Essay: Opdracht1: Uitleg evolutietheorie (2-3 blz)

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 10 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 28, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Opdracht1: Uitleg evolutietheorie (2-3 blz)
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2860 words. Download the full version above.

Charles Darwin

Charles Darwin, ook wel de vader genoemd van de evolutietheorie, heeft natuurlijke selectie ontdekt. Charles Darwin was opgevoed in een gelovig gezin. Maar door waarnemingen in de rest van zijn leven had hij door dat het bestaan van nieuwe soorten dieren anders ging dan dat hij in zijn religie geleerd had. Charles Darwin wilde door zijn ontdekkingen religie en wetenschap verenigen. Charles Darwin ging van 1831 tot 1836 op wereldreis met een schip, de Beagle.Tijdens deze reis ontwikkelde Charles Darwin zich als een echte natuurkundige. Hij ging langs Australië, Zuid-Amerika, verschillende eilandengroepen in de Indische- en Grote oceaan en het zuiden van Afrika. Tijdens deze reis bestudeerde hij plaatselijke fossielen, dieren , planten en de geologie.

Darwinvinken

Darwin was ook langs de Galapagos eilanden geweest (voor de kust van Zuid-Amerika bij Ecuador). Het zijn vulkanische eilanden met een droog en heet klimaat.En daar ontdekte hij iets heel bijzonders: Op de Galapagos eilanden leefden vinkachtige vogels. Deze waren er waarschijnlijk gekomen omdat er duizenden jaren geleden een hevige storm was en zo kwamen er vinkachtigen op de Galapagos eilanden. De vinkachtige beesten hadden erfelijke variatie in snavelgrootte. Op de Galapagos eilanden waren er op het ene eiland vogels met hele dunne snavels en op weer een ander eiland vogels met dikkere snavels. De eilanden verschilden zeer in bijvoorbeeld begroeiing. Op eilanden waar de vogels insecten uit bijvoorbeeld diepe spleten moesten halen, hadden de vogels langere en spitsere snavels. Dat was dan handiger voor de vogels want dan konden ze hun eten makkelijker verkrijgen. Later kwam Darwin erachter dat dit allemaal door natuurlijke selectie kwam. De nakomelingen van de vogels kregen ook weer (in het geval van het eiland waar de insecten tussen diepe spleten zaten) langere en spitsere snavels. Omdat Darwin deze verschillen in snavelgrootte ontdekt had worden deze vinkachtige beesten ook wel: Darwinvinken genoemd. In de rest van zijn leven bestudeerde hij de voorwerpen die hij heeft meegenomen uit de gebieden waar hij geweest is met de Beagle. Na zijn reis werd hij bekend binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Uit zijn onderzoeken van deze objecten is hij gaan begrijpen hoe evolutie in elkaar zat. In 1838 begreep Darwin hoe de evolutie eigenlijk werkte. Het ging volgens natuurlijke selectie. Maar hij durfde dit idee niet te openbaren.

De origin of species

Toen Charles Darwin in 1859 het boek:’De origin of species’’ uitbracht, veroorzaakte het boek veel opschudding in de wetenschappelijke wereld en in de kerkelijke. Iedereen geloofde toen dat God alle dieren gemaakt had. Maar na het uitbrengen van Darwin’s boek accepteerde de wetenschappelijke wereld zijn theorie snel. In het boek staat onder anderen over natuurlijke selectie

Natuurlijke selectie

Natuurlijke selectie betekent eigenlijk dat de sterkste van het soort (bijvoorbeeld konijnen) overleeft. Als je een groep konijnen hebt die in de loop van de jaren steeds minder eten kunnen krijgen, moet de natuur ervoor zorgen dat die konijnen genoeg hebben aan steeds minder eten. De konijnen die veel eten nodig hebben gaan uiteindelijk dood. Als ze kinderen gekregen zouden hebben, zouden ze waarschijnlijk beter tegen het ‘tekort’ aan voedsel kunnen.

