Essay: Jehova getuigen zijn een christelijke groep die geloofd dat ze zich in hun eindtijd bevinden. Ze willen Jezus Christus zo veel mogelijk na volgen. Ook proberen ze mensen te overtuigen van hun geloof. Dat doen ze door mensen te vertellen over de boodschap van de Bijbel. Over de hele wereld zijn er 8.220.105 Jehova Getuigen. Ze geloven dat je bevrijdt kan worden van de zonde en de dood. Ze moeten dan net zo leven als Jezus en gedoopt worden. Jehova getuigen kennen geen kinderdoop maar dat doen ze als bijna volwassen zijn. Ook vieren Jehova getuigen geen verjaardagen. Bloedtransfusies worden ook geweigerd. Ziekte is een gevolg van Adams zonde. Ziekte kan ook als een test/beproeving worden gezien. Jehova getuigen mogen niet stemmen of betrokken zijn bij een andere politieke partij. Ook mogen ze niet ongehuwd samenwonen.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Jehova getuigen zijn een christelijke groep die geloofd dat ze zich in hun eindtijd bevinden. Ze willen Jezus Christus zo veel mogelijk na volgen. Ook proberen ze mensen te overtuigen van hun geloof. Dat doen ze door mensen te vertellen over de boodschap van de Bijbel. Over de hele wereld zijn er 8.220.105 Jehova Getuigen. Ze geloven dat je bevrijdt kan worden van de zonde en de dood. Ze moeten dan net zo leven als Jezus en gedoopt worden. Jehova getuigen kennen geen kinderdoop maar dat doen ze als bijna volwassen zijn. Ook vieren Jehova getuigen geen verjaardagen. Bloedtransfusies worden ook geweigerd. Ziekte is een gevolg van Adams zonde. Ziekte kan ook als een test/beproeving worden gezien. Jehova getuigen mogen niet stemmen of betrokken zijn bij een andere politieke partij. Ook mogen ze niet ongehuwd samenwonen.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 908 words. Download the full version above.

Jehova getuigen geloven niet in het hiernamaals. Zodra iemand dood is houd diegene op met bestaan. Jehova getuigen geloven niet in de hel. Zodra iemand dood is gaat diegene naar de hemel.

4

Deelvraag 2:

Wat geloven Mormonen en hoe denken ze over het hiernamaals?

Het ontstaan van het mormoonse geloof heeft te maken met een visioen van Joseph Smith. Joseph Smith droomde dat Jezus Christus hem vertelde dat geen een van de huidige kerken op de goede weg zat. Daarom richten hij een nieuwe kerk op met de naam Jezus Christus van de heilig der laatste dagen. Het ontstaan van de Kerk van Jezus Christus van de heilig der laatste dagen gebeurde is 1830. De leden van deze kerk hebben de bijnaam mormonen maar eigenlijk heten ze heilige der laatste dagen. De mormonen hebben 2 belangrijke boeken de Bijbel en het boek van mormonen. Volgens mormonen bestaat de godheid uit drie personen. Deze personen zijn god de vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige geest. Mormonen geloven dat alle mensen geestkinderen zijn god de vader daarom noemen zei elkaar broeder en zuster. Zijn zoon Jezus Christus is volgens de mormonen de schepper van de aarde. De heilige geest heet de taak om goddelijke waarheid te onderwijzen en te bevestigen door middel van gedachten en gevoelens. Net als de meesten kerkelijke genootschappen moeten de leden van de kerk van Jezus Christus en de heilige dagen zich aan de tien geboden moet houden. Ook moeten ze zich houden aan de wet van kuisheid, die houdt in dat seksuele relaties alleen toegestaan zij binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw. Ook mogen ze geen homoseksueel gedrag vertonen en is abortus een zonde tenzij de moeder in gevaar is of dat er spraken is van verkrachting of incest. Mormonen geloven in een leven na de dood. Ze geloven dat er in het hiernamaals drie graden van heerlijkheid zijn, Het celestiale koninkrijk, het terrestriale koninkrijk en het telestiale koninkrijk, en een buitenste duisternis,

• Het celestiale koninkrijk: De hoogste graad in heerlijkheid. Hier gaan mensen van de kerk van Jezus christus en de heilige dagen heen die geen zonde hebben begaan.

• Het terrestriale koninkrijk: hier gaan mensen heen die geen zonde hebben verricht maar geen mormonen zijn.

• Het telestiale koninkrijk: de laagste graad van heerlijkheid. Hier gaan alle mensen heen die geen zonde hebben begaan die onvergefelijk is.

