Essay: Hitler aan de macht

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 28, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Hitler aan de macht
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2600 words. Download the full version above.

INHOUDSOPGAVE

– Voorblad
– Inleiding
– Geschiedenis
– Hitler 1e Wereldoorlog
– Het begin van de Oorlog
– Verdere Bezettingen
– Verzet
– Het einde van de 2e wereldoorlog
– Tot Slot

Inleiding
Je hebt natuurlijk al weleens gehoord van Adolf Hitler. In dit werkstuk vertel ik je over hoe hij aan de macht kwam.
In de Tweede Wereldoorlog werden vele mensen bedreigd. Bijvoorbeeld zigeuners en mensen, die anders dachten dan de bezetters. Hitler had alle politieke partijen die het niet met hem eens waren, verboden. Waarschijnlijk ken je het verhaal van Anne Frank en andere Joodse mensen die apart gezet zijn. Als mensen apart behandeld worden, noemen we dat discriminatie. De nazi’s gaven in de Tweede Wereldoorlog de Joden de schuld van allerlei problemen. Tegen hen werd gezegd: `Jullie zijn niet veel waard. Jullie horen hier niet. Joodse kinderen mochten niet meer naar een normale school, niet samen met de andere kinderen. Ze werden apart gezet. Er werden bordjes voor de ramen gehangen met Verboden voor Joden erop. Frisse lucht in het park scheppen mocht ook niet meer. Weer een tijd later moesten ze een gele Davidsster met het woord Jood erop op hun jas dragen, zodat iedereen kon zien dat ze Joden waren. Dan konden ze makkelijker discrimineren

In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de Nazi’s. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland weer een machtig land. Jullie krijgen het goed. Als je mij steunt, krijgt iedereen werk, dit viel goed bij veel mensen omdat er veel werklosen waren, ze hadden ook niet echt een goede toekomst.
Veel mensen waren onder de indruk van Hitler. Ze geloofden wat hij beloofd had. We zullen iedereen laten zien, dat Duitsland het machtigste land in de wereld wordt. We zullen oorlog voeren en omdat wij de sterksten zijn, zullen we winnen. Hitler beweerde dat de Joden de schuld van alle narigheid waren. De meeste mensen geloofden hem. `Ze zijn gevaarlijk voor ons. Ze moeten worden uitgeroeid. Net als alle mensen die anders zijn, zoals zigeuners, homofielen en gehandicapten. Daar hebben we niets aan. Wij hebben niets aan zwakke mensen. Gezonde, sterke Duitsers, dat zijn de sterkste mensen’, zei hij.

Geschiedenis
Adolf Hitler is geboren op 20 April 1889, In een klein dorpje in Oostenrijk genaamd Braunau am Inn. Hitler heeft mee gevochten als ‘Gefreiter’ (Militair) in de Eerste Wereldoorlog, In 1913 werd Adolf Hitler opgeroepen voor militaire dienst in het leger van Oostenrijk. Hitler verhuisde naar München om dienst in het Oostenrijkse leger niet te hoeven verlenen. Hitler zei zelf dat dit was omdat er een te grote variatie aan rassen vocht in dat leger, maar veel historici denken dat hij gewoon de dienstplicht wilde ontlopen. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, schreef Hitler zich in voor het Beierse leger. Hij werd toegelaten, maar had nog een Oostenrijks paspoort. Beieren is een provincie van Duitsland, nu beter bekend als Bayern. De hoofdstad is München.

Hitler in de 1e Wereldoorlog
In het leger werkte Hitler als een boodschapper, die berichten moest doorgeven tussen commandoposten. Daarbij diende hij enkele kilometers achter de gevechtslinie. (Een gevechtslinie is de plek waar de soldaten vechten, meestal in een Loopgravenoorlog, een zoals de 1e Wereld Oorlog Toch maakte hij een aantal grote veldslagen mee, zoals de slag bij Ieper in 1914 en de slag bij de Somme in 1916. Bij deze tweede slag werd hij in zijn been geraakt door een kogel, waardoor hij veel tijd verloor aan herstellen. Hij ontving voor zijn prestaties als boodschapper het IJzeren Kruis. Dit was geen bijzondere medaille in het Duitse leger, maar werd niet vaak uitgedeeld aan soldaten die niet van Duitse afkomst waren, zoals Hitler. Voor Hitler was het dus best bijzonder.

