Essay: Management

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 19 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: January 18, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Management
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 5769 words. Download the full version above.

Beoordelingsformulier Leiderschap 1 2017-18

MPNL-LEID1-13

Naam student Florian de Haan

Studentnummer 1717786

Naam docent Celik

Cursus MPNL-LEID1-13

Datum toets

Cijfer

Inhoudsopgave

Opdracht 6 2

Opdracht 16 2

Opdracht 26 3

Opdracht 33 6

Opdracht 35 8

Opdracht 36 8

Bijlage 8

Opdracht 17: Voer een gesprek met iemand uit je omgeving over hun kijk op verantwoordelijkheid en beschrijf ook je eigen visie 21

Opdracht 18: Formuleer een gezamenlijke visie op verantwoordelijkheid 21

Opdracht 19: Korte zelfanalyse 22

Voorbeeld 1 22

Opdracht 20: Timemanagement en doelen stellen 22

Opdracht 21: Maak een planning voor 23

Opdracht 6

Opdracht 6

Wat is de functie van een manager? (literatuuronderzoek, interviews)

Voor sommige mensen is manager een vaag beroep. Echter, managers gaat juist vaak gestructureerd te werk. Managers vervullen verschillende taken binnen een bedrijf of organisatie. Zij verrichten verschillende taken zoals zoals organiseren, plannen, leidinggeven, structureren en monitoren. Bovendien moet een manager over eigenschappen beschikken waarmee hij of zij verschillende vakgebieden kan vervullen.

Bij het organiseren hoort het verdelen van de taken onder de werknemers. Wie gaat wat doen, wie werken er samen en wie gaat er verslag brengen over de vorderingen en/of struikelblokken? Zo kan je bepalen als manager of je de vrijheid geeft om keuzes en beslissingen te nemen of hou je liever alles zelf in de hand.

Een van de andere taken van een manager is plannen. Bedrijven hebben bepaalde doelen voor ogen en het is aan de leidinggevende om d.m.v. goed plannen en het uitvoeren van een goede strategie deze doelen te behalen.

Elke organisatie heeft werknemers nodig om de boel draaiende te houden. Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk werknemers voor een organisatie zijn. Als manager heb je de taak om deze werknemers te coördineren en in een goede richting te wijzen. Het is belangrijk om je werknemers te motiveren door ze af en toe te belonen. Een duidelijke manier van communiceren is van cruciaal belang bij het leidinggeven.

Monitoren is ook van essentieel belang en houdt in dat je de resultaten in een bepaalde periode vergelijkt met de doelen die je in die periode had moeten halen. Uit deze uitkomsten kan je de opmaken of de koers in het bedrijf gaat zoals die zou moeten gaan (Jovato, 2018).

Welke stromingen zijn er binnen management te vinden, zowel in Nederland als in de rest van de wereld? (literatuuronderzoek)

De organisatieleer is een tak van wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag binnen organisaties, de variabelen die dit gedrag veroorzaken ten opzichte van de organisatie en hoe deze organisaties het meest effectief en efficient bestuurd kan worden. De stromingen worden tegenwoordig gerekend tot de bedrijfskunde en is nauwlettend in verband met bedrijfseconomie, arbeidspsychologie en organisatiepsychologie.

In welke branches/ sectoren kun je werkzaam zijn als bedrijfskundige en wat zijn de verschillen? (literatuuronderzoek, interviews)

Een bedrijfskundige kan men typeren als een ‘alleskunner’. Hij of zij weet hoe bedrijven hun organisatie het beste kunnen leiden en geeft hierover advies over hoe deze dan het beste geleidt kan worden. Omdat het zo’n allround-functie is, heeft een bedrijfskundige verstand van technische ontwikkelingen, financiële zaken maar ook van internationale markten. Hij of zij merkt ook op wanneer er problemen zich voordoen en probeert deze dan met een bepaald beleid op te lossen. Dit kunnen problemen van productionele, financiële, commerciële, structurele, technische en sociale aard zijn. Als bedrijfskundige kun je werken in de meest uiteenlopende organisaties binnen sectoren zoals de dienstverlening, overheid, handel, de gezondheidszorg of de industrie( Beroep Bedrijfskundige, 2018).

Welke beroepsverenigingen houden zich (inter)nationaal bezig met het beroep van manager? (literatuuronderzoek)

Er zijn verschillende instituten of beroepsverenigingen waar managers zich bij kunnen aansluiten. Deze verenigingen zijn er om de belangen van de managers te behartigen, om deskundigheid en kennis uit te wisselen en een netwerk te bieden aan de managers die lid zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Het Controllers instituut is een beroepsvereniging van financiële Managers en Controllers. Doelstelling van het Controllers Instituut is door middel van een samenwerkingsverband het kwaliteitsniveau van de beroepsuitoefening door registercontrollers en registeraccountants in het financieel-economisch management te bevorderen. Binnen het Controllers instituut werkt de vereniging van Registercontrollers samen met de vakgroep FINAD (accountants in business) van het NIVRA.