Kunstmatige selectie

Darwin had door dat mensen de principes van natuurlijke selectie toepasten. Deze mensen fokten dieren van een beter ras zodat ze ook betere jongen zouden krijgen.

Seksuele selectie

Darwin had ook nog een andere selectie ontdekt: Seksuele selectie. Seksuele selectie is selectie die gevolg is van de smaak van het vrouwtje. Als een haan een hele mooie hanenkam heeft, en een andere haan en lelijke hanenkam heeft, zal het vrouwtje eerder naar de haan gaan met de mooie hanenkam. Deze haan heeft dus de meeste kans om met het vrouwtje te baren.

Jean-Baptiste de Lamarck

Een andere evolutietheorie is van Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck beweerde dat als je ouders bijvoorbeeld een instrument heel goed konden bespelen, dat het kind van die ouders dat ook goed zou kunnen. Of bijvoorbeeld als een atleet met sterke beenspieren een zoon zou krijgen, zou die zoon ook sterke beenspieren ontwikkelen. Maar uit onderzoeken van Charles Darwin is dus gebleken dat dit niet het geval is.

Opdracht 2: Voorbeeld van evolutie (2-4)

Darwin

Eerst hadden giraffen minder lange nekken. Toen werden er giraffetjes met langere nekjes geboren, deze konden makkelijker blaadjes van bomen eten, hierdoor hadden ze meer kans om te overleven. Sommige kinderen van deze giraffen hebben ook langere nekken, maar sommige ook kortere nekken. de langen en korte nekken geven aan hun kinderen door dat zij ook lange en korte nekken hebben. Deze 2 eigenschappen worden eeuwen doorgegeven. Een van de giraffetjes krijgt weer een langere nek en kan nog meer blaadjes eten, deze heeft dus weer meer kans om te overleven, maar de giraffen die juist met kleinere nekken worden geboren hebben weer minder kans om te overleven. Zo sterven de giraffen met korte nekken langzaam uit en overleven de giraffen met lange nekken. En het hebben van lange nekken wordt nog heel lang doorgegeven en er komen steeds giraffen bij met lange nekken, dus uiteindelijk zijn er heel veel giraffen met lange nekken en heel weinig met korte nekken, want die sterven langzaam uit. je zult tegenwoordig nogsteeds giraffen met lange en korte nekken zien. Maar als je giraffen hun hele leven de hele tijd verzorgt zal het niet meer zo zijn dat er meer giraffen met lange nekken zijn dan korte nekken want de omgeving word dan aangepast op het pakken van het voedsel van de verzorgers en ze hoeven dan geen voedsel meer uit de bomen te halen.

Lamarck

Bij Lamarcks theorie zou de giraffe in zijn leefjaren zich aanpassen aan de omgeving. Eerst was er een giraffe die met een beetje oefenen zijn nek verder kon strekken door de omgeving om de hoger hangende blaadjes te kunnen eten, zijn broertjes en zusjes deden dit niet en een heeft in zijn jaren een ziekte op gelopen waardoor hij zijn nek niet goed kon strekken. De giraffe die hard groeide kreeg kinderen die groter waren deze grotere kinderen groeiden ook weer goed en deze grootte werd ook weer doorgegeven aan de kinderen, deze grootte werd een paar generaties doorgezet en een van die kinderen kon nog harder groeien en dit werd toen ook weer doorgegeven en dit herhaalde zich weer keer op keer en groeit steeds groter. van de langzaam groeiende giraffe werd de grootte niet doorgegeven, want bij de theorie van Lamarck worden alleen eigenschappen die positief op de omgeving zij doorgegeven.

Waarom we denken dat de theorie van Darwin de goede is

Deze theorie is bewezen

Lamarck’s theorie kan niet echt zijn:

Eigenschappen

Eigenschappen kunnen niet doorgegeven worden, een voorbeeld: er is iemand die heel goed kan hardlopen, hij had deze gave niet vanaf zijn geboorte maar heeft hiervoor heel veel getraind hij kan hele lange marathons lopen, uiteindelijk krijgt deze man kinderen met een vergelijkbare vrouw, maar de kinderen van dit paar krijgen de vaardigheid niet om lange marathons te lopen. Volgens de theorie van Lamarck zou deze eigenschap wel worden doorgegeven. hierdoor kon bewezen worden dat deze theorie niet klopte.

