Essay: Hoe wordt het broeikaseffect versterkt?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 8 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 28, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Hoe wordt het broeikaseffect versterkt?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2289 words. Download the full version above.

Om te beginnen zijn er 2 soorten broeikaseffecten:

– Het natuurlijke broeikaseffect

– Het versterkte broeikaseffect

Het natuurlijke broeikaseffect wordt versterkt door de natuur.

De broeikasgassen die in de atmosfeer zweven, waaronder CO2(koolstofdioxide) en NO2 (stikstofdioxide), laten zonnestaling door, maar kaatsen de warmtestraling van de aarde terug. Met dit broeikaseffect is niks mis. Het zorgt er namelijk voor dat de aarde niet teveel afkoelt. Als dit broeikas er niet zou zijn dan zou de aarde een gemiddelde temperatuur van 18 graden onder nul hebben. Met dit broeikaseffect heeft de aarde een gemiddelde temperatuur van 15 graden boven nul. Dankzij dit broeikaseffect is er dus leven mogelijk op aarde.

Het versterkte broeikaseffect wordt versterkt door de mens zelf.

De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Deze gassen komen in de atmosfeer nadat fossiele brandstoffen, steenkool/aardolie/aardgas, zijn verbrand. Die verbranding komt voor in bijna alles wat we hier op aarde doen.

– huizen verwarmen

– autorijden

– vliegen met een vliegtuig

– in fabrieken werken

Enz.

Bij die verbranding komt ook CO2 vrij en dat gaat de atmosfeer in. De hoeveelheid CO2 is zo groot waardoor de natuur het niet allemaal kan opslaan in oceanen en planten. De koolstofcyclus raakt verstoort en de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer blijft toenemen. Deze broeikasgassen in de atmosfeer gaan steeds meer warmte vasthouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. In de laatste 150 jaar is de temperatuur al met 0,74 graden gestegen. Wetenschappers waarschuwen dat we deze stijging moeten beperken tot een maximum van 2 graden. Als de temperatuur nog meer gaat stijgen dan 2 graden zal dat enorme nadelige gevolgen hebben voor al het leven op aarde.

Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering op aarde?

Problemen door droogte

In Nederland wordt het steeds warmer, veel mensen zullen dit fijn vinden. Maar eigenlijk brengt het heel wat problemen met zich mee. Sommige gewassen zullen minder goed gaan groeien door een tekort aan water. De kans wordt dan groter dat er meer oogsten gaan mislukken. Er zijn verschillende gewassen die slecht tegen hitte kunnen. Andere gewassen zullen juist meer kans hebben om te groeien in ons land. Zo is men laatst begonnen met het planten van olijfbomen in Nederland. Klimaatverandering gaat dus gepaard met verschuiving van klimaatzones. Sommige planten en dieren kunnen zich hieraan niet snel genoeg aanpassen en worden met uitsterven bedreigd. Daarnaast neemt de kans op bosbranden toe. Met name in Portugal en Spanje heeft men daar de laatste jaren veel meer last van gekregen. Ook zullen woestijngebieden groter worden.

Problemen door water

Een belangrijk gevolg van het broeikaseffect is de stijging van de zeespiegel. Dit komt doordat water uitzet als het warmer wordt. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door het smelten van gletsjers en poolijs. Gletsjers zijn grote platen ijs op het land. In de Alpen is duidelijk te zien dat de gletsjers smelten. Het smeltwater gaat via rivieren naar zee. De oceanen worden dus groter. Over de hele wereld genomen is de zee in de afgelopen 100 jaar 10 tot 15 centimeter gestegen. Voorspellingen over de komende 100 jaar verschillen sterk, maar liggen tussen de 30 en de 90 centimeter extra. Hierdoor kan zout zeewater op plekken komen waar het schade aan planten en dieren veroorzaakt. Ook kan het problemen geven voor het drinkwater in kustgebieden. Daarnaast maakt het hoge water de kust kwetsbaarder voor overstromingen. Het gaat miljarden euro’s kosten om de kusten met bijvoorbeeld dijken te versterken.

