Essay: Mantelzorgers van mensen met dementie …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Mantelzorgers van mensen met dementie ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 387 words. Download the full version above.

Mantelzorgers van mensen met dementie worden zwaar belast (Expertisecentrum Mantelzorg, 2014). Nederland telt 2.6 miljoen volwassenen mantelzorgers, waarvan vierhonderdvijftigduizend zich zwaar tot overbelast voelt. Mantelzorgers zijn mensen die meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden zorg verlenen aan een naaste (twintig procent van de bevolking). Er zijn 1.1 miljoen mantelzorgers die zowel intensief als langdurig zorg dragen (Mezzo, 2014).

In Nederland zijn ongeveer driehonderdduizend mantelzorgers die zorgen voor dementerenden. In de meeste gevallen is dit de partner, die thuis dag en nacht zorg draagt. Gemiddeld verlenen mantelzorgers van dementerenden twintig uur per week zorg, in een periode van gemiddeld vijf jaar (Expertisecentrum Mantelzorg, 2014). De zorg vergt veel permanente aandacht van een mantelzorger. Dit kan uiteenlopen van een dementerende partner die de kraan vergeet dicht te draaien of gesprekken die meerdere malen worden herhaald. Daarnaast hebben mantelzorgers hun eigen zorgen. Geleidelijk aan zien zij de partner veranderen en realiseren zich dat de relatie nooit meer hetzelfde zal zijn. Eenzaamheid en schaamte spelen ook een rol. Mantelzorgers voelen zich vaak niet begrepen door de buitenwereld en schamen zich voor het gedrag van de partners. Partners van dementerenden hebben vier keer zoveel kans op een depressie (Nivel, 2010).

Mantelzorgers van thuiswonende dementerenden hebben behoefte aan aanvullende professionele ondersteuning (Expertisecentrum Mantelzorg, 2014). Uit de tweejaarlijkste Dementiemonitor Mantelzorg is gebleken dat mantelzorgers behoefte hebben aan informatie en voorlichting over dementie, afstemming en communicatie met zorgverleners, meer individuele aandacht voor mantelzorgers en een deskundig team van medewerkers (Peeters, Werkman, & Francke, 2014).

Per ‘?n januari tweeduizend vijftien zijn de wetten ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz) en ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) aangescherpt. De Wlz moet een betere zorg waarborgen, door pati??nten samen met familieleden en zorgondersteuners een zorgplan op te laten stellen. Het doel van de Wlz is dat pati??nten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De wetswijziging Wmo heeft als doel dat gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuningsbehoefte van onder andere mantelzorgers (Rijksoverheid, 2015). Alzheimer Nederland vraagt zich af of dementerenden, na deze wetswijziging, nog op voldoende zorg kunnen rekenen (Alzheimer Nederland, 2014). En wat is de rol van de mantelzorger, met name wanneer de zorgvraag toeneemt en zwaarder wordt? Kan een mantelzorger rekenen op steun van de gemeente en/of van een professionele zorgverlener?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Mantelzorgers van mensen met dementie …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/mantelzorgers-van-mensen/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.