Op 15 oktober 1918 werd Hitler verblind tijdens een gifgasaanval. Terwijl hij in het ziekenhuis herstelde ondertekende Duitsland het Verdrag van Versailles, Duitsland tekende het verdrag waarin ze verklaarden dat de vrede terugkwam, waardoor Duitsland in een economische crisis terechtkwam. Hitler wilde ook al was er een wapenstilstand in het leger blijven dienen en werd door het Duitse leger aangesteld om extremere groepen in München te bespioneren, (Een voorbeeld van een extreme groepering is ISIS). Zo kwam hij in contact met de extreme mensen in die stad. Ze hadden veel ideeën over rassen uitmoorden, en dat pikte Hitler ook op.

In 1919 sloot Hitler zich in München aan bij de toen nog piepkleine Deutsche Arbeitspartei (DAP), Omdat hij erg goed kon praten, en zijn mening beargumenteren werd Hitler snel bekend. Hij wist hoe hij een massa toehoorders moest raken en hypnotiseren, dit in tegenstelling tot zijn onhandigheid in kleine kring. Binnen enkele jaren werd Hitler van een ‘niets’ een publiek ‘iets’. Het ligt voor de hand te concluderen dat hij door deze gave om macht over mensen uit te oefenen ook in eigen ogen steeds groter werd. In 1921 werd hij leider van de partij.

Een bewaard gebleven brief van hem uit 1919 getuigt ervan dat toen al iets van een ‘verlosser’-idee in hem zat: dat hij, Adolf Hitler, de enige was die Duitsland naar een ‘wedergeboorte’ kon leiden. Ook later zei hij meermalen dat hij geloofde door het ‘lot’ te zijn voorbestemd voor zijn rol in de geschiedenis. In zijn laatste jaren versterkte zich die overtuiging alleen maar; het was Hitler of de chaos; hij vereenzelvigde Duitsland met zijn eigen levenslot.

Al eeuwen lang waren elementen van het nationaal-socialisme aanwezig in Duitsland, Oostenrijk en ander Europese landen: nationalisme, socialisme en racisme.
In Duitsland en Oostenrijk ontwikkelden zich een aantal van deze elementen, Dit werd Extremistisch genoemd. Mensen wouden pogingen tot een Holocaust doen, (Totale uitroeiing. bestonden in 1920 ten minste 15 völkerische verenigingen, de meeste opgericht na de oorlog Het waren, net als de DAP in het begin, kleine, onbeduidende groepjes, maar ze verspreidden met elkaar een ongelofelijke hoeveelheid propagandamateriaal. Ook werden er op nationaal niveau pogingen gedaan deze groepen te bundelen. In Trautenau (Polen) bestond sinds 1904 al een nationaal-socialistische partij, die eerst net als Hitlers partij de Deutsche Arbeiter Partei heette, en na de 1e Wereldoorlog haar naam veranderde in de Duitse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij, de DNSAP. Ook de partij van Hitler veranderde van naam en werd de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Contacten tussen de twee partijen startten samen 1 partij begin jaren ’20.

Maar de NSDAP bleek in 1923 te weining voorstanders te hebben en in 1926 werden ze samengevoegd tot één partij, de NSDAP met een Oostenrijkse en een Duitse tak. Hitler werd de enige leider van beide afdelingen.
Ondanks de hooggelegen lat lukte het Hitler de

macht te behouden. Door onder meer agressieve handelingen en Hitlers sprekerstalent groeide het aantal aanhangers spoedig tot enkele duizenden per avond. In plaats van cafés werden nu grote bierhallen afgehuurd voor de samenkomsten en spreekbeurten. De partijaanhang groeide en daarmee de hoop op verandering. Op 9 november 1923 werd op aandringen van Hitler een slecht georganiseerde poging gedaan de macht in Beieren te grijpen en daarna de Republiek van Weimar omver te werpen. Deze Bierkellerputsch, zoals hij genoemd wordt, begon in een bierhal. Daar stelde Hitler, zwaaiend met een pistool, de nieuwe ‘regering’ aan de enthousiaste toehoorders voor, terwijl gewapende groepen mannen strategische gebouwen en instellingen in de stad trachtten te veroveren. Ook Ernst Röhm nam deel aan deze Putsch, die mislukte en waarbij veertien coupplegers en vier politiemensen omkwamen. Hitler werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap, die hij uitzat in de gevangenis van Landsdorf. Al na een jaar, op 20 december 1924 werd hij vrijgelaten. Hij benutte die tijd met het schrijven van Mein Kampf (mijn strijd). In dit autobiografische boek beschreef hij zijn afkomst en jeugd, ook werd in het boek verteld hoe hij dacht over verschillende rassen en religie. zijn tijd in Linz, Wenen en München, zijn ideeën en zijn toekomstplannen. Al enkele maanden na zijn vrijlating in 1924 werd het spreekverbod op de partij in München opgeheven. Waar het verbod op de partij nog wel bestond, en dat gold in het begin voor vrijwel heel Duitsland, werd door middel van gewelddadige provocaties geprobeerd ‘het nieuws te halen’. Dat lukte vaak. Toch werd het verbod in de ene na de andere deelstaat opgeheven. In de media werd steeds meer macht veroverd. Eind jaren ’20 kon de NSDAP uitgroeien tot een grote landelijke partij.