Genetica

Vroeger was de wetenschap nog niet zo ver met genetica als nu, nu zijn we veel verder en weten we ook veel meer over genetica. vroeger konden we dus ook niet aantonen dat Lamarck’s theorie niet klopte omdat we nog niet goed genoeg ontwikkeld waren in genetica. Nu zijn we dat wel en kunnen we bewijzen dat de theorie van Darwin wel klopt, maar de theorie van Lamarck klopt integendeel niet. namelijk kunnen alleen genen worden overgegeven en dingen die in je leven doet kunnen dit niet beïnvloeden, dus eigenschappen kunnen niet doorgegeven worden.

Opdracht 3

Timme

Ik geloof in de theorie van Darwin. Ik vind de theorie namelijk erg logisch en de andere theorieën zoals het christendom, het jodendom en de Islam de theorie van kloppen niet niet helemaal in mijn visie.

waarom geloof ik de theorie van Darwin?

De theorie van Darwin zegt dat mensen evolueren in hele lange tijden. Dit lijkt mij erg logisch, namelijk:

Deze theorie is wetenschappelijk bewezen en ik zelf geloof niet in dingen die niet bewezen zijn, want je zult nooit weten of dit echt zo is. en ze hebben bij deze theorie ook daadwerkelijk bewijzen dat het echt zo is gegaan.

Deze theorie legt ons uit waarom we niet volmaakt zijn, we regeren wel veel, maar we weten nog niet alles over de wereld

Dit komt ook een beetje door mijn familie, niemand in mijn gezin en niemand van mijn familie gelooft in een geloof, dus ik ben ook niet echt met een geloof opgevoed.

Waarom geloof ik niet in het ID (Intelligent Design)?

Intelligent Design is een theorie die beweert dat god de evolutie in gang zet. Ze denken dit omdat ze vinden dat er iemand achterzit die geniaal is. Ze vergelijken het met een horloge, een horloge is een complex instrument het zou dus niet in een keer zomaar van zelf gegaan zijn, zelf vind ik dit onzin. Hier zijn een paar redenen waarom:

Ik vind dit een beetje een excuus om bij de tijd te blijven, want de theorie van de evolutie is bewezen en ze konden niets anders dan toegeven.

En waarom was de theorie niet meteen.

Als god de evolutie veroorzaakt, waarom zijn we dan nog steeds niet volmaakt, want ze zeggen dat er een geniaal iemand achter zit

Deze theorie is niet bewezen

God is niet bewezen

Waarom geloof ik niet in het Christendom?

Het Christendom is de grootste religie met 2.1 miljard volgelingen. Het Christendom gelooft in God, hij zou de aarde hebben geschapen en hij zou alles bepalen wat er gebeurt. De Christenen streven vanuit de bijbel, hun geloofsboek, hier staan verhalen geschreven over het handelen van God. alleen geloof ik hier ook niet in, hier ook een paar redenen:

God is niet te bewijzen.

Het is ook niet te bewijzen dat god de aarde en wat er op leeft heeft gecreëerd.

Als god dan daadwerkelijk zou bestaan, waarom zou hij baby’s die net op de aarde zijn straffen door ze dood te laten gaan.

Sommige kerken worden vernietigd, waarom zou God vernietigen wat wij voor hem hebben gemaakt en waar we hem vereren.

De verhalen die in de bijbel staan zijn onwerkelijk, en als hij de dingen kan die in de bijbel staan kan, waarom zijn we nog niet volmaakt.

En zelf ben ik ook niet in een Christelijke familie opgegroeid.

