Essay: SECTOR WERKSTUK

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 7 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 27, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • SECTOR WERKSTUK
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2112 words. Download the full version above.

5-1-2016
Dag begonnen 15-12-2015
Gemaakt door Kevin Keen
Onderwerp scheidingen
Hoofdvraag Zijn de problemen met scheidingen op telossen?

1

PAGINA VERDELING
1: Voorblad
2: Pagina indeling
3: Inleiding
4: Wat is het grootste probleem met scheidingen?
7: Welke afspraken kunnen er over kinderen gemaakt worden?
8: Wat gebeurt er met huiselijk geweld?
9: Wat word er door de politie gedaan?
10: Mediator bij scheidingen
11: Conclusie
12: Bron en tijd lijst

2

INLEIDING
Ik heb voor dit onderwerp gekozen om een aantal redenen.
1: Mijn eigen ouders zijn gescheiden dus het is een zer persoonlijk onderwerp.
2: Mijn tante die is ook gescheiden en samen met haar 2 kinderen (5 en 2 jaar) naar emmercompas verhuisd maar daar weg gehaald onder politie begelijding en word nu continu bedreigt.
3: Vanwege de vorige reden heb ik een intresse daarvoor ontwikkeld gezien het feit dat ik haar veel help met alles
4: Het is voor mij een moeilijk onderwerp en dus wou ik er wat beter van weten
Dus daarom heb ik voor dit onderwerp gekozen

3

WAT IS HET GROOTSTE PROBLEEM MET SCHEIDINGEN?
HET CONTACT
Het grootste probleem is het lijden van de kinderen. Rond de 19.000 kinderen hebben ouders die na de scheiding slecht contact hebben dus dan hebben zij zekf ook bijna tot geen contact met de ouder waar ze niet bij wonen. Ook toont de analyse van de gegevens van het CBS aan dat kinderen van gescheiden ouders zelf een verhoogd risico lopen op een scheiding, waarbij de kans gemiddeld genomen twee keer zo groot is als voor kinderen uit intacte gezinnen. Hoe jonger het kind was bij de scheiding, hoe groter de kans dat het later zelf gaat scheiden: bijna de helft van alle kinderen die tussen de 0 en 4 jaar waren toen hun ouders scheidden, zijn zelf binnen 20 jaar huwelijk gescheiden.
LOYALITEIT
Een ander groot probleem is loyaliteit. Er kan namelijk een groot dilemma ontstaan als kinderen worden geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Een kind kan namelijk niet anders dan loyaal blijven aan beide ouders. er word gezegt dat het niet te voorkomen is dat kinderen gedurende een scheidingsproces op enig moment worstelen met hun gevoel van loyaliteit. Daarnaast spelen de ouders een grote rol in het al dan niet voorkomen van loyaliteitsproblemen bij hun kind(eren). Het laatste probleem (en tevens degene die zwaar in de discussie is, is of er verplichte hulp geboden moet worden. Moeten ouders geholpen worden om het belang van hun kind centraal te zetten, door middel van verplichte mediation.
GEEN ONWIL, MAAR ONKUNDE
Ouders die op zo’n belangrijk, maar verschrikkelijk punt staan zouden geholpen moeten worden. Het maken van rationele keuzes wordt bemoeilijkt, omdat je leven wordt overspoeld door emoties. Je wilt ontzettend graag luisteren naar je kind, dat is het probleem niet. Mensen gaan uit van onkunde van ouders om het belang van hun kind in een scheiding voorop te stellen, niet van onwil.

4
ALS OUDERS SCHEIDEN KRIJGEN ZE GEEN VERPLICHTE HULP AANGEBODEN
Er is geconcludeerd dat een echtscheiding voor ouders en kinderen moeilijk is. Kinderen moeten veel verwerken en ouders zijn emotioneel vaak bezet. Als ouders scheiden krijgen ze geen verplichte hulp aangeboden. Als zij hulp willen, moeten ze dit zelf zoeken of wachten ze tot de situatie uit de hand loopt.