Het begin van de oorlog

Polen werd door Duitsland heel snel verslagen, want de Duitsers hadden een nieuwe manier van oorlog voeren bedacht: De Blitzkreig, (Bliksemoorlog, Oorlog voeren met tanks & andere voertuigen om sneller dan de vijand te zijn)
Met tanks en vliegtuigen konden de Duitsers zich sneller verplaatsen dan de tegenstander.
De aanvallen verliepen zo vlug en heftig door hun beweeglijke en snelle oorlogsvoertuigen, dat de vijand vaak werd verrast en overrompeld.

Verdere Bezettingen

Nadat Polen was veroverd, richtte Duitsland zich op het noorden: Denemarken en Noorwegen.
Daarna werden ook Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk veroverd.
Op Groot-Brittannië werden vervolgens zware bombardementen uitgevoerd, en werden hevige luchtgevechten gehouden. Maar Hitler kreeg Groot-Brittannië niet klein!
Op 10 mei 1940 barstte de chaos ook in Nederland los, er reden Duitse tanks Nederland binnen. Vier dagen later bombardeerden Duitse vliegtuigen het centrum van Rotterdam. Meer dan 600 mensen werden gedood en 80.000 mensen werden dakloos. De Duitse legerleiding dreigde ook andere Nederlandse steden te bombarderen. Op 15 Mei 1940 gaf het Nederlandse leger de strijd op; Nederland werd bezet. De koningin en de regering hadden het land al kort na de Duitse inval in de steek gelaten en hadden de wijk genomen naar Engeland.

Verzet
In de Tweede Wereldoorlog was er veel verzet. Omdat de kranten partijdig waren en het luisteren naar de Engelse zenders verboden was (later moesten de radio’s zelfs worden ingeleverd) maakten veel mensen hun eigen krant. Ondergrondse kranten heetten die. Een paar bleven de hele oorlog lang, zoals Het Parool, en andere waren er maar eventjes.
Sommige mensen schreven letters op de muren. Zoals “OZO” Oranje Zal Overwinnen, de “V” van Victorie of de “W” van Wilhelmina. Mensen veranderden de nieuwe Duitse straatnamen weer. Zo werd Berlijnstraat Moffenstraat. Een mof was een scheldnaam voor de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Die gebruikten de Nederlanders dan ook vaak. Ook droegen Oranjegezinde Nederlanders dubbeltjes waar een haakje achter zat gemonteerd als knopen. Op het dubbeltje stond namelijk het hoofd van Koningin Wilhelmina.
In de oorlog moest iedereen persoonsbewijzen hebben. Vaak werden die door mensen uit het verzet nagemaakt. Die waren dan voor onderduikers of voor zichzelf. Ook werden er vergunningen voor bijvoorbeeld het hebben van een fiets of papieren dat je bij de Duitse politie hoorde allemaal nagemaakt. Heel erg handig voor een overval. Veel mensen uit het verzet hielpen onderduikers aan eten, maar in de oorlog werd het voedsel verdeeld met voedselbonnen. Het was een hele klus om voedselbonnen na te maken. Stelen ging dan een stuk sneller. Het was erg gevaarlijk zo’n overval waar je goed op voorbereid moest zijn en je moet wapens hebben, maar die waren nergens meer in Nederland te vinden. Na de Duitse inval was het verboden om wapens in huis te hebben. Maar in Engeland waren nog wel wapens. Met een speciaal soort apparaat die verbinding maakte met Engeland werd er morsetaal overgebracht. Morsetaal bestaat uit piepjes. Die piepjes werden weer vertaalt naar gewone taal en als alles goed ging werden er vanuit Engeland echt wapens gebracht. Radio Oranje gaf met geheime codes door waar en wanneer die droppingen plaats vonden. Het moest op een afgelegen plek gebeuren waar niemand was. Het gebeurde ’s nachts als het donker was. Dan werd er een teken gegeven met lampen aan de piloot. Dan liet hij zijn lading zakken. Het kwam met parachutes naar beneden. Vaak lukte zo’n dropping, maar soms hadden de Duitsers het in de gaten en schoten ze iedereen dood. Dat kwam vaak doordat ze waren verraden. Maar als zo’n dropping lukte hadden de mensen uit het verzet echt wapens en dan kon de overval beginnen. In Haarlem zat een kantoor die voedselbonnen verdeelde. Het werd vaak overvallen door speciale knokploegen van het verzet. Soms besloot het verzet iemand dood te schieten als er mensenlevens op het spel stonden als er bijvoorbeeld een onderduiker gezien was.
Als je betrapt werd voor al deze dingen, kwam je al snel in de gevangenis van Scheveningen. In die tijd heette het “het Oranjehotel.
”Zo werden er 20.000 mensen opgepakt voor hun verzet. Veel mensen werden door hun verzet doodgeschoten. Andere zaten maanden vast. Niemand van het verzet heeft beseft hoe gevaarlijk het was wat ze deden.
Het zou nog tot 5 mei 1945 duren voordat heel Nederland bevrijd was van de Duitsers. Zuid-Nederland was al in 1944 bevrijd, maar door de geallieerde nederlaag in de Slag om Arnhem het noorden en westen van het land pas acht maanden later. Het westen moest eerst nog door een barre Hongerwinter heen.