Waarom geloof ik niet in de Islam?

de Islam is de een na grootste religie van de wereld met 1.5 miljard aanhangers. De Islam gelooft ook in een soort “God” van het Christendom maar “God” wordt daar aangeduid met Allah. Het heilige boek voor de moslims is de Koran. waarom ik hier niet in geloof zijn ook een paar redenen voor:

Ook Allah is niet te bewijzen

In de Koran staat dat je geen zelfmoord mag plegen, maar toch doen terroristen dat “in de naam van Allah” waarom zou Allah dit zijn gelovigen aandoen?

Ook staat in de Koran dat de mening van de Koran hetzelfde is als het Christendom en het Jodendom, waarom vechten ze dan tegen deze geloven om hun eigen geloof te verspreiden.

Justin

Zelf ben ik protestants opgevoed. Zelf geloof ik in God. Ik geloof hierin omdat ik er mee opgevoed ben, maar ik ‘geloof’ ook in de evolutietheorie.

We weten niet wie of wat de aarde heeft gemaakt. Maar doordat ik protestants ben opgevoed geloof ik dat God de aarde gemaakt heeft. Er zijn wel verschillende theorieën maar geen van deze wordt bevestigd. Een van deze theorieën is de oerknal. In het heel kort: In het begin was er een klein deeltje die zich opsplitste in nog veel en veel meer deeltjes. Zo is alles ontstaan in het universum (volgens de oerknal).

Ik geloof ook in de evolutietheorie. Dit omdat de evolutietheorie eenmaal bewezen is door Charles Darwin.

Intelligent Design

In het kort: Intelligent Design is een geloof waarbij mensen geloven dat God de hand heeft gehad in de evolutie van dieren. Ik geloof niet in intelligent Design:

Het is eigenlijk een beetje bewezen door de evolutietheorie van Darwin dat het niet kan dat God de hand heeft gehad in de evolutie.

Intelligent Design is een vrij recent geloof. Zoals het plaatje hiernaast aangeeft is het zo dat ze de conclusie al klaar hebben liggen en nu de feiten er bij moeten verzinnen.

Islam

De Islam lijkt op zekere punten op het Christendom. De Islam heeft één god (Allah). De Islam en het Christendom hebben allebei een heilig boek:

Islam: de Koran

Christendom: de Bijbel

Op een punt ben ik het niet ‘eens’ met de Koran:

In de Koran staat dat Mohammed de laatst overgebleven profeet is. Mohammed kreeg een boodschap van Allah om mensen ervan te vertellen hoe ze moesten leven. In de Bijbel staat dat Jezus de opvolger is van God.

Boeddhisme

Het Boeddhisme handelt over lijden en hoe we er vanaf kunnen komen. Het Boeddhisme gelooft niet in een god maar in een mens.

Ik geloof niet in het Boeddhisme:

Het Boeddhisme gelooft in een mens en ik in God.

Een Boeddhist moet somber en zuiver leven. Dit hoeft niet van het Protestantisme.

Het Boeddhisme gelooft in reïncarnatie (wedergeboorte). Dit betekent eigenlijk dat als je bent overleden dat je weer geboren wordt. Ik geloof niet in reïncarnatie omdat ik protestants ben en daar geloven we niet in reïncarnatie.

Lamarckisme

Ik ben het niet een met het Lamarckisme omdat:

Het is bewezen dat de evolutietheorie van Lamarck niet klopt.

Opdracht 4: Evolutie van de mens (3-? blz)

Biologie Evolutiewerkstuk

Vanaf ongeveer 71.000 v.Chr. tot 70.000 v.Chr. gingen de ‘mensen’ toen ‘mensapen’ zich verspreiden over de wereld. Ze begonnen in Afrika. De leefomstandigheden begonnen te verslechteren in Afrika, daarom gingen ze zich verspreiden.

