Essay: PInhoudsopgave

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: February 4, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • PInhoudsopgave
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1482 words. Download the full version above.

Inleiding

Discriminatie kom je overal tegen in alle lagen van de bevolking. Het woord discrimineren wordt heel veel gebruikt tegenwoordig en soms eigenlijk veel te vaak. Ik vraag mij af of sommige mensen wel weten wat het woord betekend. Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Nu roept iemand al bij het minste geringste dat hij of zij wordt gediscrimineerd. Daarom heb ik dus gekozen om een werkstuk hier over te maken om het zelf ook nog beter te gaan begrijpen.

Hoofdstuk 1 – Wat is discriminatie Pagina 2

Hoofdstuk 2 –Soorten van discriminatie Pagina 3

Hoofdstuk 3 – Bestaat discriminatie al lang Pagina 5

Hoofdstuk 4 – Wat kun je doen tegen discriminatie Pagina 6

Conclusie Pagina 7

Bronvermelding Pagina 8

Hoofdstuk 1 – Wat is discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Onderscheid wordt dan gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of ziekte. Een voorbeeld van discriminatie is al iemand bijvoorbeeld niet wordt aangenomen voor een baantje om een reden die niet van toepassing is voor het werk. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als vrachtwagenchauffeur en wordt afgewezen, dan is dat terecht. Als de gene niet wordt aangenomen omdat hij of zij vrouw, chinees of lesbisch is dan is het discriminatie.

Niet alles is discriminatie. Er zijn soms situaties waarin het niet verboden is om onderscheid te maken tussen mensen. Iemand weigeren voor de functie van receptionist, omdat hij of zij de taal niet goed genoeg spreekt en schrijft, is geen discriminatie. Het is voor het beroep van receptionist erg belangrijk om de taal goed te spreken en te schrijven.Iemand niet aannemen omdat deze een andere geloofsovertuiging heeft of een andere huisdskleur is zeker wel discrimineren. Discriminatie is niet het maken van onderscheid, maar van verboden onderscheid.

Je kunt op meer manieren onderscheeid maken

• Direct onderscheid: als iemand vanwege persoonlijke kenmerken of eigenschappen anders wordt behandeld. Dit is meestal verboden behalve als het anders in de wet staat.

• Indirect onderscheid: als een neutrale bepaling, regel of handelswijze specifieke gevolgen heeft voor een groep mensen met een van de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde kenmerken of eigenschappen. Dit is in beginsel verboden, tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een persoon van niet-Nederlandse afkomst de Nederlandse taal niet goed beheerst en wordt afgewezen omdat een goede beheersing van de taal noodzakelijk is om de functie van receptionist goed te kunnen vervullen.

In het dagelijks leven bestaat er zowel bewuste als onbewuste discriminatie. Soms wordt het beweerd dat het niet de bedoeling was om te discrimineren. Daarom zou dan geen sprake zijn van discriminatie. In de wet wordt er geen uitzondering gemaakt voor onbewuste discriminatie.

Niemand wil gediscrimineerd worden en niemand wil van discriminatie beschuldigd worden. Dat maakt discriminatie een ingewikkeld en een moeilijk begrip. Mensen geven verschillende betekenissen aan het begrip discriminatie en beoordeelt men situaties en opmerkingen verschillend. Wat de één als een grap bedoelt of ziet , kan voor een ander zeer kwetsend en pijnlijk zijn. Door deze verschillende manieren van denken en het taboe op discriminatie is het moeilijk discriminatie te herkennen en bespreekbaar te maken.

Hoofdstuk 2 – Soorten van discriminatie

Discriminatie op grond van huidskleur of afkomst noemen we racisme.

Discriminatie op grond van geslacht noemen we seksisme.

Discriminatie op grond van afkomst bijvoorbeeld, armen of rijk noemen we klassisme.

Discriminatie van joden noemen we antisemitisme.

Discriminatie dat bijv. homo’s of migranten achter- gesteld worden. Degene die dit doet komt er ook openlijk voor uit noemen we directe discriminatie

Discriminatie dat bijvoorbeeld een jongetje de bios niet in mag omdat hij zogenaamd niet lid is noemen we indirecte discriminatie.

Discriminatie dat degene die dit doet het door heeft. Bewust iemand benadeeld. Bijv. geen vrouwen in het bedrijf want die zijn niet geschikt voor dit werk noemen we bewuste discriminatie.

Discriminatie dat bijvoorbeeld een bedrijf aan de werknemers vraagt een nieuwe college te zoeken. Deze mensen zijn allemaal Nederlands en zoeken in hun eigen kennissenkring. Zo komen er dus nooit buitenlanders binnen. Zij discrimineren dus onbewust en noemen dit onbewuste discriminatie.

Discriminatie dat er bijvoorbeeld een burenruzie is tussen een Nederlands en buitenlands gezin. Dat is alleen dan even. Maar dat is daarna gewoon weer over noemen we incidentele discriminatie.

Discriminatie dat als er problemen steeds weer terug komen of als er met bepaalde regels mensen worden achtergesteld. Ook de omgeving werkt daaraan mee noemen we structurele discriminatie.