Ook in de oceanen zelf levert het broeikaseffect problemen op. Diverse diersoorten en ook koraal komt in de problemen doordat zeewater te warm wordt. En doordat de polen kleiner worden, wordt het leefgebied van diersoorten zoals ijsberen en pinguïns kleiner.

Door het broeikaseffect valt er op bepaalde plaatsen meer neerslag en neemt ook de neerslagintensiteit toe. Dit is vooral het geval in sommige landen van West-Europa: Nederland, België, Engeland, Duitsland en Polen. De toename van de neerslag hangt samen met het warmer wordende klimaat. Een warmere atmosfeer kan meer vocht bevatten en een hogere temperatuur leidt dan ook tot meer neerslag (ongeveer 3% meer neerslag per graad warmer). Sommige mensen denken ook dat het aantal orkanen toeneemt door het broeikaseffect. Dit is echter nog niet bewezen.

Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering hier in Nederland?

Het wordt warmer in Nederland en de zeespiegel stijgt. Dit zijn de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland:

De winters worden zachter; het zal minder vaak vriezen.

Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag .

De zomers worden juist droger en heter. Er zijn meer zomerse en tropische dagen.

Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven.

Er is meer kans op overstromingen: de rivieren en riolering kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.

De natuur in Nederland verandert: dieren en insecten die van oorsprong uit gebieden komen waar het warmer is, voelen zich steeds beter thuis in Nederland. Voorbeelden zijn de eikenprocessierups, de kleine heremietkreeft, bepaalde tekensoorten en de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia. Een ander effect is, dat het voorjaar eerder begint: planten bloeien eerder, bomen lopen eerder uit, insecten verschijnen eerder en vogels broeden vroeger in het jaar. Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld voor trekvogels die bij aankomst in Nederland de insectenpiek hebben gemist en onvoldoende voedsel kunnen vinden. Soorten die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden lopen de kans te verdwijnen. Er zijn ook voordelen: we kunnen andere groente- en plantensoorten gaan verbouwen omdat die het in Nederland beter zullen gaan doen.

Hoe is het ontdekt?

In 1896 merkte de Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius op dat de opwarming van de versterkt wordt door verbranding van fossiele brandstoffen. Hij ontdekte dat er een relatie is tussen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en temperatuur. Svante merkte ook op dat de gemiddelde temperatuur op aarde zo’n 15 graden is door de hoeveelheid waterdamp en CO2 die de warmte absorberen. dit staat nu ook bekend als het natuurlijkbroeikaseffect.

Maar hij kwam er ook achter dat een verdubbeling van CO2 concentratie zou leiden tot een temperatuurstijging van 5 graden. Hij en Thomas Chamberlain concludeerden uiteindelijk uit berekeningen dat de toevoeging van CO2 in de atmosfeer versneld wordt door menselijke activiteiten. Al deze bevindingen waren gevonden tijdens een ander onderzoek over de mogelijkheden om de grote IJstijden te verklaren uit de CO2voorraad.

Alle bevindingen werden pas in 1987 bevestigd, dus ongeveer zo’n 90 jaar later.

Hoe werkt het broeikaseffect?

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een klein deel van de zonnestralen worden door de atmosfeer terug naar de ruimte gekaatst, de rest wordt omgezet in warmte. Niet alle warmte blijft op de aarde een gedeelte verdwijnt in de ruimte. Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt gedeeltelijk wordt teruggekaatst. Deze gassen leggen een soort warme deken om de aarde heen.

Doordat de mens ook grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring brengt, wordt het broeikaseffect nog eens versterkt.

Het versterkte broeikaseffect kan een klimaatverandering op de hele wereld tot gevolg hebben. De verenigde naties denken dat klimaatverandering in de 21e eeuw zou kunnen zorgen voor o.a grote overstromingen, extreme weersomstandigheden, droogte en ongeschiktheid van de landbouwgrond.