120.000 tot 90.000 v.Chr: ‘mensen’ gaan naar het Midden-Oosten

120.000 tot 80.000 v.Chr: ‘mensen’ komen aan in Zuidoost-Azië

45.000 v.Chr: ‘mensen’ komen aan in West-Europa

45.000 v.Chr: ‘mensen’ komen aan in Australië

40.000 v.Chr: ‘mensen’ steken naar Tasmanië over

35.000 v.Chr: ‘mensen’ breiden uit naar de Arctische gebieden

14.000 v.Chr: ‘mensen’ komen aan in Amerika

Australopithecus afarensis

De allereerste mensachtigen leefden ongeveer drie en een half miljoen jaar geleden in het oosten van Afrika. Ze waren rond de 1,30 meter lang en wogen rond de 35 kilo. Omdat mensen van de apen afstammen, waren de allereerste mensen nog bijna niet geëvolueerd. Hun schedel was ongeveer gelijk aan dat van een chimpansee. Onderzoekers vonden in 1974 in Ethiopië resten van een skelet, de Australopithecus afarensis. Deze ondezoekers hebben het skelet Lucy genoemd. Later waren er nog meer botten van dezelfde soort mens. Uit onderzoek is gebleken dat Lucy rechtop liep. De Australopithecus afarensis leefde in bossen en savannes met rivieren en meren. Als eten zochten ze naar vruchten, zaden, noten en dode beesten. In de nacht sliepen ze in een soort van nesten in bomen.

Homo habilis

Er waren nieuwe soorten mensen ontstaan uit Oost-Afrikaanse voorouders. Deze noemen wij: Homo habilis. Deze mensachtigen waren de eerste mensen die stenen werktuigen gebruikten. Hiermee schraapten ze bijvoorbeeld vlees van karkassen af. Deze mensachtigen leefden van drie tot ongeveer anderhalf jaar geleden in Afrika. In 1958 vond Louis Leakey de schedel van een mens-aap op de Australopithecus leek. Deze schedel is in Tanzania gevonden en de soort is uiteindelijk de Homo habilis geworden.

Homo erectus

De Homo erectus leefde gelijktijdig met de Homo habilis. De Homo erectus was eigenlijk de eerste rechtopstaande mens. Deze mensen vonden het vuur uit en gebruikten -net als de homo habilis- stenen werktuigen. De homo erectus waren echte jagers en vissers. Ze leefden dan ook in de buurt van waar ze konden jagen en vissen. Als er bijna geen dieren in de leefomgeving van de homo erectus waren, gingen ze naar een ander gebied toe waar wel genoeg beesten leefden. Deze mensen hadden geen kin, een schuin voorhoofd ,een vooruitstekend gezicht en dikke wenkbrauwbogen. Ze waren rond de 1,35 meter en hun hersenen waren rond de 600 cm3.Deze mensen gingen zich verspreiden over de hele wereld. Skeletten van deze menssoort zijn gevonden in Afrika en in Azië. In Europa zijn er ook resten gevonden van waarschijnlijke mensachtigen die afstammen van de Homo erectus zoals:

Cro-Magnon mensen. Deze mensen waren jagers maar ook boeren. Ze verbouwden gewassen om op te kunnen eten en ze deden aan veeteelt.

De neanderthalers: deze mensen leefden ongeveer 30.000 jaar geleden. Deze mens leefden eigenlijk als een soort jager-verzamelaar. Ze joegen op wilde beesten en verzamelden zaden, noten en vruchten. Deze neanderthalers zijn uitgestorven maar we weten niet hoe.

De eerste vondsten zijn tussen 1889 en 1893 gedaan. De vondsten zijn door Eugène Dubois gedaan. Daarna, in 1927 in China zijn er vondsten gedaan door Davidson Black.

Homo Sapiens

Letterlijk: Denkende mens. Een team van onderzoekers vond een schedel in de Rode Zee. De onderzoekers zeiden dat de schedel wel 1 miljoen oud zou zijn. De onderzoekers berekenden dat deze mens een schedelinhoud had van 750 tot 800 cc. Nu hebben wij een schedelinhoud van rond de 1400 cc. De schedel is nu eivormiger dan de Homo Erectus. Ook hebben de Homo Sapiens een smaller gezicht dan de Erectus

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Opdracht1: Uitleg evolutietheorie (2-3 blz). Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/opdracht1-uitleg-evolutietheorie-2-3-blz/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.