Essay: Het ontstaan van de Nederlandse taal

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Het ontstaan van de Nederlandse taal
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 396 words. Download the full version above.

Over de hele wereld bestaan er 6000 talen. Je zou het je misschien niet kunnen voorstellen maar vroeger in de tijd van de jagers en de boeren was er helemaal geen taal. Als mensen elkaar iets duidelijk wilden maken deden ze dat via klanken of via gebaren. Mensen zijn waarschijnljk uiteindelijk met elkaar gaan praten, omdat ze samen moest werken bij een grote jacht. Bij zo’n grote jacht was het handig om met woorden snel iets duidelijk aan elkaar te maken. Niemand weet hoe de eerste oertaal heeft geklonken, maar tot nu toe worden er ook nog woorden uit de oertijd gebruikt. Zo heb je bijvoorbeeld het woord mama, dat woord wordt bijna in elke taal met dezelfde betekenis gebruikt. Voor de nederlandse taal zijn vooral de Germanen heel belangrijk geweest, zij bevonden zich in het zuiden van Zweden, Denenmarken en in het noorden van Duitsland. De Germanen trokken zo’n 3000 jaar voor Christus Europa in richting het oosten en ook naar het westen, waar nu Nederland ligt en zij namen hun taal mee en de Nederlandse taal is daar een afstammeling van.
Zo kun je talen vergelijken met een familie. De meeste europese taal stammen af van het Indo-Europees, het is de voorouder van alle europese talen die tot op de dag van vandaag worden gesproken. Uit het Indo-Europees zijn Latijn, Slavisch en het Germaans ontstaan. Uit het Slavisch ontstonden de talen Russisch, Tjechisch en Pools. Uit het Latijn onstonden weer Romaanse talen en dat zijn Frans, Spaans en Italiaans. En als laatste uit het Germaans ontstonden Engels, Duits en Nederlands. Nederlands, Engels en Duits zijn dus eigenlijk broertjes en zusjes. Dit kan je merken door bijvoorbeeld het Germaanse woord: ‘FADAER.’ In het Duits is dat Vater, in het Engels Father en in het Nederlands Vader. Het begin van de Nederlandse taal wordt geschat op ongeveer 700 na Christus. In die periode ging de taal zich afscheiden van de West-Germaanse talen zoals Engels, Fries en Duits en de Noord-Germaanse talen zoals Zweeds, Noors en Deens. De moeder van de Nederlandse taal is Diets, hiervan kan je de woorden Deutsch en Dutch afleiden. Diets betekent ‘van het diet’ en dat betekent dan weer ‘van het volk’. Met andere woorden, het is de taal van het volk.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Het ontstaan van de Nederlandse taal. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/het-ontstaan-van-de-nederlandse-taal/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.