Financials For Financials is een onafhankelijke beroepsvereniging van Controllers en financieel-administratieve Managers met ongeveer 1.100 leden. De leden zijn werkzaam bij organisaties van verschillende omvang in zowel de profit als de non profit bedrijven.

De Vereniging voor Financieel-Economisch Management, is een vereniging voor financiële topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en non-profit instellingen en financieel- economisch deskundigen uit het wetenschappelijk onderwijs. De doelstelling van het FINEM is ‘het vergroten van kennis en inzicht van de leden voor zover betrekking hebbend op financieel-economisch beheer van ondernemingen en niet direct op winstgerichte instellingen’.

Functies en competenties bedrijfskundige

Als bedrijfskundige zijn er veel verschillende functies die je kunt gaan bekleden. Je kunt management- en adviesfuncties bekleden. Dit kan vervolgens weer op verschillende gebieden zoals HRM, marketing, ICT, financiën en zo voorts. Mijn vader heeft bijvoorbeeld eerst een tijd op de marketing afdeling van de Gouden Gids gewerkt. Voor die functie moest hij wel eerst een soort specialisatie in marketing doen na zijn studie. Voor een functie op een marketing afdeling zijn vaak de eisen om communicatief sterk te zijn, analytisch denkvermogen te hebben en om een teamspeler te zijn.

Je kunt als bedrijfskundige op verschillende lagen in de onderneming werken, je kan in dienst zijn van iemand, je kan een positie in het tussenmanagement vervullen, of je kan leidinggevende zijn en de rest van het personeel aansturen. Als je gewoon een werknemer bent binnen een bedrijf zijn de vereisten voor die functie vaak wat algemener dan voor hogere functies. Denk hierbij aan goed zijn met excel, klantvriendelijk, tegen druk bestand, goed kunnen omgaan met deadlines et cetera.

Voor hogere functies in een bedrijf moet je weer andere competenties hebben. Je moet dan in staat zijn om mensen aan te sturen en om te zorgen dat alle neuzen de zelfde kant op staan. Communicatief vaardig en leiderschap skills zijn vereist. Daarnaast is het vaak ook van belang om een charismatisch persoon te zijn. Je moet de werknemers voor je winnen zodat ze graag hun best voor je doen. De vader van Joep is op een gegeven moment zijn eigen bedrijf begonnen met een andere man, Heiwegen Consultancy. Dit is een consultancy bureau in de Autobranche. Hier keek hij dus elke dag naar CV’s van mensen en stelde ze vervolgens voor aan zijn klanten. Hij liet mensen vaak rollenspellen doen om te kijken of ze adaptief genoeg waren om in verschillende onvoorziene situaties te kunnen handelen zoals van hen verwacht zou worden bij de klant.

Een heel andere rol die je kan vervullen is bijvoorbeeld supermarktmanager. Uit een interview bleek dat dit ook een rol is die wij eventueel later zouden kunnen bekleden met onze studie. Hiervoor zijn ook alle bovengenoemde vaardigheden nodig, plus het feit dat je ook constant met klanten te maken hebt, dus klantvriendelijkheid staat ook hoog in het vaandel hier.

Huidige trends

In 2018 zijn er verschillende trends in het bedrijfsleven. De klant wordt steeds kieskeuriger doordat er overal vergelijkingssites zijn en dergelijke. Daarom is het van belang voor retailers om door middel van bovengemiddelde service boven de concurrenten uit te steken.

Op het gebied van ICT is ‘The internet of things’ een trend in 2018. Dit houdt in dat er steeds meer slimme systemen komen die met andere systemen gelinkt zijn. Deze systemen zullen steeds meer worden toegepast in het alledaagse leven,

Ook blijft duurzaamheid gebied winnen. Mensen worden zich steeds meer bewust van het milieu en de verloedering daarvan. Vandaar dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen nog steeds door blijft groeien binnen het bedrijfsleven.

Binnen de autobranche is er een trend gaande die aansluit bij de vorige genoemde trend. Er wordt namelijk steeds meer gereden in volledig elektrische autos.

Economische toekomst bedrijfskundige

Een afgestudeerd bedrijfskundige zal gemiddeld rond de 2500 euro verdienen. Dit salaris is gemiddeld voor een niet gespecialiseerd bedrijfskundige, als je na je studie een master gaat doen of al veel werkervaring hebt zal je salaris natuurlijk al een stuk hoger liggen. Op dit moment is uit ons onderzoek gebleken dat er best veel vraag is naar bedrijfskundige, maar dat er bij vele vacatures wel bij vermeld staat dat werkervaring vereist is. Ook zien we dat bij vele vacatures gezocht wordt naar mensen die ook ervaring hebben met ICT.

