Essay: ntro.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ntro.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 961 words. Download the full version above.

d de mafia is een erg leuk onderwerp zo zijn er diverse films gemaakt zoals ‘the Godfather’ The Untouchables’ en ‘Skarface’ naast deze films zijn er ook heel veel boeken geschreven. tegenwoordig heb je ook veel spellen op internet waarin je als maffiosi kan spelen van boodschappenjongen tot godfather. de Maffia is bij iedereen bekend om romantiek terwijl ze zich vooral bezighouden met moord, afpersing, diefstal en mishandeling. Veel maffiosi zijn opgepakt.

in dit werkstuk gaan we het vooral hebben over de Italiaanse en Amerikaanse maffia. bij het onderwerp gaan we dieper in op Cosa nostra, Ndrangheta en amorra. en bij de americaanse mafia gaan we het vooral hebben over meerdere families.

hoe en waar is maffia ontstaan.

italië/algemeen waar het begonnen is.

mafia begon a ruim voor de 19e eeuw. het van toen sicilië ging toen vooral over landbouw dit was toen vooral in het bezit van adelijke landheren deze hadden meestal de status van baron. deze werken nooit zelf maar lieten al het werk verricht worden door ‘normale’ mensen. deze mochten dan het land gebruiken als ze maar een deel van de oogst en een pachtsom betaalden. landheren hadden dus een groot stuk land en verdeelde dit dus over meerdere boeren. om zeker te weten dat het goed ging met de oogst en dat deze wel genoeg zou opbrengen namen de landheren opzichters in dienst. deze opzichters werden door de landheren ‘chef of ook wel ‘capo’ genoemd.

capo waren het aanspreekpunt voor alles dus voor het verdelen van het water voor het irrigeren en als je een pacht wilt moest je ook tegen en capo praten. het eiland is heel erg droog dus irrigeren was best moeilijk dus wie het water kon verdelen had zeg maar zeggenschap over iedereen aan wie hij water verdeelde. opzichters waren heel vaak corrupt deze hadden vaak meer macht dan de landheren. dit was de basis voor de hedendaagse maffia.

la Cosa nostra.

la casa nostra is de naam van de siciliaanse maffia rond 1837 zijn de eerste beschrijvingen van maffia achtige praktijken in de olijfboomgaarden en olijf handel rondom parlermo. de cosa nostra was een manier van de arme burgers om meer invloed te krijg ter aanzien van rijken. Arbeiders werkten samen om de landeigenaren te saboteren, de landeigenaren pachtten hun grond aan de arbeiders voor hoge pachtsommen. de landeigenaren hadden een tussenpersoon. zij werden capo genoemd en bezaten veel macht. na verloop van tijd werkten de boeren voor de capo’s ze kregen daarvoor geld. in het begin hield de maffia zich vooral bezig met de agrarische wereld maar al snel zagen ze in palermo de mogelijkheden die de stad hen bood. ze dwongen winkeliers beschermingsgeld daarnaast persten ze de mensen af en leenden ze geld tegen hoge rentes. ook hielden ze zich bezig met smokkelen.

Toen in 1922 Benito Mussolini aan de macht kwam probeerde hij de maffia uit te roeien. Veel maffiosi trokken toen naar America vooral naar New York. dit is niet gelukt. de maffia in talie was intussen ook al geslagen naar zuidelijk Italië. de Cosa Nostra waren opgedeeld caties die hun eigen territorium hadden en werkzaamheden hadden. Je had hieronder ook fracties de fracties binnen elke fractie had je weer verschillende families waaronder Corleone, Cantina, Messina en Palermo. Er zijn vaak onderling grote ruzies over macht en geld. er volgden schietpartijen en bomaanslagen. waarbij andere maffiosi en overheids dinaars het doelwit waren. de Corleonesi stond onder leiding van Bernardo Provenzano. Als gevolg werden vele familieleden bang en gingen met de Politie praten. Dit was uitzonderlijk omdat een Maffiosi een zwijgplicht heeft. hier staat de doodstraf op. een van de bekendste Pentito (overloper) van Cosa nostra is Tommaso Buscetta. hij voerde gespekken met Giovanni Falcone, een onderzoeksrechter de belast was met het onderzoek naar de maffia. hij vertelde veel waardoor honoreerden maffialeden werden opgepakt. in 1982 werd hij vermoord doormiddel van een autobom. de Cosa Nostra heeft dit opgeëist. de Cosa nostra leeft nogsteeds en zet tegenwoordig miljoenen om in drugs/wapenhandel.

america:

maffia in de verenigde staten is ook begonnen met een paar mannen uit sicilië deze kwamen in de helft van de 19e eeuw. deze mannen werden in sicilië gezocht voor moord en waren gevlucht naar New York ze waren in 1881 gepakt in New Orleans en uitgeleverd aan Italië. voor een lange tijd werden de families. die meestal apart stukken grond hebben dit is dan hun werkgebied.

economische invloed maffia in Italië. Rond de eeuwwisseling waren er in heel America lokale bendes die zich vooral bezig hielden met het illegale gokken. op 16 januari 1920 ging in America de drooglegging in alle alcoholische dranken werden verboden. hierdoor werd de maffiosi schatrijk, omdat zei illegaal drank America insmokkelden of het zelf produceerden. Er ontstonden grote bendes zoals in Chicago, waar Al Capone de drankhandel in handen kreeg door al zijn concurrenten te vermoorden. in 1929 waren er 5 bendes:

1 De bende van Masseria.

2 De bende van de Castellamaresen.

3 De bende van Al Mineo.

4 De bende van Tom Reina.

5 De bende van Joe Profaci.

in 1930 begon de castellamarese oorlog. de leider werd vermoord en Solvatore Maranzano werd de nieuwe leider. Maranzano organiseerde de americaanse maffia en verdeelde New York over 5 families:

1 Een familie voor zichzelf (Gambino familie).

2 Een familie voor Gaetano Gagliano (later werd dit de Luchese familie).

3 Een familie voor Joe Profaci (later werd dit de Colombo familie).

4 Een familie Salvatore Luciano (later werd dit de Geonevese familie).

5 Een familie voor Joe Bonanno.

de rest van amerca werd later ook nog verdeeld.

zo bleef Capone dus eigenaar van chicago. Maranzano voerde tevens de familie structuur in. hijzelf werd de baas van alle bazen. in 1931 werd Maranzano vermoord in opdracht van Luciano.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, ntro.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/ntro/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.