Essay: Opdracht 1

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Opdracht 1
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 504 words. Download the full version above.

Vraag 1:
Voor het ondersteunen van een praktijkvraag wordt theorie gebruikt. De theorie moet relevant en betrouwbaar zijn voor je stuk. Dus er moet sprake zijn van kwaliteit van informatie. Hoe vindt je deze theorie?
A. Je vult maar één zoekterm voor het vinden van relevante informatie.
B. Je vult meerdere zoektermen in en denkt daarbij aan bijvoorbeeld afkortingen, synoniemen, meerdere talen en bepaalde spellingsvormen.
C. Je vult meerdere zoektermen in en denkt daarbij aan bijvoorbeeld afkortingen, synoniemen, meerdere talen en bepaalde spellingsvormen. Bovendien kijk je bij de bron of er een auteur en een jaar vermeld is om betrouwbaarheid te controleren.

Opdracht C is het juiste antwoord. Als je relevante en betrouwbare informatie wilt gebruiken om je praktijkvraag te ondersteunen moet je weten door wie de informatie geschreven is. Op internet kan bijvoorbeeld iedereen een stuk plaatsen, en als je betrouwbaarheid wilt controleren is het handig om te weten door wie het stuk geschreven is. Als informatie geen auteur heeft maakt het informatie minder betrouwbaar.

Vraag 2:
Voor het zoeken van informatie kun je de zoekmethode gebruiken van de Big6. Wat zijn de zes regels voor het zoeken naar informatie en in welke volgorde zoek je?
A. Welke informatie ga je zoeken  Waar ga je informatie zoeken  Hoe ga je informatie zoeken  Resultaten bestuderen  Resultaten organiseren  Resultaten evalueren
B. Hoe ga je informatie zoeken  Resultaten evalueren  Resultaten bestuderen  Welke informatie ga je zoeken  Resultaten organiseren  Waar ga je informatie zoeken 
C. Welke informatie ga je zoeken  Waar ga je informatie zoeken  Hoe ga je informatie zoeken  Informatie controleren op betrouwbaarheid  Resultaten organiseren  Resultaten evalueren

Het goede antwoord is A. In het boek Wat is onderzoek? van Nel Verhoeven staat op bladzijde 67 een schema die het goede antwoord weergeeft (Verhoeven, 2014).

Opdracht 2

Governance : ‘’ De regels en gedragingen die van invloed zijn op de manier waarop bevoegdheden op Europees niveau worden uitgeoefend, waarbij het met name gaat om openheid, betrokkenheid/participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang’’. (encyclo.nl/begrip/governance, sd)

Deze definitie komt van een website. Het jaar, de auteur en de datum zijn niet gegeven. Dit maakt de website waar de definitie op staat onbetrouwbaar.

Voor een goed ondernemingsbestuur is een klankbordenvisie van belang. Ondernemers kunnen nooit genoeg kennis hebben om zelf een bedrijf te laten draaien. De ondernemers hebben ook advies van anderen nodig. Dit advies kan intern of extern zijn. Daarnaast zijn partners van levensbelang en de accountant is een vijand en vriend binnen een bedrijf. Dit laatste kan betrekking hebben op het feit dat een accountant binnen een bedrijf niet van toegevoegde waarde is. Vaak wordt er dan door een accountant informatie gegeven wat de ondernemer allang weet. (Ven, Lanting, Leliveld, & Smeitink, 2014)

Bibliografie
(sd). Opgehaald van encyclo.nl/begrip/governance: http://www.encyclo.nl/begrip/governance
Ven, M. v., Lanting, G.-J., Leliveld, M., & Smeitink, N. (2014, maart-april). Goed bestuur maar geen code. Controllersmagazine.
Verhoeven, N. (2014). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Opdracht 1. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/opdracht-1/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.