VERANDERINGEN
Het laatste probleem zijn de veranderingen. De ene ouder gaat ergens anders wonen of het kind krijgt zelf een nieuwe woonplek samen met de andere ouder en eventuele broertjes en zusjes. Deuitgaven van het gezin veranderen omdat er opeens twee woonplekken betaalt moeten worden. Vaak krijgen ouders na een tijdje weer een nieuwe partner. Als deze ook kinderen heeft, zijn er ineens stiefbroertjes of -zusjes. Hoewel een scheiding het einde kan betekenen van conflicten tussen partners en in die zin een opluchting kan zijn, brengt die voor opgroeiende kinderen altijd een zekere onrust mee. De Raad voor Rechtsbijstand maakte met hulp van de rechtbank Rotterdam een voorlichtingsfilm over hoorrecht voor kinderen van wie de ouders in scheiding liggen.

5
WELKE AFSPRAKEN KUNNEN ER OVER KINDEREN GEMAAKT
De kinderen zijn altijd een lasting puntje in scheidingen. Zoals in het eerste hoofdstuk staat zijn er veel problemen voor de kinderen, maar wat zijn de problemen van de ouders betreffende de kinderen?
AFSPRAKEN MAKEN OVER DE KINDEREN
Als je gaat scheiden moeten er veel afspraken worden gemaakt. Er komt nog meer bij een echtscheiding kijken als er kinderen bij betrokken zijn. Hoe zit het met het recht om de kinderen te zien? Hoe maak je afspraken over een omgangsregeling (bezoekregeling)? Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt. Van ouderschapsplan en birdnesting tot co-ouderschap en ouderverstoting.
OMGANGSRECHT
Bij een echtscheiding geldt voor zowel ouders als kinderen het omgangsrecht. De rechter kan een regeling over het omgangsrecht vaststellen. In bijzondere situaties kan de rechter het omgangsrecht ook ontzeggen. Hoe jullie bezoekregeling er in de praktijk uit komt te zien, hangt onder andere af van de leeftijd van jullie kinderen. Gaat het om een baby die nog borstvoeding krijgt, dan zal een uitgebreide omgangsregeling lastig zijn. Ook hebben jongere kinderen juist meer behoefte aan rust en regelmaat. Te veel heen en weer gesleep is dan zeker niet een te raden.
OMGANGSREGELING KINDEREN
Als jullie gaan scheiden, moeten jullie een omgangsregeling voor de kinderen opstellen. Jullie kinderen hebben immers recht op omgang met beide ouders.
OMGANGSREGELING WIJZIGEN
Omgangsregeling wijzigen? Dit is mogelijk! Wat zijn redenen om een omgangsregeling te wijzigen en hoe gaat dit in z’n werk?
CO-OUDERSCHAP
Afspraken over de omgang met jullie kinderen kun je baseren op co-ouderschap. Wat zijn de voordelen en de nadelen van co-ouderschap? En past co-ouderschap bij jullie

6
BIRDNESTING
Birdnesting is een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in het ouderlijk huis blijven en de ouders er om en om wonen. Dit heeft voor en nadelen.
OUDERSCHAPSPLAN
Als jullie minderjarige kinderen hebben, zijn jullie verplicht een ouderschapsplan te maken. Jullie mogen zelf de invulling van het ouderschapsplan bepalen. Wel ben je verplicht over enkele zaken afspraken te maken.
OUDERVERSTOTING
Ouderverstoting (oudervervreemding), ontstaat bij gescheiden ouders waarvan één van beide ouders het kind opzet tegen de andere ouder. Dit wordt ook wel als kindermishandeling gezien. Scheidingen verlopen niet altijd even makkelijk. Soms ontstaat er een strijd, waarbij kinderen als machtsmiddel worden ingezet.