Het einde van de Wereldoorlog
De Geallieerden hebben in 1942 geprobeerd om aan land te komen in Frankrijk tijdens operatie Jubilee Deze actie mislukte volledig. Op 6 juni 1944 vielen de geallieerden, na heel veel voorbereiding, de Duitsers aan op de stranden van Normandië, (kust Frankrijk). “D-Day” wordt die dag genoemd. Dat is Engels voor Decision Day, de dag van de beslissing. Het was de eerste dag van Operatie Overlord, het begin van de bevrijding van West-Europa. Eerst wilde Eisenhower, de bevelhebber van de geallieerden, de invasie op 5 Juni houden, maar toen woedde er voor de kust een hevige storm. Eerst landden ‘s nachts parachutisten om een gat in de Duitse linies te maken. En daarna landen er Infanteristen op het strand, een Infanterist is een speciale kustmilitair. Je hebt ook verschillende spellen en films over D-Day.
De parachutisten (paratroepers) moesten in het donker uit een vliegtuig springen om tegen de vijand te vechten. Dit gaf grote problemen. Ze moesten elkaar eerst allemaal zoeken, maar dat ging niet zo snel. Tegen de tijd dat ze elkaar gevonden hadden was een groot deel al gesneuveld. Maar na verloop van tijd braken ze door de Duitse linies heen en drongen steeds verder op. Toch duurde het nog een jaar, voordat heel Europa was bevrijd. Op 8 mei 1945 tekent veldmaarschalk Wilhelm Keitel de overgave van Duitsland. Daar zijn officieren van de Geallieerden bij. Hitlers droom van een duizendjarig rijk ging in rook op en hij pleegde vlak voor de bevrijding zelfmoord in zijn ondergrondse bunker in Berlijn. Dit is in tegendeel niet 100% zeker, er zijn mensen die beweren dat Hitler zijn dood in scene gezet heeft en naar Zuid-Amerika is gevlucht. Dit is echter nooit bewezen.
Heel Nederland vierde feest en het leek dat niks de vreugde meer kon verstoren, maar toch gebeurde er nog iets verschrikkelijks. Op de Dam in Amsterdam waren er nog Duitse soldaten die zich nog niet hadden overgegeven. Op 7 mei (2 dagen na de bevrijding) werd er vanuit een huis in de wilde weg geschoten. Iedereen zocht dekking voor de kogels. Ze schuilden achter lantaarnpalen en een orgeltje dat stond te spelen. Toch vielen er 19 doden en raakten 117 mensen gewond voordat de daders werden gepakt. De slachtoffers die hierbij vielen waren de laatste slachtoffers die de Duitsers maakten in ons land. Het was afgelopen voor de Wehrmacht en na 5 jaar oorlog voeren sjokten Duitse soldaten over de Afsluitdijk terug naar Duitsland.
Op 15 augustus 1945 was de Tweede Wereldoorlog echt ten einde, toen ook Japan zich had overgegeven.

Tot Slot

Wat Hitler heeft gedaan heeft veel invloed gehad op de wereld, vele mensen waren geschokt. Dit kon natuurlijk echt niet.

Tegenwoordig zijn er rechten om de mens te beschermen. We willen dat zoiets wat Hitler heeft gedaan nooit meer gebeurd.

‘Als iedereen zich inzet om de wereld te verbeteren, dan zal dat ook daadwerkelijk gebeuren’

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Hitler aan de macht. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/hitler-aan-de-macht/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.