Literatuurlijst

bedrijfskunde – na je studie. (z.d.). Geraadpleegd op 29 maart 2018, van https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/mobiliteit/

beroep bedrijfskundige. (z.d.). Geraadpleegd op 1 april 2018, van http://www.tkmst.nl/werken/beroep/1055/bedrijfskundige.html

cijfers en trends. (z.d.). Geraadpleegd op 1 april 2018, van https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/mobiliteit/

salarissen HBO/WO. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2018, van https://www.gemiddeld-inkomen.nl/startsalaris-hbo-wo/

Wat voor werk doet een bedrijfskundige. (2016, 7 juli). Geraadpleegd op 1 april 2018, van https://www.rsm.nl/bachelor/bsc-business-administration-bedrijfskunde/faqs/faq-item/wat-voor-werk-doet-een-bedrijfskundige/

Beroep bedrijfskundige. (2018, 2 maart). Geraadpleegd op 1 april 2018, van http://www.tkmst.nl/werken/beroep/1055/bedrijfskundige.html

Bergman M., Van Der Laan T., Nieuwenhuijse S., Blijsie J.(2016). Lean Six Sigma – Samenzinnig verbeteren.

Jovato, A. (2018, 12 november). Wat zijn de taken van een manager? Geraadpleegd op 1 maart 2018, van https://zakelijk.infonu.nl/management/140801-wat-zijn-de-taken-van-een-manager.html

Opdracht 16

Voor dat ik op het Hbo terecht ben gekomen, kan ik wel concluderen dat ik een relatief turbulent leven heb gehad. Ik heb bijna alle niveaus ondervonden op de middelbare school. Maar voordat ik naar de middelbare school ging, had ik een stabiele thuissituatie en ging het goed met de schoolresultaten. Halverwege groep 8 kwam daar verandering in toen mijn ouders gingen scheiden. Na jaren van ruzie en fysieke conflicten zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en ben ik bij mijn moeder blijven wonen. De periode na de scheiding tot aan de eerste periode in de eerste klas van de havo verliep vreedzaam tot dat ik zelf in de pubertijd terecht kwam. Ik veranderde van een enthousiaste jongen naar een brutale eigenwijze puber. Of deze verandering mede mogelijk is gemaakt door mijn jeugd zet ik vraagtekens bij. Het kan zo zijn dat door de vele conflicten die ik heb meegemaakt, dat ik liever conflicten uit de weg liep en dat ik daardoor koppig was naar degene die mij ergens op wilde aanspreken. Uiteindelijk ben weg gelopen naar mijn vader toe, omdat ik op dat moment voelde dat mijn moeder te veel regels opstelde (wat achteraf gezien zeer logisch was omdat ik in het gareel gehouden moest worden) en ik als kleine puber geen trek in had. Eenmaal bij mijn vader aangekomen ontstond er een nieuwe fase in mijn leven doordat mijn vader zijn vriendin aan mij voorstelde. Deze mevrouw heeft voor een groot gedeelte gezorgd dat ik de man ben geworden die ik nu ben. Als kleine jongen van 12 a 13 jaar kwam ik in huis terecht met een vader die blind was geworden door de liefde en vrouw met een dochter die alleen pools tegen elkaar spraken. Deze periode zie ik als een zwarte bladzijde uit mijn jeugd. Mijn toenmalige ‘stiefmoeder’ heeft geprobeerd om mij tegen mijn vader op te spelen, wat met regelmaat is gelukt. Zo verdwenen er op mysterieuze wijze portemonnees, kleren, telefoons, sleutels en andere eigendommen van mij. Op dit soort momenten ging erg aan mijzelf twijfelen. Er werd zo op mij ingepraat van mijn vader en mijn stiefmoeder dat het allemaal aan mij lag, dat ik ze ook nog ging geloven. Namaten ik ouder werd was ik meer in staat om voor mijzelf op te komen. Ik was inmiddels zelf instaat om mijn eigen was te draaien doordat dat vroeger niet voor mij werd gedaan en ik vaak met vieze kleren rond liep. Op een dag, rond mijn 18e jaar, heb ik toch te moed bij elkaar verzameld en ben ik de confrontatie aangegaan met mijn vader over mijn stiefmoeder. Ik was er op dit moment er 100% van overtuigd dat zij mijn spullen had verstopt. Een dag daarvoor vond ik mijn horloge ergens in de schuur in een doos en op de dag van de confrontatie kwam ik erachter dat mijn kleren uit de wasmand waren verdwenen. Ik heb mijn vader direct opgebeld en hem er mee geconfronteerd dat mijn spullen waren verdwenen en gezegd dat als hij niet weet waar die spullen zijn, alleen zijn vriendin hier achter kon zitten. Mijn vader wilde dit niet accepteren en verweet mij ervan. Dit moment was doorslaggevend voor mij en ik besloot ervoor om mijn vader’s huis te verlaten en bij mijn broer in te trekken. Deze keuze zou mij altijd bijblijven omdat enkele dagen erna mijn vader mij opbelde dat hij toch voor zijn kinderen kiest en zijn vriendin het huis uitzette. Dit was voor mij een onwerkelijke gebeurtenis en ik kon zijn beslissing niet geloven. Ik had jaren naar dat moment toegeleefd en eindelijk was dat moment daar. Door deze situatie heb ik een wijze les geleerd, door vaker uit je comfortzone te treden, je veel dingen voorelkaar kan krijgen.

