Essay: Minderjarigen achter het stuur

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Minderjarigen achter het stuur
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 980 words. Download the full version above.

Op je zeventiende al in een auto mogen rijden, welke tiener wil dat nou niet? In de auto stappen wanneer je maar wilt en samen met je vrienden door het land reizen. Het hebben van je autorijbewijs staat namelijk voor vrijheid. Sinds november 2011 is dat in Nederland mogelijk. Tieners van 16,5 jaar of ouder mogen vanaf dat moment namelijk al praktijklessen voor de auto nemen. Ik heb mijn autorijbewijs in juni 2015 ook op deze manier behaald en ik kan u vertellen dat deze regeling mij goed bevallen is.

De regeling waar ik zojuist op doelde heet het 2toDrive-programma. Zoals eerder vermeld kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen en kunnen zij vanaf hun 17de verjaardag het praktijkexamen voor rijbewijs B afleggen. Tieners moeten tot hun 18de dan wel nog rijden onder begeleiding van een coach. Uit de cijfers op de site van 2toDrive blijkt dat er inmiddels zo’n 120 duizend 2toDrivers in Nederland onderweg zijn. Daarnaast blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat de helft van alle 2toDrivers minimaal duizend kilometer rijervaring heeft opgedaan op het moment dat ze zonder coach de weg op mogen. Het belangrijkste doel van het 2toDrive-programma lijkt daarmee behaald: in relatief veilige omstandigheden kunnen veel jongeren rijervaring opdoen voordat ze alleen de weg op mogen. Op het eerste gezicht lijkt het 2toDrive-programma een goede regeling die de overheid al veel eerder had moeten invoeren, maar is dat ook zo? Is het 2toDrive-programma echt zo’n succes of brengt het ook negatieve gevolgen met zich mee? Ik bespreek graag de verschillende kanten met u.

Het rijden onder begeleiding van een coach lijkt niet tot gevaarlijke situaties in het verkeer te leiden. Die conclusie is in ieder geval te lezen in een rapport uit 2014 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Het rapport werd geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook komt naar voren dat het slagingspercentage van 17-jarigen hoger ligt en dat het rijden jongeren onder begeleiding veiliger is. Ik weet echter uit eigen ervaring dat het 2toDrive-programma niet altijd even rooskleurig is als het lijkt. Daarnaast zijn niet alle rijinstructeurs even positief en heeft het gevolgen voor het alcoholgebruik.

Uit de cijfers van het CBR uit 2012 blijkt dat jongeren van 17 jaar het beter doen bij het praktijkexamen voor rijbewijs B dan kandidaten boven de 18 jaar. 56 procent van de 17-jarige deelnemers haalde het examen in één keer terwijl dat percentage bij oudere kandidaten op 49,8 procent lag. Daarnaast meldde 1,7 procent van de 2toDrivers die aan het onderzoek van SWOV deelnamen een ongeval te hebben gehad. Dit zijn erg positieve cijfers die wijzen op een goed effect dat het 2toDrive-programma met zich meebrengt.

Daarnaast schijnen tieners veiliger te rijden als een ouder meekijkt. Onderzoekers van de University of Illinois kwamen in 2015 namelijk tot de conclusie dat tieners veiliger rijden op het moment dat ze hun moeder naast zich hebben zitten.

“De aanwezigheid van een ouder verandert de manier waarop een jongere nadenkt over risico’s en daardoor neemt veilig gedrag toe”, stelt onderzoeker Eva Telzer in een eigen publicatie van de universiteit. Volgens het onderzoek trappen jongeren bijvoorbeeld eerder op de rem bij een oranje stoplicht als een ouder naast hen zit.

Daarbij blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2015 dat het 2toDrive-programma eraan bijgedragen heeft dat het aantal jongeren dat op een bromfiets rijdt flink krimpt. Het CBS meldt dat het aantal bromfietsers onder de 20 jaar in de afgelopen 5 jaar met 63 procent is afgenomen . Ook dit lijkt een positieve ontwikkeling aangezien een bromfietser over het algemeen kwetsbaarder is dan een autobestuurder.

Er kleven echter ook een aantal negatieve gevolgen aan het 2toDrive-programma. Zoals ik eerder al aankondigde ben ik ook één van de 120 duizend 2toDrivers die in Nederland onderweg zijn. Ik merk zelf dat er wel eens irritaties kunnen ontstaan tussen mij en mijn coaches. Die irritaties gaan dan voornamelijk over een verschil van inzicht in het juiste handelen. Uit een peiling van Route Mobiel onder 506 deelnemers uit 2013 blijkt dat ruim 50 procent van de deelnemers zich ergert aan passagiers die zich bemoeien met het rijgedrag van de bestuurder.

Daarnaast komen er bij 2toDrive de laatste tijd steeds meer geluiden binnen over rijinstructeurs die moeite hebben met het op de juiste wijze rijles geven aan 16-jarigen. “Bij een ‘moeilijke leerling’ begint het rijles pas echt”, zegt rijles-goeroe Sjaack de Conick dan ook. Het schijnt voor te komen dat ouders hun kinderen verplicht naar de rijles sturen. Marcel Slofstra, rijinstructeur, schrijft in 2013 in zijn column voor het vakblad voor de rijschool dat hij af en toe jongens en meisjes aantreft in de auto die naar de rijles gestuurd worden. Hij sluit zijn column af met de woorden dat 2toDrive een prachtig initiatief is, zolang ouders niet dwingen, maar alleen aanmoedigen.

Tot slot noemt ook SWOV in haar rapportage een nadelig gevolg van het 2toDrive-programma. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat bijna 10 procent van de jongeren wel eens als ‘BOB’ ingezet wordt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reageerde direct op deze uitkomst: “Als 2toDrive definitief ingevoerd zou worden, ben ik dan ook voornemens in de wet een strafbaarstelling voor een begeleider op te nemen die onder invloed is van de rijvaardigeheid beïnvloedende stoffen.”

Al met al blijken er verschillende voor- en nadelen te zitten aan het 2toDrive-programma. Naar verwachting presenteert de SWOV het gehele rapport over de effecten die het 2toDrive met zich meebrengt in 2016. Dan zal er door het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekeken en besloten moeten worden of het 2toDrive-programma definitief ingevoerd wordt. Gezien de het hoge slagingspercentage onder de 17-jarigen en het lage ongevallenpercentage, verwacht ik dat de minister zal besluiten om het 2toDrive-progamma onder de juiste voorwaarden in te voeren.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Minderjarigen achter het stuur. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/minderjarigen-achter-het-stuur/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.