7
WAT GEBEURT ER MET HUISELIJK GEWELD

GEWELD BIJ SCHEIDING IS ONDERSCHAT FENOMEEN
Slechte communicatie en ontrouw zijn belangrijke redenen voor partners om uit elkaar te gaan. Maar lichamelijk geweld speelt ook een grote rol. Eén op de vijf gescheiden vrouwen noemt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lichamelijk geweld als reden voor de relatiebreuk.
Volgens Renée Römkens, hoogleraar huiselijk geweld aan de Universiteit van Tilburg, zijn het bijna altijd ‘dominante en bezitterige’ mannen die zich bij echtscheiding schuldig maken aan, soms dodelijk, geweld. Ze ervaren de scheiding als een vernedering. ‘Vaak zie je ook dat zo’n man al eerder in de relatie geweld heeft gebruikt’, zegt Römkens.
GEVAARLIJK
Vooral de periode waarin de vrouw elders gaat wonen, noemt Römkens erg gevaarlijk. ‘We denken vaak dat de problemen voorbij zijn wanneer de echtelieden eenmaal uit elkaar zijn. Maar juist dan zie je dat zo’n man overgaat tot dodelijk geweld.’ Gezien het grote aantal politieberichten over geweld door exen (meestal mannen) tegen hun exen (meestal vrouwen) of hun nieuwe partners moet het probleem van substantiële aard zijn. Hoewel geweld als reden om te scheiden door één op de vijf vrouwen genoemd wordt, weet niemand hoeveel echtscheidingen gepaard gaan met geweld. Geweld ná scheiding wordt niet apart geregistreerd en valt onder huiselijk geweld.

8
WAT WORD ER DOOR DE POLITIE GEDAAN?
De politie doet voornamelijk dingen als er niet aan de regels word gehouden. Dit kan zeer irritant zijn maar het is wel raar dat er zo weinig aan gedaan word. Dit is mede vanwege het feit dta veel mensen achterdochtich worden.
Wat zijn je strafrechtelijke mogelijkheden indien je ex de omgangsregeling blijft frustreren? Speelt de politie nog een rol daarin?
Op het moment dat een rechter een omgangsregeling heeft vastgesteld, dienen beide ouders zich daaraan te houden. Helaas blijkt uit de praktijk dat sommige ouders niet aan die regeling meewerken. Ze halen het kind niet op of ze geven het niet af, met alle negatieve gevolgen voor de andere ouder én het kind natuurlijk.
Civielrechtelijke maatregelen
We hebben al vaak over civiel-rechtelijke maatregelen geschreven die in zo’n geval genomen kunnen worden. Dat wil zeggen dat een ouder het recht heeft naar de rechter te stappen om zo de weigerachtige ouder te dwingen mee te werken aan de omgang. Het succes van deze maatregelen is niet onomstreden. Zo raken maatregelen als lijfsdwang en ondertoezichtstellingen niet alleen de frustrerende ouder, maar dikwijls ook het kind. Bovendien geven de maatregelen geen garantie dat de omgang dan weer op gang komt.

9
MEDIATOR BIJ ECHTSCHEIDING

EEN MEDIATOR IS GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
Kies dus als het enigszins mogelijk is voor een mediator, een onafhankelijke tussenpersoon. Vaak is dit ook een advocaat (en dus duur), maar aangezien je hem of haar deelt betaal je slechts de helft van de kosten. Daarbij kan het heel wat sneller gaan als je een onafhankelijke adviseur hebt die jullie beide helpt, dan twee advocaten die beide het onderste uit de kan willen. Het kan je dus duizenden euro’s schelen om te kiezen voor echtscheidingsbemiddeling van een mediator.