Een periode die vlak daarna volgde is ook erg bepalend geweest over de persoon die ik nu ben. Mijn periode op de middelbare school was lang leve de lol. Ik ging van de Havo naar de mavo en vervolgens naar Vmbo-kader. Door mijn thuissituatie had ik zo min mogelijk zin om thuis te zijn. Daardoor kwam ik niet aan huiswerk of leren toe. Ik ging veel op straat hangen en haalde veel kattenkwaad uit. In de periode na de middelbare school kwam ik terecht op het Mbo. Dit was het moment dat ik mij realiseerde dat ik niet op dit niveau thuis hoorde en dat ik veel meer in mijn mars had. Halverwege het eerste jaar, ben ik een oude jeugdvriend tegengekomen. Hij sportte al een enige tijd bij een kickboksschool en nodigde mij ook uit om het een keertje te proberen. Deze sport heeft mij veel discipline bijgebracht en heeft mij geleerd dat hard werken wordt beloond. Door veel te trainen kwam ik erachter dat mijn conditie omhoog ging en dat mijn techniek werd verbeterd. Ik ben zeer blij dat ik deze keuze heb gemaakt en heb deze vorm van discipline ook toegepast op mijn studie.

Opdracht 26

Netwerkbijeenkomsten

Maak een overzicht van minimaal drie mogelijke netwerkbijeenkomsten die voor jou relevant zijn, bijvoorbeeld omdat ze een koppeling hebben met een plek waar je stage zou willen lopen. Deze netwerkbijeenkomsten kan je bijvoorbeeld vinden via je studievereniging, via internet, facebook, LinkedIn (en bedrijven die je hierop kan volgen)

Netwerk bijeenkomst 1 Business open

– Wat maakt deze netwerkbijeenkomst interessant voor een bedrijfskundige?

Zakelijke relaties zijn de sleutel tot ‘new business’ en het succes van je bedrijf. Business Open helpt deze relaties op te bouwen en te onderhouden.

– Wat maakt deze netwerkbijeenkomst interessant voor jou als persoon, aansluitend op je ambities? Via deze manier zou je met nieuwe mensen in contact kunnen komen die jouw bedrijf eventueel hogere omzetten kan bieden

Netwerk bijeenkomst 2 Club van 25

– Wat maakt deze netwerkbijeenkomst interessant voor een bedrijfskundige?

Deze club komt met een 2 wekelijks netwerk die op vrijdag ochtend van 9 uur tot 11 uur samen komt in The Pantry met ontbijt. Tijdens de bijeenkomsten staat netwerken, samenwerkingen creëren en ideeën sparren centraal.

Wat maakt deze netwerkbijeenkomst interessant voor jou als persoon, aansluitend op je ambities? Deze bijeenkomsten worden altijd lokaal gehouden. Daarmee worden de gesprekken iets persoonlijker en misschien wat specefieker.

– Hoe zou je het contact leggen tijdens een netwerkbijeenkomst aanpakken? Ik zou van te voren visitekaartjes uitprinten en meenemen en vervolgens uitdelen na een gesprek.

– Welke netwerktips heb je voor anderen? Wees goed voorbereid. Weet wat je wilt vertellen en waarvoor je dit doet. Neem een notitieblok mee voor eventuele aantekeningen.

– Maak een LinkedIn profiel (als je die nog niet hebt) en voeg toe (via print screen en de link). Pasfoto verplicht!

Het bedrijfscontact

Zoek drie bedrijven die jou aanspreken waar je eventueel je stage zou willen doen. Zorg dat het bedrijf aansluit bij de eisen die aan de stage gesteld worden. Als je de eisen niet weet, hoe zou je daarachter kunnen komen?

Beantwoord voor elk bedrijf onderstaande vragen:

1. Heineken

– Hoe kun je het beste contact leggen met dit bedrijf?

Door via Adecco(Uitzendbureau) contact op te nemen dat je stage wilt lopen

– Is er iemand uit je netwerk die je hiervoor kan gebruiken?

Ik zou eventueel via mijn oom daar terecht kunnen komen.

– Hoe zou je jouw toegevoegde waarde voor dit bedrijf omschrijven?

Ik heb sinds mijn 16e al passie voor bier en ik zou graag mijn passie en kennis aan het bedrijf toe willen voegen

– Waarom is dit bedrijf interessant voor jou om stage te lopen?

Als je van je passie je werk kan maken, dan hoef je nooit een dag in leven te werken.

2. Wasserette curaçao

– Hoe kun je het beste contact leggen met dit bedrijf?

Via een vriend van mij waarvan de vader de eigenaar is.

– Is er iemand uit je netwerk die je hiervoor kan gebruiken?

De zoon van de eigenaar is een goede vriend van mij

– Hoe zou je jouw toegevoegde waarde voor dit bedrijf omschrijven?

