Doelstellingen bepalen

Friendraising kan ingezet worden voor fondsenwerving, maar evengoed om je netwerk uit te breiden, steun of advies te krijgen enzovoort. Niet elke steun vertaalt zich in euro’s, maar formuleer je doelstellingen wel SMART. Maak een implementatieplan om je doelstellingen te bereiken. 7stps.jpg

6. Doelgroepen formuleren

Welke doelgroepen wil je bereiken met je friendraising? Breng je persoonlijke netwerk (familie, vrienden, collega’s etc.) en dat van je organisatie (bestuurders, vrijwilligers etc.) in kaart. Zoek ook nieuwe contacten, maar bedenk dat ook bij friendraising het aloude verkoop principe geldt dat het veel goedkoper is om een bestaande klant een product te doen kopen dan een nieuwe klant.

7. Bepaal je vertrekpunt

Breng een rangorde aan in de contacten die je beoogt en richt je inspanningen in de eerste plaats op laaghangend fruit! Begin klein en groei in friendraising naarmate je succes boekt.

________________

Waarde zonder geld

In een friendraising-relatie is het geld niet het eerste en zeker niet het enige doel. Alles is erop gericht een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor je organisatie. Daarom moet een organisatie evengoed zorg besteden aan haar relatiemanagement van kleine schenkers of andere betrokkenen. Gelijkgestemden kunnen immers zoveel meer samen doen. Een interessant contact, een advies, een gelegenheid om ergens een kennisdeel-sessie te houden. Tijd als vrijwilliger. Al deze dingen scheppen een waardevolle band en kunnen, wie weet, later zelfs geld in het laatje brengen. (handboek friendraising,2011)

Winst voor beide

Deze aanpak blijkt bijzonder succesvol, maar hoe vermijd je dat friendraising pure berekening wordt en je het woord ‘vriendschap’ verkracht? De waarden die onlosmakelijk zijn verbonden aan vriendschap horen ook thuis in de relatie met de potentiële donateur. Het gaat om vertrouwen, gedeelde interesses en aandacht. Maar vooral: vriendschap is geen trucje, je moet het menen! Friendraising richt zich op de één-op-één-relatie die niet gericht is op die eerste gift, maar een langetermijnrelatie wil aangaan, waarbij zowel de organisatie als de donateur zich goed voelt. Wederkerigheid is essentieel voor het slagen van zo’n relatie. Er is winst voor beide. Een donateur krijgt een hechtere band met het project van de organisatie, hij wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten en hij kent de mensen persoonlijk. Daarom geeft hij liever zijn geld aan die organisatie dan aan een andere. Ook de medewerkers van een organisatie winnen bij friendraising. Een simpel bedankje, niet via een callcenter maar door even persoonlijk te bellen, kan leiden tot bijzonder mooie gesprekken waaruit de medewerkers van de organisatie kracht putten, of tot waardevolle informatie voor de organisatie. (n’GO, 2013)

________________

SMART doelstellingen

Klassieke fondsenwervers staan ietwat argwanend tegenover friendraising. De resultaten zijn niet op dezelfde manier meetbaar en de waarde van een vriendschappelijke relatie niet steeds uit te drukken valt in cijfers. Toch betekent dit niet dat friendraising gestructureerd verloopt. Wie zonder plan aan de slag gaat, raakt verstrikt in het netwerken. Ook een friendraiser zal zijn doelstellingen SMART moeten formuleren. Maar omdat het om gedrag gaat, raad ik aan de lat in het begin niet te hoog te leggen. Uit eerste beperkte resultaten kan je al snel kracht putten om verder te gaan.(Vera Peerdeman,z.j)

Zingen zoals je gebekt bent

Friendraising vraagt wat lef om naar buiten te treden, maar ook introverte medewerkers kunnen ermee aan de slag. Niet elk contact hoeft face-to-face te gebeuren. De Aanwezigheid op een evenement, een social media account of een direct mail kunnen evengoed de band versterken. Iedereen is in staat om vrienden te maken, op zijn eigen persoonlijke manier. In een organisatie moet daarom elke medewerker bij deze aanpak betrokken worden. Ook de receptioniste moet doordrongen zijn van de overtuiging dat zij een belangrijke friendraising-rol heeft.

Conclusie:

Consumenten en dus ook donateurs prikken steeds vaker door de marketingboodschap heen. Ze weten echt wel dat een straatwerver een student is die hiervoor betaald krijgt. Het is onecht en dat is voelbaar. Juist bij goede doelen verwacht je toch passie, eerlijkheid, emotie en gedrevenheid. Een organisaties die durft testen met nieuwe vormen van wederzijdse communicatie zal, in mijn ogen, het meest succesvol blijken. Fondsenwervende organisaties moeten durven te luisteren en weer terug te gaan naar de basis. Zo kunnen ze laten zien waarom ze ook alweer op de wereld zijn. Vandaag de dag zijn er namelijk andere prikkels nodig voor de grote massa. Een die snel verveeld raakt en kritisch reageert. Een die zichzelf niet ziet als een wandelende portemonnee. Men heeft behoefte aan een-op-een contact. Het bestaansrecht van goede doelen ligt voor een belangrijk deel in handen van de donateurs. Juist nu de wereld verandert en loyaliteit minder vanzelfsprekend is, wordt het contact met donateurs van levensbelang. Daarom sta je, naar mijn idee, als organisatie sterker met friendraising. Door te investeren in een goede relatie met de donateurs en contacten breng je mensen bijeen. Gelijkgestemden die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Ondanks dat er friendraising niet direct geld oplevert zorgt het toch voor vastigheid op de lange termijn doordat je bouwt aan duurzame relaties. Omdat Friendraising bij ons nog niet zo bekend is, maakt een organisatie die met deze methode aan de slag gaat al snel het verschil.

Sterktes Friendraisers zetten een netwerkersbril op, geen fondsenwerfersbril. Geld is niet het eerste doel. Het contact is vóór alles een positieve ervaring. Dit draagt bij aan het vormen van duurzame relaties.

Friendraising is toegankelijk voor elk lid van de organisatie, ongeacht functie of persoonlijkheid. Iedereen legt maakt vrienden op zijn of haar manier en zonder de remmende fondsenwervingsdruk.

Friendraising is een bijzonder efficiënt alternatief voor fundraising. De aanpak brengt geld in het laatje en zorgt tegelijk voor een positieve beleving voor beide partijen.

Valkuil De verleiding bestaat om friendraising te groots aan te pakken. Friendraising gaat over gedrag en mentaliteit en raakt de cultuur van een organisatie. Maar er is niets moeilijker te veranderen dan een organisatiecultuur. Bescheidenheid is hier op zijn plaat. Doe het daarom rustig aan en neem net niet te veel hooi op de vork. Toch is het wel belangrijk om elke mijlpaal vast te leggen. Hoe klein die ook mag zijn.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.