Wat zijn de economische gevolgen?

Wat kunnen de gevolgen van klimaatverandering zijn in de economie?

Het IPCC voorspelt dat de zeespiegel de komende eeuw met 15 tot 95 centimeter zal gaan stijgen. Dat is niet zo goed nieuws, want bijna de helft van ons land ligt onder de zeespiegel. Ook zal de dreiging van overstromingen niet alleen van de zee komen maar ook van onze rivieren.

Om te voorkomen dat de boel gaat onderstromen moet er onwijs veel geld worden uitgegeven aan het verhogen van de dijken, beschermen van huizen etc.

En als het water echt te hoog word en de dijken het niet kunnen houden of de rivieren overstromen zo erg dat we weg moeten waar we wonen en ergens anders ons leven moeten opbouwen. Dat zal pas echt economische gevolgen hebben.

Hele steden en dorpen met mensen die ergens anders heen moeten, of emigreren naar andere landen.Maar ook moet Nederland rekening gaan houden met grotere en extreme neerslag die kan leiden tot overlast en grotere waterafvoer van rivieren. Ook strengere winters zullen gevolgen hebben (kijk maar naar de winter 2009).

Door de klimaatverandering zullen de temperaturen waarschijnlijk opschuiven naar het noorden. Het toerisme in Nederland zal toenemen in de zomer, met uiteraard meer economische omzet als gevolg.

Maar in de laatste zomer was het al warm vond ik, dus echt relax warm zal het weer misschien niet zijn.

Maar ook zullen de stranden langzaam verdwijnen, dat is ook niet echt goed voor de economie.

Voornamelijk in de zomer zal de economie zijn inkomsten aan het strand missen.

Ook een gevolg van de temperatuursopschuiving is een (mogelijke) verandering in de landbouw.

Als het echt warmer word zullen er misschien tropische vruchten kunnen worden geplant, of hele wietplantages.

Maar de toename van de neerslag kan ook de oogst verprutsen.

Dat zal ook niet zulke leuke gevolgen hebben voor de economie want de bloemen zijn toch wel een behoorlijke omzet elk jaar.

Ik heb het even opgezocht en dat is 4 miljard euro in 2007.

Maar ook droge gebieden zoals ten zuiden van de Sahara in Afrika blijken erg kwetsbaar en kunnen de gevolgen van klimaatverandering nauwelijks opvangen. Toenemende weersextremen, zoals hevige neerslag en langdurige droogte vergroten wereldwijd de kans op overlast en schade.

Het aantal mensen dat leeft in gebieden met ernstig watertekort kan tot 2050 drie tot vier keer zo groot worden als in 1995.

Door de hitte zullen er ook meer doden vallen en er zullen ook minder inkomsten van het toerisme zijn in Zuid-Europa, Spanje zal het klimaat van Egypte krijgen en dus zal het toerisme daar minderen. In Egypte is het in de zomer al 40԰C.

Maar ook in de Alpen zal het wintertoerisme zwaar worden getroffen.

De opwarming van het zeewater kan krachtigere orkanen veroorzaken en een verdubbeling van de stormschade. Superorkaan Katrina richtte in 2005 volgens de Duitse verzekeraar Munich Re voor 125 miljard dollar schade aan. Ook het rapport Stern raamt de kosten van klimaatverandering, als we niets doen, op 5500 miljard euro.

Wat zijn de gevolgen van temperatuurstijging op aarde?