Op het eiland is nog veel te innoveren wat in Nederland al geringe tijd gaande is. Ik kan de kennis en vaardigheden die hier al bekend zijn daar gaan implementeren.

– Waarom is dit bedrijf interessant voor jou om stage te lopen?

Buiten dat het een leerzame ervaring zou kunnen zijn, is er ook nog eens lekker weer.

3. B&E party service

– Hoe kun je het beste contact leggen met dit bedrijf?

Door mijn oom direct te benaderen

– Is er iemand uit je netwerk die je hiervoor kan gebruiken?

Mijn oom

– Hoe zou je jouw toegevoegde waarde voor dit bedrijf omschrijven?

Als ik daar kom te werken, dan zou het bedrijf echt als een familie bedrijf omschreven kunnen worden. Dat zou een mooi verhaal zijn voor eventuele marketing campagnes

– Waarom is dit bedrijf interessant voor jou om stage te lopen?

Hierbij blijf ik in de regio Amsterdam actief waar ook nog veel te leren valt.

Opdracht 33

Visie paper

In deze paper wordt duidelijk gemaakt met welke visie er naar de toekomst wordt gekeken en wat daar voor nodig is. Hierbij worden situaties geschetst met voorbeelden uit de praktijk en worden d.m.v. internetbronnen en uit boeken informatie gehaald die nodig waren om een visie te schetsen.

De relevante eigenschappen

Voor een bedrijfskundige zijn de eigenschappen die hij of zij bezit tekenend hoe diegene leiding geeft of hoe die reageert op zijn collega. Het is hier van belang dat er een goed beeld geschetst moet worden wat iemand zijn of haar capaciteiten zijn om op die manier iemand zwakke en sterke punten te benoemen. Door de zwakke punten in kaart te brengen, kan er vanaf dat moment een verbeter proces van start gaan om je als bedrijfskundige verder te ontwikkelen.

Als ik dit tot mij zelf betrek vind ik dat ik nog een hoop te leren heb. Ik weet dat ik de potentie heb om een goede leider te worden in de toekomst. Ik ben zeer geduldig en meewerkend en kan wanneer het moet belangrijke keuzes maken. Maar daarnaast zou ik ook nog moeten leren om vaker de confrontatie aan te gaan en daardoor moeten beseffen dat je niet met iedereen vrienden kan blijven.

De professionele attitude

Je houding is van cruciaal belang mits je succesvol wilt zijn in het bedrijfsleven. De attitude die je aanneemt is voor andere doorslaggevend en kan er voor zorgen dat de boodschap verkeerd geïnterpreteerd wordt door de ontvanger. Hierbij het belangrijk dat je je niet alleen verbaal goed verstaanbaar maakt, maar ook non-verbaal de juiste boodschap zend.

Ik zelf vond het zeer interessant om een spiegel voor te krijgen en te zien wat de mede studenten van mij vonden. Hierdoor kwamen mijn sterke en zwakke punten naar voren, wat mij meer inzicht gaf over mijn houding naar hen toe.

De context waarin deze ‘bedrijfskundige werkt

Een bedrijfskundige houdt zich bezig met de markomgeving en de organisatie van verschillende instellingen. Het vakgebied in bedrijfskunde heeft veel overlappingen met andere disciplines zoals bedrijfseconomie, organisatiekunde, marketing en psychologie. Een bedrijfskundige heeft in zijn werkzaamheden dus met veel verschillende soorten vakgebieden te maken.

De werkzaamheden van de bedrijfskundige daarentegen komen over het algemeen neer op het inrichten, managen of veranderen van organisaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om organisatorische, financiële, personeel of marketing vraagstukken die de men als bedrijfskundige moet oplossen. Vragen zoals: hoe kan een onderneming meer winst maken of hoe een grote verandering in een organisatie door te voeren of hoe men het beste een onderneming kan laten opereren op de internationale markt(Bedrijfskundige worden, 2018).

De passie/ de drijfveren

De passie of drijfveer van een bedrijfskundige is belangrijk als het gaat om motivatie. Als men zijn of haar passie of drijfveer verliest kan dat gevolgen hebben voor de toekomstige werkzaamheden die nog verricht moeten worden. Hierdoor kan door gebrek aan motivatie de kantjes er van af gelopen worden. Daarom is belangrijk dat je iets zoekt wat bij je past en iets zoekt waar je een drijfveer in kan vinden.

Mijn passie is naarmate er meer opdrachten gemaakt werden, steeds duidelijker geworden. Ik zelf ben erg gefascineerd door het brouwen van bier. Door deze passie voelt het voor mij, mits ik iets kan vinden in deze branche, alsof ik niet hoef te werken doordat ik met mijn hobby bezig ben.

De onderscheidende kenmerken (waardoor kan een professional zich profileren?)

Zoals in het boek van Covey wordt omschreven, zijn alle 7 eigenschappen voor leiderschap belangrijk. Mocht men alle 7 kenmerken van leiderschap beheersen, kan men concluderen dat diegene een goede leider is. Door zich te profileren als professional moet men over deze onderscheidende eigenschappen beschikken (Covey, 2018).