HOE WERKT EEN MEDIATOR?
Een mediator is een onafhankelijke tussenpersoon die in principe op neutraal terrein (eigen kantoor) beide partijen ontvangt. De mediator geeft uitleg, advies en trekt nimmer partij. Als beide partijen elkaar ter plekke in de haren vliegen zwijgt de mediator en probeert alleen het gesprek weer op een positieve manier op gang te brengen. Geen van de partijen mag door de mediator bevoordeeld worden, hij of zij poogt slechts met beide partijen tot de voor beide best mogelijke oplossing te komen.

Tevens ziet de mediator er op toe dat er geen afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn of niet mogen.

Met de mediator heb je gezamenlijk enkele gesprekken (nooit alleen!). Tussen de gesprekken door krijg je huiswerk mee. Bijvoorbeeld relevante informatie uitzoeken (hoe zit het met het pensioen, wat zijn je hypotheekmogelijkheden).

Je inkomen wordt bepaald, en je financiële behoeften. Zo wordt de alimentatie bepaald (tenzij je beide nadrukkelijk laat weten geen prijs op alimentatie te stellen). Ook wordt de boedelscheiding bepaald, de bezoekregeling van de kinderen,.. kortom alles wat voor een scheiding moet worden geregeld en vastgelegd wordt besproken.

Als er over alle punten een akkoord is bereikt tussen beide partijen wordt een convenant opgesteld waarin alles is vastgelegd. Deze wordt door de mediator naar de rechter gestuurd. Deze zal normaal gesproken binnen enkele weken zijn akkoord geven. De scheiding is dan rond en de rol van de mediator is uitgespeeld.

10
CONCLUSIE
Zijn de problemen van scheidingen op te lossen? Dat is een hele goede vraag. Veel mensen denken dat het niet raar is dat er zoveel relaties mislopen maar het is en blijft natuurlijk zeer kloten voor die mensen die het overkomt. Als we even kijken naar onze amerikaanse buren hebben wij het nog helemaal niet zo slecht. Daar eindigt het heel vaak in moord. Als dat hier ook zou gebeuren maken we geen kans want wij nederlanders zijn niet geweldadig. Met alles wat ik zelf heb gezien en meegemaakt denk ik dat aleen tijd het ons kan vertellen maar als ik naar mijn hart luister gaat dat nooit gebeuren. En dat vind ik zeer jammer. Want elk mens is goed en elk mens wil dat hun relatie het volhoud. Maar helaas loopt het vaak verkeerd. Wat het leren betreft heb ik niet heel veel extra geleerd gezien het feit dat ik er al veel mee temaken heb gehad. Maar dat heeft mij wel veel inzicht gegeven over hoe verrot de wereld eigenlijk is. En hierbij wil ik ook mijn steun uitspreken aan alle mensen die hetzelfde doormaken als mijn tante want dat gun ik niemand.

11
BRONNEN EN TIJD
http://www.gratisechtscheidingshulp.nl/mediator.html
http://www.scheidslijn.nl/scheiden-en-huiselijk-geweld
http://allesoverscheiding.nl/nieuwsberichten/geweld-bij-scheiding-is-onderschat-fenomeen/
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/omgangsregeling-wijzigen.html
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/kinderen.html
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/ouderverstoting.html
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/omgangsregeling-kinderen.html
http://www.nji.nl/Gezinsleven-Opgroeien
http://anderzadvocaten.nl/scheiden-advocaat-bergen-op-zoom/
http://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen
http://tmgonlinemedia.nl/consent/consent/?return=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fgeld%2Fexperts%2Fde_nationale_ombudsman%2F24254965%2F__Wat_doet_de_politie_als_je_ex_de_kinderen_niet_naar_je_brengt__Column_Nationale_ombudsman__.html&clienttime=1451926520643&version=0&detect=true
en mijn eigen ervaring
TIJD
Research 5.30 uur
Opzet 1 uur
Rondvragen 2.15 uur
Opschrijven 7 uur
Google 1 uur
Afmaken 2.30 uur
Controleren van info en tekst 3 uur

12

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, SECTOR WERKSTUK. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/sector-werkstuk/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.