Discriminatie dat degene die discrimineer overdreven aardig doet. Bijvoorbeeld als er een hele lange rij staat en een Nederlander staat voorin, maar een buitenlander achterin. De Nederlander zegt dan poeslief: ,O,wil je voor me staan?’ Dat is iemand voortrekken vanwege huidskleur/afkomst. Dat is juist positieve discriminatie.

Hoofdstuk 3 – Bestaat discriminatie al lang

Rond de 14e eeuw ontdekte vooral de blanken nieuwe gebieden zoals India en Afrika. De mensen die daar toen woonden werden gezien als: onbeschaafde wilden en zo hadden ze een goede reden om deze mensen te onderdrukken en de baas over hen te spelen.

Van de 15e tot de 19e eeuw was er de slavenhandel. De blanken wisten zeker dat de zwarte mensen minderwaardig waren. Zo kon je gewoon een slaaf kopen op de markt en het was dan gewoon jou bezit/ eigendom. Er zijn ongeveer 12 miljoen mensen weggehaald uit Afrika om in een ander land te werken als slaaf. Als slaaf werd je altijd heel erg slecht behandeld dus het was echt geen pretje om slaaf te zijn.

De Nederlanders waren degene die de meeste slaven weghaalden en als slaaf verhandelden. Ze brachten hen naar Europa en Amerika.

Vanaf de 16e eeuw werden de Aboriginals uit Australië door de blanken in afgesloten gebieden gezet. Een groot deel van hen werd gedood. Zoiets was er ook in Amerika. De indianenstammen werden verdreven en gedood door de blanken.

In de 2e wereld oorlog liet Hitler miljoenen joden doden, alleen omdat hij vond dat het een minder waardig ras/volk was.

Aan het begin van de vorige eeuw hadden de vrouwen bijna/geen recht. Ze mochten niet stemmen, want de hele politiek was niet iets voor vrouwen maar voor mannen. Ze mochten ook niet studeren, want als je toch alleen maar op je kinderen mag passen en het huishouden doen dan heb je er niets aan om te studeren. Vrouwen mochten niet op bepaalde clubs komen, want ook dat was alleen voor mannen. Het is in het verleden natuurlijk heel erg bewust en direct, maar nu is het nog veel erger alleen dan een beetje sneaky en indirect. En zo’n hele schijnheilige: positieve discriminatie.

Hoofdstuk 4 – Wat kun je doen tegen discriminatie

Hoor je iemand een discriminerende opmerking of grap maken, of ben je er getuige van dat iemand wordt gediscrimineerd, zeg er dan iets van. De ander weet dan dat jij discriminatie niet accepteert. Ook voor degene over wie de opmerking gaat, is het goed om te merken dat hij niet alleen staat. Iets doen tegen discriminatie gaat lang niet altijd zonder slag of stoot. Deze week is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King hierom is vermoord. Op 4 april om 18.01 uur werd hij op 39 jarige leeftijd doodgeschoten. Martin Luther King kwam naar Memphis voor de protestmars tegen de ongelijke lonen en slechte arbeidsomstandigheden voor Afro-Amerikanen op de vuilniswagens van de gemeente. King is het symbool geworden van de geweldloze strijd tegen rassenscheiding en racisme. Hij inspireerde miljoenen mensen wereldwijd met zijn iconische toespraak I Have a Dream. Zijn vrouw Coretta Scott King heeft na zijn dood zijn werk voort gezet en is blijven strijden tegen de ongelijkheid en discriminatie.

Een moment dat iedere Amerikaan, misschien wel iedere wereldburger, op het netvlies gebrand is. Martin Luther King hield op 28 augustus 1963 voor een menigte van 200.000 mensen zijn beroemde ’ I have a dream’-toespraak.

Conclusie

Discriminatie is een raar iets. Het is erg confronterend maar ook tegenstijdig. Je kunt er andere bewust en onbewust heel erg mee kwetsen. Het zit heel erg ingewikkeld in elkaar. Door in jou ogen soms iets goeds of positiefs te zeggen kun je er onbedoeld ander weer mee kwetsen. Hele bevolkingsgroepen kun je in gevaar brengen. Er iets aan willen doen kan levens gevaarlijk zijn. Wat ik hier van heb opgestoken is dat de wereld heel moeilijk in elkaar steekt en dat we eerst goed moeten gaan nadenken voordat we iets zeggen over iets of een ander. Discrimineren, iedereen doet het wel eens. De een zegt het hardop de ander denkt het alleen. Zelf vindt ik het niet leuk dat andere worden uitgescholden, buitengesloten of zwart gemaakt om zoiets doms als een ander geloof, huidskleur etc. Ik zal er zeker meer van bewust zijn als ik iets ga zeggen over andere.

Bronvermelding

www.telegraaf.nl

https://nl.wikipedia.org

www.google.com

www.scholieren.com

www.bureaudiscriminatiezaken.nl

mij zelf

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, PInhoudsopgave. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/pinhoudsopgave/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.