Om mij als een leider te ontwikkelen moet ik deze eigenschappen op ten duur beheersen en kunnen uitvoeren. Ik wil een goede houding tegenover mijn collega’s hebben en wil met goede bedoelingen de juiste beslissingen kunnen nemen met steun van mijn collega’s. Mocht ik later een eigen bierbrouwerij bezitten, zou ik zeker deze 7 eigenschappen in acht nemen en uitvoeren naar mijn werknemers toe. Alleen door goed leiding te geven, kan men succes behalen.

Slot

Doordat ik nu een duidelijke visie voor ogen heb, kan ik naar te toekomst gaan werken en mijn dromen gaan verwezenlijken. Ik weet waar mijn verbeterpunten liggen en weet ook waarover ik capabel ben. Als leider zijnde moet je over veel kenmerken en eigenschappen beschikken en om als goede leider te functioneren moet er hard gewerkt worden en moet je blijven leren om te groeien.

Bedrijfskundige worden. (2009, 12 november). Geraadpleegd op 1 maart 2018, van https://www.nationaleberoepengids.nl/Bedrijfskundige

Covey, U. N. D. E. F. I. N. E. D. (2018). 7 eigenschappen van Leiderschap (3e ed.). Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff.

Opdracht 35

Opdracht 35: Reflectie Elevator pitch

Reflecteer op je elevator pitch door gebruik te maken van het reflectiemodel van Korthagen. Neem hierin ook de feedback mee van het publiek (studenten en docent). Schrijf dit in het veld “Wat gebeurde er met de anderen”.

Deze kan ik helaas nog niet invullen doordat ik de pitch nog moet geven.

Opdracht 36

Opdracht 36: Reflectie Teamproject

Reflecteer op de uitvoering van het teamproject door gebruik te maken van het reflectiemodel van Korthagen. Kijk hierbij vooral naar jouw aandeel in de samenwerking. Neem de reflectie op het teamproject van het vijfde coachgesprek mee. Schrijf Gebruik de theorie van Belbin, bijvoorbeeld welke teamrol je volgende keer wil uitproberen? Opdracht 31B dient ook als input voor deze opdracht, gebruik hier voorbeelden uit.

Tijdens de eerste periode van het vak Leiderschap had ik het idee dat ik als enige input gaf aan de teamopdracht. Ik maakte een planning, stelde een deadline en had al twee fieldbronnen en kreeg van de andere groepsgenoten geen respons. Dit probeerde ik op te lossen door meermaals aan te geven dat er door iedereen gewerkt moet worden zodat wij gezamenlijk tot een resultaat kunnen komen. Na weken amper input gekregen te hebben en slechte communicatie, ben ik tot de conclusie gekomen om uit het groepje te stappen. In de weken daarna ging de communicatie stukken beter en hebben wij onze teamopdracht naar behoren goed gemaakt. We hadden beide fieldbronnen gevonden, alleen kwamen we erachter dat we de verkeerde teamopdracht maakte en hadden we een opdracht uit de verkeerde reader gemaakt. Dat hadden wij als een tegenslag ervaren, maar zijn er weer bovenop gekomen door er weer opnieuw aan te beginnen met de juiste reader voor ogen.

Bijlage

Opdracht 1: Helder maken van verwachtingen

– Wat zijn je verwachtingen ten opzichte van je professionele toekomst?

Ik verwacht nadat ik mijn studie heb afgerond, binnen 10 jaar zelfstandig ondernemer ben en mijn eigen bierbrouwerij heb met proeflokaal.

– Wat zijn je verwachtingen ten opzichte van je studie (gericht op onderwijsinhoud, onderwijsvorm, medestudenten en docenten, leeropbrengst, gevraagde inzet, prestatieniveau)?

Ik verwacht dat ik nu eindelijk na 2 studies te hebben gefaald, dat ik nu eindelijk mijn propedeuse ga behalen.

– En wat zet je in qua ambitie, tijd?

Voor het behalen van mijn propedeuse heb ik één studiejaar de tijd voor en voor het ondernemerschap geef ik 10 jaar + de studiejaren

– Wat zijn je verwachtingen ten opzichte van de cursus ‘Leiderschap 1’ (wat ben je na het lezen van de cursus wijzer geworden)? (Oriënteer je eerst op de cursus inhoud met behulp van het weekprogramma en de eerste drie hoofdstukken van het boek ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’)

Ik verwacht nadat we de eerste drie eigenschappen hebben behandeld, ik capabel genoeg ben om een proactieve houding aan te nemen, het einde voor ogen zien en dat ik de belangrijke zaken als eerst afrond.

– Wat valt je op als je jouw verwachtingen vergelijkt met anderen?

Ik zie dat iedereen uniek is en dat iedereen verschillende ambities en toekomstperspectieven heeft.

Opdracht 2: Leervragen formuleren

– Wat wil je in deze cursus leren? Betrek ook jouw rol in het team hierbij.