1 graden Celsius

Als de temperatuur met 1 graad stijgt is het noordpoolgebied voor een deel een half jaar ijsvrij en opent daarmee de Noord-West route voor schepen

10 duizenden huizen om de golf van bengalen zullen overstromen

Orkanen beginnen met raken van de Zuid-Atlantische oceaan

Ernstige droogte in het westen van de V.S. zorgt voor een tekort aan graan en vlees markten

2 graden Celsius

Groenlands gletsjers verdwijnen

Er is zoveel ijs gesmolten dat de ijsberen aan het strijden zijn om te overleven

Insecten migreren naar andere landen

Nieuwe bossen wortelen zich in Canadees smeltende toendra (gebied zonder hoge plantengroei)

De eilanden van Tuvalu zijn verloren onder de stijgende getijden van het broeikaseffect

3 graden Celsius

Als de wereld 3 graden opwarmt is de noordpool ijsvrij in de zomer

Het amazone regenwoud droogt uit

De sneeuw toppen van de Alpen verdwijnen

El Nino’s extreme weer patronen worden bestaande toestand

De middellandse zee en delen van Europa belandden in een verzengende zomerhitte

4 graden Celsius

Oceanen stijgen en nemen dichtbevolkte delta’s hun thuis over van een miljard mensen

Bangladesh is weggevaagd

Egypte overspoeld

Venetië ondergedompeld

Gletsjers verdwijnen en sluiten de stroom van zoet water af voor miljarden mensen

Noord Canada wordt een van de meest overvloedige agrarische zones

De hele West-Antarctica ijskap kan ineenstorten en brengt de zeespiegel nog hoger

5 graden Celsius

Twee grote onbewoonbare zones verspreiden zich in gematigde regio’s van de Noord en Zuidelijk halfrond

Een sneeuwpak en grondwater dat de werelds grootste steden voeden (L.A. , Caïro, Lima, Bombay) drogen uit

100miljoen + klimaat vluchtelingen

6 graden Celsius

Van een afstand verschijnen de oceanen misschien als helder blauw maar ze zijn eigenlijk een soort van afval land

Woestijnen marcheren over continent zoals het veroveren van legers

Natuurlijke zomers worden voorkomende gebeurtenissen

Sommige van werelds grootste steden zijn overstroomd en verlaten

Hoe kan je het beperken?

Er is eigenlijk maar 1 maatregel waarmee we op aarde het broeikaseffect kunnen beperken: het verminderen van Co2 uitstoot. Maar omdat we op aarde erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen wordt er veel aandacht gestoken in het vinden van alternatieve energiebronnen.

Een voorbeeld daarvan is kernenergie, maar daar zit ook een nadeel aan. Er komt namelijk radio actief afval van af. Dat moet dus ergens opgeslagen worden en dat gebeurt in grote opslagplaats met dikke muren waardoor het niet kan vrijkomen. Het voordeel van kernenergie is dat er geen Co2 bij vrijkomt dus heeft het geen invloed op het broeikaseffect.

We proberen op aarde ook al jaren duurzame energie te gebruiken, zoals zon- en wind energie. Hierbij ontstaan helemaal geen schadelijke stoffen die invloed kunnen hebben op het broeikaseffect. Maar het zal toch een hele tijd nog duren totdat duurzame energie zover is ontwikkeld dat fossiele brandstoffen overbodig zijn. Wind energie kan bijvoorbeeld alleen worden opgewekt in een gebied waar regelmatig veel wind is, en bijvoorbeeld niet midden in de stad.

Naast het vinden van duurzame energiebronnen moeten we op aarde ook de natuur meer ruimte geven. Bomen en planten zetten namelijk Co2 om in zuurstof. Er zijn genoeg mensen die zich verzetten tegen het kappen van bomen. Zij vinden dat er voor elke boom die gekapt wordt er één moet worden geplant. Maar toch worden er dagelijks hectares regenwoud gekapt.

Als laatst is er nog een manier om het te beperken en dat is door zuiniger met energie om te gaan en ervoor zorgen dat er minder broeikasgassen in de lucht komen. Dat kan door bijvoorbeeld spaarlampen te gebruiken, door minder vaak de auto te gebruiken en door minder te vliegen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Hoe wordt het broeikaseffect versterkt?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/hoe-wordt-het-broeikaseffect-versterkt/> [Accessed 17-06-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.