• De buitenste duisternis: Een plaats die volledig afgezonderd is van het licht en de glorie van god. Hier gaan mensen heen die een onvergefelijke zonde hebben verricht.

Deelvraag 3:

Wat zijn de overeenkomsten/verschillen

tussen deze groepen?

Deelvraag 4:

Welke geschriften (tekstgedeelte) liggen aan de basis van het geloof over het hiernamaals bij beide stromingen?

Mormonen:

Mormonen geloven dat er na de dood wel een leven is. Er zijn verschillende uitspraken over het hiernamaals uit de boeken van de mormonen. Hieronder 3 citaten.

‘’Mensen worden goden, Toen we nog bij onze hemelse vader woonden legde hij ons, zijn geesteskinderen een plan voor onze voorruitgang voor. We kunnen worden als hij, verhoging is het eeuwige leven, het leven dat god leidt. Hij leeft in grote heerlijkheid, hij is volmaakt. Hij bezit alle kennis en wijsheid, God is de vader van geestenkinderen. Hij is een schepper. Wij kunnen goden worden zoals hij, dat is verhoging’’

‘’Ook gestorvenen kunnen zich nog bij de heilige van de laatste dagen aansluiten, wanneer hun nakomelingen zich voor hen in een mormonentempel laten dopen. Daarom houden de mormonen zich met een uitgebreide genealogie bezig’’

‘’Onze hemelse ouders hebben voor ons een hemels thuis geschapen dat mooier en heerlijker is dan elke aardse plek. Ze wisten echter, dat we pas over een bepaald punt heen vooruitgang kunnen maken en ons kunnen ontwikkelen, als we ze een tijd verlaten. Ze willen dat we de goddelijke eigenschappen die zij bezitten ook ontwikkelen’’

De mormonen zijn dus best veel bezig met god en het hiernamaals. Ze vinden het belangrijk om in de heerlijkheid terecht te komen.

Jehova getuigen:

Jehova getuigen geloven niet in een leven na de dood ze geloven niet dat mensen een onsterfelijke ziel hebben, wel hebben ze een stoffelijke hemel en een geestelijke hemel.

Volgens de Bijbel: ‘’De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust. Als we sterven houden we op te bestaan. De doden kunnen niets doen, voelen of denken’’

Een belangrijke en bekende uitspraak is ook ‘’tot stof zult gij terugkeren’

‘’God legde aan Adam uit wat er bij de dood gebeurt. Omdat Adam ongehoorzaam was zei god tegen hem: Stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren’’ Voordat Adam, uit stof van de aardbodem, werd geschapen, bestond hij niet. Toen hij stierf keerde hij dan ook terug en hield hij op te bestaan’’

Dit zegt de Bijbel over mensen maar ook over dieren. ‘’zij zijn allen uit het stof ontstaan en zij keren allen tot het stof terug’’

Maar de dood hoeft niet het einde te zijn van alles. Volgens de Bijbel wordt de dood vaak vergeleken met een slaap. Als je slaapt ben je jezelf van niets bewust, als je dood bent ben je dat vaak ook niet. Toch kan god volgens de Bijbel de doden weer tot leven wekken, net alsof hij ze uit een slaap wekt. De dood hoeft dus niet het einde te zijn.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Jehova getuigen zijn een christelijke groep die geloofd dat ze zich in hun eindtijd bevinden. Ze willen Jezus Christus zo veel mogelijk na volgen. Ook proberen ze mensen te overtuigen van hun geloof. Dat doen ze door mensen te vertellen over de boodschap van de Bijbel. Over de hele wereld zijn er 8.220.105 Jehova Getuigen. Ze geloven dat je bevrijdt kan worden van de zonde en de dood. Ze moeten dan net zo leven als Jezus en gedoopt worden. Jehova getuigen kennen geen kinderdoop maar dat doen ze als bijna volwassen zijn. Ook vieren Jehova getuigen geen verjaardagen. Bloedtransfusies worden ook geweigerd. Ziekte is een gevolg van Adams zonde. Ziekte kan ook als een test/beproeving worden gezien. Jehova getuigen mogen niet stemmen of betrokken zijn bij een andere politieke partij. Ook mogen ze niet ongehuwd samenwonen.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/jehova-getuigen-zijn-een-christelijke-groep-die-geloofd-dat-ze-zich-in-hun-eindtijd-bevinden-ze-willen-jezus-christus-zo-veel-mogelijk-na-volgen-ook-proberen-ze-mensen-te-overtuigen-van-hun-geloof/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.