Ik wil dat ik samen met het team alle zeven eigenschappen van leiderschap beheers na het einde van deze cursus

– Waar ben je nieuwsgierig naar?

Hoe het voelt om na twee keer te hebben gefaald, eindelijk een doel te hebben bereikt (propedeuse halen)

Opdracht 3: Beschrijf 3 situaties die onbevredigend waren en reflecteer hierop

Situatie 1

In 2014 ben ik begonnen met het studeren aan een hogeschool in Amsterdam. Ik heb in die periode erg weinig inzet getoond, mede doordat ik liever in de kroeg stond dan dat ik thuis in de boeken zat. Dit onverantwoordelijke gedrag resulteerde in negatief bindend studieadvies en mocht ik daardoor mijn opleiding niet vervolgen. Mijn ouders en vrienden waren diep teleurgesteld in mij. Door die periode ben ik erachter gekomen dat niets van zelf komt en dat als je iets wilt er ook hard voor moet werken.

Situatie 2

Het moment dat ik 18 jaar was geworden wilde ik mijn leven over een andere boeg gooien. Voor die periode ging ik met de verkeerde mensen om die geen ambities hadden om een eerlijk bestaan op te bouwen en wilden mij daarin meetrekken. Gelukkig kwam ik net op tijd een oude jeugdvriend tegen die al jaren aan het kickboksen was in Hilversum. Hij nodigde mij een keer uit en ik was gelijk verkocht. Sindsdien heb ik al vele uren in de sportschool doorgebracht en hebben zij mij ook geleerd wat discipline inhoudt.

Situatie 3

Des te ouder ik werd, hoe meer ik doorkreeg hoe belangrijk een goed netwerk wel niet is.

Ik kwam er steeds vaker achter dat mensen kansen kregen aangeboden die mensen zonder een netwerk niet zouden hebben gehad. Daarom heb ik mijzelf een paar maanden geleden aangemeld als privéchauffeur. Met deze functie kom je met mensen in contact die hoog in bedrijfsleven functioneren. Hierbij vang je belangrijke gesprekken op in de auto en vragen zij nog wel eens om advies (of andersom). Ik weet van andere chauffeurs dat dit de perfecte mogelijkheid biedt om een goed netwerk op te bouwen, doordat mijn collega’s velen aanbieden al hebben gekregen. 

Opdracht 4: Cirkel van invloed en betrokkenheid (eigenschap 1 – Covey)

– Beschrijf een situatie waar je je betrokken bij voelde, maar waar je geen invloed op had.

Ik voelde mij betrokken bij groepsopdrachten, maar ik had geen volledige invloed om de gemoedstoestand van mijn docent die de opdrachten beoordeelde.

– Beschrijf een situatie die nu in jouw cirkel van invloed zit.

Ik voel mij de laatste tijd vermoeid, dus ik heb de mogelijkheid om eerder naar bed te gaan.

– Welke situatie die nu in je cirkel van betrokkenheid zit (en buiten je cirkel van invloed), zou je graag in je cirkel van invloed willen hebben? Wat moet je hiervoor doen?

Ik zou graag een kamer in Amsterdam willen, ik moet hier hard voor werken en zoeken zodat dit mogelijk gemaakt kan worden.

– Koppel de cirkel van invloed aan het reilen en zeilen binnen je opleiding. Waar hebben jullie als studenten wel en waar hebben jullie geen invloed op?

Je hebt invloed op de kans van slagen van je studie door hard te leren, daarentegen heb je geen invloed op de normering die de opleiding geeft.

Welk cijfer op een schaal van 1-10 geef jij jezelf voor je mate van proactiviteit, kijkend naar je studiehouding? Geef twee voorbeelden.

8. Doordat ik door de jaren ben ik gaan beseffen dat keuzes maken belangrijk is en dat je niet moet gaan treuzelen. Dit heb ik mogen ervaren toen mij de keuze werd gegeven om een vliegticket te boeken. Na te lang treuzelen was mijn kans om de desbetreffende vliegreis te boeken verlopen. Een ander voorbeeld die voor velen bekend in oren is, is het aanspreken van een leuke meid. Bij te lang treuzelen kan ze al door iemand anders aangesproken worden en is je kans voorbij en lig je ’s nachts in een foetushouding te huilen.

– Interview als team een 2ejaars student over het onderwerp pro-activiteit en de cirkel van invloed. Hoe heeft dit wellicht invloed op je studieresultaten in het 1e jaar? Noteer jullie belangrijkste bevindingen.

Doe er alles aan om je propedeuse te halen in het eerste jaar. Door dit als motivatie indicator te gebruiken, moet je een proactieve houding aannemen om dit te realiseren.

