Essay: …Is mijn ideale baan er straks wel?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ...Is mijn ideale baan er straks wel?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1028 words. Download the full version above.

“Wat wil je later worden?” een vraag die al op de basisschool gesteld wordt aan kinderen. Eigenlijk word er dan al aan je gevraagd of je al weet wat jouw ideale baan zou zijn. Deze vraag wordt regelmatig herhaald in je leven. De keuze die je maakt naar een middelbare school heeft er mee te maken. Na de middelbare school wordt het echt concreet, welke vervolgopleiding kies ik. Dan wordt er ‘definitief’ aan je gevraagd wat je de rest van je leven wil gaan doen.

Ook aan mij hebben veel mensen dit gevraagd. Na verschillende vervolgopleidingen wist ik het dan eindelijk, leraar. Ik wil kinderen les geven, ze klaarstomen voor de wereld. Aangemeld voor de PABO en na mijn eerste dagen op stage wist ik dat dit het voor me was.

Helaas hoor je vervolgens dat de baankansen niet zo groot zijn. Er zijn namelijk veel leerkrachten die niet aan het werk komen. Dan ga je bij jezelf denken of je de juiste keus hebt gemaakt. Weten wat je ideale baan is, dat is mooi, maar het is toch wel handig als die ideale baan dan ook wel beschikbaar is.

Staatssecretaris Dekker denkt van wel. Hij zegt dat er vanaf 2016 veel leerkrachten nodig zijn. Veel leerkrachten zouden met pensioen gaan., andere zouden de overstap maken naar een andere baan. Hij riep studenten die aan de PABO studeren om hun studie af te maken. Anders zouden er namelijk grote lerarentekorten komen.

In 2014 wilde Dekkers banen creëren voor beginnende leerkrachten. Hij heeft hiervoor 150 miljoen euro vrijgemaakt. Doel van zijn plan was om jonge leerkrachten aan het werk te krijgen voordat ze in een ander beroepenveld aan de slag gaan. Staatssecretaris Dekker heeft eind 2014 echter moeten toegeven dat hij niet wist of het geld ook daadwerkelijk gebruikt is om de 3000 beoogde banen te creëren.

Fred Ruijling, projectleider van PON Primair, denkt hier echter anders over. Hij gelooft niet dat er een groot lerarentekort zal komen. De populatie in Nederland daalt en daardoor ook het aantal leerlingen op de basisschool. Er zullen dus minder klassen komen en daardoor zijn er ook minder leraren nodig. Dit is nadelig voor startende leerkrachten omdat zij dus minder snel aan het werk komen.

Vooral in de zogeheten ‘krimpregio’s’ voorziet hij een lerarenoverschot.

Zelf ben ik in 2007 voor het eerst met dit vraagstuk in contact gekomen. Toen ik begon op de PABO in Veghel ging het er al regelmatig over. Net zoals nu was toen ook de grote vraag of je, als je afgestudeerd bent, een baan zou kunnen vinden.

Toentertijd werd al gezegd dat er een lerarentekort aan zou komen. Dit lerarentekort zou er echter niet pas zijn in 2016, zoals nu gezegd wordt, maar in 2010. Op stages werd echter gezegd dat dit al meer dan 20 jaar verteld werd.

Zelf ben ik gestopt met de PABO in Veghel en later begonnen met de PABO in Helmond. Ik spreek echter nog wel veel oud-klasgenoten van me. Veel hiervan zijn inmiddels afgestudeerd aan de PABO. De verhalen die ik van hen hoor is dat het echter niet zo rooskleurig is op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om een baan te vinden. Na een jaar waren er veel die al blij waren als ze ergens konden invallen. Andere waren werk gaan zoeken in een andere sector. Er was maar een enkeling die daadwerkelijk zijn eigen klas had.

Ik ben tegenwoordig dus zeer sceptisch als er wordt gezegd dat er een lerarentekort aan komt en dat nieuwe leerkrachten hard nodig zullen zijn om al deze banen in te vullen.

Wat ik wel van vele kanten hoor is dat er een tekort is aan mannen. Als ik naar mijn oude stages ga kijken waren er voornamelijk vrouwen en maar weinig mannen. Er wordt gezegd dat het voor kinderen goed is om minimaal 1x in hun basisschoolperiode een mannelijke docent te krijgen. Dus voor mij is het gunstig dat scholen vooral mannen nodig hebben om voor de klas te staan.

Ook heb ik gemerkt dat het belangrijk is om een goed netwerk op te bouwen. Als je een gesprek op een school hebt en je kent al mensen in dat team kan dat voordelig werken. Ik zeg niet dat er voorgetrokken wordt maar binnen het team wordt wel besproken welke leerkrachten komen solliciteren. Er wordt dan ook automatisch gesproken over deze personen, mits teamleden deze kennen.

De vraag is dus of er banen zijn, maar waar moet deze baan eigenlijk aan voldoen voor mij? Een baan bij de ene school is de baan op een andere school niet. Als ik ga kijken naar wat ik prettig vind kom ik tot een aantal punten.

Wat ik prettig vind is om op een kleine school te werken, liefst in een dorp. Ik heb gemerkt dat hier vaak een dorpse mentaliteit heerst. Er heerst meestal een gemoedelijke sfeer binnen deze scholen. Leerlingen, leerkrachten en ouders kennen elkaar en staan klaar voor elkaar.

Verder is het voor mij belangrijk dat er een goede sfeer hangt binnen het team. Dit zijn je collega’s en hier moet je mee samenwerken. Het is goed dat je met elkaar een grap kunt maken maar dat je ook voor elkaar staat in moeilijkere tijden. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf en elkaar verbetert. Je moet elkaar aan durven te spreken op hoe men met bepaalde situaties omgaat. Dit moet wel d.m.v. opbouwende feedback.

Als ik ga kijken naar de punten die ik in de vorige alinea heb beschreven dan bestaat mijn ideale baan. Ik heb stage gelopen op OBS de Bolderik in Heeswijk-Dinther. Dat is ook de school waar ik, na het behalen van mijn diploma, het liefst aan het werk ga. De sfeer is daar goed en je hebt er een hecht team. Wat ik goed vind is dat de leerkrachten open staan voor kritiek. Verder werkt het hele team mee aan verbetering. Verbetering van de school, het team en de leerlingen.

Al met al bestaat mijn ideale baan dus. De vraag rest of er werk is voor een gedreven leerkracht als ik.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, …Is mijn ideale baan er straks wel?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-is-mijn-ideale-baan-er-straks-wel/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.