Opdracht 5: Werken aan pro-activiteit

a. Persoonlijk proactiviteits-assessment

Vul de tabel in. Proactief of reactief – de keuze is aan jou

Je bent het meest reactief als:

Andere jou vertellen wat je moet doen

Je bent het meest proactief als:

Als jij het initiatief neemt en de regie pakt

Een moeilijke uitdaging waar je nu voor staat, is:

Behalen van mijn propedeuse

Je kunt die uitdaging vandaag aangaan en zelf een verandering teweegbrengen door: Keihard te studeren

Iemand in je leven die een heel goed voorbeeld is van proactiviteit, is: Batman

De plaatsen of situaties in je leven waar je vaak proactieve taal gebruikt, zijn:

Werk en school

De plaatsen of situaties in je leven waar je vaak reactieve taal gebruik, zijn:

Thuis of tijdens een taakstraf

Enkele dingen in je leven waarop je invloed hebt:

Slaap en gezondheid

Enkele dingen in je leven waarop je geen invloed hebt:

Vrouwen en het winnen van de loterij

Eén ding in je cirkel van betrokkenheid waarover je je zorgen maakt, is:

Het studeren

Je kunt ophouden je over dat ding zorgen te maken door:

Door meer te studeren

b. Ombuigen en de cirkel doorbreken

– Beschrijf een situatie uit het recent verleden, waar je een tegenslag hebt moeten verwerken. Hoe zou je in een vergelijkbare situatie deze tegenslag kunnen ombuigen in een overwinning?

Ik heb twee tegenslagen te verduren gekregen, beide waren het niet behalen van mijn propedeuse. Ik had dit kunnen ombuigen door meer mijn best te doen op school, door meer te leren en vaker thuis te blijven.

– Eén gewoonte die aan je is doorgegeven en die je graag zou willen veranderen of verbeteren, is:

Lui zijn, meer initiatief tonen

– Deze slechte gewoonte heeft je leven op de volgende manieren beïnvloed:

Te laat beginnen aan een opdracht

– Door die slechte gewoonte te veranderen zal je leven op deze manier anders zijn:

Minder stressvolle situaties.

– Om de slechte gewoonte te veranderen kun je elke dag het volgende doen:

Meer initiatief tonen en wat niet tot morgen hoeft te wachten, vandaag nog doen

c. Denken aan een proactief-persoon

– Een proactief persoon die je bewondert is:

Batman

– Die persoon is een proactief persoon omdat:

Omdat hij er voor zorgt dat het team gevormd wordt en intact blijft.

– Deze proactieve houding heeft de persoon geholpen de volgende obstakels te overwinnen:

Door uiteindelijk zijn aartsvijand te verslaan.

– Dankzij een proactieve houding heeft de persoon de volgende successen geboekt:

Verslaan van de Joker, Pinguïn en Bane.

– Als deze persoon geen proactieve houding had, zou zijn of haar leven er op deze punten anders uitzien:

Dan zou hij niet meer leven en de hele wereld verwoest zijn.

– Een obstakel in je leven dat je ervan weerhoudt je doelen te bereiken, is:

Mijn vrienden die mij elk weekend weer bellen om te gaan stappen.

– Je kunt de proactieve benadering gebruiken om dit obstakel te overwinnen door:

Door mijn eigen keuzes te bepalen en mij niet van mijn einddoel te weerhouden.

COACHGESPREK 2

Deze week staan twee onderwerpen centraal: ‘Begin met het einde voor ogen’ (eigenschap 2 van Covey) en ‘Jezelf beter leren kennen’.

Het is belangrijk om voor jezelf te weten wat je wilt bereiken. Alleen als je dat weet, kun je een weg uitstippelen om daar te komen.

Jezelf goed kennen is belangrijk om succesvol te zijn in je studie en latere werk. Weet jij wat je de wereld te bieden hebt? De opdrachten in deze week dienen ook ter voorbereiding op je pitch in de laatste week. Dan beantwoord je in een presentatie van 1 minuut de vraag: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik.

Opdracht 7: Kijk in de spiegel

– Vraag aan een goede vriend of vriendin om jou in tien zinnen te omschrijven. Noteer deze beschrijving.

Florian, je bent altijd een man van je woord. Je probeert altijd je afspraken na te komen en probeert niet van je eigen mening af te wijken. Je hebt droge humor waar ik van hou en blijft altijd cool onder de stressvolle situaties. Soms moet je je niet te druk maken over bepaalde mensen en moet je zorgen dat je in de tegenwoordige tijd leeft.

– Wat spreekt je aan in de beschrijving?

Het is altijd bijzonder om een spiegel voor gehouden te worden. Wat hier omschreven wordt, zo probeer ik mij ook voor te doen.

– Wat zou je liever anders zien?

Zo als het al wordt omschreven kan ik mij nogal druk maken over bepaalde personen. In mijn hoofd denk ik al drie stappen vooruit, maar in werkelijkheid hebben die gebeurtenissen nog niet plaatsgevonden. Dit kan voor mij bepaalde toekomstige beslissingen belemmeren.

– Vraag één van je teamgenoten wat zijn/haar eerste indruk was van jou.

De eeuwige student die het nog voor de derde keer gaat proberen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Management. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/management/> [Accessed 19-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.